DiablovoDoupě LITE - texty a odkazy

Asska - shadow master a warrior

pro verzi 1.10
Zajímavosti
Shadow master a shadow warrior jsou vyvolaná stvoření s vlastní inteligencí. Shadow warrior používá pouze ty skily, které má assassinka právě aktivní, zatímco shadow master používá skily nezávisle na assassince. To je hlavní rozdíl mezi nimi.
Ačkoli mají stejný počet životů, je shadow master v hell životaschopnější

Díky vazbě skillů warriora na skilly assky lze chování warriora do určité míry ovládat. Warrior používá jen ty skilly, které má asska právě zvoleny.

Kterou z nich zvolit je docela častá otázka, na kterou se dost těžko jednoznačně odpovídá. Většinou se používá master, warrior jen pro speciální buildy Master je odolnější díky lepší výbavě a inteligenci a také resistencím, které získává s vyšším levlem a většinou dělá lepší damage.

Při vyvolání warriora nebo mastera se doporučuje přepnout na výbavu (třeba druhý pár drápků) s +shadow skilly, čímž se zvýší jejich level, který jim pak zůstane i po přepnutí na bojovou sadu zbraní.

Level shadow mastera/warriora má přímý vliv i na level skillu, které používá. Pravidlo je :
Skily shadow jsou: 1/2 skillu assky včetně +skillů zaokrouhleno dolů + 1/3 levlu shadow v čase, kdy byla vyvolána.

Takže, když máte level 24 mindblast a shadowmastera na levlu 9, bude master mít mindblast na levlu 15 (24/2 + 9/3)

Síla a dex u warriora i mastera je : level shadow * 10

Výbava, s jakou se generuje shadow warrior:
Dostává všechno své vybavení už na levlu 1:

- Magický Blade Talon na levou ruku
- Magický Cestus na pravou ruku
- Základní Magickou verzi vašeho vlastního brnění (např používáte-li spirit shroud, dostane warrior magický Ghost Armor) -
Základní Magickou verzi vaší helmy

Výbava shadowmastera závisí na jejím levlu:
Na levlu 1 dostane
- Superior Suwayyah/War Fist/Scissors Suwayyah na pravou ruku
- Superior Battle Cestus/Runic Talon na levou ruku -
Základní Superior verzi vašeho brnění

Na levlu 5 dostane
- Superior Bramble Mitts/Vambraces/Orge Gauntlets

Na levlu 6 dostane -
Základní Magickou verzi vašeho brnění -
Základní Magickou verzi vaší helmy
- Magical Bramble Mitts/Vambraces/Orge Gauntlets
- Magický Suwayyah/War Fist/Scissors Suwayyah na levou ruku
- Magický Battle Cestus/Runic Talon na pravou ruku

Na levlu 9 dostane
- Magický pravý prsten

na levlu 11 dostane -
Základní Rare versi vašeho brnění -
Základní Rare versi vaší helmy
- Rare pravý prsten
- Rare Bramble Mitts/Vambraces/Orge Gauntlets
- Rare Suwayyah/War Fist/Scissors Suwayyah na pravou ruku
- Rare Battle Cestus/Runic Talon na levou ruku

Na levlu 13 dostane
- Rare levý prsten

Na levlu 17 dostane
- Rare amulet

Takže maxovaný shadow master může mít:
-
Základní Rare versi vašeho brnění -
Základní Rare versi vaší helmy
- Rare levý prsten
- Rare pravý prsten
- Rare amulet
- Rare Bramble Mitts/Vambraces/Orge Gauntlets
- Rare Suwayyah/War Fist/Scissors Suwayyah na pravou ruku
- Rare Battle Cestus/Runic Talon na levou ruku

Level výbavy je počítán takto : 24 + 3 * level shadow v čase volání

Ani master ani warrior nedostanou opasek, boty ani štít.

Pozor na shadow mastera u Trapky: limit 5 pastí platí pro assku a shadow současně. Nakladete-li pastičky a shadow master tam dá svoji - na nízkém levlu (to je pravděpodobné, protže mastera nenaučíte synergie), ztratí se jedna z vašich silných pastí. Musíte pak znova naklást všech 5 pastí, abyste se toho zbavili.

Když chodíte místo běhání, shadow bojuje spíše na dálku

Když najdete skill shrine, vyvolejte shadow znovu.

Shadow mají redukci fyz damage 40% a když je vyvoláte na levlu 10 dosáhnou limitu 50% (pokud ten pro ně platí ?)

Resistence shadow:
Warrior i master dostávají spoustu resistencí - level shadow * 4, limit je 75 pro warriora a 85 pro mastera. Ten limit je jen pro tenhle vzorec, takže když shadow vyvolá fade, může být imunní proti elemetální damage a jedu. U mastera je klesající učinnost na resistencích ale u warriora ne.
Master může použít jakékoli skily assky (nemůže volat další shadow). Pokud chcete,aby master zabíjela, volejte ji aspoň na levlu 17 (kvůli výbavě)

Shadow master i shadow warrior využívají synergie ale poněkud podivným způsobem. Aby se synergie uplatnila, musí být ten skill, ze kterého pochází, shadowem použit. To u mastera ovlivnit nelze ale u warriora ano. Tak např aby shadow získala synergii pro Meteor u phoenix strike, musí napřed použít Fist of fire. Když to jednou použije, bude ta synergie započítána pro všechny následující útoky phoenix strike. Když ale shadow zemře nebo vy vyvoláte druhou, nebude si to ta další pamatovat a musí se znovu všechny synergie naučit..
Shadow může takto dosáhnout třeba u pastí větší damage než asska, ale je docela těžké ji přinutit, aby ty správné skily používala. Je jednodušší k tomu přimět warriora ale na hell má problém s přežitím. Pozn: abyste warriora přinutili použít některý skill, musíte tam mít investován aspoň jeden bod. Master může používat i skily, do kterých jste neinvestovali.

Příklad na ilustraci damage, kterou může shadow dosáhnout za předpokladu, že aska má :
(ls - lightning sentry, ds - death sentry, cbs - charged bolt sentry)
20 LS (+20 skills)
20 DS (+20 skills)
20 CBS (+20 skills)
20 SWeb (+20 skills)
20 SWarrior (+11 skills)
LS damage/bolt: 4485 průměrně

Protože synergie fungují pro shadow i nad level 20, bude shadow mít podle výše uvedeného vzorce damage :
31 LS
31 DS
31 CBS
31 SWeb
LS damage/bolt: 4244 avg.

Když vyvoláte level 20 shadow a naučíte ji phoenix strike, který má aska na levlu 20, a synergie má na levlu 1, zjistíte, že shadow bude mít Phoenix strike na levlu 16 a k tomu synergie na levlu 7.

Ten trik se synergiemi objevil Crystallion v Lurker lounge a udělal tam příklad pro warriora.
Aby to fungovalo, měli byste: 1.
vyvolat shadow warriora na co nejvyšším levlu (nasadit si co nejvíc + skillů) 2.
naučit ji synergie a dávat pozor, aby neumřela 3.
zařídit aby používala ty nejsilnější skilly (podle assky)

Je tam i ukázka pokusného buildu. Co je podstatné, aby to celé fungovalo, jsou + skilly. Hodně + skillů.

Např podle GenericKen
Máte + skilly:
ShadowTrapper: +16 Shadow Warrior při vyvolání, +16 Traps celkově

Skilly : Max SW, Max FB, max 3 FB syns, w/ 1 point in others
+16 shadow není tak těžké (+2 helm, +2 armor (arcane's), +2 rings, +2 ammy, +6 claws s shadow skills).
+16 to traps taky není těžké s charmy.

Pak je damage ze synergií:
3 plné synergie na (36/2 + 36/3)=30 -> 3*30*.09 = +810%
3 synergie na 1 bodu (17/2 + 36/3)=20 -> 3*20*.09 = +540%
průměrná 985 dmg na levlu 36 * 14.5 = 14.2k. asska dělá jen 6.3k .

Dalším zajímavé využití ma shadow warrior u Bow assky - Kynar bow sin

Shadow Warrior - 20
Fade - 20
Další shadow skily kromě mastera 1 bod
Blades of Ice - 20
Phoenix Strike - 20
Fists of Fire & Claws of Thunder - 2
Tiger Strike & Cobra Strike - 1
Death Sentry 1
Vyvolá se shadow a naučí se synergie a potom, protže asska má běžně v ruce luk, útočí normálním útokem nablízko a asska to jistí z dálky a dělá mindblast apod. Doporučuji k přečtení :-) celou diskusi.

Dalším podobným buildem je tam build od Rogue mage
Ten má blade fury assku a má to na levém myšítku ale warrior bf ignoruje a používá normální útok, tak že na pravém myšítku je skill na charge pro warriora. ..

Pokud není uvedeno jinak, jsou údaje převzaty z Assassin FAQ