Mod median 2008 - překlady

Energy factor

od verze 1.48

Staff, orb, scepter, wand a scythe mohou vzniknout s bonusem k energii - ‘energy factor’ .
Tento modifikátor má 50-75% šanci, že vznikne na bílé, šedé, modré nebo rare věci. Má 100% šanci na vznik u unikátů a setových věcí. Jeho hodnota závisí na typu věci a tieru. Jednruční zbraně na tieru 6 mohou mít energy factor 50, dvouruční 100

Skilly získávají bonus z energie, ale čím víc do energie investujete, tím je ten bonus nižší. Tenhle modifikátor umožňuje, aby ten bonus byl stále velký, i když máte energie hodně.

Jinými slovy, když jste neměli energy factor, bonus začal klesat okolo 250-300 bodů v energii, ale s modifikátorem získáváte bonus až do 1200-2000 bodů energie


Tato tabulka ukazuje bonus kouzel pro určitou úroveň energie (levý sloupec) a energy factor (horní řádek)

>>      0        25      50      75     100
20     +27%    +27%    +28%    +28%    +28%
25     +33%    +33%    +33%    +33%    +34%
50     +55%    +55%    +56%    +56%    +57%
100    +82%    +83%    +85%    +86%    +87%
150    +99%   +100%   +102%   +104%   +106%
200   +110%   +112%   +115%   +117%   +120%
250   +117%   +120%   +124%   +127%   +130%
300   +123%   +127%   +131%   +135%   +138%
350   +128%   +132%   +137%   +141%   +145%
400   +132%   +137%   +142%   +147%   +152%
450   +135%   +140%   +146%   +151%   +157%
500   +137%   +143%   +150%   +156%   +162%
550   +139%   +146%   +153%   +160%   +167%
600   +141%   +148%   +156%   +163%   +171%
650   +143%   +151%   +159%   +167%   +175%
700   +144%   +153%   +161%   +170%   +179%
750   +145%   +154%   +164%   +173%   +183%
800   +146%   +156%   +166%   +176%   +186%
850   +147%   +158%   +168%   +179%   +190%
900   +148%   +159%   +171%   +182%   +193%
950   +149%   +161%   +173%   +184%   +196%
1000   +150%   +162%   +175%   +187%   +200%
1050   +150%   +163%   +176%   +190%   +203%
1100   +151%   +165%   +178%   +192%   +206%
1150   +151%   +166%   +180%   +194%   +209%
1200   +152%   +167%   +182%   +197%   +212%
1250   +152%   +168%   +184%   +199%   +215%
1300   +153%   +169%   +185%   +201%   +218%
1350   +153%   +170%   +187%   +204%   +221%
1400   +154%   +171%   +189%   +206%   +224%
1450   +154%   +172%   +190%   +208%   +226%
1500   +154%   +173%   +192%   +210%   +229%
1550   +155%   +174%   +193%   +213%   +232%
1600   +155%   +175%   +195%   +215%   +235%
1650   +155%   +176%   +196%   +217%   +238%
1700   +155%   +177%   +198%   +219%   +240%
1750   +156%   +177%   +199%   +221%   +243%
1800   +156%   +178%   +201%   +223%   +246%
1850   +156%   +179%   +202%   +225%   +249%
1900   +156%   +180%   +204%   +228%   +251%
1950   +156%   +181%   +205%   +230%   +254%
2000   +157%   +182%   +207%   +232%   +257%
2050   +157%   +182%   +208%   +234%   +259%
2100   +157%   +183%   +210%   +236%   +262%
2150   +157%   +184%   +211%   +238%   +265%
2200   +157%   +185%   +212%   +240%   +267%
2250   +157%   +186%   +214%   +242%   +270%
2300   +158%   +186%   +215%   +244%   +273%
2350   +158%   +187%   +217%   +246%   +275%
2400   +158%   +188%   +218%   +248%   +278%
2450   +158%   +189%   +219%   +250%   +281%
2500   +158%   +189%   +221%   +252%   +283%
2550   +158%   +190%   +222%   +254%   +286%
2600   +158%   +191%   +223%   +256%   +288%
2650   +159%   +192%   +225%   +258%   +291%
2700   +159%   +192%   +226%   +260%   +294%
2750   +159%   +193%   +227%   +262%   +296%
2800   +159%   +194%   +229%   +264%   +299%
2850   +159%   +195%   +230%   +266%   +301%
2900   +159%   +195%   +232%   +268%   +304%
2950   +159%   +196%   +233%   +270%   +307%
3000   +159%   +197%   +234%   +272%   +309%


Jak vidíte, zvyšování energie teď dává smysl, hlavně když používáte staff nebo jednoruční kouzelnickou zbraň.
Výpočet bonusu je: (165*energy)/(100+energy) + (energy*enr_factor)/2000

Příklad:

- postava s 50 v energii a energy factor 0 má 55% bonus ke škodě kouzel. S energy factorem 40 dělá má bonus +56%

- postava s 1000 energii a energy factor 0 má +150% bonus ke škodě kouzel. S energy factorem 50 má bonus +175%

- postava s 4000 energie a factorem 0 má 160% bonus ke škodě kouzel. S energy factorem má +260% bonus.

Jak vidíte, energy factor nemá význam, když máte energie málo ale na vyšších úrovních je velmi mocný. Rozdíl 100% je u většiny kouzel ekvivalentní 5-10K škody.

Možné hodnoty energy factoru jsou v přehledu base items