Mod median 2008 - překlady

Uberskilly pro postavy od lvl 90

od verze 1.46
Překlad z Uberskills

Každá postava má 3 "ubesrskilly", které jsou dostupné, když dosáhnete úrvně 90. Musíte si jeden vybrat a utoho uýž zůstat, protože jakmile do jednoho investujete bod, ostatní 2 přestanou být dostupné. Vybírejte moudře

Název Ikona Efekt

CHAMPIONS
OF THE SUN
[AMZ.]
skill icon Vyvolá zlatou ženu s kopím, která má mocný útok a auru, která zvyšuje vaši resistenci a redukci obdržené škody.
PARAGON
[AMZ.]
skill icon Pasivní, dává bodový bonus do života za každý gem, který jste soketnuli do výbavy a zbraní.
BLOOD FURY
[AMZ.]
skill icon Dočasně zvyšuje škodu kouzel pro sebe nebo spojence ale pomalu vysává život.

BLADE BARRIER
[ASN.]
skill icon Zeď z nožů, která se roztříští, když do nich nepřítel vběhne, a vyšle šrapnel, který dělá škodu zbraně. Tento skill má prodlevu před dalším voláním.
WAY OF THE
GRYPHON
[ASN.]
skill icon Pasivní, přidává k vašim útokům bleskovou škodu a zvyšuje procentně vaši celkovou bleskovou škodu.
SEISMIC FIELD
[ASN.]
skill icon Vytváří malou vznášející se černou díru, která těžce zraňuje nebo zabíjí všechno, čeho se dotkne. Tento skill má prodlevu před dalším voláním

KRAKEN STANCE
[BAR.]
skill icon Stance, přidává body do ohnivé, chladové a bleskové škody při útoku zbraní.
RUNEMASTER
[BAR.]
skill icon Pasivní, dává bodový bonus k obraně za každou runu, kterou jste soketli do výbavy nebo zbraně. P
SHAMANIC TRANCE
[BAR.]
skill icon Umožňuje dočasně vyvolat velký počet pomocných duchů a zvyšuje regeneraci many. Tento skill má prodlevu před dalším voláním.

LEADER OF
THE PACK
[DRU.]
skill icon Pasivní, umožňuje, aby určité procento z vašich povelů ovlivňovalo i vaši postavu a spojence, a přidává extra bonus konvertovaným potvorám.
EARTHFATHER
[DRU.]
skill icon Pasivní, přidává k útokům jedovou škodu
TREMOR
[DRU.]
skill icon Spustí mocné zemětřesení, které zraní všechny viditelné nepřátele.

NECROMANTIC
TRANCE
[NEC.]
skill icon Umožní dočasně vyvolat velké množství služebných duchů. Tento skill má prodlevu před dalším voláním.
BEND THE
SHADOWS
[NEC.]
skill icon Teleport na cílové místo, včetně celé vaší armády. Tento skill má prodlevu před dalším voláním.
SOULSHATTER
[NEC.]
skill icon Vyvolá mocný magický výbuch ale současně se vy i vaši spojenci stanete velmi zranitelní po dobu 5 sekund

EXORCISM
[PAL.]
skill icon Útok nablízko, který zapálí cíl a způsobuje po určitou dobu masivní škodu. Oheň se rozšíří na i jiné nepřátele, kteří jsou nablízko.
SUPERBEAST
[PAL.]
skill icon Zvyšuje škodu a škodu kouzel vaší postavy a spojenců. Bonus trvá po určitou dobu ale je zrušen, když použijete léčicí lahvičku.
CHERUB STRIKE
[PAL.]
skill icon Útok nablízko, který vyvolá avatar of justice, který rozstřílí okolní nepřátele posvěcenými jehlicemi

SLOW
[SOR.]
skill icon Prokleje skupinu nepřátel a masivně zpomalí rychlost jejich pohybu.
ICE ELEMENTAL
[SOR.]
skill icon Vyvolá několik ledových elementálů, kteří jsou jednotlivě slabí ale je jich mnoho a kouzlí Glacial Nova on striking a mrazí nepřátele.
BLADESTORM
[SOR.]
skill icon Očarovaný útok nablízko, který uvolňuje samonaváděcí nože, které sledují nepřátele v okolí a dělají část škody vaší zbraně.