DiablovoDoupě LITE - texty a odkazy

Frenzy barbar od Grimborn

pro verzi 1.10

Autor: Grimborn
Grimborn's 1.10 Frenzy Barb Guide translated by SuE with kind Permission from Grimborn

   

Úvod

Frenzy barbar je jedna z nejobtížnějších postav, co se týká návrhu, a zároveň jedna z nejzábavnějších na hraní. Projít s ním hru vyžaduje zručnost jak v boji zblízka, tak v kouzlení, a to při rychlosti větší, než je schopna vyvinout jakékoli jiná postava.

Chcete-li návrh postavy podle kuchařky, která bude dominantní v celé hře, pak Frenzy barbar není pro vás. Chcete-li postavu, která vynikne s jakoukoli starou výbavou, v solo hře i v partě, a bez větších znalostí mechaniky hry, potom se vám Frenzy Barbar také líbit nebude.

Ale jestliže sázíte v životě na rychlost, chcete-li hledět smrti do tváře ve chvíli, kdy nelze chybovat, chcete-li vyzkoušet svou zručnost proti největším výzvám ve hře, pak jste připraveni na Frenzy barbara.

Základy pro Frenzy.

Frenzy je skill (dovednost) pro úroveň 24 ve větvi Combat. Frenzy funguje jen když má barbar dvě zbraně, mohou to být jakékoli dvě zbraně, které může barbar současně mít.

Frenzy zvyšuje fyzickou škodu, kterou zbraň působí, zvyšuje šanci na zásah (attack rating - útok ovlivňuje šanci na zásah) a rychlost útoku a dramaticky zvyšuje rychlost chůze / běhu. To se spouští, když při útoku zasáhne, a je to jediná "nabíjecí" dovednost barbara, podobná druidově Feral Rage nebo Tiger strike u assassinky (Nabití potřebují jen bonusy k rychlosti, škoda a šance na zásah fungují stále stejně).

Jeden útok s Frenzy se skládá ze dvou švihnutí. S každou zbraní jedno. Moje testy, kolik zásahů je potřeba k dosažení maximální rychlosti, nevedly k přesným výsledkům, ale obecně čtyři útoky Frenzy, kdy aspoň jedna zbraň zasáhne, stačí k plné aktivaci bonusů k rychlosti.

Jakmile je Frenzy "nabito", trvá 6 sekund a tento časovač se obnovuje s každým zásahem tak dlouho, dokud nevyprší. Trvání 6 sekund není ovlivněno penalizacemi na Nightmare a Hell.

Časovač není ovlivněn ani změnou bojové dovednosti - skillu. Jakmile se Frenzy nabije, dostanete bonusy k rychlosti chůze / běhu po celých 6 sekund bez ohledu na to, jakou dovednost (skill) používáte. Podobně se po dobu trvání časovače přenáší na ostatní dovednosti zrychlení útoku (IAS) z Frenzy (nefunguje na whirlwind, protože na whirlwind funguje jen zrychlení na zbrani). Když přepnete zpět na frenzy a podaří se vám něco zasáhnout než časovač vyprší, obnoví se na další 6 sekund. Bonusy ke škodě a šanci na zásah, které má Frenzy, se na ostatní útočné dovednosti nepřenášejí.

Frenzy na úrovni 1 dává 90% bonus k fyzické škodě, 100% bonus k attack rating (AR), 7% zrychlení útoku (IAS) a 47% zrychlení chůze / běhu. Každý další bod přidá 5% ke škodě, 7% AR, více IAS a více rychlosti chůze / běhu (FRW)

Když započítáme i Mastery, má Frenzy 4 synergické skilly: mastery, Taunt, Double swing a Berserk.

První bod do mastery dává 25% bonus k fyzické škodě, 28% k atack rating a 3% šance na kritický úder (dvojnásobná škoda). Každý další investovaný bod přidá 5% ke škodě, 8% k AR a nějakou (zmenšující se postupně) šanci na kritický úder - Tabulka.

Synergický efekt z Taunt dává 8% bonus k fyzické škodě za každý investovaný bod.
Synergický efekt z Double swing je to samé.

Každý bod investovaný do Berserku dává synergický bonus, který konvertuje 1% fyzické škody při útoku s Frenzy na magickou škodu. Takže s maxovaným Berserkem, je při každém zásahu s Frenzy konvertováno 20% fyzické škody na magickou. Je to jediný bonus k nefyzické škodě ze synergií pro Frenzy a může být užitečný při střetu s fyzicky imunními nebo vysoce rezistentními potvorami.

Abyste mohli vytěžit z postavy co nejvíce, je potřeba porozumět tomu, jak která zbraň přispívá k rychlosti a škodě při útoku s Frenzy. Při útoku s Frenzy má každá zbraň nezávislou šanci na zásah a každý zásah způsobí škodu založenou na charakteristikách příslušné zbraně (kombinovaných s modifikátory z výbavy) Charakteristiky druhé zbraně (té, která právě nezasáhla) neovlivňují škodu při zásahu.

Rychlost útoku s Frenzy je ovlivňována různými pravidly a je to výsledek následujících tří faktorů:

 1. Průměrná rychlost obou zbraní
 2. Zrychlení na zbrani (IAS) na jedné z vašich zbraní (IAS druhé zbraně je ignorován)
 3. Všechny modifikátory zrychlení útoku, které nejsou na zbrani jako zrychlení z Frenzy, Fanatismus (paladin v partě) a zrychlení z výbavy.

Protože zrychlení z jen jedné zbraně ovlivňuje všechny útoky s Frenzy, je dobré vědět, která to je a která je ignorována. Zde bylo mnoho nedorozumění, které z velké části vyplývají z toho, jak je prezentován vzorec

Popisuje výpočet, který uvažuje zrychlení zbraně z "pravé ruky" a ignoruje zrychlení "levé zbraně". Hráči přirozeně chtěli vědět, zda ta "zbraň v pravé ruce" je na levé nebo na pravé straně obrazovky inventáře. Odsud vzniklo to nedorozumění. Většinou zbraň v "pravé ruce" nemá nic společného s tím, která zbraň je na které straně inventáře. Pravidla pro "pravoruční" zbraň jsou komplikovanější.

Kdykoli si barbar vezme dvě zbraně, hra považuje jednu za primární a druhou za sekundární. U každého útoku s Frenzy hra zachází s primární zbraní jinak než se sekundární zbraní, a to ve třech věcech:

 1. Primární zbraň vždy útočí první.
 2. Zrychlení (IAS) na primární zbrani se aplikuje na celý útok Frenzy, takže oba švihy z ní mají stejný užitek. Zrychlení na sekundární zbrani nemá význam vůbec.
 3. když přepnete z Frenzy na jakýkoli jedno ruční útok (např berserk), primární zbraň je vždy ta, kterou útočíte.

Hra rovněž zachází s primární zbraní odlišně při zobrazení - primární zbraň se vždy zobrazuje v barbarově pravé ruce.

Jsou dva odlišné způsoby, jakými se určí primární zbraň, a oba můžete ovlivnit. Při prvním nemá určení primární zbraně nic společného s tím, na které straně inventáře se zobrazí. Při druhém závisí vše na tom, na které straně inventáře se nachází. Jste zmateni? Čtěte dál, hned to objasním

Když dáváte barbarovi jednu nebo obě zbraně (které nosí současně), primární zbraň je vždy ta, kterou mu dáte první. Sekundární je ta, kterou mu dáte poslední. Můžete okamžitě zaměnit primární zbraň za sekundární, když ji na chvíli sundáte a pak vrátíte do stejného slotu (boxu v inventáři). Toto je určení primární zbraně "nasazením" a u této metody nezáleží na tom, na jaké straně inventáře se zbraň nachází. Primární zbraň je ta, kterou jste nasadili barbarovi jako první.

Nejjednodušeji si to můžete vyzkoušet, když barbarovi koupíte u Gheeda na Normal dýku a meč. Otevřete obrazovku inventáře a dejte mu dýku (nezáleží na tom, na kterou stranu inventáře) a pak meč. Dýka byla nasazena první, je to tedy primární zbraň, a proto se teď objeví barbarovi v pravé ruce. Nyní mu sundejte dýku a znovu ji nasaďte. Dýka je nyní zbraň, která byla nasazena nakonec, bude to tedy sekundární zbraň, a je nyní v barbarově levé ruce. Pohrajte si s nasazováním zbraní, na různé strany inventáře a rozdílném pořadí. Zjistíte, že ať byla jako první nasazena jakákoli zbraň, je vždy v barbarově pravé ruce (je to primární zbraň), a jakákoli zbraň nasazená naposled je v levé ruce (sekundární zbraň)

Druhá metoda nastavení primární zbraně je metoda "přehození" (switch) a když ji použijete, (ať úmyslně nebo nikoli), přenastaví pořadí zbraní, které bylo určeno pořadím nasazení. Tuto metodu použijete tak, že přehodíte na záložní zbraně (na switchi - w) bez ohledu na to, jestli tam nějaké máte nebo ne, a pak přehodíte zpátky na zbraně pro Frenzy. Když přehazujete zpátky, zbraň, která byla umístěna na levé straně inventáře, je automaticky nastavena jako primární zbraň, a objeví se barbarovi v pravé ruce. Přehození zbraní tam a zpátky chápe hra jako jejich sundání a znovu nasazení v tom samém okamžiku. Pravidlo o nasazení jako "první" pak nefunguje. Hra si tedy vybere zbraň na levé straně inventáře jako primární a zobrazí ji v barbarově pravé ruce.

Tohle si můžete potvrdit opět pokusy s dýkou a mečem.

Abyste nebyli zmateni, představte si inventář jako pohled tváří v tvář na vaši postavu (levá strana =pravá ruka). Umístěte zbraň, kterou chcete mít jako primární na levou stranu a ujistěte se, že druhá zbraň byla nasazena jako poslední. Pak ta zbraň nalevo bude vždy jako primární bezpečně v barbarově pravé ruce..

Mechanika výběru primární / sekundární zbraně může mít velký význam pro Frenzy, když jedna z vašich zbraní má mnohem více zrychlení na zbrani než druhá. Obecně budete chtít mít tu rychlejší zbraň jako primární. Ale pokud rozdíl rychlostí není příliš velký, vstoupí do rozhodování další faktory

Při rozhodnutí, která zbraň má být primární, byste měli zvážit následující faktory (řazeny sestupně podle důležitosti)

 1. Jestliže má jedna zbraň větší zrychlení (IAS) než druhá, použijte tu rychlejší jako primární. (viz diskuse výše)
 2. Jestliže budete hodně spoléhat na druhý útok (většinou berserk) a jedna zbraň je o hodně lepší pro ten druhý útok než ta druhá, nastavte tu lepší jako primární zbraň
 3. Jestliže jedna zbraň má větší pravděpodobnost na Crushing blow (drtivý úder), nastavte ji jako primární, protože vždy bude při útoku použita jako první. Sekvence úder s Crushing blow / normální úder způsobí o něco větší škodu než v opačném pořadí.
 4. Ze stejného důvodu je šance na vyvolání Static field cennější na první zbrani než na druhé.
 5. Šance na vyvolání jiných efektů zvláště Amplify, Glacial spike a Dim vision jsou výhodnější na primární zbrani, protože čím dříve se spustí, tím užitečnější jsou.

Prakticky doporučuji, abyste věnovali pozornost prvním dvěma faktorům, a ty další můžete případně ignorovat.

Pro výpočet možností z výbavy a výsledné rychlosti útoku doporučuji tento kalkulátor

nahoru  

Návrh vašeho buildu

Vytvoření buildu na Frenzy není jako většina ostatních. Není žádný "nejlepší build". Ve skutečnosti skvělý build pro jednoho může být nehratelný pro jiného. Frenzy barbaři čelí stejným potvorám jako kdokoli jiný, ale nemají výhody ostatních postav, paladinův blok, dálkový útok kouzelnice nebo amazonky, skrývání assky, nekrovy miniony.

Frenzy barbaři nemohou dělat nic z toho. Nemají štít. Nemají žádný útok na dálku. Jediný způsob, jak mohou způsobovat škodu, je boj tváří v tvář.

Naštěstí má barbar dovednosti, které pokrývají všechny eventuality. Naneštěstí Frenzy barbar na to nemá dost skill bodů. Tvorba Frenzy barbara tedy znamená těžké rozhodování, co budete řešit pomocí skillů (dovedností) a co pomocí jiných zdrojů, taktiky a strategie.

Bude užitečné udělat krátký přehled překážek, které budete muset překonat

Škoda (Damage)
Jakmile se dostanete na Hell, budou mít potvory hodně životů. Musíte být schopni způsobit solidní škodu.

Obrana (Defense)
Protože každý kousek škody, kterou způsobíte, bude zblízka, budete zasahováni. Hodně.
Takže potřebujete obranu. Ale kromě double swing, je Frenzy jediný útok nablízko, kde nelze použít štít. Takže zapomeňte na štít jako zdroj blokování, resistů či redukce škody.

Kontrola davu (crowd control)
Představte si bandu Flayerů s těmi malými tlustými noži, které dokáží přeměnit barbarovy nohy v suši rychleji než japonský šéfkuchař. Představte si Listerovy poskoky, kteří se vám zhmotní na klíně jako Fana cursed extra fast.
To není právě ideální chvíle, kdy začít přemýšlet, jak kontrolovat dav

Fyzicky imunní
Frenzy způsobuje fyzickou škodu. Když se vám fyzicky imunní potvory chechtají do tváře, protože nejste schopni jim ubrat ani kousíček života, máte problém

Vysávači many (Mana Burners)
Nepotřebujete mnoho many ale nějakou potřebujete stále. Vysávači many jsou většinou jen otravní. Když jsou však fyzicky imunní, pak představují vážný problém. Když patří do rodinky Wraithů (můry), pak je to opravdu problém, protože jsou na Hell vždy vysávači many a fyzicky imunní a mají zalíbení v tom, že se skládají jeden na druhého, aby vás mohli praštit všichni naráz

Kletba Iron Maiden
Tohle je vaše hlava
brain1

Tohle je vaše hlava s kletbou IM
brain2

Tohle jste vy hned poté, co jste se pokusili o Frenzy při prokletí IM
brain3

Ačkoliv návrh buildu není jako výběr z čínského menu (vyberte jeden ze sloupce A, jeden ze sloupce B ..), je užitečné shromáždit na jedno místo hlavní možnosti, kterými můžete odpovědět na tyto výzvy.

Škoda z Frenzy (Damage)
Obrana (Defense)
Kontrola davu
Fyzicky imunní
Vysávači many (mana burn)
Iron Maiden

Každá z těchto překážek může být vyřešena investováním do nějakých dovedností. Jen je prostě nemůžete pokrýt všechny. Můžete do jisté míry vyplnit mezery skvělou výbavou ale většina hráčů nemá přístup super věcem (uber gear) nebo se jim nechce trávit čas jejich získáváním.

Ale i s nedostatkem bodů a bez vynikající výbavy existuje několik životaschopných buildů Frenzy barbara. Nehrajete-li single, pak bez ohledu na to, v jaké oblasti je vaše slabost, vždy ji můžete vykrýt s pomocí ostatních hráčů v partě.

V Single Playeru můžete spoustu slabých míst vykrýt vaší zručností ve hře. Je to jedna z přitažlivých věcí na Frenzy barbarovi, že vyžaduje zručnost hráče tam, kde ostatní buildy vystačí s drahými věcmi.

Technikou hry se budu zabývat dále. Teď, když jsme nastínili hlavní výzvy, kterým budete čelit, a možnosti, jak je řešit, podívejme se na parametry buildu. Můžete ho vést třemi různými směry - útočný, obranný a (z nedostatku lepšího názvu) bojový. Build, u kterého skončíte, závisí na tom, jak moc kladete důraz na ty jednotlivé póĺy Přemýšlejte o těch dostupných možnostech jako o vrcholech trojúhelníku

triangle1

Červené tečky představují buildy, které jsou tak extrémní, že jsou super silné v tom, na co jsou zaměřeny, ale jsou téměř nehratelné, kvůli slabým místům, která nepokryly. (Můžete je ale hrát, pokud hrajete v partě, protože tato slabá místa pokryjí spoluhráči)

Zde je moje představa těchto 3 nejextrémnějších build na úrovni postavy 91. Jsou zobrazeny jen investované skill body, ostatní body z výbavy by se k tomu ještě přidaly

SkillÚtokObranaBojový
Howl1110
Taunt202020
Battle Cry11
War Cry20
Shout201
Battle Orders201
Battle Com'd11
Mastery20120
Iron Skin91
Nat Resists64
Bash111
Double Swing2011
Double Throw111
Frenzy202020
Stun1
Concentration1
Berserk17

Návrh buildu znamená kompromisy - snížením síly extrému vylepšíte slabiny. Zde jsou hlavní faktory, s nimiž byste měli počítat:

1 . Parta nebo sólo hra.

Jestliže půjdete s partou, můžete udělat skoro cokoli, co chcete. Když budete investovat do Battle orders, budou vás spoluhráči mít rádi s čímkoli

Ale jestliže hrajete hodně sólo, budete muset udělat nějaké kompromisy a vytvořit dobře vyváženou postavu. Frenzy barbar postavený jako útočný může zabíjet velmi rychle ale bude hodně umírat. Defensivní postava hodně vydrží ale zabíjení mu moc dobře nepůjde

Takže potřebujete vytvořit postavu, která má šanci porazit (a přežít) výzvy popsané výše..

2. Výbava.

Bez ohledu na to, jak rozdělíte body do skillů, budete mít nějaké slabiny, Dobrá výbava vám je pomůže překonat. O specifické výbavě budu mluvit později, teď se jen zamyslím nad tím, jak moc "super" (uber) musí být. Super výbava vám dovolí extrémnější buildy. Středně dobrá vás bude držet někde uprostřed trojúhelníka. (Se špatnou výbavou buď musíte hrát v partě nebo neplánujte, že se dostanete v Hell daleko)

3. Dovednost ve hře.

Úspěch v LoD je teď hodně založen na věcech. Znalost skillů postavy, mechaniky hry, charakteristik potvor je až druhý velký faktor pro dobrou hru. Skutečná zručnost při hraní často není moc důležitá. Frenzy barbar je výjimka, což je důvod, proč ho rád hraji. Čím jste lepší, tím extrémnější build můžete hrát.

Musíte se rozhodnout, kde, v trojúhelníku, chcete být. Útočně orientované buildy jdou po smrtící síle. Obranné buildy excelují v tankování. Bojové buildy zdůrazňují kontrolu davu.

Rozhodněte se, co chcete zdůraznit ve svém buildu. Níže jsou tři skutečné buildy, které jsem hrál a shledal životaschopnými. Dostal jsem je až na úroveň 91, kvůli snadnějšímu srovnávání, ačkoli moji barbaři všichni ukončili Hell na úrovni 80. V trojúhelníku by byli umístěni tam, kde jsou ty zelené tečky.

triangle2

Zde jsou buildy (jsou zde pouze investované body do skillů:

SkillÚtokObranaBojový
Howl111
Taunt172017
Battle Cry11
War Cry20
Shout1201
Battle Orders152012
Battle Com'd111
Mastery20820
Iron Skin111
Nat Resists131
Leap11
Bash111
Double Swing2011
Double Throw111
Frenzy202020
Stun111
Concentration111
Berserk111
Přidělení bodů do statistik postavy

Energie. Tohle je snadné. Nic.

Síla. Jen pro výbavu Jestli nevíte, jaká bude na konci, dejte tolik, abyste unesli tu, kterou máte

Dexterita. (obratnost) Stejné jako síla, ačkoli u dexterity je to složitější, protože požadavky zbraní na dexteritu se mohou hodně lišit. Většina buildů má užitek z dexterity v lepším procentu šance na blok. Vy ne. Kromě dýk a házecích zbraní, které Frenzy barbar stejně nepoužívá, nezískáte z dexterity žádné zvýšení škody. Dostanete 5 bodů k Attack rating za 1 bod dexterity, ale v době, kdy se dostanete někam do středu Hell, budete litovat každého bodu investovaného do dex, který nebyl nutný kvůli požadavkům zbraní

Zvláště hrajete-li hardcore, nedávejte postavě dexteritu. Je to obtížné, protože asi tak od půlky nightmare si budete přát, aby váš Attack rating (a tím i šance na zásah) byl vyšší. Ale existují lepší řešení pro AR (charmy a battle cry) než vyhazování bodů na dexteritu. (hráči na softcore a kdokoli, kdo plánuje skončit v Nightmare, mohou toto ignorovat a dávat do dex dle libosti)

Vitalita. Všechno co zbývá, dejte sem

Volitelné skilly
.

Leap. Nemá žádné předcházející skilly. 1 bod v leap je dobrá investice. Dostane vás z obklíčení, zvláště nemáte-li build s War cry. Rovněž má knockback - odhození, který platí na všechny potvory. Dokonce i s jen jedním investovaným bodem (+ případné skilly z výbavy), dává účinek knockbacku určitou kontrolu davu.

Leap Attack. Stejné ýhody jako Leap, pokrývá větší území ale nemá knockback. Leap je podmínka pro tento skill ale potřebujete víc skill body než dosah skoku.

Berserk. Extrémně užitečný, protože způsobuje magickou škodu, ale z hlediska investování bodů je velmi drahý. Spotřebujete 4 body, abyste dostali 1 bod do berserku. Bash je podmínka pro Frenzy i berserk, takže to není žádná ztráta, když sem dáte bod. Ale ty další dva podmíňující skilly (Stun a Concentrate) nejsou na straně, kde je ve větvi Frenzy. Takže jsou neužitečné a potřebné jen pro Berserk. A 6 sekundové zrychlení z Frenzy platí i pro Berserk, což z něho dělá ještě lepší řešení proti fyzicky imunním. Dává vám rovněž alternativu do Chaos sanctuary a kdekoli, kde jsou Oblivion knighti (a Iron maiden)

Howl. První podmínka pro Battle orders (BO) . Další body by snad dával jen velmi bojově orientovaný build.

Shout. Druhá podmínka pro BO. Tento skill je zásadní pro obranu. Maxujte Shout, sežeňte výbavu s redukcí škody a pomocníka s aurou Defiance a potvory budou po většinu doby jen mávat naprázdno.

Taunt. Synergický skill k Frenzy, což samotné z něho dělá hodnotný skill. Taunt přiměje potvory, které útočí na dálku, aby přestaly střílet, a přišly si to rozdat nablízko. Redukuje také útočníkův attack rating a jeho fyzickou škodu. Způsobí, že oživovači jako šamani přestanou křísit svoje poskoky. Skládá se s war cry. Nezaměří se automaticky na více potvor, takže když vy a potvory zůstáváte na místě, vícenásobný taunt se spíše přepisuje na těch samých potvorách, kde už je, než aby zasáhl nové cíle. Ale můžete Taunt zacílit na různé potvory manuálně a můžete to dokonce udělat i se stisknutým pravým tlačítkem - stačí, když jen podržíte myšku na nepříteli, kterého chcete ovlivnit, když máte Taunt aktivní (na hotkey). Taunt nepůsobí na Oblivion Knighty.

Battle Cry. Redukuje obranu a škodu nepřítele. Jeden bod (plus další z výbavy) dělá zázraky s vaší šancí na zásah. Skládá se s War cry a je obzvlášť užitečný proti bossům, na které nefunguje War cry.

War Cry. Omráčí nepřátele ve vzdálenosti pro boj zblízka. Frenzujte je, omračte je a opakujte, dokud nejste jediný, kdo zůstal stát. Jestliže chcete rozprostřít skill body, je to skvělý skill. Skládá se s War cry (takže je zasáhnete mnohem častěji, když jsou omráčení), s Tauntem (naláká k vám nepřátele) a Amplify damage (pokud máte šanci ji nějak vyvolat

Battle Command. Pokud nechcete přeskočit BO, neváhejte.

Iron Skin. Jeden bod nikdy neuškodí, navíc je to podmínka pro Natural Resists.

Natural Resists. Určitě sem dejte aspoň jeden bodík

Increased Stamina & Increased Speed. Někdo sem ty dva body dá ale já navrhuji, abyste o tom ani neuvažovali. Když budete hrát Frenzy barbíka, budete zkoušet, jak ho zpomalit, nikoli zrychlit. Tyhle bodíky budou mnohem užitečnější jinde.

Find Potion & Find Item. Bleeh. Když chcete hledat věci, udělejte si MF kouzelnici

Grim Ward. Je to dobrý skill ale není praktický pro Frenzy barbíka. Nemáte ty 3 body, které jsou pro něj potřebné,a nebudete mít vždy k dispozici nějaké těla. Howl vyvolá hrůzu mnohem spolehlivěji, pokud nejste v oblasti, kde jsou úrovně potvor příliš nad vámi.

Druh zbraně

Budete nosit sekery, kladiva nebo meče. Abyste měli z mastery co největší užitek, budete chtít, aby vaše zbraně byly stejného druhu. Plánujte build pro zbraně na konci hry. Jestliže nemáte nic připraveno a nemůžete spolehlivě předpovědět, s čím skončíte, odložte investice do mastery a počkejte si, na co narazíte.

Ale jestliže můžete volit výbavu, vaše nejlepší volby jsou ladderová runová slova, a záleží na tom, zda jste schopni sehnat potřebné runy. Jestliže můžete mít věci s Beast, BotD, CtA, Doom, Eternity, Famine, HoJ, Destruction, Last Wish nebo Phoenix, pak nepotřebujete návod, který by vám říkal, co si vzít, ani jaký druh zbraně použít. Tato runová slova jsou tak silná, že je těžké si vybrat špatně (avšak musíte barbara dostat na úroveň 60, aby je mohl mít z elitních věcí)

Jestliže jste jako zbytek z nás, pro které jsou tato runová slova nedosažitelná, pak obecně platí:

 1. Sekery jsou všeobecně nejlepší kvůli nízkým požadavkům na sílu/dexteritu a jejich rychlost / škoda je relativně vysoká. Oath (Shael + Pul + Mal + Lum) v ethereální zbrani je drtivý a je dostupný pro všechny 3 třídy zbraní, ale ethereální sekeru se 4 dírami lze najít snadněji (**ehm** Small Crescent **ehm**) než jakékoli kladivo s 4 dírami (Legendary Hammer je příliš pomalý) nebo meč ( Conquest nebo Cryptic sword by měl být ok ale pak potřebujete další meč do druhé ruky). Death (Hel + El + Vex + Ort + Gul) je šité na míru pro Frenzy barbara a je dostupné na sekerách (**ehm** ethereal Ettin Axe **ehm**). Nelze ho udělat na kladivech a velmi těžko na meči (možné jen s Phase Blade s 5 dírami (vysoké požadavky na sílu / dex), Colossus Sword a Colossus Blade (děsná síla, vysoká dex)).
 2. Kladiva jsou druhá nejlepší třída zbraní. Mají velmi nízké požadavky na sílu / dexteritu (více vitality pro barbíka), dobrou rychlost a slušnou škodu. Existují také unikátní kladiva, která jsou pro frenzy použitelnější než sekery nebo meče.
 3. Meče jsou obecně nejméně užitečné zbraně pro Frenzy barbary, jednoduše proto, že jejich požadavky na sílu/ dexteritu jsou příliš vysoké. Jestliže jste ochotni ty body tam obětovat, pak elitní unikátní meče mají mnohem větší rozsah vhodných vlastností než sekery nebo kladiva. V případě dvou určitých exceptional mečů za cenu upgrade (vylepšení) na elitní (Lum + Pul + perfektní smaragd, jen ladder), se z nich stanou tak "uber" zbraně jako většina nejdražších runových slov
Crushing Blow, Critical Strike a Deadly Strike (drtící úder, kritický úder a smrtící úder)

Typický build generuje 4 švihy za sekundu. S takovou rychlostí útoků (a doufejme i zásahů), přináší vlastnosti jako CB, CS a DS potenciál pro velké zvýšení smrtící síly. Pokud porozumíte tomu, jak fungují, pomůže vám to při rozhodování, která výbava bude nejvhodnější.

1. Priority a skládání CB, CS & DS
Když zasáhnete, hra zkontroluje, jestli máte šanci na Crushing blow. Úspěšný crushing blow nemá žádný vliv na to, zda při tom samém zásahu bude Critical nebo Deadly strike. Jinými slovy, Crushing blow se skládá s buď CS nebo DS v tom samém zásahu. Po kontrole na Crushing blow, hra provede kontrolu na šanci na critical strike. Jestliže nastane, hra už dále nekontroluje šanci na DS. Ale jestliže Critical strike nenastane, hra pokračuje a zkontroluje šanci na Deadly strike. CS a DS se tedy nikdy nevyskytnou společně při jednom zásahu

2. Výpočet pravděpodobnosti CB,CS a DS
Šance na to, že nastane Crushing blow je součet všech procent šancí na CB z výbavy (kromě šance na CB na zbrani, která právě neútočí). Jestliže tedy má vaše postava Guillame's Face (35%), Crushflange v jedné ruce (33%), Death axe v druhé ruce (50%), a brnění Duress (15%), hra udělá jednu kontrolu na CB pro 83% nebo 100% podle toho, kterou zbraní jste zasáhli. Jakákoli šance na CB nad 100% je plýtvání, protože vždy dosáhnete jen jeden Crushing blow na jeden zásah.

Výpočet pravděpodobnosti pro Critical strike funguje jako pro Crushing blow. Hra provede jednu kontrolu založenou na součtu všech procentních šancí na CS, které má postava. Protože CS není dostupné na výbavě, může ho Frenzy barbar mít jen z Mastery. Jestliže CS nenastane, hra pokračuje kontrolou na Deadly strike, které je počítáno podobně jako součet všech procentních šancí, včetně vší výbavy kromě DS na zbrani, která neútočila.

3. Výpočet škody
Hra počítá škodu Crushing blow před tím, než se aplikuje normální škoda úderu. Technicky nezpůsobuje CB žádnou škodu ale způsobí spíše snížení životů cíle. Poté, co je aplikován CB, aplikuje se normální škoda zásahu (včetně CS nebo DS, pokud je zásah buď critical nebo deadly)

V hře jednoho hráče proti normální potvoře bez fyzické resistence redukuje CB při zásahu nablízko život potvory o 25%. Zásah dálkovou zbraní má jen poloviční účinnost.

CB účinkuje i proti bossům a championům ale jeho účinek je poloviční oproti normálním potvorám. CB při zásahu v boji nablízko proti championovi bez fyzické resistence sníží život potvory o 1/8.

Účinek CB je dále redukován fyzickou resistencí. Ačkoli negativní fyzická resistence (např po amplify) nezvýší účinek CB, kladná resistence ho sníží. CB neúčinkuje na fyzicky imunní.

Účinnost CB je dále omezena faktem, že se neškáluje s dalšími hráči ve hře. Zatímco počet životů potvor se s dalšími hráči ve hře zvyšuje, CB ubere jen takový počet životů, jaký by ubral při hře jednoho hráče. Tím se účinnost CB v multiplayeru značně snižuje.

Critical strike přidá 100% celkové fyzické škody k zásahu. Protože se škoda pro CS počítá až po výpočtu všech ostatních modifikátorů škody (ED - zvýšená škoda ze zbraně, bonusy ze síly / dex apod), může tak být velmi silný.

CS se neaplikuje na škodu z CB, protože CB není fyzická škoda (viz výše)

Jestliže Critical strike nastane při Berserku, je modifikátor CS započítán těsně před tím, než se fyzická škoda převede na magickou. CS tedy zdvojnásobí magickou škodu při zásahu Berserkem

Škoda z DS je počítána stejně jako u CS, a přidává 100 k celkové fyzické škodě stejně jako CS. Ale pamatujte, že DS se nikdy neaplikuje na Critical strike

nahoru  

III Technika hry

Pojďme přímo k pokročilým technikám V boji nebudete klikat.

Dejte si Frenzy na pravé tlačítko myši a držte ho stisknuté. Frenzy se automaticky zaměří na nejbližší cíle. Svého barbara povedete pohybem myši, nikoli klikáním. Dokud nekliknete na cíl, budete zaměřovat automaticky, pokud budete držet stisknuté pravé tlačítko myši, a v bojovém dosahu nablízko budou nějaké cíle. Tuto techniku můžete začít používat i s Double swing již od úrovně 6, a od té chvíle jste rváč, který dá do držky každému v dosahu, jak myší pohybujete okolo.

Ale to je jen začátek Zenu pravého myšího tlačítka. Když potřebujete zakřičet War cry, nemusíte klikat. Stále držte pravé tlačítko a jen stiskněte hotkey pro skill (hotkey = tlačítko, které máte vyhrazeno pro určitou dovednost), který chcete, a barbar zařve aniž by ztratil úder. Stiskněte hotkey pro Frenzy a jste zpátky v módu nabuzeného rváče rychleji, než byste to mohli kdy udělat s levým tlačítkem. Takže i uprostřed davu můžete střídat Frenzy / War Cry / Taunt / Taunt / War Cry / Frenzy okamžitě bez prodlení, prostým přepínáním hotkey levou rukou zatímco držíte stisknuté pravé tlačítko myši.

A to není všechno. Frenzy je nepřerušitelný útok, takže dokonce i když jste zasaženi, nepřeruší se smršť vašich úderů. (Vaše zaměření se však může přerušit, když pomocník nebo někdo z party odhodí nepřítele, na kterého útočíte, knockbackem pryč)

Jestliže se chcete od nepřítele odpoutat, není problém. Posuňte myš tam, kam se chcete dostat a přepněte na Leap a jste pryč. Změňte hotkey ještě ve vzduchu a po přistání provedete nový skill, hned jak se nohama dotknete země. Nebo můžete přepnout na jakýkoli útok na levém tlačítku myši. Nebo uvolněte pravé tlačítko a klikněte levým tlačítkem na cíl nebo někam pryč

"To je nějak moc jednoduché", myslíte si. A máte pravdu. Po celou dobu, kdy držíte pravé tlačítko, nemáte informace o potvorách, které normálně získáte, když nad nimi podržíte myš nebo když se na ni locknete (přilepíte) kliknutím. Nemůžete vidět stav jejího života, takže nevíte, kolik jste jí už ubrali. Nemůžete vidět její imunity (což může být důležité, když je fyzicky imunní). Nemůžete vidět její vlastnosti (jestli je boss) ani zda je to minion (poskok) nebo champion. Takže nemůžete vědět, zda nestojíte těsně u FE bosse (očarovaný ohněm), jehož exploze po smrti vás může zabít.

Ale jestliže jste už poznali vlastnosti hry (což asi ano, když jste se rozhodli hrát Frenzy barba), rozpoznáte grafiku bossů a championů, a víte, kdy je potřeba se na jejich vlastnosti podívat.

Jestliže si nepamatujete imunity potvor, přejeďte přes ně kurzorem, než se na ně vrhnete. Když vidíte tlupu okolo bosse, přejeďte přes ni a přečtěte si vlastnosti. Nejste-li si jisti, že je boss v tlupě, zkuste Howl (máte-li jej). Normální potvory a poskoci utečou pryč (pokud nejsou na mnohem vyšší úrovni než vy), ale bossové nebudou ovlivněni.

Další problém pravého tlačítka je, že nemůžete přepnout zbraně na záložní (weapon switch) . Přepnutí se uskuteční, až když útok skonči, což pro Frenzy znamená ukončení obou švihů. Pokud držíte stisknuté pravé tlačítko při boji s Frenzy, nemůžete spolehlivě přepnout zbraně poté, co jeden Frenzy útok skončí a druhý začne. Takže zapomeňte na přepnutí na záložní Echoing meče pro pokřiky uprostřed tlupy. Ale to byste stejně neměli dělat v průběhu boje.

Rozhodněte se, zda dáte sekundární útok (typicky Double swing a Berserk) na pravé tlačítko. Výhoda je přepínání pomocí Hotkey bez přerušení automatického zaměřování. Ale může to být i nevýhoda, protože můžete chtít zaměřit ručně nebo úplně přerušit útok, když musíte kvůli něčemu Frenzy přerušit. Volba závisí na tom, jak moc aktivní styl hry preferujete. Když dáte sekundární útok na levé tlačítko, budete trochu méně přepínat hotkey.

Když se váš barbar dostane na 40-50. úroveň, bude vypadat s tímhle stylem hry nezastavitelně. Nebuďte však příliš sebevědomí, nebo na konci Nightmare a v Hell dostanete výprask. Pravé tlačítko myši vyžaduje na vyšších obtížnostech hry stejnou kontrolu jako Whirlwind. Udržujte barbara v malých, těsných rozsazích pohybu. Pracujte na krajích tlupy, udržujte si bezpečné zóny pro ústup.

Budete také potřebovat kombinovat svůj boj s bojem pomocníka. Dokonce i s maxovaným Battle orders nemůže žádný z vás přežít osamoceně proti rozzuřené, velké silné tlupě. Je dobré zvyknout si bojovat pomocníkovi po boku. Čím blíže jste u něho, tím méně škody každý z vás dostane.

Používejte myš k zaháknutí se na tlupu simultánně s pomocníkem. Běžte s barbarem dopředu, abyste přilákali přicházející tlupu. Potom, když váš pomocník přichází k vám a k tlupě, běžte zpátky za něho, pak znovu, abyste se k tlupě dostali současně s ním

Používejte standard boj / War cry / boj k omráčení nepřátel. Nemáte-li War cry, dejte si na hotkey Leap a udělejte pár poskoků okolo pomocníka. Knockback vám oběma dá trochu prostoru na vydechnutí (ale je to slabá náhražka War cry)

Především, udržujte pomocníka naživu pokud nehrajete v partě, je to jediný přítel, kterého máte. Mám v opasku dva sloupce velkých rejuv flašek a přes shit+hotkey je předávám pomocníkovi, kdykoli je potřeba.

Od Nightmare začněte využívat zdí. Když máte vy a váš pomocník za zády zeď, snížíte množství zásahů které byste mohli dostat, o 50%. Když jste za dveřmi nebo v jiném úzkém místě, je to až o 80%. Dokonce i otevřeném terénu můžete zvýšit své šance bojem blízko překážky. V Hell tyhle techniky udrží vás a vašeho pomocníka naživu. Začněte s tím na Nightmare, aby se v době, kdy je budete skutečně potřebovat, staly vaší druhou přirozeností. Buďte si vědomi míst, která jste vyčistili. V sólo boji nablízko budete vy a váš pomocník muset často ustupovat. Je to nejjednodušší způsob, jak ovládat pomocníkovo chování, a trošku to rozpráší tlupu, takže protivníky snadněji zabijete. Někdy ale je nejlepší volba oblast proběhnou a nechat nějaké nechutné potvory za sebou. Vyčistěte si pak za sebou velkou oblast, aby se vám nedostali na záda

Další dovednost, kterou stojí za to trénovat, je ovládání rychlosti běhu / chůze. S plně nabitým Frenzy můžete při běhu vypadat jako kulečníková koule odrážející se od stěn. Neuškodí, když sundáte výbavu na zrychlení chůze / běhu, ale ani to moc nepomůže. Nejjednodušší řešení je nechat postavu chodit. I když je Frenzy plně nabito, chůze se dá snadno ovládat, je dost rychlá pro boj zblízka a dokonce i pro přesun z jedné oblasti do druhé. Chůze také zachovává účinky výbavy pro obranu (DR), která je při běhu nulová.

Problém s chůzí nastává, když Frenzy vyprší. Rychlost pohybu klesne k plazení. Buď to vydržíte do dalšího boje nebo chůzi vzdáte.

S určitou praxí se můžete naučit pohyb barbara ovládat i při běhu s plným Frenzy. Ale budete muset dělat přesné, kouskovité pohyby.

Nebo můžete přepínat mezi chůzí a během. Když bojujete, choďte. Když se přesunujete mezi oblastmi a boji, běhejte. Rozhodněte se, zda stojí za to zachovat výhody obrany či rychlost běhu při Frenzy.

Hra v partě vyžaduje jiné techniky než hra sólo. Dělejte to, co ostatní potřebují, hlídejte postavy, které jsou v lagu nebo se dostaly do potíží a budete hrdina.

Stejně důležité je vyhnout se "špatné" hře v partě. Kouzelnice může rychle získat špatnou pověst, když se teleportuje pryč od party, vzbudí tuny neočekávaně tuhých potvor, přiběhne zpátky a ty potvory přitáhne za sebou. Špatně hraný Frenzy barbar může způsobit to samé. Vaše skvělá rychlost vám dovolí vyběhnout daleko před partu, ale nejste průzkumníci a nejste stavěni na to, abyste byli

Spousta ostatních hráčů nikdy nepotkala Frenzy barbara a nejsou zvyklí na jeho rychlost. Jestliže plně nekontrolujete jeho pohyb, vyděsíte je. Choďte více než normálně, omezte pohyb a ovládejte ho, a procházejte tranzitní oblasti technikou levý klik / pauza, kterou používají ostatní postavy

Výběr záložní zbraně je otázka výbavy ale zahrnuje i techniku. Obecně, vezměte si Echoing meče +6 skillů k Battle orders, Shout a Battle command znamená hodně. Ale můžete si vzít nějakou velkou dvouruční zbraň pro Berserk na fyzicky imunní, a s výhodou využít přenesení bonusu k rychlosti z Frenzy. Je možné mít i exotičtější zbraně ale přepínání během Frenzy není jednoduché.

nahoru  

IV. Výbava

Protože buildy Frenzy se hodně liší, možnosti výbavy jsou nekonečné. Takže se omezím na vyjmenování několika obecně užitečných věcí, hlavně těch, které se snadno přehlédnou. Zkusím vždy najít jednu věc s "nejlepší hodnotou " (typicky snadno sehnatelnou) a "všeobecného favorita" mezi hráči a "inovaci" pro změnu. Většinou přeskočím super-rare a super-drahé unikáty

Hlavní zbraně:

Nejlepší hodnota: Coldsteel Eye a Headstriker. Nejsou drahé ale ani moc laciné, protože je budete chtít na úrovni 52 (coldsteel) a 65 (headstrike) upgradovat (vylepšit pomocí receptu - jen ladder+single) Jako exceptional unikáty vás snadno přenesou přes Nightmare. Upgradnete-li je na elitní, budou stejně dobré jako super-drahá runová slova jako Beast nebo Breath of the Dying. Vezmeme-li v úvahu Deadly strike, bude vylepšený Coldsteel přesáhne 300% ED - zvýšení škody, je velmi rychlý a má 30% Slows Target (zpomalení cíle). Headstriker se zlepšuje s každou úrovní, kterou dosáhnete, a s Deadly Strike a zvýšením max damage má 400% ED +/-.
Obecný favorit: Největší, nejrychlejší dostupné zbraně.
Jiné možnosti: Na nižších úrovních Crushflange (33% CB), a General Tan's. Pro střední úroveň Bloodletter, Sureshrill, Fleshrender, runové slovo Black (dobře se hodí do Tyrant Club), runové slovo Honor (dobré v Twin Axe), Butcher's Pupil, Aldur's Rhythm, Earthshaker, Baezil's. Pro vysoké úrovně Oath a Death. Obě runová slova jsou extrémně dobrá v ethereálních zbraních a jsou o trochu lépe dosažitelná, než runová slova ze super vysokých run. Rune Master, Death Cleaver, Nord's, Demon Limb, Baranar's, Stormlash, a elitní rare věci s vysokou škodou jsou všechny použitelné v Hell
Inovace: Dva Lightsabry. Gloamové už nebudou problém.

Záložní zbraně:

Nejlepší hodnota: Dvě echoing zbraně (+3 Warcries). Většinou mívám štěstí na nákup v Rogue campu na Nightmare s postavou na vysoké úrovni.
Jiné možnosti: Velká dvouruční zbraň pro Berserk

Helma:

Nejlepší hodnota: Arreat's Face. Drahá ale nejlepší možná helma
Obecný favorit: Arreat's.
Jiné možnosti: Rare nebo magické helmy pro barbary. Hledejte plus Barbarian Skills, což je pro Frenzy barbara výhodnější než skilly z jedné větve. Resisty a sání jsou rovněž žádoucí. Sazabi's, Rockstopper, Stealskull a Vampire gaze jsou dobrá volba. Lze uvažovat i o Guillaume's Face (15% DS a 35% CB).

Amulety:

Nejlepší hodnota: Eye of Etlich.
Obecný favorit: Highlord's.
Jiné možnosti: jakýkoli+2 barb skills amul. Protože Frenzy barbar závisí hodně na skillech pomáhají mu skilly ze všech tří větví (minimálně Frenzy a Berserk, BO a obvykle WC, Mastery a Natural Resists), je plus ke všem skillům cennější, než pro jiné buildy. Atma's je užitečná na řešení problému s fyzicky imunními
Inovace: Magický amulet s Teleportem.

Rukavice:

Nejlepší hodnota: Bloodfist.
Obecný favorit: Dracul's. Hlavně ta 5% šance na vykouzlení Life Tap znamená velký rozdíl pro schopnost vašeho barbara a jeho pomocníka ustát to proti normal potvorám na Hell
Jiné možnosti: Blood crafted gloves, Magnus' Skin, Sander's Taboo, Laying of Hands, Lava Gout, Venom Grip.
Inovace: Steelrend (10% CB).

Brnění:

Nejlepší hodnota: Smoke.
Obecný favorit: Shaftstop (dobrý pro upgrade v Hell).
Jiné možnosti: Duriel's, Skin of Vipermagi, Naj's Hellforge Plate, Arkaine's, Lionheart, Prudence, Gloom, Duress a Stone.
Inovace: Modrý Tyrael's Might. Není tak dobrý jako rare ale vlastnost "Slain Monsters" je zábavná proti oživovačům a vypadá neuvěřitelně cool.

Prsteny:

Nejlepší hodnota: Cathan's Seal.
Obecný favorit: Bul Kathos.
Jiné možnosti: Rare a Blood crafted rings.
Inovace: Wisp Projector. Extra navýšení života z Oak Sage je skvělé ale často umírá během boje nablízko.

Opasek:

Nejlepší hodnota: Nightsmoke.
Obecný favorit: Verdungo's, ačkoliv String of Ears je pro tento build lepší a levnější.
Jiné možnosti: Credendum, Immortal King's Detail, Wilhelm's Pride.
Inovace: Arachnid.

Boty:

Nejlepší hodnota: Hotspur boots. Věc pro úroveň 5 je výbava až do konce hra kvůli jejich +15 k max resistenci na oheň, což je skvělé proti jedné z největších hrozeb pro frenzy barbíky - exploze FE bossů. Také 45% resistence na oheň se hodí
Obecný favorit: Gore Riders.
Jiné možnosti: Tearhaunch, rare a crafted boots mohou zaplácnout díry ve vašem buildu.
Inovace: Marrowwalks. Jak se říká v reklamě , "Oživení vašeho pomocníka . . . 50,000 gold. Odsoketování věci . . . 1 Hel. Pohled na Listerův obličej, když ho odříznete od poskoků do level 33 bone prison . . . neocenitelné."

Někteří hrají s 4 věcmi ze sady 4 Immortal King (brnění, opasek, rukavice a boty, někdy také s kladivem na záložní zbrani pro Berserk). Společně tyhle věci nabízejí velké bonusy a vlastnosti.

Závěr

S dobře promyšleným buildem dobrou výbavou a technikou, nebude pro vás Frenzy barbík nic jiného než skvělá zábava Hodně štěstí a dobrý lov.

nahoru