DiablovoDoupě LITE - texty a odkazy

Experience

Pro verzi 1.10
Experience (zkušenosti) jsou body, které dostanete za zabití potvory. Až nashromáždíte určitý počet těchto bodů pro level (viz tabulka převzatá z Arreat summit), dostanete se na další level (úroveň), dostanete body, které můžete rozdělit do skilů (dovedností) a statistik.

Experience pro hráče, kteří nejsou v partě s ostatními

Postavy pod level 25
Postavy mezi levelem 25-69
Postavy nad level 70 Penalizace
Potom co se takto spočte získaná zkušenost, počítají se penalizace platné od tohoto levelu: Např postava na levlu 70 dostane jen 95.31% té experience, kterou by dostala na levlu 69.
Level Experience Level Experience Level Experience
70 95.31% 80 48.44% 90 5.96%
71 90.63% 81 43.75% 91 4.49%
72 85.94% 82 39.06% 92 3.42%
73 81.25% 83 34.38% 93 2.54%
74 76.56% 84 29.69% 94 1.95%
75 71.88% 85 25.00% 95 1.46%
76 67.19% 86 18.75% 96 1.07%
77 62.50% 87 14.06% 97 0.78%
78 57.81% 88 10.55% 98 0.59%
79 53.13% 89 7.91% 99 0.49%
Postavy na vyšším levlu dostanou tedy za zabíjení potvor na nízkých levlech jen malé množství zkušeností.
Podobně, postavy na nízkém levlu dostanou jen málo zkušeností za zabití potvory na vysokém levlu.

Vždy však za zabití nějaké potvory dostanete aspoň 1 bod experience .

Co se stane, když dva neutrální hráči (nejsou v partě) útočí na jednu potvoru ?
Ten, který ji zabije, dostane všechny body experience.

Experience v partě
Celková experience získaná za zabití potvory se zvyšuje o 35%, když člen party je v oblasti definované jako "level" v automapě. Aby hráč dostal experience, nesmí být dál než 2 obrazovky od smrti potvory.
Celková experience ze zabití potvory se dělí rovnoměrně mezi členy party. Podíl každého člena je rovný levlu postavy děleno součet levlů všech členů party. Tento podíl je pak násoben procentem, vypočítaným podle stupnice a je to založeno na rozdílu mezi levlem postavy a potvory, bez ohledu na to, zda jste v partě nebo ne. Tahle stupnice se aplikuje pouze tehdy, když rozdíl je mezi 5 a 10 levly. Pokud je rozdíl menší než 5 levlů, dostanete 100% vašeho podílu zkušeností. Jestliže je rozdíl vyšší (10 levlů nebo více), dostanete jen 5% z vašeho podílu zkusšeností. Takže na konci postavy s vysokým levlem dostanou jen velmi malý podíl za zabití potvor na nízkém levlu. Podobně postavy na nízkém levlu dostanou jen malý podíl experience za zabití potvory na vysokém levlu. Postavy s malým levelem v partě postav vysokolevlových nedostanou experience za zabití potvor, které mohou zabít jen parťáci.

Ztráta experience v NM a Hell.
V NM a Hell ztrácíte experience pokaždé, když zemřete. Avšak nikdy neztratíte level. Ztráta experience (5% v Nm a 10% v Hell) se aplikuje na rozdíl mezi experiencí , která byla potřeba na dosažení vašeho současného levlu, a tou, která je potřeba na další level. Např, když jste dosáhli lvel X a máte 1.000.000 experience a na dosažení levlu X+1 je potřeba 2.000.000 experience, potom ta 5% nebo 10% penalizace je z (2.000.000 - 1.000.000) = 1.000.000

Když si dojdete pro tělo , můžete získat zpátky 75% ztracených zkušeností. Pokud ale dáte Save a exit a tělo si vyzvednete v městě, experience jsou nenávratně pryč.

Za zabití opakované potvory, která byla oživana jinou potvorou nedostanete nic, jen za první zabití.

Pomocníci vám neberou expy, naopak, vy získáváte body z jejich zabíjení.

Hodnota experience a životů potvor ve hře s více hráči se zvyšuje. Když do hry přijdou další hráči, počet životů potvor se zvýší a naopak. Počet života nově vygenerované potvory se násobí počtem hráčů ve hře.
Zkušenosti z potvory pak jsou:

Experience = X * (n + 1) /2
X = base experience
n počet hráčů ve hře

Zvýšení počtu hráčů:
Když zadáte příkaz: /players X , kde X je počet hráčů, (max 8) v řádku pro zprávy, zvýší se virtuálně počet hráčů a potvory budou tužší , bude více experience a padání věcí. Platí to pro hry v single, open battle.net a TCP/IP.
Pozn překl: Do příkazového řádku se dostanete stisknutím ENTER. Přesná sekvence je tedy např: ENTER /Players 8 ENTER. Když to uděláte dobře, hra vypíše zprávu "Players set to 8"

dokument přeložen podle AS z 7.7.2003 , oprava podle změny 21.7.2003 (tabulka expů), revize 12.12.2003