DiablovoDoupě LITE - texty a odkazy

Druid: Guide to elements


Pro verzi 1.10

Autor:SoulmanZ
Přeloženo z: A Guide to the Elements for 1.10

Obsah
Slovníček
level - úroveň
skill - dovednost
damage - škoda
elementální - živlové
cold - chlad
fire - oheň
frame - časová jednotka = 1/25 sekundy
break point - bod změny
fast cast , fastcast rate - rychlost / urychlení kouzlení (v %)
synergie - vazba mezi skily
knockback - odhození
hit recovery - zotavení po zásahu
pierce - průnik
Názvy skilů překládány nebudou. Pokud máte češtinu od Maxe Prasáka, použijte jeho slovníček.

Analýza skilů
Firestorm  Moulten boulder  Arctic blast  Fissure  Cyclone armor  Twister  Volcano  Tornado  Hurikán  Armageddon 

Firestorm
Skill na úrovni 1. Má formu 3 ohnivých hadů, kteří se vinou od sesílatele. Centrální had jde přímo na cíl a ti dva boční náhodně meandrují okolo. Had je ohnivá stopa podobně jako firewall.. Škoda se udává za sekundu. Počáteční škoda je směšná a nestojí za nic až do 20 levlu. Na levlu 20 je škoda 107-125 za sekundu. Po levlu 20 však začíná strmě stoupat a má synergie s moulten boulder a fissure, které přidávají 20% škody za přidaný bod.
Maxovaný firestorm s maxovanými synergiemi dělá 4408-4717 škody za sekundu. Nezapomeňte, že zasáhnout mohou všichni 3 hadi a je z toho 4408-14142 škody za sekundu.
Ale není to tak hezké, jak by se mohlo zdát. Ti hadi trvají velmi krátce, jen 16 framů (2/3 sekundy). To znamená, že budou dělat při každém vyvolání jen 2/3 té výše uvedené škody. Ale s fast cast se můžete dostat na nepřerušený oheň typu inferno.
Zpoždění je u firestormu 0.6 sekundy , čili 15 framů. Bez věcí na zrychlení kouzlení (fastcast) vyvolá druid firestrom 1 krát za sekundu. S plnou výbavou na fastcast (163%) se dostane na 10 framový break point a každý firestorm bude trvat 21 framů. Protože hoří 16 framů, je to téměř nepřetržitý proud ohně.
Ve srovnání s infernem není firestorm slabý.

Taktika:
Firestorm je užitečný v několika situacích. Proti houfu potvor pohybujícímu se proti druidovi, pokud nejsou moc rychlé. Proti jednotlivému, nepohyblivému cíli. Zasekněte bosse o pomocníka a pak manévrujte okolo něho tak, aby ho zasáhly všechny 3 jazyky.
Testováním bylo zjištěno, že nejpravděpodobnější pozice, odkud zasáhnou všechny 3 jazyky, je asi v poloviční délce firestormu. Což je tak 3-4 krát výška druida. Všichni 3 hadi zasáhnou také při velmi blízké vzdálenosti.

Firestorm je neužitečný tam, kde jsou úzké chodby jako maggot lair a Arcane sanctuary.

Užitečnost v Hell:
Firestorm nikdy nemine cíl, udělá vždy aspoň svou minimální škodu takže v tomto ohledu je lepší než tornádo. Je to skill, který můžete vyvolávat pořád. Podmínkou je velký fastcast - 163% a maxované obě synergie. A stojí jen 4 many


Firestorm  Moulten boulder  Arctic blast  Fissure  Cyclone armor  Twister  Volcano  Tornado  Hurikán  Armageddon 

Molten boulder
Koule, která se valí rovně a zanechává za sebou ohnivou stopu., která trvá asi 3 sekundy. Když se potká s protivníkem velikosti člověka nebo menším, odhodí ho zpět (knockback). Když je protivník větší, nebo narazí na překážku, vybuchne a rozprskne škodu okolo. Také zanechá plameny , podobně jako meteor, které trvají asi půl sekundy.
Když koule narazí do potvory zepředu, odhodí ji dozadu, a pokračuje v tom znova a znova. Když koule narazí do nepřítele, úhel odhození se počítá relativně k vaší současné pozici a vždy odhodí potvoru ze středu obrazovky bez ohledu na úhel, v jakém do ní koule narazila. Což znamená, že koule může odhodit protivníka z dosahu své vlastní škody.
Škoda koule se dělí na fyzickou a ohnivou (fire). Ohnivá stopa dělá zvláštní škodu počítanou za sekundu. Koule na levlu 20 udělá 120-144 fyzické škody, 129-155 ohnivé škody a stopa dělá 205-209 škody za sekundu. To je celkem 249-299 na zásah, s 205-209 ve stopě. Fyzická a ohnivá škoda se aplikují vždy, když je potvora zasažena, ta splašová škoda po výbuchu je jen ohnivá. Zpoždění pro vyvolání je 2 sekundy. To je docela hodně. Během této doby nemůžete použít žádné jiné časované kouzlo. Můžete třeba zatím jít do boje nablízko ale pamatujte na to, že když se pohnete, změní se i úhel knockbacku.
Koule na levlu 20 stojí 19.5 many, což není moc, když se vezme v úvahu, že ji můžete volat až za 2 sekundy.

Synergie pro Moulten boulder nejsou nic moc. Dostává 10% synergie z volcano a 8% z firestormu. Každá ta synergie ale ovlivní jen polovinu škody, fyzickou, případně ohnivou. Proto volcano přidá jen 5% k celkové škodě a z firestormu jsou jen 4%.
Taktika
Molten boulder dává spolu s volcanem fire elementalistovi druhý druh škody (fyzickou), čímž se řeší problém potvor imunních na oheň. Potvory fyz/fire imunní jsou stále problém ale knockback na ně působí.
Koule se nejlépe používá proti přicházejícím malým nepřátelům zepředu, protože pak dostanou více zásahů. Je velmi užitečná, když si chcete udělat místo pro sebe nebo spolubojovníky. Jediný problém je to 2 sekundové zpoždění.
Koule je užitečný nástroj proti velmi nebezpečným potvorám, protože je můžete udržet dál od sebe. Když tu potvoru zasáhnete v klidu , můžete ji odžďuchat až k okraji obrazovky. Potvory, co bojují zblízka pak vystartují směrem k vám zpátky a je potřeba další koule. Když si vyberete vhodný úhel, můžete takhle zacházet i s LEB potvorama (LEB = očarovaný blesky).
Jestliže je potvora výjimečně tuhá, můžete před ni vykouzlit fissure a když ho přejde, hodit další kouli a posunout ji zas přes tu oblast zpátky.. Bohužel aby tahle taktika fungovala, musíte investovat hodně bodů ve větvi ohnivých skilů.
Proti velkým potvorám (viz dodadek C) je koule téměř k ničemu. Hlavním problémem je, že udeří jen jednou a nemá na ně knockback. Na velké tlupy tuhých potvor použijte raději jiný útok.
Koule skutečně pomáhá tam, kde je omezená oblast pohybu - maggot lair například.

Užitečnost v Hell:
Vždy je užitečné dát do moulten boulder aspoň 1 bod kvůli knockbacku.
Když je maxována s oběma synergiemi a +20 skliy, dává asi 1260-1395 fyzické škody a 1052-1209 ohnivé škody na zásah. To je docela dost a navíc ta ohnivá stopa na tomhle levelu dává 1004-1007 ohnivé škody za sekundu. Kdyby to nemělo to 2 sekundové zpoždění …
Moulten boulder je dobré útočné i obranné kouzlo

Firestorm  Moulten boulder  Arctic blast  Fissure  Cyclone armor  Twister  Volcano  Tornado  Hurikán  Armageddon 

Arctic Blast:
Je přímá analogie Inferna kouzelnice. Je to dlouhý proud chladu, který chladí protivníky. Pohybuje se přímo a dělá škodu za sekundu. Když držíte útok stisknutý, je to nepřetržitý proud v čase. Škoda je počítána na frame, jako u inferna. Délka zchlazení roste s levelem skilu
Arctic blast nemá zpoždění, takže může být používán během prodlevy u časovaných kouzel.
Na levlu 20 dělá 139-151 škody za sekundu, chladí 15.4 sekund. Je dlouhý 12 yardů a stojí 19 many.

Synergie jsou hurikán a cyclone armor, které přidávají každý 15% škody na bod.

Taktika:
Nejlépe je na úvod pokropit celou tlupu a pak se soustředit na jednoho protivníka. Když je namaxován, můžete jím obsáhnout celou obrazovku. Zamiřte na kraj tlupy tak, abyste neútočili na určitou potvoru, a pak projedte kursorem přes tlupu. Výsledkem bude, že celá tlupa potvor je zchlazená a zpomalená. To ale nebude fungovat na potvory imunní na chlad.
Arctic blast funguje dobře mezi časovanými kouzly. Jestliže vyvoláte fissure a zchladíte potvory, když přes něho přecházejí, zůstanou tam mnohem déle.

Existují dva způsoby, jak Arctic blast používat. Buď tam dáte jeden bod pro ten zchlazovací efekt nebo tam dáte víc kvůli délce zchlazení a dosahu. Kolik, to zjistíte experimentálně ale téměř všechny buildy tam mají 1 bod kvůli zchlazení.

Užitečnost v Hell:
Je poněkud rozporuplná. S oběma maxovanými synergiemi a +20 skil bodů v něm, je škoda 2233-2373 za sekundu. To opravdu není moc ve srovnání s firestormem, fissure , volcano nebo tornádo. Navíc stojí 19 many za sekundu a tudíž dost vysušuje manu. Když ho namaxujete, mlže být užitečný mezi časovanými kouzly

Firestorm  Moulten boulder  Arctic blast  Fissure  Cyclone armor  Twister  Volcano  Tornado  Hurikán  Armageddon 

Fissure:
Fissure otvírá vulkanické propasti potvorám pod nohama. Propasti se tvoří v rozsahu asi 1/4 obrazovky po 3.2 sekundy. Každá propast trvá 6 framů, takže je to asi 13 propastí. Ty propasti se tvoří v té oblasti náhodně. Kouzlo má "zahřívací čas" než začne a končí o chvilku dřív, než by mělo. To proto, že časování těch propastí se překrývá a vrchol (nejvíce otevřených současně) je tak po 2. sekundě.
Fissure zasáhne všechno, co přejde přes propast a není v hit recovery (vzpamatování po zásahu). To znamená, že někteří nepřátelé dostanou více zásahů než jiní. Čím méně času nepřítel stráví v hit recovery, tím víc zásahů dostane. Proto nepřátelé s velkým počtem životů nebo ti, kteří se rychle regenerují, dostanou více škody.

Také rychlost nepřítele ovlivňuje škodu. Až do určité rychlosti se s rychlostí nepřítele zvyšuje počet zásahů. Při dosažení určité rychlosti (asi tak jak když běží corrupt rogue), překročí pole fissure rychleji, než stačí dostávat zásahy.
Stacionární potvory jako útočníci na dálku dostanou od fissure méně škody, protože jsou obvykle zasaženi jen jedním propadem.
Ty propady se mohou skládat, takže nepřítel, zvláště pokud je větší, může být zasažen víckrát.
Fissure na levelu 20 dělá 217- 227 škody na propad. Má 2 sekundy zpoždění.
Synergie jsou od firestormu a volcano po 12%
Taktika
Hlavní škoda je prostředních 2 sekundách, takže v tuhle dobu chcete dostat potvory na místo.
A to bude záviset na rychlosti potvor a na tom, kdy a kde vyvoláte fissure. Rychlé potvory znamenají, že musíte fissure vyvolat dříve a dále od nich. Pomalým potvorám to můžete prakticky hodit pod nohy. U potvor, které se zrychlí po zásahu, jako zombíci a nebo beetle (brouci), je nejlepší to vyvolat tak, že jsou na okraji té oblasti.
U dálkových útočníků, zvláště šamani a unraveleři to volejte na ně, potom se posuňte pryč z dosahu jejich útoku. Pohnou se za vámi a přejdou přes mnoho propadů.
Fissure je mnohem účinnější proti tlupám než proti jednotlivému nepříteli. Neplatí to ale u koncových bossů, kteří jsou velcí a tak to schytají z více propadů naráz. Je to asi nejbezpečnější způsob pro elementalistu, jak zabít koncové bossy.
V malých oblastech záleží na štěstí. Když ho vyvoláte dostatečně brzy, mělo by být pár propadů otevřených I v úzké chodbě.
Dokonce i když vím, jak s tím zacházet, vyvolám to občas moc blízko potvory a ta tím projde dříve, než se otevřou nějaké propady. Když ho vyvoláte moc daleko, váš pomocník nebo zvířata zaútočí na nepřítele a zdrží ho tak, že zas nic neschytá. Ze zkušenosti doporučuji dávat ho asi tak o délku druida dále. To znamená, že než se tam potvory dostanou, většina propadů už bude otevřených a pořád ještě to musí celé přejít, aby se k vám dostali.

Užitečnost v Hell
Fissure je skvělý plošný skill a pravděpodobně nejlepší, jaký druid má. Ty další skily jsou možná ničivější ale ne tak účinné proti tlupám.
S oběma maxovanými synergiemi a +20 skilly, dělá fissure 3532-3694 škody na propad.

Firestorm  Moulten boulder  Arctic blast  Fissure  Cyclone armor  Twister  Volcano  Tornado  Hurikán  Armageddon 

Cyclone Armor:
Je to obranný skill. Vytváří clonu , která chrání proti elementálním útokům (nikoli jedu). Podobá se nekrovu Bone armor
Cyclone armor absorbuje určité množství elementální damage, než zmizí
Napřed se uplatní resisty, potom teprve cyclone armor.

Cyclone armor dostává synergie po 7% od twisteru tornádo a hurikánu. Nemá zpoždění na vyvolání.

Taktika: vyvolejte ho před bojem a obnovujte kdykoli je potřeba.
V houfu bleskových brouků nahoďte časované kouzlo a potom obnovujte neustále cyclone armor. Neměli byste být vůbec zasaženi.

Užitečnost v Hell.
S maxovanými synergiemi na levlu 20 absorbuje 2541 elementální škody a stojí 44 mana. Je užitečný zvláště pro větrového elementalistu, protože má automaticky maxnuté synergie - tornádo a hurikán.


Firestorm  Moulten boulder  Arctic blast  Fissure  Cyclone armor  Twister  Volcano  Tornado  Hurikán  Armageddon 

Twister:
Twister uvolňuje 3 malé větrné víry, Pohybují se náhodně, podobně jako firestorm. Na rozdíl od firestormu se ale ten centrální vír nepohybuje přímo ale stejně chaoticky jako ostatní.
Podobně jako u firestormu se generuje nová trasa pohybu vždy, když se cíl nebo druid pohne. Jinak všechny sledují stejné trasy jako předchozí. Maximální úhel pro rozptyl twisterů je 80 stupňů, takže mají na výběr více směrů pohybu a řidčeji se protínají.

Twister podobně jako firestorm dělá ubohou škodu. Ale jakýkoli nepřítel zasažený twisterem je omráčen po dobu 0.4 sekundy. To není mnoho, každé vyvolání trvá minimálně 10 framů, ale když přidáte hit recovery (vzpamatování po zásahu) , není to tak špatné. Naneštěstí se doba omráčení nezvyšuje s levlem skillu. Zvyšuje se pouze škoda.

Twister má pierce (prochází nepřáteli). Bude pokračovat dokud nedosáhne maximální dosah nebo nenarazí na pevný objekt.

Twister nemá zpoždění, takže může být vyvoláván mezi časovanými skilly.

Na levlu 20 dělá 68-72 fyzické škody
Má synergie po 10% od tornáda a hurikánu.

Taktika.
Twister je jako slabé tornádo. Protože jsou vyvolány vždy 3 twistery, častěji zasáhne a prochází skrz tlupy. Může se použít mezi časovanými skily, protože omračuje nepřítele, zvláště, pokud je schopen ho poslat do hit recovery, což ale vzhledem k jeho nízké škodě není moc pravděpodobné.
Po levlu 20 škoda prudce stoupá a synergie jsou docela slušné.
Twister je docela dobrý skill i v Arcane sanctuary, protože může překonávat prázdný prostor, proto je v této lokaci mnohem užitečnější než firestorm. V maggot lair je k ničemu

Podobně jako tornádo je nejlepší, když se použije na hustou tlupu na střední vzdálenost. Když se nepřátelé přibližují k bojové linii, tvoří spíše řadu a tam už není ten efekt piercingu dobrý. V těsné blízkosti však můžete více zasáhnout.. Twister je na dlouhé vzdálenosti užitečnější než tornádo, protože máte tři šance na zásah.

Užitečnost v Hell
Twister je vždy potenciálně užitečný kvůli omráčení. Protože může být vyvolán rychle za sebou, může být použit podobně jak arctic blast, aby byli nepřátelé udržení ve vzdálenosti mezi časovanými kouzly. Maximálním fast cast můžete udržovat nepřítele permanentně omráčeného a nechat pomocníka nebo vyvolané psy/medvěda, aby to dokončili. Může to být obzvlášť užitečné v partě.

Škoda skilu není až tak špatná. S maxnutými oběma synergiemi a +20skily, dělá twister 1065-1135 škody. Když to vynásobíte 3, znamená to 3195-3405 škody. Přidejte k tomu ještě pierce a není to vůbec špatné, a navíc to omráčení ...
Na tom samém levelu dělá tornádo jen 3547-3841 škody, což není o moc víc a neomračuje. Tornádo však může zasáhnout potvoru víckrát (nikdy jsem si tohoto nevšiml u twisteru) a má ještě 3. synergii, která ho může ještě vylepšit.


Firestorm  Moulten boulder  Arctic blast  Fissure  Cyclone armor  Twister  Volcano  Tornado  Hurikán  Armageddon 

Volcano
Volcano vytvoří maličkou sopku. Vystřeluje koule magmatu s velkým dosahem (asi 2/3 obrazovky) , které dělají fyzickou a ohnivou škodu. Nepřítel, který stojí přímo na vulkánu je zasažen každým výstřelem. Je důležité si uvědomit, že ačkoli volcano dělá škodu v širokém okolí, není to plošné kouzlo. Volcano je bodový útok na jednoho nepřítele, který má náhodou velký rozptyl. Ten rozptyl to kouzlo posiluje, není to jeho zápor.

Volcano střílí každé 2 framy a trvá 6 sekund. To znamená, že dělá 75 výstřelů.
Zpoždění pro volání je 4 sekundy, což je docela dost. Určitě byste v mezičase měli dělat ještě něco jiného.
Škoda je rozdělena na fyzickou a ohnivou a na levlu 20 je to 80-82 ohnivé škody a 80-82 fyzické škody na jednu lávovou kouli.

Volcano dostává synergie pro každý typ škody. Synergie jsou 12% každá. Z fissure a armgeddonu je to ohnivá škoda.

Taktika.
Periferní koule dělají málo škody ale když se dá pod nohy stacionárnímu cíli, každá koule ho zasáhne, což povede k vysoké celkové škodě. Je to velmi efektivní proti bossům.

Je neuvěřitelně účinné v interiérech s úzkými chodbami. Potvory totiž se budou pohybovat, aby se dostaly na místo té, která padla, a tím se škoda z volcano maximalizuje. V širších chodbách (např katakomby) ztrácí volcano trošku účinnost, protože ty koule většinou dopadnou za zeď a volcano nemůže být vyvoláno těsně u zdi. V takových oblastech je nejlepší vylákat je do dveří a tam dát volcano.

U pohyblivých tlup je nejlepší vyvolat volcano tak, že tlupa je na vnější straně oblasti dosahu a musí ho překročit
Další slabina kouzla je, že vždy chcete zaútočit na nejsilnějšího bosse a když je uprostřed tlupy, je snadné se splést a hodit to pod nesprávnou potvoru. V některých situacích je lepší zaseknout namelock na potvoru (držet její jméno na myšítku)

Užitečnost v Hell
Volcano je skvělé pro zabíjení jednotlivých stacionárních cílů.
S maxovanými synergiemi a +20 skily dělá každá koule 877-884 fyzické škody a 1496-1508 ohnivé škody. Jestliže nepřítel zůstane stát ve volcano, je celková škoda 177975-179400. Samozřejmě jen málo nepřátel tam postojí těch 6 sekund.

Proti pohyblivým cílům použijte radši některou synergii.


Firestorm  Moulten boulder  Arctic blast  Fissure  Cyclone armor  Twister  Volcano  Tornado  Hurikán  Armageddon 

Tornado:
tornádo je jeden vír , který začíná u vyvolávače, pohybuje se stejně chaoticky jako twister a pokud se nepohnete nebo nezměníte zamíření, budou mít všechna tornáda stejnou cestu.

Tornádo je docela široké kouzlo a funguje jako pohyblivá oblast škody. To znamená, že kouzlo může zasáhnout I dvakrát nebo třikrát.
Na rozdíl od twisteru tornádo neomračuje ale dělá více škody. Vždy zasáhne protivníka v blízkém kontaktu.
Nemá zpoždění a může být voláno tak rychle, jak to dovolí váš cast rate (rychlost sesílání kouzel)
Na levlu 20 dělá 273-295 fyzické škody

Taktika:
Je skoro nemožné zasáhnou jednotlivou potvoru na dálku.
Test na stacionární cíl:
Na maximální vzdálenost (kousek od hrany obrazovky, jsem zaznamenal 1 zásah z 10
Střední vzdálenost - asi polovina maximální, asi 4 zásahy z 10
Blízká vzdálenost - těsně u potvory 10 zásahů z 10
Na pohybující se cíle v maximální a střední vzdálenosti nebyl moc rozdíl. Lépe dopadlo zaměření přibližným směrem k potvoře než name-lock (přímo na ni)
Kvůli úplně náhodné povaze tornáda nelze říct, že by byl nějaký nejefektivnější okamžik na zabití potvor, které se k vám přibližují. Může zasáhnout kdykoli ale mine-li, nezapomeňte změnit míření, protože další tornáda by sledovaly tu samou cestu a minuly by taky. To můžete udělat buď zaměřením na potvoru nebo můžete zaměřit za nepřítele pohybovat kurzorem ve vějíři. Myslím, že druhý způsob je efektivnější.
Podobně jako twister je tornádo absolutně neužitečné v maggot lair a podobných oblastech, kromě boje nablízko. Překvapivě účinné je v Arcane sanctuary.

Užitečnost v Hell
Jedno u nejničivějších kouzel, které elementální druid má. Maxované s plnými synergiemi + 20 skily dělá asi 5075-5344 škody na zásah. S položkami na fastcast je škoda za čas výjimečná.


Firestorm  Moulten boulder  Arctic blast  Fissure  Cyclone armor  Twister  Volcano  Tornado  Hurikán  Armageddon 

Hurikán
Hurikán vytvoří kruh okolo druida, jeho rádius je asi dvojnásobek výšky druida. Střed kruhu je druid a hurikán se s ním pohybuje. Hurikán dělá chladovou škodu a na dvě sekundy ochlazuje potvory. škoda se aplikuje každých 20 framů (tj asi 0.8 sekundy), stejně jako chlazení.

Hurikán trvá 10 sekund a má zpoždění pro vyvolání 6 sekund. To znamená, že ani žádné jiné časované kouzlo nemůže být během těchto 6 sekund vyvoláno, což je docela dlouho, takže je nutné mít nějaké další kozlo bez časovače.

Na levlu 20 dělá hurikán 233-243 škody každých 20 framů po dobu 10 sekund, takže zasáhne asi 12 krát. Hurikán má autohit, takže zasáhne vždy.

Synergie jsou 7% na škodu z tornáda a twisteru, a +1 k trvání z cyclone armor.

Taktika:
Bez bodů v cyclone armor se hurikán nejlíp používá s tornádem nebo s bojem nablízko..
Jakmile se nepřátelé dostanou do hurikánu, jsou ochlazeni a tudíž zpomaleni. Když už jsou body v cyclone armoru, trvání se zvyšuje - když je namaxovaný, je to 30 sekund, takže je docela jednoduché vyvolat hurikán před bitvou a nechat ho působit. Škoda se také zvyšuje ale hurikán je nejužitečnější pro svůj zchlazovací efekt. Cokoli, co není imunní na chlad a dostane se do oka hurikánu, bude zpomaleno. Zchlazení trvá 2 sekundy, nebo 50 framů a každý nepřítel je zchlazen po 20 framech, a je důležité vědět, že tam bude 10 framů před dalším zchlazením, což je u velmi rychlých nepřátel důležité.
Shledal jsem hurikán užitečným v arcane sanctuary , protože je to skill, který může zranit ghosty v prázdném prostoru

Užitečnost v Hell
Hurikán má použití v celé hře kvůli tomu, že zchlazuje. Maxovaný, se synergiemi a +20 skily dělá 1907-2002 chladové škody každých 20 framů , celkově 70559-74074 škody na každou potvoru v oblasti působení hurikánu.

Firestorm  Moulten boulder  Arctic blast  Fissure  Cyclone armor  Twister  Volcano  Tornado  Hurikán  Armageddon 

Armageddon
Poslední skill ve stromu. Není tak špatný, protože všechny skily v ohnivé větvi mají na armageddon synergie. Kouzlo vytvoří malou spršku meteorů, které padají okolo druida Každých 8 framů se vytvoří malý meteor a spadne někde v takovém radiusu jako má hurikán. To znamená, že může spadnout za druida. Každý meteor vypočítává svou dráhu, když je vyvolán, takže když se druid pohne, spadne už další meteor blízko něho.
Armageddon je nejmocnější kouzlo, které druid má ale asi nejtěžší na používání. Protože ty meteory padají náhodně, mnoho jich mine cíl, takže mnoho potenciální škody přijde nazmar. Každý meteor má svůj menší okruh působení, takže může zasáhnout i více než jednoho nepřítele.
Na levlu 20 dělá každý meteor 390-471 ohnivé škody a kouzlo trvá 0 sekund. Meteory zanechávají ohnivou stopu, která dělá 164-168 ohnivé škody za sekundu. Protože se nový meteor vytvoří vždy po 8 framech, je celkový počet meteorů 31.
Synergie jsou 7% ohnivé škody od firestorm, moulten boulder a volcano, a +1 sekunda trvání od fissure.
Na rozdíl od jiných kouzel může být armageddon použit při přeměně na vlka nebo medvěda.

Taktika:
Je velmi těžké naučit se armageddon používat, jinak bude vyplýtvána nejméně polovina škody. (meteory, které spadnou za druida).
Jsou 3 taktiky:
1. Nechte se obklíčit. Nejnebezpečnější taktika je naběhnout do středu tlupy a nechat se obklopit. Když jste obklíčeni, každý meteor zasáhne ale jste ve velkém nebezpečí. Musíte nějakým způsobem nepřátele zastavit, aby vás neumlátili dřív, než dopadnou meteory.
2. Nalákat tlupu. Také nebezpečné je proběhnout tlupou a nechat meteory dopadat za sebe. Dostanete pár ran a budete obklíčeni, takže je to na pováženou, ale určitě zaznamenáte velký počet zásahů. Podobná taktika je proběhnout okolo, po okraji tlupy a doufat, že meterory spadnou na tu stranu, kde jsou nepřátelé. Méně riskantní ale počet zásahů bude stejný jako byste jen stáli před tlupou.
3. Útěk pryč. Nejbezpečnější a pravděpodobně nejefektivnější taktika. Když utíkáte, nepřítel vás pronásleduje. Meteory padají za vás, takže je tu malé zpoždění a když běžíte tou správnou rychlostí, měly by dopadnout na vaše pronásledovatele. Když to uděláte správně, skoro všechno by mělo zasáhnout cíle a vás by nemělo zasáhnout nic. Avšak i tato taktika má nevýhody. Především potřebujete hodně místa a ostatní hráči z toho mohou být otrávení jak pořád pobíháte.

Užitečnost v Hell
Tohle kouzlo silně závisí na tom, jak ho používáte. Jen ho vyvolat a čekat, že to něco udělá, nebude nikdy fungovat. Ale maxovat tenhle skill a všechny synergie vyžaduje 100 bodů a to bude v 1.10 docela obtížné.
Jen pro představu, s maxovanými synergiemi a + 20 skily, dělá každý meteor 5408-6130 ohnivé škody a 2007-2033 ohnivé škody za sekundu. S maxovaným fissure pak trvá 30 sekund, takže je to pak 93 meterorů. Pokud by každý zasáhl, bylo by to 502994-570090 škody. Škoda se také přenáší na nejbližší sousední cíle.


Komba

Skily během zpoždění časovaných kouzel
1. Arctic blast. Když s ním pokropíte nepřátele, budou zchlazení a zpomalení. Na úrovni 1 to chladí 4 sekundy. To je skvělé a mělo by to nepřítele udržet zchlazeného do dalšího vyvolání časovaného kouzla. Škoda není moc dobrá a Arctic blast potřebuje příliš mnoho many na to, abyste udrželi souvislý proud, pokud to není vaše hlavní kouzlo. Doporučil bych jen 1 bod ale pokud ho budete používat hodně, přidejte.. S +skily můžete pak dosáhnout 10 sekundové zchlazení a délka proudu se zvýší, takže zasáhnete víc nepřátel
2. Twister. Je užitečný hlavně kvůli omráčení, protože škoda je nízká. S třemi twistery je celkem jednoduché zasáhnout celou tlupu, což je zvlášť užitečné , když máte hodně fastcast (rychlé kouzlení), čímž se čas mezi omráčeními zredukuje skoro na nulu. Ale dokonce i s 0 zrychlením kouzlení bude mít nepřítel na pohyb velmi málo času, zvláště, když děláte časovaným kouzlem dost škody na to, aby se dostal do hit recovery (vzpamatování po zásahu). Jeden bod stačí, protože délka omráčení se nezvyšuje, více bodů jen pokud tímhle skilem chcete dostávat nepřítele do hit recovery.
3. Tornado. Tornádo můžete používat mezi časovanými kouzly, chcete-li působit další škodu. Jestliže chcete zabíjet, tornádo snadno zdvojnásobí škodu, kterou děláte, je-li užito mezi časovači. Počet bodů, které do něho investujete, záleží na vašem buildu. Jste-li ohnivák, potom 10-20 bodů bude stačit. Jestliže používáte hurikán, pak bude pravděpodobně nejlepší maxovat twister a tornádo kvůli synergiím
4. Cyclone Armour . Můžete ochránit vaše pomocníky/ parťáky před LEBy (potvory s bleskama) apod, budete-li stát vpředu, vyvoláte časované kouzlo a pak neustále obnovovat cyclone armor. Blesky se nikdy nedostanou skrz, dokonce ani když je armor na úrovni 1
5. Boj na blízko - Melee: v jakémkoli buildu můžete útočit nablízko mezi zpožděním kouzel, abyste protivníka udrželi v dosahu kouzla

Jiná komba

1. Fissure/Molten Boulder:
Tyto skily spolupracují dobře ale nemají vzájemné synergie. Avšak firestorm a volcano synergie mají, a tak maxování dvou synergií by nemuselo být špatné Tohle funguje i s volcano / moulten boulder a navíc mají i synergie.
Taktika je volat fissure/volcano před nepřítele. Jdou směrem k vám a přecházejí přes oblast ohně. Poté, co zpoždění vyprší, vyvoláte na nepřítele moulten boulder. To je odhodí zpátky do oblasti působení fissure / volcano.
Fissure má zpoždění 2 sekundy, což nechává 1.2 sekundy než skončí. Musíte zajistit, aby nepřítel i vy jste byli blízko fissure abyste ho mohli odhodit zpět.
Volcano má zpoždění 4 sekundy, což nechává 2 sekundy než skončí. Doporučuji nepřítele zchladit pomocí arctic blastu během časovače, a potom jej knockbackem odhodit zpět.

2. Firestorm / Fissure:
Tohle není kombinace, která by pomáhala během časovačů zpoždění ale ty skily jsou spolu velmi účinné. Hoďte fissure před nepřátele, když je spatříte a jak jdou přes propady, začněte na ně házet firestormy. Skily mají vzájemně synergie a máte i skill na bossy i tlupy. Je to dobré kombo na největší škodu s nejméně spotřebovanými body, protože už 40 bodů dává dobrou škodu. Pak můžete použít nějaké chladové skily nebo volat zvířata. Je pravda, že fissure a volcano nebo moulten boulder a volcano mají synergie, ale je to jen polovina synergií, takže na 401 bodů je ta škoda nižší než maximum Tyhle skilly fungují nejlépe, když jsou všechny 3 maxovány, nejlépe spolu s firestormem, ale pak je to 80 bodů

3. Hurrican / Tornado:
Tyto skily se tak zjevně doplňují, že není třeba moc komentáře. Hodně v cyclone armor, huricane a tornado funguje skvěle.

4. Firestorm / Armageddon nebo Hurricane:
Tohle funguje skvěle ale pouze při když jsou maxovány ty skily, které přidávají trvání. Firestorm funguje skvěle při kontaktu nablízko (všichni 3 hadi zasáhnou), a tak se zdá být dobré s armageddonem i huricane, které taky vyžadují těsný kontakt

Co nefunguje dobře
1. Fissure / Arctic Blast nebo Hurricane:
Fissure dělá tím více damage, čím jsou potvory rychlejší. Když je zchladíte, pohybují se pomaleji a dostanou méně poškození. Když používáte kombinaci jako tahle, vzdáváte se části škody ve prospěch bezpečí, což ale není nuzně špatné, zvláště v hardcore.

2. Molten Boulder / Armageddon:
Armageddon vyžaduje, aby nepřítel byl blízko, aby byl zasažen, takže odhazování nepřátel pryč je proti smyslu skilu. V oblastech s mnoha velkými potvorami by udělal více damage firestorm. Stejné je to pro moulten boulder / huricane ale je to o něco lepší, protože nepřítel je aspoň zchlazený ale taky nedostane moc škody.

3. Firestorm / Volcano nebo Armageddon nebo Hurricane:
Viz výše, protože bez prodlouženého trvání vyšších skilů musíte čekat příliš dlouho na použití firestormu, takže by bylo lepší použít nějaký skill bez časovače.

Buildy:


Čistí elementalisti - vlastnosti
Dávají body jen do větve elementálních skillů. Někteří dají pár bodů do lian nebo oak ale ne moc.

Elementalista si může vybrat ze 3 obecných cest: fire, vítr nebo mix.

Stats:
Síla - jen co potřebujete na výbavu - tedy od základu po 120, více není potřeba. Jedině kdyby jste chtěli používat stormshield (156) pro pvp nebo earthshifter thunder maul, které má +7 elemental skillů a požaduje sílu 253. To bych nedoporučoval ale někomu by se to mohlo líbit, moci tak dosáhnout až 45+ skilů.

Dexterita - záleží na vás. Většina elementalistů nemaxuje blokování. Zaprvé to chce moc bodů, za druhé existují některé velmi dobré dvouruční zbraně pro elementalisty.

Vitalita - Skoro všechny vaše body. Druid dostane +2 životy na bod a oak sage může mít docela vysoký život (1000-2000) .

Energie - To záleží na buildu. Ohniváci většinou s manou vystačí kvůli zpoždění ale jestli používáte arctic blast nebo tornádo, budete potřebovat více.. asi 100 se všemi těmi věcmi na +mana, které se dají snadno nalézt

Výbava
Škoda, kterou budete dělat, závisí na + skilech. Dále něco na regeneraci many, života, život/mana after kill (po zabití). Resisty nejsou až tak důležité, jestliže budete používat cyclone armor ale měli byste je mít v Hell aspoň větší než 0. Fastcast je důležitější pro tornado-druiada ale užitek z toho mají všechny skily. Defense není moc podstatná, raději +life a + vitality


Čistí ohniváci
Všechny body byste měli dát do větve ohnivých skilů. Budete se muset spoléhat na pomocníky, pokud narazíte na imunní na oheň. Měli byste vybrat jeden ohnivý skill jako hlavní a ten maxovat a kněmu směřovat synergie.. nejlepší bude maxovat dva skilly, jeden pro tlupy a jeden pro single potvory. Dobrá komba jsou fissure / firestorm, moulten boulder / fissure a moulten boulder / volcano a jejich synergie. Možná je nejlepší moulten boulder / volcano, protože tím dostáváte mix ohnivé a fyzické škody. Pomocník to všechno bez podpory nezvládne, tak by možná neškodilo dát pár bodů do vyvolávání nebo arctic blast nebo twisteru, abyste mu mohli pomoci tím, že potvory zpomalíte nebo omráčíte.
Ohnivák funguje nejlíp v partě.
Armageddon je ale špatná volba, pokud nepoužíváte stále taktiku útěku pryč. Nemůžete si dovolit být obklíčeni a v partě vaše věčné běhání všechny naštve. Doporučuju také pár bodů do cyclone armoru. Pomocník by měl být holy freeze.


Čistý mrazič
Tento build dává body do větve vítr / chlad. Je efektivnější build než ohnivák, protože obsahuje chladovou i fyzickou škodu spolu s obranným skilem. Jako hlavní útoky používá tornádo a hurikán.
Někteří používají arctic blast místo tornáda. Neshledávám tohle efektivní ale někomu se to líbí ale budete potřebovat hodně many a potvory imunní na chlad budou dělat problémy. Tenhle build je ale dobrý v partě kvůli chlazení potvor hurikánem a arctic blastem a taky to dělýá slušnou škodu. Co se týká pomocníka, je lepší asi might nebo defiance, protože na zpomalení nepřátel máte chladové skily. Máte-li vyvolané zvířata, bude dobrý i prayer.


Elemental Hybrid
Hybrid používá skily z chladové a ohnivé větve. Někteří používají třeba jen arctic blast pro chlazení. Jiní si vyberou dva druhy damage, protože ohnivák mívá problémy s imunními potvorami. Znamená to ale, že máte pak málo bodů a nemůžete maxovat všechny synergie, spíše jen jednu nebo ani to ne..
Příklady z ohnivé větve jsou třeba: firestorm/ fissure případně moulten boulder / volcano. To spotřebuje 40 skill bodů. Bylo by to efektivnější, kdybyste tam dali 60 bodů pro plné synergie. S 60 body ba se zpřístupnily i jiné buildy - třeba armageddon. Podle toho, co si zvolíte, vám zbude 50-30 bodů do druhé větve, protože dosáhnout vyšších levlů je teď dost obtížné. Můžete zvolit buď chladový útok - arctic blast / hurikán/ cyclone armor, fyzický útok - tornádo / cyclone armor, nebo kombinaci obou. Tri-elementalista viz níže.
V každém případě bude bodů málo. Jakého pomocníka, to záleží na skilech - nemáte-li chladový útok, zvolte holy freeze, jinak might nebo prayer.


Čistý tri elementalista.
Používá chlad, oheň i fyzickou damage. To znamená, že je málo bodů. Vzdáte se části škody ve prospěch flexibility. Jinak je to jako ostatní čisté elementální buildy, jen rozdělení bodů je složitější, proto je popsán zvlášť

V ohnivé větvi jsem vybral firestorm a fissure. Těžko byste dosáhli lepší damage na vložených 40 bodů.
Ve vetvi větrů jsem vybral tornádo a hurikán, protože dělají fyzickou i chladovou škodu a mají vzájemně synergie.

Build bude hotový se zhruba 92 body, což lze dosáhnout na levlu 80.


Geomancer / elumoner
Rozděluje skily do elementální a vyvolávací větve. Může si zvolit ohňovou nebo chladovou větev.

Stats:
Síla - podobně jako čistý elementalista, navíc má živé štíty.
Dexterita - základ nebo na blok pro pvp.
Vitalita - S těmi živými štíty nepotřebujete tolik jako čistý elementalista
Energie - závisí na skilech, s tornádem budete něco potřebovat

Výbava: stejně jako u čistého elementalisty, škoda se dá zvyšovat jen +skily. Ale na vyvolaná zvířata to zas tak velký účinek nemá, budou o něco lepší ale ne o moc. Dále +life,+ mana, fast hit recovery, rychlá chůze / běh, cannot be frozen (nelze zmrazit). Výbava není tak podstatná.

Skilly:
Elementalní - Jestliže chcete 40 bodů na zvířata, zbývá vám 40- 50 na elementální kouzla. Z
ohnivých by bylo nejlepší asi fissure / volcano. Mají vzájemně synergie a když zvířata nepřítele udrží na jednom místě, dělá volcano dobrou škodu. Nepotřebujete synergii na fyzickou škodu pro volcano, protože tu dělají zvířata.
Z chladových kouzel preferuji hurikán nebo arctic blast a synergie. Zpomalí to nepřítele a tím ochrání zvířátka. Tornádo sice dělá velkou škodu ale fyzickou, a tu dělají zvířátka taky. Twister by mohl pomoci udržet zvířata déle naživu ale asi by nic nezabil

Vyvolávání (Summoning) - Určitě dejte pár bodů do oak sage a heart of wolverine. Můžete je volat podle situace. Zároveň tím získáte další tank, který je imunní proti jedu a v nightmare imunní i proti fyzické škodě. To znamená, že ho můžete vyvolat doprostřed tlupy potvor a nebude zničen.
Co se týká hlavních vyvolaných pomocníků, medvědi v patchi beta10 nejsou moc dobří, protože nedostávají svůj vlastní bonus k damage. To se pravděpodobně změní. V současnosti jsou nejlepší dire wolves. Doporučil bych maxovat dire wolves a pak dát něco do grizzlyho kvůli větší škodě.
Pomocník závisí na výběru skilů. Pokud používáte oak sage, byl by dobrý might pomocník, který zvýší škodu od zvířat, nebo blesssed aim pro attack rating (přesnější utok). Jestliže používáte Heart of wolverine, pak zvolte prayer. Jestliže jste si vybrali ohnivou elementální větev, pomohl by i holy freeze .


Meleementalista
Používá elementální skily na podporu boje nablízko nebo boj nablízko na podporu elementálních skilů v nepřeměněné podobě
Tenhle build je velmi proměnlivý. Extrémy jsou build pro boj nablízko, který používá skily s dlouhým trváním jen na přídavnou škodu, a na druhé straně kouzelník, který bojuje nablízko jen mezi časovanými kouzly. Někde uprostřed je druid, který vyvolá časované kouzlo a několik nečasovaných než se nepřítel přiblíží, a pak přepne na boj nablízko, aby je dorazil. Všechny varianty jsoui životaschopné a je na vás si vybrat.

Stats:
Síla - bude záviset zcela na zvolené zbrani a zbroji.
Dexterita - Opět je to vaše volba ale pokud budete používat jednoruční zbraň, maxujte blok. Výjimka je dvouruční zbraň.
Vitalita - Co jde, dejte sem a shánějte věci s +life, +vitalita.
Energie - kouzla náročná na manu nejsou pro meleeelemntalistu užitečná. Hlavní skily mají časovač, takže many moc neptřebujete. Budete-li ale spíše kouzelník dejte 100 , jinak stačí v energii 50

Výbava:
Zbraně - Sežeňte nejsilnější rychlou zbraň jakou můžete. Jste-li spíše kouzelník, hledejte + skily na zbrani. Earthshaker by nemusel být špatný pro kouzelníka , earthshifter má sice víc skilů ale je hrozně pomalý. Jste-li kouzelník, zkuste si sehnat nejaké věci s IAS (zvýšená rychlost útoku). Pro nepřeměněné druidy má význam i IAS mimo zbraň.

Zbroj - Závisí na buildu. Jste-li kouzelník, budete hledat +skily a fast cast. Fast cast je obzvlášť důležitý pro meleelementalistu, jinak nebudete schopni kouzlit kvůli block locku. Snažte se dosáhnout aspoň 99% což vám dá 11 frame cast (jedno kouzlo za 11 frame).
Jinak - AR. Pokud máte dobrý attack rating, můžete místo HoW použít oak sage. Platí všechno, co normálně platí pro postavy, které bojují nablízko.
Skily:
Elementální
Měli byste si vybrat jeden nebo dva skily a ty stále používat.. Jestliže prostě jdete a mlátíte to, potom hurikán nebo armageddon ale nezapomeňte na problémy u armageddonu. Hurikán chladí, takže nepřátelé zasahují méně a navíc má synergii s cyclone armor, takže méně umíráte. Jste-li spíše kouzelník, pak jsou dobré fissure i volcano. Arctic blast na vysokém levlu trvá až 16 sekund a když s ním pokropíte tlupu, zpomalíte je. Tornádo / twister / firestorm a moulten boulder jsou méně účinné, protože mají krátké nebo žádné zpoždění, není moc času na boj nablízko.
Vyvolávání (Summoning)
Nejdůležitější je rozmyslet si duchy. Skoro všichni meleelementalisti používají Heart of wolverine, protože je to jediný skil, který tomuto druhu durida přidá AR a škodu. Můžete si pořídit dire wolves, nebo grizzlyho. Doporučil bych i Carrion wine, pokud nejste v partě s nekrem.
Pomocník - dobrý je holy freeze, ale využijete i blessed aim nebo might pomocníka.


Přeměněný elementalista (shifted)
Je to buď přeměněný druid, který se přeměnuje na člověka, aby se vypořádal s fyzicky imunními potvorami, nebo je to přeměněný druid, který používá armageddon, který ted může být volán ve formě medvěda nebo vlka.
Ten druid, co se přeměnuje na člověka normálně udělá build pro vlka nebo medvěda a dá zbývající body do elementálních skilů. Jasnou volbou jsou ohnivé skily nebo hurikán.

Zaměřím se na build s armageddonem pro vlka nebo medvěda, protože je trošku komplikovanější. Vlk by měl pro Armageddon používat taktiku udeř a utíkej, medvěd je ideální pro taktiku obklíčení.


Armageddon Wolf:
Tento build by měly být jako normální vlk - maxovat fury, lycantropy, něco do werevolfa, feral rage a oak sage nebo heart of wolverine. Tak by vám mělo zbývat asi 40 bodů a zároveň máte méně než optimálního vlka. Armageddon má 9 předskilů. Tak vám zbude 31 bodů. Navrhuji maxovat armageddon a pak dát body spíše do ohnivé synergie než do fissure. Fissure přidává trvání, ale to tady nepotřebujeme. Takže maxovat armageddon a 12 bodů do volcano. Tak má každý meteor škodu 772-932, a 324-332 škody za sekundu. S nějakými (řekněme +10 skily) se dostaneme na 1500 damage na meteor.

Proč bych měl použít tento build místo normálního vlka? Ze dvou důvodů. Jeden je zábava. Druhý je, že můžete udělat bezpečněji titan wolfa . Titan wolf se zaměřuje na škodu. Vysoká síla a HoW. Tenhle vlk udeří a utíká, proto nepotřebujete mnoho života. Můžete nechat základ vitality a dávat do síly.
Vlk přiběhne, udeří fury, udělá velkou škodu a zatímco nepřátelé jsou v hit recovery, vykouzlí armageddon a utíká. Nepřátelé se hrnou za ním přímo do živelné pohromy. Když armageddon vyprší, vlk se otočí, zaútočí fury a znovu kouzlí. Takto dostávají nepřátelé hodně škody bez velkého rizika. Když to dobře načasujete, armageddon převáží nad regenerací (nebo mějte nějakou jedovou škodu nebo zbraň s prevent monster heal - zabránit uzdravení potvory)

Až do levlu 21 je to stejné jako pro normálního vlka. Máte ušetřené body a ty dejte do větve nutné pro armageddon. Jak se dostanete na level 30, maxujte současně fury a armageddon.

Výbava je stejná jako pro jakéhokoli vlka. , snad jen více +skilů by se hodilo.
Pomocník by překážel, když chcete potvory nalákat na armageddon, tak že je lepší solo.

Další způsob jak to hrát je maxovat synergie armageddonu a hrát to jako elementalistu, jen maxnout lycantropy a oak na zvýšení života. Tím dostanete rychlého, tužšího elementalistu, který používá jen armageddon. Hlavní problém jsou pak potvory imunní na oheň, to se dá řešit přeměnou na člověka a volcano nebo moulten boulder.


Fire Bear
Medvěd ohnivák může mít buď fire claws jako hlavní útok, nebo to může být normální medvěd, který používá armageddon

Medvěd s fire claws
ignoruje tradiční maul a shockwave a maxuje místo toho fire claws. a příslušné synergie. Naneštěstí armageddon nemá synergie s fire claws ale všechny synergie pro fire claws jsou i synergie pro armageddon. Dobrý build by měl mít vysokou lycantropy, něco v bear, maxované fire claws, armageddon a maxovanou jednu nebo více synergií. Problém je ale, že ani armageddon ani fire claws nejsou nijak zvlášť účinné s maxovanou jen jednou synergií. Fire claws bude dělat asi 1200 škody s jednou synergií, což je dost málo. Fire claws však přidávají dobrý AR. Tento build bude opět mít problém s potvorami imunními na oheň.
Výbava je stejná jako pro normálního medvěda, ale je nutno shánět věci s + all skils a +fire skills. Nad levlem 20 začíná fire claws dělat slušnou škodu.


Geddon Bear
Druhý typ medvěda je normální ve všech směrech až na to, že používá armageddon. To znamená, že některé skily jsou níže, některé jsou ignorovány. Potřebujete maxovat lycantropy kvůli životům, pár bodů v werebear a pár v maul. Potřebujete maxovat shockwave nebo aspoň několik bodů, abyste dostali slušnou dobu omráčení. Také pár bodů v oak sage se hodí. Tím spotřebujete 50-60 bodů.

Tenhle build je s body hodně natěsno, takže bych doporučil:
Lycantropy:10-15 bodů
Werebear 1 bod
Maul 1 bod
Shockwave 12-fax (12 bodů dá omráčení na 8.2 sekund)
Armageddon max
Synergie všechny ostatní body (asi 30-40)

Cílem tohoto buildu je "naběhnout do tlupy". Medvěd je k tomuto vybaven nejlépe, má dobrý bonus k životu a k obraně. Má shockwave. Shockwave omráčí potvory. Medvěd pak vyvolá armageddon a naběhne do tlupy. Mlátí maulem kolem sebe. Obnoví shockwave, obnoví armageddon a …
Většina škody je z armageddonu. Maul dělá slušnou škodu a dává medvědovi možnost zabavit se uvnitř tlupy. Na vyšších levlech (20+ ) dělá armageddon dobrou škodu, zvlášť se slušnými synergiemi.
Shánějte věci na +skills a +fire skills


Přílohy
APPENDIX A: Fast Cast Break Points (Non-Timered)
(by The Dragoon )

Druid (nepřeměný):
0% - 18 Frames
4% - 17 Frames
10% - 16 Frames
19% - 15 Frames
30% - 14 Frames
46% - 13 Frames
68% - 12 Frames
99% - 11 Frames
163% - 10 Frames
292% - 9 Frames
909% - 8 Frames

Werebear:
0% - 16 Frames
7% - 15 Frames
15% - 14 Frames
26% - 13 Frames
40% - 12 Frames
63% - 11 Frames
99% - 10 Frames
163% - 9 Frames
330% - 8 Frames
1480% - 7 Frames

Werewolf:
0% - 16 Frames
6% - 15 Frames
14% - 14 Frames
26% - 13 Frames
40% - 12 Frames
60% - 11 Frames
95% - 10 Frames
157% - 9 Frames
317% - 8 Frames
1320% - 7 Frames

APPENDIX B: Rychlost sesílání pro časovaní kouzla.
Zdá se, že jsou také ovlivněna rychlostí kouzlení. Časovač kouzla začíná hned jak bylo kouzlo vyvolaáno ale kouzlo je fakticky voláno někde v polovině animace, takže druhá polovina animace už je v časovači. To znamená, že druhá polovina animace neprodlužuje celkový čas na vyvolání kouzla, čímž se taky sráží o polovinu účinek zrychlení kouzlení

Nepřeměněný druid:
0% - 10 Frames
4% - 9 1/2 Frames
10% - 9 Frames
19% - 8 1/2 Frames
30% - 8 Frames
46% - 7 1/2 Frames
68% - 7 Frames
99% - 6 1/2 Frames
163% - 6 Frames
292% - 5 1/2 Frames
909% - 5 Frames

Pro kouzla jako firestorm s krátkým časovačem zy¨vyšuje vysoké procento fastcast rychlost kouzlení docela podstatně zatímco u hurikánu , kde je časovač 150 framů bude zrychlení o 4 framy zbytečné. Výjimkou je meleeelementalista, kde rychlost kouzlení ovlivňuje I to , jak často budete omráčeni při kouzlení.

APPENDIX C: Synergie
Firestorm : Molten Boulder: +20% Fire Damage na Level Fissure: +20% Fire Damage na Level

Moulten Boulder : Volcano: +10% Damage na Level Firestorm: +8% Fire
Damage na Level

Arctic Blast: Hurricane: +15% Cold Damage na Level Cyclone Armor: +15% Cold Damage na Level

Fissure: Firestorm: +12% Fire Damage na Level Volcano: +12% Fire Damage na Level

Cyclone Armour: Twister: +7% Damage na Level Tornado: +7% Damage na Level Hurricane: +7% Damage Na Level Twister: Tornado: +10% Damage Na Level Hurricane: +10% Damage Na Level

Volcano: Molten Boulder: +12% Damage na Level Fissure: +12% Damage na Level Armageddon: +12% Damage na Level

Tornado: Twister: +9% Damage na Level Hurricane: +9% Damage na Level Cyclone Armour: +9% Damage na Level

Hurricane: Cyclone Armor: +1 Second na Level Twister: +7% Damage na Level Tornado: +7% Damage na Level

Armageddon: Fissure: +1 Second na Level Firestorm: +7% Fire Damage na Level Molten Boulder: +7% Fire Damage na Level Volcano: +7% Fire Damage na Level

Appendix D: Knockback na potvory
Seznam potvor, na které nefunguje knockback Moulten boulderu. Jen základní typy.

Knockback nefunguje na koncové bossy ani na stacionární potvory jako hnízda nebo katapulty

Act 1: Tainted, Wendigo.
Act 2: Blunderbore, Maggot Demon.
Act 3: Frog Demon, Thorned Hulk.
Act 4: Finger Mage, Regurgitator, Vile Mother.
Act 5: Baal's Minion, Blood Lord, Defiler, Frozen Horror, Overseer, Minion,
Seige Beast, Snow Yeti.

Credits:
I would like to thank The Dragoon, Bob_TheMadCow, PryoStock and anyone else who has helped out, and everyone on the druid forum who have helped me in so many ways.
A já děkuji SoulmanZ za skvělý guide i svolení k překladu :-)