DiablovoDoupě LITE - texty a odkazy

Druid: Werebear od Peter

pro verzi 1.09

Tento návod som napísal predovšetkým pre singleplayer, pretože v multiplayeri sa nemusíte otravova» s imunne to physical a v Hell je to potom výrazne jednoduchšie. Takisto som nebral do úvahy fakt, že by sa niekomu podarilo nájs» Baranar's Star alebo Lightsabre, čo by tiež uµahčilo hru.

SKILLY:
Myslím, že tu by nemali by» problémy, ale ak to niekomu nie je jasné, tak je nutné investova» do Werewolf (1 bod prereq), Oak Sage (1 bod prereq), Lycanthropy (20), Werebear (20), Maul (20) a Heart of Wolverine (20). K tomu sa ešte môže prida» Poison Creeper (1 bod prereq) a Carrion Vine (1 bod, vyplatí sa aj v Hell, aj keď to každá mrcha hneď zabije) a Shock Wave. U tohto skillu si nie som celkom istý, na vysokom leveli by to malo mrchy na dlhú dobu omráči», ale zdá sa mi, že ten stun trvá príliš krátko. Zrejme ide o bug, pretože mám Shock Wave na 10 leveli (7 sekundový stun) a mrchy to omráči maximálne na 3 sekundy. Na pomocný zverinec sa môžete vyprdú», na Hell je použiteµný už len na odpútanie pozornosti. V návodoch na internete som sa často dočítal, že je pre shapeshiftera vhodné používa» Cyclone Armor. To je samozrejme blbos». Napríklad pri súboji s lightning bossom zachytí Cyclone Armor prvé blesky a potom zmizne. Nemôžete to znovu vyvola», pretože vo zvieracej podobe sú elementárne skilly deaktivované

STATS:
Na začiatku doporučujem investova» striedavo 5 bodov do sily a 5 do vitality. Okolo 20 levelu môžete zača» zvyšova» dexteritu. Ak chcete používa» Great Axe, tak minimum je dex 39, pre Gothic Axe min. dex 79 a pre Champion Axe min. dex 59. Sila stačí na cca 190 a potom už ide všetko do vitality, prípadne do dexterity, ak chcete používa» elitné kosy (v tom prípade dex 140). Do many nedávajte ani bod.

ZBRANE:
Je nanajvýš nutné používa» zbrane s very fast attack speed (všetky ostatné sú príliš pomalé), doporučujem dvojručné sekery alebo kosy. Až budete ma» silu 63 a dexteritu 39, tak sa snažte vygambli» Great Axe (v II.akte to ide bez problémov, ale v III.akte sa už dá bežne kúpi» u Hratli). Zbierajte všetky runy Ort čo nájdete a v hor.kocke vyrábajte perfektné rubíny. V 1.akte NM je vhodné vygambli» Gothic Axe (máte prakticky 50% šancu; buď vygamblíte Great Axe alebo Gothic Axe) a vyrobi» z nej blood axe (runa Ort + magic jewel + perfect ruby + magic axe). S trochou š»astia sa dá získa» vyše 100% enhanced damage. Ak sa vám podarí vyše 150% enh.dmg, tak získate zbraň, ktorá môže vydrža» až do polovice Hellu. BTW ten craftový recept je moc dobrý, často sa vygeneruje pomerne vysoký life steal, AR a mana steal. V III.akte Hell doporučujem kúpi» u Hratli Champion Axe (Hratli je asi jediná osoba v hre, u ktorej sa tá sekera dá kúpi») a vyrobi» z nej Cruel Champion Axe (3 perfektné gemy + axe), prípadne ju craftova», ale je málo pravdepodobné, že získate viac než 200% enh.dmg a okrem toho pri craftovaní máte len 1 pokus. Samotná zbraň s very fast attack speed nestačí, je potrebné získa» veci s increased attack speed (30% IAS by som videl ako minimum, vyše 50% IAS je ideálne). Vítané sú aj veci s Cannot be Frozen, pretože zmrazený medveď je nechutne pomalý.

IMUNNE TO PHYSICAL:
To je pre druida jediný vážny problém. Najhoršie mrchy sú PI+Stone skin - to je akoby ste mlátili zombíka na Blood Moor s players 64. Doporučujem používa» minimálne 2 zbrane s elem. dmg (ideálne by boli 3) každá s inou elem.dmg. Jednu zbraň má pomocník, druhú vy, tretia je v zálohe v bedni. Na typu zbrane nezáleží, ale mala by by» veµmi rýchla. Vhodné sú napríklad dýky Kris a Cinquedeas, ktoré zaberajú v inventári málo miesta a je možné ich nosi» neustále so sebou a prehazova» si ich podµa imunity potvor. Nevýhoda je, že majú nízku trvanlivos». Aby ste trochu urýchlili boj s PI, je vhodné mláti» do jednej mrchy spoločne s pomocníkom. Hµadajte u obchodníkov zbrane s prefixami Hibernal, Flaming, Arcing... na vyšších leveloch sa dajú kúpi» Shocking a Condensing (najsilnejšie prefixy). Treba si ale uvedomi», že tieto 2 prefixy vyžadujú minimálne level 66 a 67, takže je zbytočné chodi» do Hellu s nízkym levelom (aj na leveli 80 je obtiažne kúpi» zbraň s týmto prefixom). Výnimočne sa u obchodníkov objavujú zbrane s podobným prefixom a suffixom. Damage sa v takom prípade sčíta dohromady a môže z toho vzniknú» napr. 165-250 fire dmg alebo 499 poison dmg over 10s. IMHO poison nie je príliš efektívny... skúšal som mláti» death maulera na Bloody Foothills s Pestilent Axe (275 poison dmg over 6s) a šlo to strašne pomaly, zatiaµ čo pomocníkovi, ktorý mal Shocking War Pike (2-491 lightning dmg) stačilo do tej potvory párkrát pichnú» a už to nerozchodila. Ja som používal Flaming Great Axe (112-149 fire dmg+nejaké bonusy v charmoch a unique botách Infernostride) a death mauler padol asi po 5-6 úderoch (pri players 1). V prvých dvoch aktoch v Hell je to ešte v pohode, potvory tam majú málo životov, ale kritický je III.akt, hlavne Flayer Dungeon (musel som tam 2x stlači» ESC a zača» znovu, čo sa mi nestalo už pár mesiacov) a Travincal. Tam som do jedného Councila mlátil vyše 5 minút pri players 1 (bol PI+Stone skin+Cursed+Imunne to fire, fuj...) Vo Flayer Dungeon doporučujem zabi» pár potvor na začiatku každého poschodia a potom rýchlo prebehnú» ku schodom. 3.poschodie je už viacmenej v pohode.

POMOCNÍK:
Hral som s paladinom s aurou blessed aim. V Normal a NM som tak mal dos» vysoký Attack Rating. Napríklad v 1-3.akte NM sa AR pohyboval medzi 92-93% a v 4-5.akte NM 88-92%. To sa mi hodilo, pretože som vtedy ešte nemal veci s IAS a pomalý medveď sa takmer vždy trafil. V Hell začal AR výraznejšie klesa», ale pod 80% mi to kleslo iba u Mephista. Na konci V.aktu Hell mi pomocník zvyšoval AR o 11%.

TIP:
Pred aktivovaním skill shrine sa vrá»te do µudskej podoby a potom znovu do medvedej. Na vysokom leveli tak získate navyše 60-70 životov, ktoré vám vydržia až kým nevyprší Lycanthropy