DiablovoDoupě LITE - texty a odkazy

Fiction: Děsivé odhalení


autor: SuE
Následující text není vhodný pro děti a rovněž obsahuje děsivá odhalení, jež by mohly slabším povahám přivodit doživotní stres. Sama autorka po zjištění těchto faktů musela vypít půl láhve valašského všeléku. Těm, kteří budou tvrdit, že následují text je ovlivněn požitým alkoholem sděluji, že toto nepatrné množství nemá, díky dlouhodobému tréninku, vliv na schopnost psaní (co se týká myšlení..radši na to nemyslet)

Věnováno památce Paladina
Metal-box
Jenž miloval svět
A za spravedlnost šel se bít,
Než mohl meč k boji vytasit,
Zemřel jak starý vůl na levlu 70
Upíchán fanatickými děvkami ďáblovými
Na WP v temném lese
..ani si nevrzl

Možná si mnozí říkáte , zas další zbytečná smrt, zas přehlídka ztraceného času… není lepší dělat něco jiného?
To jsou poněkud lehkomyslné úvahy , neboť vezmeme-li v úvahu moderní vědecké poznatky a spojíme-li je s moudrostí starých svitků Zakarumu, dojdeme k hrozivým závěrům.

Vesmír je nekonečný, o tom se už spory nevedou. Je-li nekonečný, obsahuje také nekonečné množství světů, z nichž nejméně jeden bude podobný tomu, který zobrazuje hra Diablo. Jakkoli je vesmír rozlehlý, mezi jednotlivými světy dochází k interakci, přenosu informací. Moderní věda vidí jen na povrch, jen to, co může změřit, co mohou zachytit přistroje , světelné, elektromagnetické záření, případně signály.

Staré svitky však hovoří o přenosu myšlenek na dálku , telepatii, kouzlech , telekinezi. Pokud se prostorem šíří světlo, proč by se nemohlo šířit i něco jiného? Co víme přenosu myšlenek?
Nic.

Zamysleli jste se někdy nad tím, jak mohli tvůrci hry vymyslet takové prostředí , děsivé , nepřirozené zrůdy , tak odlišné a přesto podobné lidem svým konáním i motivy ? Nemohli být ovlivněni přenosem informací , ať chtěných či nechtěných z onoho cizího světa ? A nepřenášejí se informace zpět tam, do toho hrozného místa, které je pro nás symbolem pekla ?

Neovlivňuje naše konání, náš boj proti zlu i život nějakých bytostí tam, které možná tyto informace vyslaly jako výkřik o pomoc ? To už je jen spekulace, ale rozvedeme-li myšlenku o reálném základu hry, pak se nutně musíme ptát na smysl toho všeho. Možná, že obraz světa diabla byl spíše únikem informací , jež se však šťastně dostaly k autorům hry a umožnily vytvořit hru jako metaforu boje proti zlu.

Avšak neovlivňuje zlo samo naše myšlenky ? Rozeberme si nyní 5 hlavních příšer, jako metafory zla.

Andariel. Ďábelská stvůra, jež odlákává ženy pryč z domovů na cesty nepravosti. Vidíme snad málo mladých dívek, jež sešly z pravé cesty a nyní prodávají svá těla i duše lákajíce do hlubin pekla okolojdoucí? Možná si řeknete, hlupačky, mladé a nezkušené, ale přihodit se může leccos i vašim ženám, kolikrát jste vy sami říkali, že na TO není nikdy pozdě ? Nu dobrá, možná někdy už ano, ale nejen tak Andariel zasévá zkázu, jen si vzpomeňte na pošlapaný trávník Dark woodu nebo Black marsh, až vás tchyně bude honit s vidlemi po zahradě.

Duriel, hnusná obézní housenka. Jste si jisti tím, že vaše chuť na další hamburger není ďáblovo našeptávání k obžerství ? utopit vaše síly v sádle a nemohoucnosti, dostat vás do závislosti na jídle, i to je způsob, jak vám zabránit v boji za svatou věc. Možná si řeknete, ale co, Duriel je sice tlustý ale jakou má sílu a jak je mrštný. Klidně si to říkejte ale vzpomeňte si, kolik nohou má Duriel na svou váhu a kolik vy.

Mefisto. Symbol pro hromadění pokladů a majetku. Ano, i to jsou ďábelské svody, jež vám našeptávají, abyste odešli do práce vydělávat mrzký mamon a tím přerušili boj.

Ďábel. Rudá stvůra a pentagram, základ pěticípé hvězdy, je třeba něco víc ? Ne nadarmo se mu na některých forech říká Rudý pes.. Chcete snad aby se vrátili ?

Baal. Vidíte jeho chapadla, jak se nenápadně vlní směrem k vaší kapse ? Slyšíte jeho našeptávání o snadné kořisti, stačí jen sáhnout a je cokoli vaše ? Nu, vy možná ne, ale jistě víte o jiných lidech ve vašem okolí, někdy se jedná o celé komunity, které tomuto našeptávání podlehly.

Ano, toto je sdělení, které obsahují staré svitky, formou metafory, která je náhle děsivě jasná, uvědomíte-li si okolnosti….
Možná namítnete , že to je přece problém onoho cizího světa, ne náš. Naivkové. Jestliže se sem mohly dostat informace, jež uniknout neměly, je zcela zřejmé, že tyto hnusné bytosti mohou vysílat zcela cíleně své zlovolné myšlenky do našich myslí , a když se rozhlédnete kolem sebe, je zřejmé, že to dělají s úspěchem. Je nutno bojovat s tímto zlem, nemůžeme je sice zasáhnout v jejich odporném světě přímo ale můžeme je zasáhnout naším bojem ,vysláním našich zuřivých myšlenek, našeho vidění jejich zkázy, a tím je oslabit.

No dobrá, řeknete si, je třeba tedy zničit hlavní stvůry , ale proč masakrovat i okolí ? nevinná, možná porobená stvoření ? Možná jsou porobení, ale možná také , že pro některé z nich je smrt vysvobozením.

Podívejme se třeba na tzv. PI , neboli fyzicky imunní. Domysleli jste někdy do důsledku, co to znamená ? tito ubozí tvorové nemohou cítit fyzický dotek, nemůže u nich tudíž dojít k sexuálnímu uspokojení….jak s tím mohou žít ? Skončete milosrdně jejich frustraci.

Fire imune. Potvory imunní na oheň. To je přece skvělá vlastnost, řeknete si, ale co třeba ubozí minotauři v ledových jeskyních, kteří se nedokáží zahřát u ohňů? Divíte se snad jejich sebevražedné zuřivosti, s níž útočí na každého, kdo přijde ?

Cold imune. Ano, je to skvělá vlastnost v ledových jeskyních ale co třeba oblivion knighti v Chaos sanctuary, kteří se nedokáží ochladit v tom pekelném žáru ani lízáním zmrzliny? Divíte se pak, že hážou své jedovaté sliny po každém kdo přijde a terorizují ostatní pokojné obyvatele chaos sanctuary tak, že se raději nechají zabít od příchozích, než aby to dále snášeli ?

Lightning imune. Tedˇsi řeknete, tohle přece nemůže škodit,. Zamysleli jste se někdy nad tím, jak je to ďábelsky vymyšleno ? Vzpomínáte na staré legendy o bozích ? Boží hněv se projevuje sesláním blesku, jenž má zneškodnit nevěřící. Nuže, tyto odporné kreatury byly stvořeny se záměrem protivit se boží vůli, jsou to záškodníci schopni všeho, bez bázně boží.

Poison imune. Proč by vám , čestným bojovníkům chladné oceli nebo elementálních kouzel mělo vadit, že jsou potvory imunní na jed ? Neuráží vás jejich předpoklad, že jste zákeřní a že je chcete otrávit ? Je to urážka, která se dá smýt jen krví. (tajný dodatek pro ty, kteří si naopak osvojili tajné umění jedů: najděte ještě jiný útok, kterým tyhle příšerky zlikvidujete, jinak vás budou mít za jejich spojence a to je velmi nebezpečné, nesmíte je nechat žít).

Zombíci. Vzpoměňte si na svoji nejhorší opici, takhle nějak jste vypadali, víte jak jim je? Vždyť se šourají , prosíce o smrt.

Brouci a housenky. Opravdu nevím, co by vás mohlo odradit od toho abyste je zabili, berte to jako pomstu za všechny ty housenky v zelí, šváby ve spacáku, brouky v ovesných vločkách…

A navíc,.. když se kácí les, lítají třísky

Ano je mnoho bojovníků v realmech i doma, ale upřímně, kolik z nich skutečně bojuje proti primárnímu zlu ?

Mnozí se spíše věnují soubojům mezi sebou, aby si dokázali svou dovednost a neuvědomují si, že tím vlastně podlehli svodům ďáblovým, neboť je tyto bratrovražedné boje odvádí z cesty pravé.

Avšak i mnoho těch, kdo dosáhli jisté úrovně zkušenosti , zapomnělo na pravou cestu a místo toho se věnují surové a krvavé zábavě vybíjení ďáblovy farmy. Činnosti, jež by byla chvályhodná, kdyby zabili i kravího krále a tak odřízli ďábla od zdroje potravy, avšak to oni nečiní, aby měli možnost tato jatka neustále opakovat. Tato zvrhlost je dokonce považována za vrchol bojového umění. Bez nadsázky můžeme tyto válečníky označit za posedlé ďáblem a ztracené pro svatý boj.

A tak zbývá jen Hardcore, kraj smrti bez znovuzrození, kde bojovníci ztrácejí svůj život v boji proti zlu, kde dobro nevítězí ale ani neprohrává, protože za každého padlého hrdinu nastoupí další. Tam bojují ti , jimž není lhostejný osud našeho světa, ti , kteří podvědomě pochopili, co všechno je v sázce.

Teď to víte i vy. Zůstanete lhostejní ? Nebo již zítra založíte další hardcore postavu ?