DiablovoDoupě LITE - texty a odkazy

Magic guide pro verzi 1.10 Diablo2 LOD


Autor: Nobbie
English Version of the Guide translated by SuE with kind permission from Nobbie

German Version of the Guide / Deutsche Version des Fuehrers

"Diablo", "Lord Of Destruction", "Battle.net" a "Blizzard Entertainment" jsou trademarky nebo registrované trademarky Blizzard Entertainment v USA a/nebo jiných zemích. Všechna práva vyhrazena. To samé platí pro jakékoli obrázky nebo screenshoty ze hry, které byly použity pro ilustrace v tomto návodu. Všechny ostatní trademarky jsou majetkem jeich příslušných vlastníků. Tento návod: (C) 2003, Norbert Raetz, Germany. Nepovolené kopírování, rozšiřování nebo jiné reprodukování jako celku nebo částí je zakázáno. Odkazy z jiných webů jsou povoleny .

Všechny informace v tomto guide jsou založeny na aktuální verzi Diablo II "Lord Of Destruction" - patch 1.10 ("LoD"). Tento návod byl napsán hlavně pro Battle.net Softcore Ladder-Mode (se zaměřením na obtížnost "Hell"), a popsané metody nejsou nutně doporučením pro "Hardcore". Názory vyjádřené v tomto návodu jsou výhradně autorovy. Autor není zaměstnanec ani představitel Blizzard Entertainment.

Obsah
  1. O tomto návodu
  2. "Magic Find" v Patchi 1.10
  3. O "Treasure Classes", "Area Levels", "Monster Levels" a jiných podivnostech
  4. Správná výbava na Magic find a tipy
  5. Jakou postavu pro "Magic Find"
  6. Gambling
  7. Poděkování a další info
O tomto návodu

"Magic Find" ("MF" - hledání magických věcí popisuje hledání zaměřené na věci ve hře, které mají specifické magické vlastnosti , s použitím speciální výbavy na "Magic Finding". Tohle nezahrnuje cenné runy, protože jejich nalézání se ve hře řídí jinými pravidly. Protože síla všech postav v Diablo II LOD závisí, více či méně, na magických věcech, jejich nalezení hraje významnou roli. Ačkoli se dá hrát i bez velmi dobrých či nejlepších věcí, každá výhoda, kterou lze dosáhnout pomocí věcí, může postup velmi ulehčit.

Tento malý návod k "Magic Find" by měl dát začátečníkům stejně jako veteránům v Diablo II snadno srozumitelný úvod do tématu se zvláštním ohledem na změny, které přináší patch 1.10. Záměrně neuvádím příliš detailní informace o tom, jak hra funguje, vzorce a tabulky. Měl by to být přehled a měly bybýt vysvětleny jen ty věci, které jsou důležité pro dlouhodobý úspěch při hledání magických věcí. Zajímáte-li se více o detaily jako např. procentní šance na speciální věc ze speciální potvory, nebo o "treasure classes" zmiňovaných dále, můžete tuto informaci najít na webech, jejichž seznam je na konci tohoto návodu A teď přeji zábavné čtení!

Tohle je z anglická verze mého návodu, který byl původně v němčině. Screenshoty jsou z německé verze Diablo II LOD 1.10 ale vysvětlivky jsou přeloženy

D2X_110_Goldkiste.jpg(14 kb)
Zlatá zářící truhla ve středu "Frigid Highlands", která může obsahovat hodnotné poklady
"Magic Find" v Patchi 1.10

Za onoho času ... v zemi před patchem 1.10 DiabloII, byly armády speciálně pro "Magic Find" vybavených kouzelnic, které prováděly invazi do Durance of Hate, zabíjejíce její obyvatele při hledání dalších a dalších "godly" věcí. Tisíckrát denně umíral zde sídlící boss Mefisto protože jeho vysoké šance na velmi dobré unikátní věci slibovaly úspěch v nejkratším čase. Dalším velmi populárním trpitelem byl "Pindleskin" sídlící u vstupu do Nithalakova chrámu. K jeho smůle byla ještě snadnější se k němu dostat a zabít ho, než Mefista a byl jedním z mála potvor, které mohly pustit jednu z nejžádanějších věcí - "Windforce" Hydra Bow. Jiné potvory a oblasti byly také slibné ale ne tak rychle jako u těchto dvou potvor. Vzhledem k této extrémní nevyváženosti při "Magic Find", byly nutné zásadní změny, které konečně po dvou letech čekání přinesl patch 1.10

Co se změnilo?

Koncoví bossové jako Mefisto stále slibují nejrychlejší úspěch při hledání dobrých věcí a "Pindleskin" stále dává luk "Windforce" (a nyní dokonce častěji), ale velmi dobré věci, tzv elite class lze nyní nalézt od aktu 1 do aktu 5 v obtížnosti Hell, a v určitém rozsahu i v aktu 5 obtížnosti Nightmare. Před patchem 1.10 bylo téměř nemožné najít použitelné elitní věci před aktem 5 Hell, kromě několika vyjímek jako Mefisto (akt 3) a Diablo (akt 4). V patchi 1.10 je "Magic find" opravdu zábava a slibuje, díky mnohem vyváženějším šancím, mnoho nových věcí nejen "profíkům". Hlavní změny budou vysvětleny dále, se speciálním zřetelem na obtížnost "Hell".

D2X_110_Mausoleum_Items.jpg(20 kb)
Neobvyklý obrázek pro veterány Diabla - nejlepší elitní věci mohou být nalezeny již na počátku aktu (the"Aldur's Deception" Shadow Plate )
O "Treasure Classes", "Area Levels", "Monster Levels" a jiných podivnostech

Aby bylo možno porozumět změnám v patchi 1.10, které se týkají "Magic Find", je nutný krátký úvod a vysvětlení některých základních termínů týkajících se věcí, potvor a poměrů padání věcí. V Diablo II má každá potvora a jiné věci ve hře jako jsou truhly, urny, mrtvá těla (dále nazývané "props") určitou šanci na vypadnutí jedné nebo více věcí při smrti, rozbití nebo otevření. Jaká bude kvalita těch věcí, závisí na různých faktorech.

Věci, které mohou vypadnout z potvor, truhel atd, lze rozdělit do šesti skupin

Brnění a zbraně jsou dále, nezávisle na svém magickém statusu(normal/magical/rare/set/unique), děleny do skupin "Normal", "Exceptional" a "Elite", kde opět existuje hierarchie od "low level" k "high level". Např "Legend Sword" s nízkými požadavky (level postavy 44) je nejmenší dvouruční elitní meč a "Colossus Blade" s vysokými požadavky (level postavy 63) je největší a nejlepší z dvouručních elitních mečů. Brnění a zbraně ze skupiny "Normal" začínají padat v obtížnosti "Normal". Zde také v aktu 4 a 5 již mohou být nalezeny některé věci ze skupiny "Exceptional". V obtížnosti "Nightmare" mohou padat věci ze skupiny "Normal" a "Exceptional" (a v aktu 4 a 5 také některé "Elite"). Od obtížnosti "Hell" mohou padat věci ze všech tří skupin.

Potvory a "props", které hráč potká během výprav, mohou být také děleny do 6 skupin

Šance na padání (drop) věcí a potvor odpovídají pořadí dvou předešlých seznamů

- Nemagické věci jako lahvičky, šípy, šipky, svitky, zlato apod padají nejčastěji a dobré věci jako unikátní brnění a zbraně padají nejméně. Z brnění a zbraní, které jsou rozděleny do skupin "Normal", "Exceptional" a "Elite", padají "Normal" nejčastěji, zatímco "Elite" nejméně a navíc elitní věci vyšších levelů jsou rezervovány výhradně pro obtížnost Hell. Dále stojí za zmínku, že nekromancerovy hůlky, kouzelnické tyče, paladinské sceptery a věci class-specfic jako paladinské štíty nebo barbarské helmy padají jen 1/3 z frekvence padání normálních zbraní a brnění.

- Props jako truhly, urny, mrtvá těla apod mají nejnižší šanci na vypadnutí dobré věci zatímco koncoví bossové mají zdaleka nejlepší šance na dobré věci a zvláště elitní věci z nich padají v obtížnosti Hell. V této souvislosti stojí za zmínku tzv "No Drop" (nevypadne nic). To je interní hodnota, která se mění pro každou potvoru a prop a specifikuje, jak vysoká je šance, že nevypadne nic Tato hodnota je důležitá pro multiplayerové hry, protože počet hráčů ve hře ovlivňuje šanci na "No drop" a tím obecně šanci, že něco vypadne (ne šanci na magické věci). Padání výrazně vzrůstá až do 5 hráčů ve hře, pak je přírůstek zanedbatelný. Championi, nižší bossové a unikátní bossové, jako Pindleskin, mají šanci na "no drop" rovnu 0, což znamená, že z nich vždy vypadne stejný počet věcí bez ohledu na počet hráčů ve hře. Na druhé straně, koncoví bossové jako Diablo nebo Baal, mají určitou šanci na "no drop", takže více hráčů ve hře může být výhodou.

Teď, když byly vysvětleny základní věci, bude to těžší :)

Diablo II je založeno na systému levlů - úrovní. Kromě levlů, které může hráč vidět, jako level postavy, level dungeonu nebo požadavky na level pro použití věcí, je také mnoho interních levlů a skupin, které jsou používány pro generování potvor a věcí. Vzhledem k "Magic find" jsou zajímavé následující:

Vztahy mezi levly potvor a area level pro Nightmare a Hell jsou následující:

Když byl level potvory určen pomocí area level, vlastnosti potvory a treasure class pro ten typ potvory budou přepočítány. Jestliže byl vypočítán vyšší treasure class, bude potvora dávat věci z toho nového TC. Z tohoto pohledu je zajímavé, že treasure class může být přepočtem jen zvýšen, nikoli snížen, což znamená, že z potvory budou padat věci podle toho, co měla původně nebo lepší. Zvlášť v obtížnosti Hell jsou teď od aktu 1 oblasti s velmi vysokým levlem 85, které slibují excelentní "Magic find" (viz následující tabulka s area level).

Nový způsob určení levlu potvor má důležité důsledky pro "Magic find" u určitých unikátních bossů. Tak předtím velmi populární Pindleskin (mlvl 88), například, má od patchu 1.10 level jen 86, protže se generuje v oblasti, která má nyní level 83. To znamená, že Pindleskin může stále dávat věci z TC 87, které obsahují věci s qlvl 85 až 87, ale nikoli tři nejlepší věci z patche 1.10 - "Tyrael's Might" Sacred Armor, "Azurewrath" Phase Blade a "Arachnid Mesh" Spiderweb Sash, protže ty mají unique-qlvl (uqlvl) 87

Abyste našli velmi vzácné brnění unique Sacred Armor "Tyrael's Might", nemusíte dělat nekonečné nudné nájezdy na Baala, ze kterého to může vypadnout jako z jednoho z mála unikátních potvor. Od patche 1.10 jsou jiné způsoby díky novým oblastem s vysokým area level a potvorám v obtížnosti Hell a celé je to mnohem zajímavější. Místo nudných MF runů na stejného bosse si můžete vybrat jednu z oblastí s vysokým area levlem a doufat, že dostanete podobně dobré věci. Championi v Nightmare a Hell teď mají mlvl = arealvl + 2, a nižší bossové a jejich minioni dokonce mlvl = arealvl + 3. To znamená, že mohou dávat všechny věci z nejvyšší TC 87 tam, kde je area level 85 ale také bez výjimek všechny setové a unikátní věci, protože zde je mlvl championů 87 a nižších bossů dokonce 88. Championi i nižší bossové mohou být v patchi 1.10 nalezeni velmi často a mají docela dobrou šanci dávat setové i unikátní věci, pokud je Magic find" postavy dostatečný. Více o MF postavy níže.

Následuje výtah z tabulky s daty o area levlech. Čísla, která jsou červeně označují nejslibnější oblasti pro nalezení nejlepších magických věcí (včetně všech setů a unikátních věcí) v patchi 1.10.

NameMonLvl1ExMonLvl2ExMonLvl3ExLevelNameNotes
(Normal)(Nightmare)(Hell)
Act 1 - Wilderness 113667Blood Moor
Act 1 - Wilderness 223668Cold Plains
Act 1 - Wilderness 343768Stony Field
Act 1 - Wilderness 453868Dark Wood
Act 1 - Wilderness 563869Black Marsh
Act 1 - Wilderness 683969Tamoe Highland
Act 1 - Cave 113679Den of Evil
Act 1 - Cave 223677Cave Level 1
Act 1 - Cave 343769Underground Passage Level 1
Act 1 - Cave 453880Hole Level 1
Act 1 - Cave 573985Pit Level 1
Act 1 - Cave 2 Treasure23778Cave Level 2
Act 1 - Cave 3 Treasure43883Underground Passage Level 2
Act 1 - Cave 4 Treasure53981Hole Level 2
Act 1 - Cave 5 Treasure74085Pit Level 2
Act 1 - Graveyard33680Burial Grounds
Act 1 - Crypt 1 A33783Crypt
Act 1 - Crypt 2 A33785Mausoleum
Act 1 - Tower 2Forgotten Tower
Act 1 - Crypt 3 A73875Tower Cellar Level 1
Act 1 - Crypt 3 B73976Tower Cellar Level 2
Act 1 - Crypt 3 C74077Tower Cellar Level 3
Act 1 - Crypt 3 D74178Tower Cellar Level 4
Act 1 - Crypt 3 E74279Tower Cellar Level 5
Act 1 - Monastery84070Monastery Gate
Act 1 - Courtyard 194070Outer Cloister
Act 1 - Barracks94070Barracks
Act 1 - Jail 1104171Jail Level 1
Act 1 - Jail 2104171Jail Level 2
Act 1 - Jail 3104171Jail Level 3
Act 1 - Courtyard 2104172Inner Cloister
Act 1 - Cathedral114272Cathedral
Act 1 - Catacombs 1114272Catacombs Level 1
Act 1 - Catacombs 2114273Catacombs Level 2
Act 1 - Catacombs 3124373Catacombs Level 3
Act 1 - Catacombs 4124373Catacombs Level 4
Act 1 - Tristram63976Tristram
Act 1 - Moo Moo Farm286481Moo Moo Farm
Act 2 - Desert 1144375Rocky Waste
Act 2 - Desert 2154476Dry Hills
Act 2 - Desert 3164576Far Oasis
Act 2 - Desert 4174677Lost City
Act 2 - Desert 5184677Valley of Snakes
Act 2 - Valley of the Kings164879Canyon of the Magi
Act 2 - Sewer 1 A134374Sewers Level 1
Act 2 - Sewer 1 B134374Sewers Level 2
Act 2 - Sewer 1 C144475Sewers Level 3
Act 2 - HaremHarem Level 1
Act 2 - Corrupt Harem 1134778Harem Level 2
Act 2 - Basement 1134778Palace Cellar Level 1
Act 2 - Basement 2134778Palace Cellar Level 2
Act 2 - Basement 3134878Palace Cellar Level 3
Act 2 - Tomb 1 A124478Stony Tomb Level 1
Act 2 - Tomb 2 A124479Halls of the Dead Level 1
Act 2 - Tomb 2 B134581Halls of the Dead Level 2
Act 2 - Tomb 3 A144782Claw Viper Temple Level 1
Act 2 - Tomb 1 Treasure124479Stony Tomb Level 2
Act 2 - Tomb 2 Treasure134582Halls of the Dead Level 3
Act 2 - Tomb 3 Treasure144783Claw Viper Temple Level 2
Act 2 - Lair 1 A174584Maggot Lair Level 1
Act 2 - Lair 1 B174584Maggot Lair Level 2
Act 2 - Lair 1 Treasure174685Maggot Lair Level 3
Act 2 - Sewer 2 A174685Ancient Tunnels
Act 2 - Tomb Tal 1174980Tal Rasha's Tomb
Act 2 - Tomb Tal 2174980Tal Rasha's Tomb
Act 2 - Tomb Tal 3174980Tal Rasha's Tomb
Act 2 - Tomb Tal 4174980Tal Rasha's Tomb
Act 2 - Tomb Tal 5174980Tal Rasha's Tomb
Act 2 - Tomb Tal 6174980Tal Rasha's Tomb
Act 2 - Tomb Tal 7174980Tal Rasha's Tomb
Act 2 - Duriel's Lair174980Duriel's Lair
Act 2 - Arcane144879Arcane Sanctuary
Act 3 - Jungle 1214979Spider Forest
Act 3 - Jungle 2215080Great Marsh
Act 3 - Jungle 3225080Flayer Jungle
Act 3 - Kurast 1225280Lower Kurast
Act 3 - Kurast 2225281Kurast Bazaar
Act 3 - Kurast 3235281Upper Kurast
Act 3 - Kurast 4245381Kurast Causeway
Act 3 - Travincal245482Travincal
Act 3 - Spider 1215079Spider Cave(Arachnid Lair)
Act 3 - Spider 2215079Spider Cavern
Act 3 - Dungeon 1 A215180Swampy Pit Level 1
Act 3 - Dungeon 1 B215181Swampy Pit Level 2
Act 3 - Dungeon 2 A225181Flayer Dungeon Level 1
Act 3 - Dungeon 2 B225182Flayer Dungeon Level 2
Act 3 - Dungeon 1 Treasure215182Swampy Pit Level 3
Act 3 - Dungeon 2 Treasure225183Flayer Dungeon Level 3
Act 3 - Sewer 1235284Sewers Level 1
Act 3 - Sewer 2245385Sewers Level 2
Act 3 - Temple 1235384Ruined Temple(In Kurast Bazaar)
Act 3 - Temple 2235384Disused Fane(In Kurast Bazaar)
Act 3 - Temple 3235384Forgotten Reliquary(In Upper Kurast)
Act 3 - Temple 4245485Forgotten Temple(In Upper Kurast)
Act 3 - Temple 5245485Ruined Fane(In Kurast Causeway)
Act 3 - Temple 6245485Disused Reliquary(In Kurast Causeway)
Act 3 - Mephisto 1255583Durance of Hate Level 1
Act 3 - Mephisto 2255583Durance of Hate Level 2
Act 3 - Mephisto 3255583Durance of Hate Level 3
Act 4 - Mesa 1265682Outer Steppes
Act 4 - Mesa 2265683Plains of Despair
Act 4 - Mesa 3275784City of the Damned
Act 4 - Lava 1275785River of Flame
Act 4 - Diablo 1285885Chaos Sanctum
Act 5 - Siege 1245880Bloody Foothills
Act 5 - Barricade 1255981Rigid Highlands
Act 5 - Barricade 2266081Arreat Plateau
Act 5 - Ice Cave 1296182Crystalized Cavern Level 1(Crystalline Passage)
Act 5 - Ice Cave 1A296183Cellar of Pity(Frozen River)
Act 5 - Ice Cave 2296183Crystalized Cavern Level 2(Glacial Trail)
Act 5 - Ice Cave 2A296184Echo Chamber(Drifter Cavern)
Act 5 - Barricade Snow276081Tundra Wastelands(Frozen Tundra)
Act 5 - Ice Cave 3296282Glacial Caves Level 1(Ancient's Way)
Act 5 - Ice Cave 3A296283Glacial Caves Level 2(Icy Cellar)
Act 5 - Mountain Top376887Rocky Summit(Arreat Summit)
Act 5 - Temple Entrance326383Nihlathaks Temple
Act 5 - Temple 1336383Halls of Anguish
Act 5 - Temple 2346484Halls of Death's Calling(Halls of Pain)
Act 5 - Temple Boss366484Halls of Vaught
Act 5 - Hell 1396081Hell1(Abaddon)
Act 5 - Hell 2396182Hell2(Pit of Acheron)
Act 5 - Hell 3396283Hell3(Infernal Pit)
Act 5 - Baal Temple 1396585The Worldstone Keep Level 1
Act 5 - Baal Temple 2406585The Worldstone Keep Level 2
Act 5 - Baal Temple 3426685The Worldstone Keep Level 3
Act 5 - Throne Room436685Throne of Destruction
Act 5 - World Stone436685The Worldstone Chamber

Navíc jsou pro hledání elitních věcí samozřejmě zajímavé všechny oblasti s area level 83 a 84, protože nižší bossové a jejich minioni dosáhnou level 86 a 87, a championi 85 a 86. Všechny tyhle oblasti s vysokým area level jsou taky velmi vhodné pro získávání zkušeností u postav na vysokém levlu kvůli velikosti získané experience, která kromě jiného závisí i na levlu potvory. Mimochodem, abyste získali ZOD, nejvyšší runu ve hře, musíte být v oblasti s area level aspoň 81.

Správná výbava na Magic find a tipy

Jak bylo již uvedeno výše, potvory a props mají schopnost pustit jednu nebo více věcí. Jestli ta věc má či nemá magické vlastnosti závisí jednak na tom, z koho vypadla a jak velká byla jeho šance, že věc bude mít magické vlastnosti, jednak na tom, jak velký bonus k "Magic find" má postava na svém vybavení.

Obecně se dá říci: Čím více MF máte na výbavě, tím lepší jsou šance na to, že získáte dobré magické věci. Ty šance nevzrůstají lineárně ale účinek toho bonusu se postupně snižuje. Tak před patchem 1.10 bylo +250% šance na MF považováno za dobré a +400% MF (nebo více) za velmi dobré. Nemělo ale moc velký smysl mít víc jak 400% MF, protže ty bonusy pak podstatně klesaly a nebylo možné postavu patřičně vybavit např na resisty. Je proto důležité, aby postavy specializované na MF udržovaly rovnováhu mezi MF a jinými potřebnými vlastnostmi.

V patchi 1.10 a zvláště pak v obtížnějším "Ladder Mode" na Battle.netu, jsou potvory významně silnější, rychlejší a robustnější, což vede k tomu, že MF bonus nemůže být tak velký jako dříve. Programátoři si toho byli zjevně vědomi a tak byly do patche 1.10 zahrnuty zajímavé změny týkající se MF:

Pro MF výbavu platí následující:

*) TIP: Protože základní typ rare věcí může být v patchi 1.10 pomocí nových receptů v Horadrické kostce transformován na své příslušné exceptional nebo elite verze, stojí za to sbírat a identifikovat zdánlivě nezajímavé normalní a exceptional věci, protže mohou mít velmi dobré affixy (vlastnosti)

D2X_110_Goldtraeger_Update.jpg(20 kb)
Heavy belt "Goldwrap" transformovaný na Battle Belt, takže teď má 16 míst místo 12

Je velký výběr možností pro výbavu na MF. Nejlepší, ale také vzácné a proto drahé, jsou unikátní nebo setové věci, které na sobě mají, kromě jiných vlastností, vysoké procento přídavné šance na MF. Šance na MF může být na každé z následujících věcí - pokud lze do ní udělat soket u Larzuka v aktu 5 po prvním questu - vylepšena soketnutím runy IST (+30% MF na zbraních, +25% helmách, brnění a stítu) nebo perfektního Topazu (+24% MF na helmách a brnění). Věci, které stojí za pozornost jsou:

**) TIP: Od patche 1.10 může být opasek Goldwrap vylepšen v Horadrické kostce receptem (Tal rune + Shael rune + perfect Diamond + normal unique Armor), který ho transformuje na battle belt (potřebuje sílu 88) a má pak 16 políček

D2X_110_Topas_Ruestung.jpg(17 kb)
Laciné ale efektivní řešení: 4 perfektní topazy v brnění se 4 sokety (Gothic plate v tomto případě)

Jak již bylo uvedeno, ten návod na "Magic Find" je psán předeším pro "Ladder" nebo začátečníky na Battle.net. V obou případech začínáte od nuly a nemáte žádné vybavení. Pravděpodobnost nalezení některé z výše uvedených věcí s výjimkou např "Tarnhelm", "Gull" dagger, rukavic "Chance Guards", opasku "Goldwrap", nebo run potřebných pro Rhyme, je dost nízká, hlavně na začátku hry. Existuje však jedna uplně obyčejná věc, kterou hráč nachází v různé kvalitě už od začátku, a která zvyšuje šance na nalezení magických věcí: Topaz. Žlutý kámen je dostupný v 5 kvalitách a dává následující MF, když je soketnut do helmy nebo brnění:

Požadavky na level postavy jsou nízké a kameny mohou být postupně transformovány na lepší kvalitu v Horadrické kostce nebo pomocí Gem Shrines. Perfektní topaz můžete takto vyrobit nebo ho třeba dostanete v Hell forge questu v aktu 4

Obchodníci ve městech prodávají helmy a brnění s 2 sokety již v aktu 1 v obtížnosti "Normal", takže lze zvyšovat šance na MF již od počátku. Helmy a brnění s vyšším počtem soketů mohou být nalezeny později ve hře. Atraktivní, dostupná věc s nízkými požadavky je 4 soketové brnění Gothic Plate (viz obrázek výše), které může být nalezeno se 4 dírami již v aktu 4 obtížnosti "Normal". Když ho soketnete 4 perfektními topazy, dostanete 96% MF již na levelu 18. Toto brnění pak může být později nahrazeno elitním brněním s vyšší defense, které se bude více hodit do vyšších obtížností. Navíc lze k tomu brnění, v případě, že ostatní vlastnosti jako resistence a sání jsou dostatečné, nosit soketovanou Masku nebo Crown (také dostupné už od aktu 4 Normal) s 3 perfektními topazy, což zvýší vaše šance o dalších 72 %. Moje amazonka na MF (ted na levlu 93) normálně nemá více jak 100% MF během hledání v Hell na Ladderu a stejně nachází dostatek velmi dobrých unikátních a setových elitních věcí. Mnohem důležitější než vysoké procento MF je trpělivost, protže nejlepší věci ze hry padají tak zřídka (šance v tisícinách či desetitisícinách procenta), že šance na MF má menší a menší význam - nikoli z matematického hlediska ale z osobního pocitu. Takže často můžete slyšet, že tato nebo tamta extrémně vzácná věc byla nalezena s žádným nebo malým MF. Mimochodem, při hledání vzácných run, nemá MF žádný vliv. Takže opět: trpělivost je nejvyšší prioritou, když čekáte třeba na unique Sacred Armor "Tyrael's Might" :)

Jakou postavu pro "Magic Find"

Poté, co jsme vyjasnili výbavu na MF, vzniká otázka, která postava by byla nejlepší pro úspěšný, a především, efektivní MF v patchi 1.10. Odpověď je jednoduchá. Od patche 1.10 není již postava, která by dominovala ve všech oblastech. V patchi 1.09 bych odpověděl, že nejlepší je kouzelnice pro hledání ve všech oblastech na obtížnosti Hell i pro nájezdy na bossy. V patchi 1.10 však obtížnost vzrostla natolik, díky podstatně silnějším a rychlejším potvorám a jejich náhodnému rozmístění, že dokonce ani postavy, které používají nové synergie skillů, nemohou dominovat ve všech oblastech. A to je, dle mého mínění dobře, protože hra je tak vyváženější.

Po prvních zkušenostech s novým patchem (v ladderu) je však hodně postav, které obecně se vypořádají lépe s těmi zvýšenými nároky. Jsou to: Necromancer s vyváženými skilly ve vetvích Summoning a Poison/Bone, Amazonka se specializací buď na luky nebo javeliny a dobrými pasivními skilly, Paladin se specializací na Concentrate a Blessed hammer, Assassin se specializací na ty nejúčinnější pasti a Barbar požehnaný přirozenou silou, který je populární hlavně pro nájezdy na bossy díky své schopnosti dávat smrtící zásahy. Moji osobní oblíbenci jsou amazonka a nekromancer, které momentálně hraju na softcore ladder. Amazonka používá velmi dobrý luk a má maximalizovanou, velmi silnou (20 bodů) valkýrii a pomocníka s aurou "Might". Je určena hlavně na některé bossy jako je "Pindelskin" nebo "Eldritch the Rectifier", a do oblastí, které jsou málo vhodné pro nekra a jeho doprovod, protže je tam moc rohů. Nekromancera používám tam, kde jeho stvoření mají dost prostoru pro akci, a v oblastech, kde se dají často očekávat velké tlupy nepřátel, které naopak on snadno přemůže díky schopnosti oživovat podobně silné protivníky. Typickým příkladem jsou tři levly ve "Worldstone Keep" a "Throne of Destruction", kde jsou v Hell extrémně silné tlupy nepřátel. Stojí za zmínku, že ta neplecha s potvorama, které jsou přímo ve vchodech, dveřích a waypointech, je v patchi 1.10 zpátky. Zda tohle malé "překvapení" dává smysl nebo ne, je diskutabilní. Faktem je, že to je občas smrtelná past pro nepřipravené hráče v hardcore.

Navzdory tomu, že některé specializované postavy jsou lehce lepší, lze si vybrat takovou postavu pro MF, která vás bude bavit, protže nakonec to s ní budete pořád hrát :). Jaké skilly a strategie jsou doporučeny pro zvolené postavy by bylo téma pro zvláštní Návody pro postavy

Gambling

Během hledání asi najdete spoustu nepoužitelných magických věcí, které můžete prodat za slušný peníz (až 35000 v Hell) obchodníkům ve městě. Na závěr tohoto malého návodu tedy něco stručné o Gamblingu. Někteří obchodníci nabízejí možnost "gamble" - hráto určité věci. Je to jako rulets: vidíte základní věc ale nevíte, jestli je normální, exceptional nebo elite a nevíte jakého magického druhu je (magical, rare, set or unique).

D2X_110_Gluecksspiel.jpg(16 kb)
U Gheeda v Act 1 můžete zkusit štěstí. Další obchodníci, u kterých se dá gamblovat jsoiu Elzix (Act 2), Alkor (Act 3), Jamella (Act 4) a Anya nebo Nihlathak (Act 5)

Stejně jako šance na vypadnutí dobré věci, i šance na gamblování dobrých věcí byly zvýšeny. "Zvýšení" je ale dost relativní pojem, protže šance na to , abyste vygamblili, řekněme unikátní amulet jsou stále ještě velmi malé. Nicméně jsou věci, o které vždy stojí za to gamblit. A to jsou amulety a prsteny a na druhé straně Circlety (Circlet, Coronet). Šance, že vygamblíte něco z těchto věcí, co bude rare (s více jak 2 magickými vlastnostmi) je skutečně relativně dobrá, a od určitého levlu postavy můžete získat i +2 all skills pro postavu na amuletu nebo circletu. Minimální level postavy potřebný pro vygamblení +2 skills je následující:

Všimněte si, že Tiary a Diademy (elitní circlety) nejsou dostupné pro gambling v gamblovacím okně, pouze circlety a coronety. Ty však mohou být elitní po vygamblení a pak platí výše zmíněná pravidla pro circlety a coronety

Thanks and Additional Info

This "Magic Find" guide wouldn't have been possible without the detailed information about the novelties and changes of the Diablo II 1.10 patch.

> My special thanks go therefore first of all to Ace Ventura, whose great wisdom in all questions regarding "Magic Find" in 1.10 was extremely helpful.

My thanks go furthermore to the communities and the "Diablo II" modding- and code-"gurus" of The Phrozen Keep, The Amazon Basin and The Lurker Lounge, who were already busy worming out the interesting new "secrets" of the actual patch during its beta phase. Thanks go of course as well to Blizzard for making a great game and the Arreat Summit website with a lot information and strategy tips.

Those who like to have further, detailed information and statistics about the theme, may visit the aforementioned websites and their forums, or the three currently biggest "Diablo II" fansites Diablo2.de, The "Diablo II" Network and Diabloii.net.

The actual version of this guide can always be found here.>

And now have much fun searching and finding the items!

nobbie

December 24th, 2003