DiablovoDoupě LITE - texty a odkazy

Mechanismus modifikace damage , překlad

pro verzi 1.09

Diablo II Expansion, v. 1.09d
Compiled by Tommi Gustafsson ,originál zde
překlad: SuE

1. Typ škody
V diablu II je šest druhů škody (škody): oheň, chlad, blesky, jed, magická a fyzická. Na každou z nich existují resistence, ačkoliv jen čtyři z nich jsou zobrazeny v obrazovce postavy (C screen)
1.1 Příklady škody:
Oheň : Firewall (kouzelnice) a Fire arrow (amazonka)
Chlad: Frozen orb (kouzelnice) a Freezing rrow (amazonka)
Blesky: Nova (kouzelnice) a Lightning fury (amazonka)
Jed Poison nova (nekromancer)
Magická škoda : Bone spirit a bone spear (nekromancer) a berserk (barbar)
Fyzická škoda: normální útok a většina jiných neelementálních útoků

2.Modifikátory utrpěné škody
Ve hře je 7 typů modifikátorů škody
2.1 Vlastnosti modifikátorů škody

Druh redukce damage Zkratka Ovlivněný typ damage Penalizace za obtižnost
(NM/Hell)
Dolní limit Horní Limit Příklad položky s touto schopností
Resist +X%, 4 různé druhy Resistance Fire/Cold/Lightning/Poison
-40% / -100%
-100%
75%1) / 95%2) / 100%3)
většina položek ve hře
všechny Resisty +X

Resistance

Fire, Cold, Lightning, a Poison viz výše viz výše viz výše

Tearhaunch (unique greaves)

Magická Resistance +X% 5)

Resistance

Magic

-

-100%

75%1) / 100%3)

Safety crafted štít 6)
Damage Reduced By X% (fyz. resistance)
Resistance a DR%
Fyzická
-
-100%
75%1) / 100%3)
Shaftstop (unique mesh armor)
Damage Reduced By X
DR
Fyzická
-
-
-
Duskdeep (unique full helm)
Magic Damage Reduced By X
MDR
Fire, Cold, Lightning, and Magic
-
-
-
Greyform (unique quilted armor)
Absorb X%, 3 různé typy
Absorb%
Fire/Cold/Lightning
-
-
100%
Raven Frost (unique ring)
+X Absorb, 3 různé typy
Absorb+
Fire/Cold/Lightning
-
-
-
Blackhorn's Face (unique death mask)
Energy Shield (Sorceress)
ES
Fyzická, Fire, Cold, Lightning, a Magická
-
-
-
-
Bone Armor (Necromancer)
BA
Fyzická
-
-
-
-
Cyclone Armor (Druid)
CA
Fire, Cold, a Lightning
-
-
-
-
Modif.podle typu jednotky
XvX
Všechny druhy damage
-
-
-
-
+ Poison Length Reduced by X% 4)
PLR
Poison 4)
-40% / -100%
-100%
75%1) / 100%3)
Death's Hand (set gloves)

Fire - oheň
cold -chlad
lightning -blesky
poison -jed
reduced by X - snížena o X
poison length- délka otravy


1) 75% je normální horní hranice pro hráče.
2) 95% je možno dosáhnout s předměty, které přidávají +k maximu resistů, např brnění Guardian Angel
3) 100% je absolutní hranice, která nemůže být překročena. . 100% na potvoře znamená imunitu
4) ovlivňuje délku otravy ,nikoli škodu od jedu
5) Toto je jediná položky s resistencí na magickou škodu ve hře . Z toho vyplývá, že maximum resistence na magickou škodu je pro hráče 10%

2.2 Redukce magické škody u některých útoků (MDR) ,
které trvají v čase je snížena. Více o tom zde nebo stručně: u některých typů útoků, které trvají v čase, je MDR snížena na 1/25 tím, že se neuplatňuje za frame ale za sekundu. V té tabulce je seznam útoků, na něž se to vztahuje. U Firewalu je to 3/25, protže FW má 3 řady a redukce se počítá na každou z nich

2.3 modifikace podle typu jednotky(postavy,potvory)
Škoda je dále modifikována podle typu útočníka i obránce (XvX faktor). Viz tabulka níže. Např 1/4 znamená, že škoda je snížena na jednu čtvrtinu normální škody

Obránce
Hráč Pomocník Golem Minion1) Specialní Boss2) Potvora
Útočník Hráč
1/4
1
1
1
1
1
Pomocník
1/4
1/4
1
1
50%, 35%, 25%3)
1
Golem nebo Minion1)
1/2
1
1
1
1
1
Boss z aktu 1-4
1
2
3
5
1
1
Baal
1
2
4
4
1
1
Potvora
1
1
1
1
1
1


Minion je stvoření, které hráč vyvolá a kontroluje, kromě golema
Specialní boss jsou akt bossové a někteří unikátní bosové
Ta procenta se vztahují k norm, nm a hell obtížnosti

2.4. Život získaný z absorbce
Absorbce dává jen tolik života, kolik se skutečně absorbuje škody. Život z absorbce je přidán k aktuálnímu životu postavy ale celkové množství života nesmí překročit maximum. Je tedy možné dostat škodu i s velkým množstvím absorbce. Skutečně, pokud celková damage, kterou postava utrpí, přesahuje její maximální množství života, absorbce nezabrání smrti. Rivovy testy ukazují, že modifikace podle typu postavy XvX se aplikuje jak na škodu tak na život získaný z absorbce. Množství života získaného z absorbce je modifikováno penalizací XvX, ačkoliv při výpočtu konečné škody absorb předchází penalizaci XvX

2.5 Svitky na resistenci.
Svitky na resistenci, které dostanete od Malah po osvobození Anyi přidávájí 10% k resistencím na chlad, oheň , blesky a jed.

3.Pořadí modifikací škody
Existuje definované pořadí, ve kterém se modifikátory škody uplatňují při výpočtu konečné škody

1.DR a MDR redukce fyzické a magické škody
2.Resistance (a modifikace resistů conviction, cold mastery sorcky apod)
3.Absorbce%- procentní , přidává také život
4.Absorbce+ absolutní, přidává také život
5.BA a CA (ArmorSkill) Bone armor (nekro ) a Cyclone armor (druid)
6.XvX (penalizace podle typu postavy a protivníka, modifikuje i získaný život absorpce)
7.ES (Energy shield , modifikuje také život)

V žádné z těchto fází nemůže být škoda redukována do minusu (pod nulu). Výsledek se nazývá Způsobená škoda. Získaný život, ztráta many a utrpěná škody se aplikují v následujícím pořdí:
Snížení many v poměru 2 body many za 1 bod škody absorbované Energy shieldem
Přidání života získaného z absorbce
Redukce života o utrpěnou škodu

4. Vzorce pro výpočet způsobené škody:

4.1 Způsobená škoda, získaný život a ztráta many
Za předpokladu, že v žádném kroku není škody redukovány na nulu, dostaneme následující rovnici:
Způsobená škoda = ((Škoda - MDR) * (1- resistence/100) * (1 - Absorb%/100) - Absorb+ - Armorskill) * XvX * (1 - ES/100)
Získaný život = ((Škoda - MDR) * (1-resistence/100) * absorb% + absorb+) * XvX * (1 - ES/100)
Ztracená mana = 2 * ((Škoda - MDR) * (1- resistence/100) * (1- Absorb%/100) - Absorb+ - Armorskill) * XvX *ES/100

Resistence, Absorb% a ES jsou zde brány jako čísla typu Integer např 50.

Konečná škoda:

Pokud dále předpokládáme, že život může být celý přičten k množství života postavy (nepřekročí maximum), můžeme počítat konečnou škodu následovně (Je to skutečně utrpěná škoda po započtení získaného života )

Konečná škoda = způsobená škoda - získaný život
Dosazením do vzorce dostaneme:

Konečná škoda = ((škoda - MDR) * (1 - Resistance / 100) * (1 - 2 * Absorb% /
100) - 2 * Absorb+ - ArmorSkill) * XvX * (1 - ES / 100)

Záporná konečná škoda znamená, že jste získali život.

Pojmy v rovnici:
Škoda - původní škoda udělaná útočníkem
MDR = redukce škody o X (u fyxické škody) nebo redukce magické škody o X (pro oheň, blesky a chlad)
Resistence = resistence (ty příslušné, které se týkají toho druhu škody) nebo redukce fyzické škody o X%
Absorb% procentní absorbce (k příslušnému typu škody)
Absorb+ přímá absorbce (pro příslušný typ škody)
Armorskill - nekromancer Bone armor u fyzické škody nebo druid: Cyclone armor u ohně, blesků a chladu
XvX modifikace podle typu útočníka a obránce, viz tabulku nahoře
ES energy shield u kouzelnice (proti všem druhům škody kromě jedu)