DiablovoDoupě LITE - texty a odkazy

Paladin: Hammerdin od Dhal pro 1.10


Pro verzi 1.10

Autor:Dhal

Jeden z paladínskych buildov, ktorý podlieha dosť výrazne módnym vlnám. V D2 Classic bol veľmi populárny, patche 1.08 a LoD z neho spravili raritu. Vo verzii 1.10 sa zase rysuje posilnenie tohto buildu, takže sa možno Hammerídni zase znovuzrodia ako Fénix z popola...
Tento text je písaný na základe faktov, ktoré sú reálne v 1.10 beta, takže prípadné zmeny vo finálnej podobe patchu nezachytáva. Ak sa nejaká zmena vyskytne, tak text prirodzene opravím.
Poďme ale pekne od začiatku: Hammerdin je paladín, ktorý ako hlavný skill používa kúzlo Blessed Hammer. Bolo by asi vhodné najskôr popísať tento skill.

Hlavný skill
Kúzlo Blessed Hammer (ďalej BH) je dostupné na 18. leveli. Vytvorí magické kladivo, ktoré okolo paladína poletuje po špirále dráhe dovtedy, kým sa nedostane za svoju obežnú dráhu (cca polovica obrazovky v rozlíšení 800X600), alebo kým nenarazí na pevnú prekážku. Pevnou prekážkou nie sú nepriatelia, cez nich kladivo dokáže preletieť a pokračovať v ďalšej ničivej ceste. Spôsobuje magical damage a dokonca si ani nevšíma imunity a rezistencie voči tomuto druhu zranenia u nemŕtvych a démonov. Damage rastie podľa výšky levelu - pridáva sa hodnota 12 dmg za každý level skillu a na 20. leveli má hodnotu 196-200. To by bolo číslo priam zúfalé, ak by sa človek musel spoľahnúť len naň, tak táto postava by si v obtiažnosti Hell ani neškrtla... Našťastie tu máme synergie, inými slovami skilly spolupracujúce - k hodnote dmg sa pridáva 15% naviac za každý skillpoint vložený do aury Blessed Aim a Vigor. Pokiaľ sú teda tieto skilly na maxime, tak jedno kladivko lvl 20 dokáže zraniť za 1372-1400 hitpointov a každý skillpoint navyše v Combat skilloch zvýši túto hodnotu o 84 bodov. Potom má BH lvl 30 údernú silu 2212-2240 dmg. To už je niečo iné, tak sa žiť dá...
Praktické používanie skillu má ale okrem pozitív aj niektoré úskalia. Okrem spotreby many, ktorá je na paladínske pomery pomerne vysoká, je tu aj problém s triafaním. Cieľ sa nedá zamerať, treba sa spoľahnúť na vysokú hustotu mraku poletujúcich kladiviek a na to, že dostatočné množstvo z nich nájde svoj cieľ. Stáva sa občas, že príšera do paladína vehementne búši a kladivá ju míňajú v bezpečnej vzdialenosti. Riešenie existuje, okrem rutiny a skúseností s tým-ktorým typom potvoriek (mávajú rozdielnu "bezpečnostnú" polohu) stačí nepatrne zmeniť pozíciu paladína a kladivo si cieľ nájde. Pomôcť môžu aj doplnkové skilly, budem o nich hovoriť.

Synergie
Zopakujme si: k hlavným synergiám Hammerdína patria Blessed Aim (BA) a Vigor. Akým spôsobom ich rozvíjať?
Blessed Aim je prístupný najskôr, na 12. leveli, zvyšuje Attack rating. Využiť každú príležitosť a vložiť doň skillpoint! BH je prístupný na 18. leveli a prekvapivo už taký jednoznačný nie je, dotiahnuť ho len na úroveň 9 a radšej uprednostniť synergie, majú vtedy na damage vyšší efekt! Potom samozrejme BH vyhnať na maximum. Okrem vyššej hodnoty damage je tu aj tá výhoda, že spotreba many je o niečo nižšia.
O aure Vigor prístupnej na 24. leveli (zvyšuje rýchlosť pohybu a Staminu) platí niečo podobné, ako o BA. Snáď len toľko, že je pre praktické účely o niečo menej vhodná, než BA, a pre prideľovanie bodov je na druhej pozícii, ale stále pred BH!
Treba dodať ešte jednu dôležitú vec, v synergiách pomáhajú len skillpointy, ktoré sú do nich fyzicky vložené! Darmo budete mať vďaka plusom ku skillom BA na 30. leveli, ak ste doňho vložili len 6 bodov a zvyšok máte z + to skills, tak bude zvyšovať damage len o prislúchajúcich 90%.

Pomocné skilly
Hammerdin má v 1.10 oproti predchádzajúcej verzii jednu výhodu, na posilnenie útoku nepotrebuje mať zapnutú žiadnu doplnkovú auru, takže skill na pravom tlačítku si môže ľubovoľne zvoliť (v 1.09 tam prakticky "musela" byť aura Concentration). Za najvhodnejšiu doplnkovú auru pokladám Redemption (likviduje mŕtve telá nepriateľov a dopĺňa z nich paladínovi život aj manu, množstvo získaných bodov závisí na výške skillu), rieši prakticky všetky problémy s manou a aj liečenie paladína je mimoriadne užitočný jav. Vystačí potom s veľmi malým množstvom many, hodnota okolo 400-500 postačuje aj na Hell, nie je náročné dosiahnuť ju aj bez investovania do Energy. V niektorých prípadoch je ale treba manu dopĺňať aj pomocou aury Meditation, je to vtedy, keď sú súpermi mršky, po ktorých telá nezostávajú, napr. tie ľadové potvory v jaskyniach piateho aktu. Aj v dlhých súbojoch s bossmi, tam sa mŕtvoly spotrebujú pomerne rýchle a manu stále dopĺňať treba. Do Meditation stačí 1 bod, plusy ku skillom už vykonajú svoju prácu. Redemption odporúčam vyhnať na maximum, ponáhľať sa síce príliš netreba, ale nezabúdať naň!

Ďalší "nezávislí" pomocníci
1 bod v Sacriffice, neskôr, keď budú základné skilly hotové, ho zvyšovať. Je to logická cesta, Sacriffice spolupracuje s Redemption, ktorý bude mať vysokú hodnotu. Okrem toho jeho účinnosť dokážeme zvýšiť pomocou + to Combat skills, tých by sme mali mať dosť.
(Je ešte jedna možnosť, ale tú som zatiaľ neskúšal, takže ju uvádzam len ako inšpiráciu. Existuje aj synergický vzťah medzi aurou Vigor a skillom Charge, ten sa dá potom využiť ako doplnkový skill. Na ďalšiu synergiu preň - auru Might - ale zostane dosť málo priestoru. Výbava potom bude musieť byť trochu odlišná, ale o ideálnej výstroji som doteraz príliš nerozmýšľal. Aj u stats pointov bude treba rozmýšľať o trochu inom rozdelení. Pri snahe o čo najčistejšiu postavu Hammerdina je ďalším kandidátom na doplnkový skill ešte aura Prayer, je u nej synergická väzba na Meditation. Bodov v Sacriffice a Zeal by som sa však ani v tomto prípade nevzdával.)
1 bod Zeal - ten zas má podobnú synergickú oporu práve v Sacriffice...
Tieto skilly výborne paladínovi pomôžu v začiatkoch, teoreticky sa im síce dá vyhnúť pomocou sceptera s plusmi k nim, ale nerobte to! Dva skillpointy za takúto špekuláciu nestoja a ak nájdete dobrú zbraň, nebude ju možné za takýto scepter okamžite vymeniť.
1 bod Salvation - klasický záchranný skill, neváhajte. Nie je to strata bodu...
Vedľajším produktom prideľovania bodov do schopností bude aj skill Holy Bolt. V súčinnosti s ostatnou ideálnou výbavou (spomeniem neskôr) a vďaka synergiám z hlavného skillu BH dosiahne napriek jedinému investovanému bodu veľmi vysoké hodnoty a kvalitnú účinnosť, naučte sa ho používať. Hlavne pre prenajatého pomocníka budú veľmi užitočné jeho liečivé schopnosti!

Sumár skillpointov pre maximálnu účinnosť BH:
BH 20 (max), +1 prereq
BA 20 (max), +1 prereq
Vigor 20 (max), +3 prereq
Redemption 20 (max), 4 prereq - sú už započítané u aury Vigor
Meditation 1, 2 prereq - sú už započítané u aury Vigor
Sacriffice 1, 0 prereq
Zeal 1, 1 prereq - už je započítaný skill Sacriffice
Salvation 1, 0 prereq
Spolu 89 skillpointov, takže postava je "hotová" na 78. leveli za predpokladu, že má splnené všetky questy pridávajúce skilly. Ďalšie skillpointy investovať do Sacriffice, už som to spomenul.

Výbava - vlastnosti
Aké vlastnosti budeme potrebovať? Kúzelnícke! Faster Cast Rate (FCR), Life, Mana, rezisty, + to skills. Na používanie pomocných skillov Sacriffice a Zeal možno nejakú hodnotu Life stealing, ale tu odvedie hlavnú robotu Redemption, netreba preháňať. Je zaujímavé, že vlastnosť Cannot be frozen nijako zvlášť nepotrebujete, na rýchlosť kúzlenia mrazenie vplyv nemá a ani ponáhľať sa netreba.
FCR - paladín má základnú rýchlosť kúzlenia 15 framov, BH nemá žiadny casting delay (pauza medzi kúzlami). Prínos rýchlejšieho kúzlenia je zrejmý, vo vzduchu bude za ten istý čas poletovať viac magických kladív a pravdepodobnosť zásahu nepriateľa bude vyššia. Na urýchlenie kúziel sú potrebné nasledovné hodnoty:
14 framov - 10% FCR
13 framov - 20% FCR
12 framov - 30% FCR
11 framov - 50% FCR
10 framov - 75% FCR (prakticky ale potrebujete 80% FCR, keďže hodnoty FCR, ktoré nie sú deliteľné 10, sa vyskytujú len zriedka)
9 framov (maximum) - 125% FCR
Hodnota 80% FCR sa dá dosiahnuť už pomocou dvoch predmetov - brnenie Skin of Vipermagi a zbraň Wizardspike (unique dagger) alebo Suicide Branch (unique wand). Prínos ďalšieho urýchľovania na 125% pravdepodobne už za námahu nestojí, ale ak máte záujem, prečo nie...
Life - prežiť je dôležité, u HC postáv je to dokonca priorita číslo 1. Redemption síce problémy so zdravím rieši veľmi spoľahlivo, ale predsa len nemusí vždy stačiť. Vyspelý Hammerdín by mal mať zdravie v hodnote aspoň okolo 1500 hitpointov a čím viac, tým lepšie...
Mana - zdroj kúzelnej sily. Ako zistiť potrebné množstvo? Predpokladajme, že paladín bude odkázaný len na auru Meditation na prvom leveli - urýchľuje dopĺňanie many o 300%. BH bude potrebovať 10 many na jedno kladivko (to je tuším lvl 20, za každý ďalší level sa spotrebuje o 0,3 many viac), rýchlosť kúzlenia 10 framov, teda 2,5 kladivka za sekundu.
Pri 300 - percentnom zrýchlení dopĺňania many sa manový orb naplní za 30 sekúnd bez ohľadu na množstvo many. (Ak má niekto záujem, tak dostatočne presný vzorec pre výpočet času je 120/(1 + M/100), M je hodnota zrýchleného dopĺňania many v %) Potrebujeme, aby sa dopĺňalo za sekundu množstvo potrebné na 2,5 kladiva, teda 25 mana pointov. A to zodpovedá stavu 25 X 30 sekúnd, teda 750 bodom many, vtedy je paladín úplne sebestačný a dokáže kúzliť bez prerušenia.
Rezisty - štýl hry neumožňuje Hammerdínovi príliš naháňať kúzliacich nepriateľov a musí od nich pretrpieť dosť veľa príkoria. Vysoké odolnosti voči elementálnej mágii sú nutnosť! Logická otázka: mám predsa skill Salvation, načo mi budú rezisty? Hlavne keď auru na pravom tlačítku môžem meniť prakticky bez obmedzenia... To je pravda, dá sa aj tak, ale celkom určite sa paladín bude cítiť oveľa lepšie a bezpečnejšie, keď tam bude mať Redemption alebo Meditation. Salvation však nezavrhujte! Hlavne v partii vám za túto auru budú spolubojovníci neskonalo vďační a vám výborne pomôže napríklad proti hnusným Conviction/LEB bossom.
+ to skills - potrebovať budeme predovšetkým Combat skills, tam je ukrytá hlavná sila tejto postavy. + to all skills využijeme hlavne u defenzívnych vlastností postavy, hodí sa posilnenie Redemption, Meditation a Salvation.

Výbava
Teraz už konkrétnejšie. Nebudem spomínať nové veci z 1.10 (niektoré sú ale skutočne výborné, aj keď dosť ťažko dosiahnuteľné, za všetky sa dá spomenúť runové brnenie Enigma a topánky Merman`s Sprocket), vystačíme si aj s pôvodnými z 1.09. Ak by sa vo výbave vyskytla nejaká medzera, tak najjednoduchšie je zaplátať ju pomocou craftingu, Caster recepty sú pomerne dobrou náhradou. Pri voľbe oblečenia sa dá ísť tromi základnými cestami: -
orientovať sa na maximálnu rýchlosť kúzlenia (9 framov). Okrem Skin of Vipermagi a vhodnej zbrane budete potrebovať nahrabať ešte 45% FCR na ostatnej výbave, je to možné hlavne na rukaviciach a šperkoch. Prínos o 1 frame rýchlejšieho kúzlenia však príliš nepocítite. -
Vhodne zladiť množstvo many a ostatné vlastnosti oblečenia s 10 framovým kúzlením, asi najlepšia cesta -
Vybudovať "Safety build" s predmetmi redukujúcimi zranenia, napr. String, Vampire Gaze, Shaftstop, atď. Aj tak sa dá, ale to už nemusí byť celkom čistý Hammerdin, taká postava si môže udrieť o niečo častejšie a sila BH sa o niečo zníži.

Zbraň 1 - spomínal som už, Wizardspike alebo Suicide Branch. Možnosťou je ešte scepter, predovšetkým magický, ktorý by mal vytúžené vlastnosti +3 to combat skills, 20% FCR, +3 BH, +3 Redemption. Len taký nájsť, všakže...
V reáli sa budete asi rozhodovať medzi prvými dvomi alternatívami, je ťažko jednoznačne povedať, ktorá z nich je lepšia. Osobne preferujem Suicide Branch, je prístupný oveľa skôr, nemá žiadne požiadavky na Dex a +1 to all skills je veľmi dobrý bonus. Wizardspike zase pridáva manu a obrovské rezisty, zvážte sami všetky pre a proti.
Do soketu vložiť niečo "kúzelnícke" - bojových vlastností typu enhanced damage alebo AR veľa netreba, radšej jewel pridávajúci life, manu alebo rezisty. Môj tip: runa Vex.
Zbraň 2 - náhradník pre občasné použitie Sacriffice a Zeal. Výbornou možnosťou je scepter Hand of Blessed Light. Damage má na slušnej úrovni, +2 skills, ostatné vlastnosti tiež vhodné. Spomínal som okrajovo skill Holy Bolt, práve tento scepter môže byť jeho výraznou posilou - pridáva k nemu 6 bodov. Do soketu niečo, čo kradne život - runa Amn, Perfect skull. Prípadne urýchlenie pomocou runy Shael alebo jewel s ED/IAS.
Štít - niet nad Herald of Zakarum. Vysoký blok, vysoké rezisty, +4 to Combat skills, čo viac chcieť. Pokiaľ máte dva kúsky, tak do oboch slotov. Ostatné možnosti sú o dve triedy slabšie, ako-tak obstojí Lidless Wall alebo nejaký vhodný rare paladínsky štít.
Prilba - Harlequin Crest, alebo jeho slabšia verzia Peasant Crown. Dobrou alternatívou je aj runové slovo Lore (Ort - Sol) alebo vydarený rare circlet.
Brnenie - Skin of Vipermagi, to je takmer ideál, hlavne keď má vysoké odolnosti. Okrem toho Que-Hegan`s Visdom, prípadne runové slovo Stealth (Tal - Eth).
Pre soketovanie štítu, prilby a brnenia platí to isté, čo som spomenul pri zbrani v 1. slote.
Rukavice - Frostburn, Magefist, Trang`s Oul rukavice. Rukavice tvoria dosť slabú časť výbavy, možností je ešte viac. Frostburn sú dosť dôležitým zdrojom many, zvyšné pridávajú rýchlosť kúzlenia. Pokiaľ vám nič z toho nechýba, tak sa dá aj inak, napr. Death`s rukavice v kombinácii so sadovým opaskom.
Opasok - tiež priestor pre voľnú tvorbu, možno craftovaný Caster belt. Prípadne Gloom`s Trap, Thundergod`s Vigor, Trang`s Oul belt, Lenymo, String of Ears, atď.
Topánky - Waterwalk, Silkweave, Tearhaunch, atď.
Bižutéria - z unikátnych kúskov napr. Mara`s Caleidoscope amulet, prípadne prstene SoJ. Lepšou voľbou budú ale možno rare alebo crafted veci, orientovať sa podľa všeobecných vlastností, ktoré od výbavy požadujeme.
Inventory - zase nám v orientácii pomôžu všeobecné vlastnosti výbavy, nič iné nepotrebujeme...

Stats
Spomenutá výbava vyžaduje maximálne 110 Strenght (Thundergod`s Vigor) a 75 Dexterity (Wizardspike). Dexterity sa dá aj ušetriť, Suicide Branch nepotrebuje žiadnu, ale aj tak by som doporučil niečo pridať - trebárs pre potreby zbrane v náhradnom slote. Spomenutý unikátny scepter sa napríklad dá pomocou receptu v Horadric Cube upgradovať na Caduceus a ten chce 70 Dex. Attack Rating postave chýbať nebude, nezabúdajte, že máte v zásobe Blessed Aim. Je zaujímavé, že Hammerdin napriek pomerne nízkemu percentu bloku (to vyplýva z nízkej dexterity) blokuje dosť často - je to dané tým, že počas boja stojí na mieste a využíva u bloku jeho plnú hodnotu. U melee postáv však hodnota bloku počas útoku klesá na jednu tretinu...
Zvyšok bodov, ktoré nepridelíte do silových vlastností dať do Vitality. Do Energy nič!

Prenajatý pomocník
Budeme chvíľu pátrať.
Vylúčime hneď pomocníkov kúzliacich a mraziacich - nebudeme mať pre nich podpornú auru Conviction a mrazenie nám nepasuje do krámu, lebo mŕtvoly sa po zásahu často rozbíjajú - a my ich predsa potrebujeme pre Redemption. Skúsime barbara alebo rogue? Tiež nebudeme mať pre nich auru, najlepší by bol pre nich Fanaticismus alebo Concentrate...
Hľadajme teda medzi Desert Warriormi. Aura Might nám bude nanič, Holy Freeze sme už vylúčiť stihli, Blessed Aim máme sami. Zostáva Prayer, Thorns alebo Defiance. Liečiť sa tiež vieme sami, Prayer teda vypadne. Zostávajúci dvaja sa ale zdajú byť užitoční, výber je už len vecou vkusu - mne osobne skôr vyhovoval Defiant. Pre jeho podporu máme skill Holy Bolt, ak si budeme pomocníka hýčkať pomocou neho, tak vydrží dlho. Thornadin na druhej strane by bol najužitočnejší vtedy, keby inkasoval dosť veľa zásahov, bol by ale zrejme viac mŕtvy ako živý, lebo priveľa liečenia by už mohlo ísť na úkor vašej vlastnej bezpečnosti... Ale to je len špekulácia, myslím, že aj aura Thorns sa môže osvedčiť. Pomocníkovi do ruky dajte kopiju Kelpia Snare, je to preňho úplne perfektná zbraň. U ostatnej výbavy je najdôležitejšou vlastnosťou lifestealing.

Spôsob hry
Na začiatku pôsobí postava dojmom "normálneho" melee paladína, BH je prístupný až na 18. leveli a aj potom to nie je nič moc (zatiaľ!) - máte málo many. Trpezlivo používať Sacriffice a Zeal kombinované s aurou Blessed Aim alebo Might a šetriť skillpointy. BH na začiatku zvýšiť len na lvl 9, do maxima dotiahnuť až po tom, čo budú namaxované aury BA a Vigor. Hneď, ako to bude možné, 1 bod (a dosť) do Meditation! Nezabúdať ani na Redemption, výrazný účinok má už od 7-8 levelu.
Výraznejší prechod na čistého Hammerdína sa asi udeje niekde okolo 30. levelu. Vtedy sú už prístupné viaceré predmety z ideálnej výbavy, aj many by už mal byť dostatok - pribudla totiž aura Redemption. V tomto čase by ste sa mali vyskytovať v 5. akte Normal, to je slušné miesto pre zisk experience a s dobrou výbavou to pobeží rýchle.
Až teraz si budete môcť naplno vychutnať magické kladivá, treba si vyhľadať nejakú pomerne pokojnú lokalitu a BH si natrénovať. Treba kladivá "dostať do ruky", väčšinou síce spoľahlivo zlikvidujú veľkú časť útočnej skupinky, ale zvyknú ostávať jednotlivci, ktorým sa podarí kladivám vyhnúť. Tým treba venovať individuálnu starostlivosť, tam najlepšie uvidíte, ako BH funguje. Kladivo štartuje z paladínovho ľavého pleca, z pozície "trištvrte" na hodinovom ciferníku. Ak sú malé potvory tesne pri vás, tak najlepšie je, ak ich máte nad sebou (v pozícii 12 na hodinovom ciferníku), zásah je istý. Ak sú potvory veľké, tak majú aj dlhšie ruky, sú od vás ďalej. V spomenutej "polohe 12" im kladivo preletí pred nosom a neublíži im, pre takýchto lumpov je najlepšia poloha vľavo dolu od nich. Niekedy máte problém priblížiť sa k potvore, neviete nájsť kurzorom voľné miesto vedľa nej a namiesto chôdze kúzlite stále kladivá. Použite klávesu Alt, potom to pôjde.
To boli len dva príklady, osvedčí sa otestovať si viacerých nepriateľov, dosť sa totiž odlišujú.
Hra vyzerá asi takto:
Vykračujete si po mape, zaregistrujete potvory. Najlepšie je rozlíšenie 800X600, vidíte ich skôr, než ony vás. Okamžite naštartovať kladivá a a kúzliť a kúzliť - BH je za normálnych okolností treba zamerať, ak je na ľavom myšítku. Použite ale súčasne aj Shift a budete kúzliť aj bez potreby cieľovej príšery. Najskôr s aurou Meditation, keď sa objavia prvé mŕtvoly, tak prepnúť na Redemption. Väčšina stáda sa za pár chvíľ poberie do večných lovísk, zvyškom treba venovať už spomínanú individuálnu starostlivosť. Paradox, ale práve v tejto fáze utrpíte zrejme najviac škôd... Preto je vhodné (ak nemáte zdravotné ťažkosti) prepínať z Redemption na Meditation a nechať si nejaké mŕtve telá aj do zásoby na horšie časy, Redemption si nevšíma, či máte zdravia dosť alebo málo, mŕtvoly likviduje za každých okolností. A ak máte potvor naozaj plné zuby a s kladivom ich nie a nie trafiť, tak prepnite na druhý slot a švihnite po nich Zealom alebo Sacriffice, veď načo sú...
Problémy - bossovia sú dosť komplikovaní, zamestnať ich pomocníkom a dorážať z väčšej vzdialenosti. Najväčšie ťažkosti robia tí, čo majú Mana Burn. A koncoví bossovia sú najhorší, bude treba na nich dosť veľa fľaštičiek, ktoré pravdepodobne inokedy ani nebudete používať.
Problémy dokáže narobiť aj herné prostredie, úzke chodby sú dosť nevhodným miestom - kladivá sa nedokážu rozvinúť do plnej sily a rýchle sa rozbíjajú o steny. V takom prípade je lepšie kúsok cúvnuť a pokúsiť sa nájsť väčšie bojisko.
Môžu sa vyskytnúť aj problémy s "nezraniteľnými" potvorami, sú to chlapci imúnni voči mágii aj fyzickým zraneniam. Ale už v úvode som spomenul, že u undead a démonov to nevadí, BH ignoruje ich imunitu voči zraneniam typu magic. Ostávajú nám potom len potvory typu Normal, ktoré sú PI a zároveň imúnne voči mágii a tých je skutočne minimum. Tento problém je v každom prípade menší, než u barbara vyzbrojeného fyzickými zraneniami a mágiou zo skillu Berserk.
Pre partiu takýto paladín môže poskytnúť síce len málo, ale je v nej veľmi slušnou jednotkou útočiacou zo strednej vzdialenosti. V partii okrem toho môže dôjsť ku kolízii s postavami, ktoré potrebujú mŕtve telá - nekromancer alebo druid so žravými pomocníkmi. A vzhľadom na potrebu čerstvých mŕtvol takémuto paladínovi nebude vyhovovať nič mraziace, FO alebo Blizzard sorcka k nemu do partie jednoducho nesedí...


Záver
Vyskúšajte, je to niečo, čo ste doteraz zrejme nehrali, nepodobá sa na žiadny iný build. Jeden príklad za všetky: je to najlepší zabijak kráv spomedzi paladínov, otvorené priestranstvá v Cow Leveli sú preňho ideálnym bojiskom.

Post Scriptum
SuE uverejnila build Hammerdína, ktorý je stavaný odlišne. Veľké rozdiely človek na prvý pohľad nezaregistruje, ale sú: -
Používa auru Concentration. Podľa mojich informácií táto aura nemá na silu BH vplyv tak, ako to bolo vo verziách predchádzajúcich. Ak by aj takýto vplyv stále pretrvával (o čom pochybujem - je to bug ktorý sa ťahá už dávno a matne sa mi zdá, že som čítal čosi o jeho odstránení. Zvýšenie účinku BH teraz spôsobujú synergie a Concentration chýbať nebude.), aj tak by bola táto aura pre zvyšovanie účinku BH na poslednom mieste, synergie pridávajú viac damage! Concentration vylepšuje BH o cca 10% za level, to je menej, ako 15% z BA a Vigor. Okrem toho obsadzuje pravé myšie tlačítko... -
Ten build je stavaný na postavu lvl 99, takže sa so skillmi dosť voľne pohráva. Dosiahnuť lvl 99 nie je žiadna sranda, build by mal byť dimenzovaný na nejakú nižšiu hodnotu. Touto chybou však trpí dosť veľa návodov, každý zabúda, že keď je postava na poslednom leveli (teda "ideálna"), tak už prakticky nie je o čo hrať. Možno duely, ale takýchto matadorov má väčšina hráčov vo vlastnej sieni slávy... -
Odporúča pomerne vysokú hodnotu Dex - okolo 125, a skill Holy Shield. Nepokladám to za nutné, dokonca ani vlastnosť FHR. -
Build Hammerdína s doplnkovým skillom Charge nie je natoľko jednoduchý, aby sa jeho popis dal odbiť niekoľkými riadkami. Zdá sa, že ide o hybrid, ale pravdepodobne pôjde o build celkom samostatný a bude nad ním treba pošpekulovať trochu dlhšie. -
SuE v článku o Trapassassin spomenula, že prídavok individuálnych skillov má (alebo by mohol mať) účinok aj na synergie. V tom prípade by sa absolútne ideálnou zbraňou stal scepter s +3 combat skills (posilňuje BH), 20 % FCR a s +3 ku BH, BA a Vigor.

Dhal, 8.9.03

First Blood 1.10

Už je to tady! Už je to tady!
Včera, dvadsiateho ôsmeho októbrového dňa roku Pána dvetisíc tretieho, vypukla hystéria. Realmy boli zahltené nedočkavcami sťahujúcimi túžobne očakávaný patch.
Podarilo sa to aj mne. Na štvrtý pokus, po zhruba hodine a pol. Prvou postavou, ktorá sa podujala vyskúšať nový svet 1.10 bol práve tento Hammerdin, ktorého som si pripravoval ešte vo verzii predchádzajúcej. Skilly som mu nepridával presne v poradí, ktoré je naznačené v popise buildu, musel som zohľadniť fakt, že žije v 1.09 a najskôr som mu maxoval skill BH. Redemption má tiež na maxime, BA a Vigor na svoje hviezdne chvíle ešte len čakajú.
Ako začínal:
HC, Level 57, s titulom Conqueror sa v 5. akte Nightmare cítil ako doma už predtým. Damage doteraz nič moc, kladivá robili približne 300-bodové zranenia, ale pre hru v stredne veľkej partii to na NM postačovalo. Výbavu má väčšinou podľa vzorov uvádzaných v texte:
Prilba: Peasant Crown
Brnenie: Skin of Vipermagi
Zbraň1: Suicide Branch
Zbraň 2: Hand of Blessed Light
Štít 1: Herold of Zakarum
Štít 2: Tiamat`s Rebuke
Opasok: Thundergod`s Vigor
Topánky: Tearhaunches
Rukavice: Frostburn
Amulet: magical +3 Combat skills, DR by 4
Prstene: rare s FCR, life a mana

Skilly: po celý čas som používal BH v kombinácii s Redemption, asi 2-3 krát som zapol Meditation (pre úplnosť, jedného nešťastného Impa som utĺkol wandom, lebo kladivami sa ani za svet nechcel dať trafiťJ)

Life približne 1150, mana 580, rezisty NM na maxime (Lightning Resist 85%).

Na začiatku bol šok...
Najskôr príjemný u damage - nárast na 1100, ale na to som bol aspoň čiastočne duševne pripravený. Potom prvý výjazd do terénu, vybral som si na začiatok čosi jednoduchšie, aspoň som si to myslel: NM, prvý WP v 5. akte. Zvyčajne pohodové miesto sa ale zmenilo na čosi iné, čakala tam uvítacia delegácia. Prvé potvory, ktoré som v 1.10 uvidel, boli chodiace stromčeky zvyčajne sa vyskytujúce v 3. akte. Najhoršie na nich bolo, že mali so sebou bossa a nasvietenú auru Fanaticismus... Prvá myšlienka: utiecť! Ale kým som stihol vyhľadať ústupovú trasu, tak som predsa len vykúzlil niekoľko kladív a div divúci - perfektné skóre hneď na prvý pokus, 1 kladivko = 1 mŕtvola. Celá skupinka aj s bossom vydržala 10 sekúnd, z toho prvých 5 bolo prekonávanie strachu... Eldritch bol poruke a posmelený prvým úspechom som hneď naňho nabehol, exekúcia trvala tiež zhruba 5 sekúnd. O niekoľko sekúnd dlhšie sa držal Schenk so svojimi poskokmi, je ich predsa len trochu viac.
Cvične som prebehol bloodrun nezvykle osídlený stromčekmi a ohnivými Impami - a čo sa to deje? Táto mapa sa stala nejakou úrodnejšou, experience pribúda jedna radosť, pol levelu za jej vyčistenie...
Skúsime niečo tvrdšie, keď sme takí frajeri - Baalrun. Worldstone Keep prekypuje cudzincami, kam sa podeli minotauri? Najtvrdšími protivníkmi sa ukazujú Sukuby, ťažko sa triafajú a ich Bloodstars dosť bolia. V Baalovej trónnej komnate som si s úsmevom spomenul, že po objavení sa Achmela (boss múmií) vraj ožijú všetci skôr vyvraždení. Nezažil som tento úkaz, aura Redemption už dávno všetky mŕtvoly spoľahlivo zlikvidovala...
Prvé 4 skupinky Baalových minionov boli úplne bezbolestné. Bartuc bol síce MSLEB, ale to ma vôbec nevzrušovalo. Partička Lister a spol. bola horšia, dobre ma popreháňali a donútili ma skonzumovať niekoľko rejuvenation fľašiek, prvých liečiv v 1.10 vôbec. Žiaľ, na Baala som sa už nedostal, hra spadla a potom som sa už venoval iným postavám.
Suma sumárum: 3 získané levely (končil som s levelom 60 a pol, damage 1230, life okolo 1220), 6 nájdených setových vecí (z jednoduchších setov, takže som ich nechal ležať) a jeden sympatický small charm 18 life/15 defense.
Vo výbave ma trochu štval opasok TGV, občas vykúzlil Fist of Heavens a na sekundu tým zastavil produkciu kladív.
Poznatok: tento build je v 1.10 plne funkčný a veľmi dobre hrateľný. Aura Redemption sa vynikajúco osvedčila, kladivá sa vďaka nej dajú kúzliť bez prerušenia a liečenie som si nevedel vynachváliť. Hrať to isté so zapnutou aurou Concentration si neviem (a ani nechcem) predstaviť. Či sa môj optimizmus potvrdí aj na obtiažnosti Hell, je zatiaľ otvorená otázka... Ale dúfam, že čoskoro odpoviem aj na ňu.

Dhal, 29.10.03

diskuse k buildu ve foru diablovodoupe:

Mlok:
Když už sem někdo dáváte návody, tak si prosím aspoň ověřte základní informace o buildu o kterým píšete. Pokud v době psaní návodu nebyly, tak když je zveřejněn zde teď mohl být opraven. Konkrétně:
Vyrobit hammerdina bez concentration a tvrdit že na BH nemá vliv, to je už fakt moc. Vždyť to je přeci základ. Jestli se někomu zdá že 50% účinek conc. na BH je málo, tak teda nevim. Mě se zdá, že při 20 bodech (nepočítám teď žádné + skilly) když dostanete do BH 345%/2=172,5%dmg navíc (to je skoro 3x násobná dmg oproti bez conc.) je docela znát
Další věc, dex.: Hrát Paladina bez max bloku je taky dosti podivné, když v případě že sežene Herald a má tak 10 bodů v Holy shield (to by Hammerdin s věcma měl mít 100%), tak stačí na max blok velmi málo dex, na vyšších lvl (kolem 70-80) vystačíte tak kolem base 100 dex, což za ten blok 100% stojí.¨
Do Redemption stačí bohatě 1 bod, s pár + skilama je to dost a hlavně stačí přepnout na Redemption mezi jednotlivými boji a né hrát s trvale zapnutým Redemption místo concentr.
Dále nechápu proč by Hammerdin měl nejdřív maxovat BA? K čemu mu to bude? Jednoznačne maxovat nejdřív vigor, BA jako poslední (i po concentration).
Pokud se dostanete na vyšší lvl a máte už BH, Conc, Vigor, BA max, Rede. 1 bod, Medit. 1 bod (není nutná, aspoň já žádné problémy s manou na 76 lvl nemám - je to HC ladder takže žádná super equip výbava, ale někdy se hodí v partě, za 1 bod stojí), tak bych všechny zbylé body dal do Holy shieldu.
Jinak je skvělé že píšeš že na 30lvl má BH už údernů sílu přes 2k, ale s conc. když jsou už všechny 4 skily max, tak má BH dmg kolem 3,6k (no a s +5skill, což se sehnat dá i na ladderu po chvíli má dmg přes 5k, o super dmg přes 12k s godly výbavou se z důvodu hraní ladder nemá cenu rozepisovat).
Sacriffice - vyhozené 2 body, do lvl 30-35 není problém hrát s normálním útokem + nejdřív might a pak conc.
U FCR by měly být uvedené přesné hodnoty a né zaokrouhlené, protožo rozhodně není pravda, že předměty nemají FCR, který není násobkom 5. Mají a to především craft. věci, které jsou jedním s nejsnadněji dostupným zdrojem, když hrajete ladder.
K výbavě, pokud hrajete HC, tak jako jednoznačně nejlepší armor pro Hammerdina je Guardian angel, ovšem ten na ladderu hned tak nebude, max resisty jsou na hell na HC velmi důležité (samozřejmé to předpokládá, že máte dost resistů, ale to by neměl být takový problém, pro začátek můžete třeba použíta 4 x Pdiamond štít, nebo rhyme na nějaký pala štít který už má nějaké resisty). Ve chvíli kdy se najde herald a wiz. je po starostech s resisty.

Dhal
Mimochodom - toho paladína mám HC na realme, momentálne má lvl 79, je v 5. akte Hell. Výstroj som mu trochu zmenil, s brnením GA súhlasím bez výhrad, sám ho teraz nosím Má aj auru Concentration (lvl 1 a +5 to all skills), ale nepoužíva ju... Holy Shield 0... Napriek tomu prežíva veľmi jednoducho, má takmer stále zapnutú auru redemption a každé zranenia má doliečené behom 1-2 sekúnd. Kladivá vie kúzliť bez prerušenia, nedostatkom many nikdy netrpel, nevadia mu ani mana burning potvory.
Kritizuješ dosť "surový" text, od bety sa toho dosť pomenilo. Mám prichystaný update, ale nič podstatné sa tam nezmení.
S aurou Concentration je to pravda (v texte som o nej písal väčšinou v podmieňujúcom tvare a sú tam aj posudzované možnosti, keby fungovala), ale pre prídel skillpointov zostáva stále na poslednom mieste. Aj u svojho paladína zamýšľam zvyšovať jej hodnoty, ale až po 80. leveli. 172,5% damage z Concentration na 20. leveli totiž zodpovedá zhruba 12-13 skillpointom v hociktorej zo synergií. Videť jasne, že má na damage nižší účinok, než synergie. A všetky skilly sa nedajú zvyšovať naraz, to iste uznáš Takže najskôr skilly ničivejšie, menejhodnotní pomocníci nakoniec.

Mlok
Není pravda, že max conc. odpovídá 12-13 synergy skill bodům. To platí pouze v případě, že je použito jen synergy nebo jen conc a né obojí. Jenže výsledná dmg se počítá tak, že se násobí synergy a conc., takže např. v případě kdy je již namaxován jeden ze synergy skilů, tak máme základní dmg 3,8 * X (X je base dmg BH a násobí se to za 280% ze synergy). A teď přidáme v jednom případě 20 bodů druhý senergy a v druhém případě 20 conc.:
20 dalších synergy: 6,6 * X (580% za synergy)
20 conc.: X * 3,8 * 2,725 = 10,35 * X
Takže zde je vidět, že v případě, že již jsou body v synergy už v jednom skilu, tak je jasně lepší nejdřív dávat conc. než 2. synergy skill (také to víc ocení vaše parta s kterou hrajete, pokud tam tedy jsou nějaké melee postavy).
Díky tomu jak se počítá výsledná dmg, tak v konkrétním případě, pokud chcete nej dmg, to chce hodit do calculatoru nebo ručně spočítat co je výhodnější.
A poslední poznámka k tomu návodu od Ragnaroda (zde přímý link na originál), tak ten je podle mého názoru velmi dobrý (přeloženo zde)

Dhal
Práve v tom tvojom výpočte je hlavný omyl.
Synergie (aj Concentration je treba brať ako synergiu!) sa SPOČÍTAVAJÚ, nie násobia. Bolo by to síce krásne, ale žiaľ... Podobným spôsobom, ako uvádzaš, sa kalkuluje len enhanced damage z Masteries u sorcky, u nikoho iného. (Ak neveríš mne, tak na The Amasons Basin o tom bola dosť obsiahla diskusia, SuE má na svojej stránke odkaz na ňu - ale ja už nepamätám kde, SuE ťa musí naviesť. Hm, je asi ľahšie veriť anglicky hovoriacim cudzincom... )
Lvl 20 Concentration pridá práve tých spomenutých 275% damage, nič viac. U BH lvl 30 to predstavuje asi 1200 dmg.

Sorry, nepresnosť: Conc lvl 20 pridáva k BH necelých 900 dmg, tých 1200 je aj so súčtom zo skillu samotného.

Mlok
Tak to je tvůj omyl, né můj.
1. jsem to testoval ve hře
2. třeba tenhle calculátor
Zde je velmi pěkně vidět jak ideálně investovat body na největší dmg. Zadejte kolik máte v BH, kolik synergy a kolik volných bodů a calculátor přesně řekne, jak je rozdělit ideálně.
3. nevim co jsi viděl na theamazonbasin, nehodlá procházet všechny staré diskuze, ale poslední topic k dmg hammer od tamtud a z posledního příspěvku, kde řeší už jen detaily a to zaokrouhlování:

i was able to check my numbers with that on my d2c and lod hammerdins for every lev of bh upto 49 and your numbers took great now.
the thing to remeber when you try and find you dmg is you half to round down most of the time. like there
25bh + 20 aim + 20 vigor is 263 + 560%ed or (263*6.6)=1735.8 you need to drop the .8
also when you add half of your conc (lev 30 +495%) 247.5 you also have to drop the .5 so you get 1735+ 247%ed or (1735*3.47)=6020.45 again you drop the .45

Zde jasně vidět z posledních řádků, že se to násobí

4. Zde další příspěvek ze staršího topicu z theamazonbasin

hammer damage=[base damage+base damage*(blessed aim bonus+vigor bonus)]+[base damage+base damage*(blessed aim bonus+vigor bonus)]*concentration bonus*0.5

That can be simplified to:

hammer damage = base damage * [1 + 0.15(BA slvl + Vig slvl)] * [1.225 + 0.075(Conc slvl)]

Anyone know the numbers for base damage, with the new 1.10 ramping at high slvls?

Tady neni co řešit, zde je přímo vzorec.

5. příspěvek z diskuze z diabloii.net o maximální možné dmg BH

haha funny but the max dmg you can get would be 2 hammerdins
one goes all combat one goes offensive you need 2 skills shrines and battle command.
55bh
20 aim
20 vigor
54 conc
23,509 - 23,651 Damage

BlueDefender:
the numbers 2.5 and 2.27 is what you got when you took half of the ed% from conc then added 100% then changed that to a decimal.

when we say only 50% of conc works with bh for lod you take that from the listed % of conc. if you play d2classic then 100% of ed from conc works with bh.

so if you have lev 30 conc (+495%ed) if you play d2c you do this
(bh dmg)+(bh dmg*4.95) or (bh dmg)*(5.95)
both of those work when 100% of the conc ed works with bh

now if you have lev 30 conc (+495%ed) and you play lod only 50% of that listed dmg works with bh. so any % you have you have to find half of that. half of 495% is 247.5% but only 247% is used.
(bh dmg)+(bh dmg*2.47) or (bh dmg)*(3.47)
the 3.47 is what you get when you take 247% and add 100% then change it to a decimal. does that make cents?

Zde podlé tvé metody by vyšlo ubohých 8-10k dmg a nikdo by už nikdy nemoh mít víc (a to je extremní případ 2 speciálních palů) a že desítky dalších lidí v diskuzích psali, že mají dmg dost přes 10k a přitom nemaj ani 40 skill bodů v BH, kde to potom vzali?

Tak opravdu nevím, kde jsi tu informaci vzal ty, ale všichni všude mají stejnou a tu správnou. Je tedy pravda, že příspěvků s tím jak to počítat špatně jsem už taky pár viděl.

Sue
omlouvám se oběma, tu diskusi nemůžu teď najít, opravdu to byla jen taková poznámka
Otázka je, jestli je conversion mastery... zdá se tedy, že ne
nicméně jsem tam našla odkaz na kalkulátor damage pro hammerdina

jak se vám jeví ?

Dhal
Hlavným problémom je, že damage z Concentration sa neobjavuje na displeji... Ľudia potom preberajú informácie, ktoré sú pre nich "krajšie" a neoveria si ich.
Ak máš záujem, tak sa to dá jednoducho dokázať a nemusíme sa tu naťahovať s kadejakými tvrdeniami.
PVP damage je v 1.10 redukované na 1/10, takže aj skúška v simulovanom dueli na HC je bez rizika. Môj Hammerdín robí len so synergiami okolo 2200 damage a má level 6 Concentration. Bez Conc spraví jedno kladivo okolo 220 damage, s Conc buď 330 (ak funguje rovnako, ako tvrdíš ty), alebo nejakých 240, ak to funguje podľa "mojej" verzie. Toť vše, chceš sa takého pokusu zúčastniť? Alebo sa podujme SuE? Tá už podobné pokusy na ľuďoch (teda skôr na medveďoch ) so mnou absolvovala...

Mlok
Cože? jak neobjevuje na displeji? Při zapnuté conc. se vše ve statistikách postavy objevuje správně. Kde jsi to zase vzal? Možná kdyby jsi se tam pořádně podíval, tak to tu vůbec nemusíme takhle řešit.
PvP penalty není 1/10, ale 1/6. Nevím kam na ty informace chodíš. S 1/10 se to dřív říkalo nebo snad to bylo v betě, to já nevim, ale teď to je rozhodně 1/6. Ono v diskuzích se píše lecos, ale když si je pořádně přečteš a zvlášť se zaměříš na příspěvky od lidí co to testovali, tak se možná dozvíš příště lepší informace.
Jinak to zkoušet nehodlám, protože už jsme to zkoušeli a málem to dopadlo velmi špatně. Můj pala má max conc. a nemá ještě max druhý synergy (teprve asi 3 body), v době testu žádné + skill, takže dmg asi 2,2k měl v té době. A jen tak že zkusíme dmg jednoho hammeru. A ten jeden hammer ho málem zabil. Takže další HC testy zkoušet nehodlám.

Dhal:
mal si pravdu, damage sa skladá tým čudným spôsobom. Vďaka za upozornenie, návod podľa toho prerobím.
Akurát sa ešte najskôr u blizzardov poinformujem, či to s tým overpovered skillom mysleli celkom vážne
Žiadna iná postava totiž niečo podobné nemá - snáď sorcka elemental masteries, ale tie sa týkajú len jedného typu zranení a BH je (takmer) nerezistovateľný.