DiablovoDoupě LITE - texty a odkazy

Amazonka - skily

pro verzi 1.09

převzato z diablova doupěte bez změny obsahu (ořezaná grafika)

Tato mocná bojovnice patří ke kočovným kmenům putujících po širých pláních u Jižního Moře. I když ve svém umění zacházet s lukem soupeří s uměním Zlodějů, Amazonka je také mistryní v používání oštěpů a jiných vrhacích zbraní, stejně jako v souboji tváří v tvář. Často je najímaná jako žoldák a je věrnou služebnicí, pokud zároveň může sloužit svým vlastním cílům.
Ačkoliv veteránům z Diabla I může Amazonka připomínat Zlodějku (Lučištnici), je zde její umění poněkud jiné. Zatímco Zlodějka byla většinou něco mezi bojovníkem a kouzelníkem, Amazonka v Diablu II patří spíše mezi bojovníky. Její schopnost je spíše v propíchnutí protivníka oštěpem nebo šípy než ve smažení pomocí blesků. Přesto ovládá několik mocných kouzel, z nichž pověstné je vyvolání Valkýry.

Amazonka ovládá tyto tři skupiny dovedností:

Bow and Crossbow Skills
Javelin and Spear Skills
Passive and Magic Skills

Atributy na počátku hry:
síla: 20
dexterita: 25
vitalita: 20 (1 bod do vitality dává 3 životy a 1 staminu)
energy: 15 (1 bod do energy dává 1,5 many)
Za každý dosažený level stoupne počet životů o 2, stamina o 1, a mana o 1,5 bodu.
Nejdůležitějším z těchto atributů je pro amazonku obratnost (dexterity), a až poté vitalita, síla a také energie, která je potřeba na vyvolání kouzel (vyvolání Valkýry na 20. levelu spotřebuje 101 many!). Ovšem manu je lepší honit pomocí předmětů +mana, protože za 1 investovaný bod do energie získáte jen 1,5 many.

Několik základních rad:
· Hned na začátku hry se rozhodněte, zda budete Bowazon (amazonka s lukem) nebo Javazon (amazonka s oštěpem či kopím). Soustřeďte se tak jen na jednu skupinu bojových dovedností a tam dávejte body
· Investujte také do pasivních a magických skillů, vyplatí se to.
· Používejte žoldáky (ideální je kopiník z 2. aktu, který vám díky svým aurám zvýší např. attack rating)
· Používejte i Valkýru i fiktivní amazonku (Decoy) - spolu s najatým žoldákem budete bojovat celkem 4 proti nepřátelům najednou!!! Všichni tak zároveň slouží i jako živý štít pro vaši amazonku.
· Nedávejte moc bodů do slabších kouzel, šetřete je na jejich silnější verze - např. Cold Arrow -> Ice Arrow -> Freezing arrow
· Pokud používáte luk, investujte do skillu Strafe (umožní zasáhnout až 10 nepřátel najednou jedním výstřelem). Ideální, pokud máte luk s cold damage (nebo aspoň char/m s touto vlastností)

BOW a CROSSBOW SKILLS (Dovednosti s lukem a kuší)
Amazonka používající luk či kuš (tzv. bowazonka) do tohoto stromu dovedností investuje hodně svých bodů. Obecně se dají tyto dovednosti rozdělit na tři podskupiny - dovednosti ohnivého šípu (Fire Arrow -> Exploding Arrow -> Immolating Arrow), dovednosti mrazícího šípu (Cold Arrow -> Ice Arrow -> Freezing Arrow), a ostatní, z nichž patrně nejlepší je Strafe. Doporučuje se šetřit body až na ty nejdokonalejší skilly (Strafe, Freezing Arrow, případně Immolating Arrow).

Magic Arrow (Magický šíp)
požadovaná úroveň: 1
nutné předchozí dovednosti: -
Základní dovednost, jejíž (asi jediná) výhoda je v tom, že k vystřelení tohoto šípu nepotřebujete opravdový šíp, neboť magický je vytvořen jen z many.

Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mana Cost 1.5 1.3 1.2 1.1 1.0 0.8 0.7 0.6 0.5 0.3 0.2 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0
Damage 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15 +16 +17 +18 +19

Fire Arrow (Ohnivý šíp)
požadovaná úroveň: 1
nutné předchozí dovednosti: -
První z řady dovedností, přidávajících k vystřelenému šípu poškození ohněm. Užitečné jen na začátku hru, pokud máte rádi oheň, počkejte raději na další ohnivé skilly.

Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mana Cost 3 3.2 3.5 3.7 4 4.2 4.5 4.7 5 5.2 5.5 5.7 6 6.2 6.5 6.7 7 7.2 7.5 7.7
Fire Damage 1-4 3-6 5-8 7-10 9-12 11-14 13-16 15-18 17-20 19-22 21-24 23-26 25-28 27-30 29-32 31-34 33-36 35-38 37-40 39-42

Cold Arrow (Chladný šíp)
požadovaná úroveň: 6
nutné předchozí dovednosti: -
Tato dovednost je pro změnu určena těm, kdož mají rádi poněkud chladnější počasí. Způsobuje poškození chladem, ovšem vyplatí se počkat na daleko silnější ledová kouzla.

Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mana Cost 3 3.2 3.5 3.7 4 4.2 4.5 4.7 5 5.2 5.5 5.7 6 6.2 6.5 6.7 7 7.2 7.5 7.7
Cold Damage 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41
Cold Length (seconds) 4 5.2 6.4 7.6 8.8 10 11.2 12.4 13.6 14.8 16 17.2 18.4 19.6 20.8 22 23.2 24.4 25.6 26.8

Multiple Shot (Mnohonásobný výstřel)
požadovaná úroveň: 6
nutné předchozí dovednosti: Magic Arrow
Touto dovedností dokáže Amazonka rozdělit jediný vystřelený šíp na několik dalších (maximálně 21), ovšem za cenu poněkud sníženého poškození (o 1/4).

Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mana Cost 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
# of Arrows 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Damage -25%

Exploding Arrow (Výbušný šíp)
požadovaná úroveň: 12
nutné předchozí dovednosti: Magic Arrow, Fire Arrow, Multiple Shot
Pokročilejší verze dovednosti Fire arrow, způsobující poškození ohněm, a to působivou ohnivou explozí.

Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mana Cost 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12 13 13 14 14
Fire Damage 2-4 7-9 12-14 17-19 22-24 27-29 32-34 37-39 42-44 47-49 52-54 57-59 62-64 67-69 72-74 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99

Ice Arrow (Ledový šíp)
požadovaná úroveň: 18
nutné předchozí dovednosti: Cold Arrow

Pokročilejší verze dovednosti Cold arrow, která kromě ledového poškození způsobuje i dočasné zmrznutí nepřítele. Ovšem stále je lepší počkat si na dovednost Freezing Arrow.
Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mana Cost 4 4.2 4.5 4.7 5 5.2 5.5 5.7 6 6.2 6.5 6.7 7 7.2 7.5 7.7 8 8.2 8.5 8.7
Freeze (seconds) 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5 5.2 5.4 5.6 5.8
Cold Damage 6-10 12-16 18-22 24-28 30-34 36-40 42-46 48-52 60-64 72-76 84-88 96-100 108-112 120-124 132-136 144-148 162-166 180-184 198-202 216-220

Guided Arrow (Řízený šíp)
požadovaná úroveň: 18
nutné předchozí dovednosti: Magic Arrow, Cold Arrow, Multiple Shot
Po výstřelu šíp sám vyhledá nejbližšího nepřítele a zapíchne se mu do...(dosaďte dle libosti). Vhodné např. na skákající Sand Leapers v aktu 2. Též vhodné při hře PvP.

Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mana Cost 8 7.7 7.5 7.2 7 6.7 6.5 6.2 6 5.7 5.5 5.2 5 4.7 4.5 4.2 4 3.7 3.5 3.2
Damage +% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

Immolation Arrow (Obětní šíp)
požadovaná úroveň: 24
nutné předchozí dovednosti: Magic Arrow, Fire Arrow, Multiple Shot, Exploding Arrow
Nejpokročilejší dovednost pro práci s ohněm. Šíp po dopadu totiž exploduje a vytvoří ohnivou stěnu, která působí další poškození ohněm.

Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mana Cost 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Explosive Damage 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 100-110 120-130 140-150 160-170 180-190 200-210 220-230 240-250 270-280 300-310 330-340 360-370
Fire Duration 3 Seconds
Average Fire Damage Per Second 8-10 14-16 19-22 25-28 31-33 37-39 43-45 49-51 55-57 60-63 66-69 72-75 78-80 84-86 90-92 96-98 101-104 107-110 113-116 119-121

Strafe(Salva)
požadovaná úroveň: 24
nutné předchozí dovednosti: Magic Arrow, Multiple Shot, Cold Arrow, Guided Arrow
Jedna z nejlepších dovedností pro bowazonku. Dokáže totiž vystřelit až na 10 cílů. Pokud máte ještě např. cold damage, dokážete tak zmrazit celou obrazovku :) Navíc na vyšších úrovních je zvyšována damage. Skill má jen jednu malou nevýhodu. Amazonka střílí ty šípy postupně (i když velmi rychle), a během té střelby se nemůže pohybovat.

Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mana Cost: 11
Attacks up to 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Damage +% 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Freezing Arrow (Mrazící šíp)
požadovaná úroveň: 30
nutné předchozí dovednosti: Cold Arrow, Ice Arrow
Vrchol ledových kouzel, ktré amazonka může používat. Šíp po dopadu zmrazí vše živé v určitém okruhu, a to na 2 sekundy (na obtížnost Hell jen na 1/2 sekundy, ale i to někdy stačí). Navíc ještě způsobuje znatelné poškození mrazem.

Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mana Cost 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Cold Damage 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 100-110 110-120 125-135 140-150 155-165 170-180 185-195 200-210 215-225 230-240 250-260 270-280 290-300 310-320
Duration: 2 seconds
Radius: 3.3 Yards

JAVELIN a SPEAR SKILLS (Dovednosti s oštěpem a kopím)
Tyto dovednosti jsou použitelné pro amazonku, která se specializuje na boj zblízka, nebo která používá vrhací zbraně (tzv. javazonka). Javazonka používá oštěpy, případně kopí nebo jim podobné zbraně, kterým může propůjčit díky níže uvedeným dovednostem mnohé solidní vlastnosti, které např. radikálně zvyšují poškození nepřítele, ať už útokem "fyzickým" nebo nějakým magickým, např. pomocí blesků.

Jab (Bodnutí nebo též Jebnutí :))
požadovaná úroveň: 1
nutné předchozí dovednosti: -
Základní dovednost pro javazonku. Jab způsobuje několikanásobné bodnutí, přičemž ta další bodnutí jsou vždy o něco méně účinnější než to první.

Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mana Cost 2 2.2 2.5 2.7 3 3.2 3.5 3.7 4 4.2 4.5 4.7 5 5.2 5.5 5.7 6 6.2 6.5 6.7
Attack Rating Bonus +% +10 +15 +20 +25 +30 +35 +40 +45 +50 +55 +60 +65 +70 +75 +80 +85 +90 +95 +100 +105
Damage % -15 -12 -9 -6 -3 0 +3 +6 +9 +12 +15 +18 +21 +24 +27 +30 +33 +36 +39 +42

Power Strike (Silný úder)
požadovaná úroveň: 6
nutné předchozí dovednosti: Jab
Tato dovednost přidává k útoků poškození bleskem (lightning damage) a zesiluje tak normální poškození.

Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mana Cost 2 2.2 2.5 2.7 3 3.2 3.5 3.7 4 4.2 4.5 4.7 5 5.2 5.5 5.7 6 6.2 6.5 6.7
Attack Rating +% 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105
Damage 1-16 7-22 13-28 19-34 25-40 31-46 37-52 43-58 51-66 59-74 67-82 75-90 83-98 91-106 99-114 107-122 117-132 127-142 137-152 147-162

Poison Javelin (Otrávený oštěp)
požadovaná úroveň: 6
nutné předchozí dovednosti: -
Tímto skillem pěkně otrávíte nepříteli život (a to doslova), a navíc se chvilku bude ve vzduchu vznášet takový hezký zelený obláček :)

Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mana Cost 4 4.2 4.5 4.7 5 5.2 5.5 5.7 6 6.2 6.5 6.7 7 7.2 7.5 7.7 8 8.2 8.5 8.7
Poison Damage 9-14 14-18 18-23 23-28 28-32 32-37 37-42 42-46 46-51 51-56 56-60 60-65 65-70 70-75 75-79 79-84 84-89 89-93 93-98 98-103
Duration (seconds): 3

Impale (Probodnutí)
požadovaná úroveň: 12
nutné předchozí dovednosti: Jab
Amazonka s touto dovedností dokáže skutečné divy, neboť poškození nepřátel je rapidně zvýšeno! I když za cenu zvýšeného opotřebování zbraně, s čímž se ale jistě dokáže vyrovnat...

Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mana Cost: 3
Attack Mod % 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 109 116 123 130 137 144 151 158
Weapon Durability % 46 42 40 37 35 34 33 32 31 30 29 29 28 27 27 26 26 26 26 25
Damage +% 300 305 310 315 320 325 330 335 340 345 350 355 360 365 370 375 380 385 390 395

Lightning Bolt (Blesk)
požadovaná úroveň: 12
nutné předchozí dovednosti: Poison Javelin
Jako hromosvod si musí nepřítel připadat, použije-li amazonka kouzlo Lightning bolt.

Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mana Cost 6 6.2 6.5 6.7 7 7.2 7.5 7.7 8 8.2 8.5 8.7 9 9.2 9.5 9.7 10 10.2 10.5 10.7
Lightning Damage 1-40 1-48 1-56 1-64 1-72 1-80 1-88 1-96 1-104 1-112 1-120 1-128 1-136 1-144 1-152 1-160 1-168 1-176 1-184 1-192

Charged Strike (Elektrický úder)
požadovaná úroveň: 18
nutné předchozí dovednosti: Jab, Poison Javelin, Power Strike, Lightning Bolt
Silnější pokračování předchozí dovednosti. Útok s použitím této dovednosti totiž navíc vyšle další blesky (char/ged bolt), které hubí nepřátele.

Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mana Cost 4 4.2 4.5 4.7 5 5.2 5.5 5.7 6 6.2 6.5 6.7 7 7.2 7.5 7.7 8 8.2 8.5 8.7
Damage 1-30 11-40 21-50 31-60 41-70 51-80 61-90 71-100 83-112 95-124 107-136 119-148 131-160 143-172 155-184 167-196 181-210 195-224 209-238 223-252

Plague Javelin (Morový oštěp)
požadovaná úroveň: 18
nutné předchozí dovednosti: Poison Javelin, Lightning Bolt
Vylepšená verze skilu Poison Javelin. Větší poškození, větší jedové obláčky...

Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mana Cost 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Damage 23-37 30-44 37-51 44-58 51-65 58-72 65-79 72-86 84-98 96-110 107-121 119-133 131-145 142-157 154-168 166-180 185-199 203-217 222-236 241-255
Duration: 3 seconds

Fend (Odraz)
požadovaná úroveň: 24
nutné předchozí dovednosti: Jab, Impale
Rychlé zaútočení na několik nejbližších cílů.

Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mana Cost: 5
Attack +% 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230
Damage +% 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260

Lightning Strike (Úder bleskem)
požadovaná úroveň: 30
nutné předchozí dovednosti: Jab, Poison Javelin, Power Strike, Lightning Bolt, char/ged Strike
Při vyvolání této dovednosti dojde k vykouzlení blesku, z kterého navíc se vydělí několik dalších řetězových blesků (Chain lightning).

Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mana Cost: 9
Lightning Damage 5-25 15-35 25-45 35-55 45-65 55-75 65-85 75-95 85-105 95-115 105-125 115-135 125-145 135-155 145-165 155-175 165-185 175-195 185-205 195-215
Hits 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Lightning Fury (Zuřící blesk)
požadovaná úroveň: 30
nutné předchozí dovednosti: Poison Javelin, Lightning Bolt, Plague Javelin
Nejvyšší forma dvednosti při "práci" s bleskem. Vytvoří mohutný výboj, který vybudí několik dalších výbojů z cíle.

Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mana Cost 10 10.5 11 11.5 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19
Lightning Damage 1-40 11-50 21-60 31-70 41-80 51-90 61-100 71-110 84-123 97-136 110-149 123-162 136-175 149-188 162-201 175-214 191-230 207-246 223-262 239-278
Number of Bolts 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

PASSIVE a MAGIC SKILLS (Pasivní a magické dovednosti)
Ať již budete hrát za bowazonku či javazonku, jistě vám přijdou vhod mnohé pasivní a magické dovednosti, kterými může amazonka disponovat. Každý jistě zná užitečnou Valkýru, ale není dobré zapomínat např. na Critical Strike, který zdvojnásobuje poškození nepřítele. Investovat body můžete i do dovedností, které snižují pravděpodobnost toho, že vás nepřítel zasáhne, a to ať stojíte, běžíte či útočíte.

Inner Sight (Vnitřní zrak)
požadovaná úroveň: 1
nutné předchozí dovednosti: -
Tato dovednost zvětšuje plochu, na které může amazonka spatřit nepřátele, ale zejména zeslabuje jejich obranu.

Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mana Cost: 5
Radius (yards) 13.3
Duration (seconds) 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84
Enemy Defense -46 -50 -54 -57 -60 -62 -63 -64 -66 -67 -68 -69 -70 -70 -71 -72 -72 -72 -73 -73

Critical Strike (Kritický úder) - pasivní dovednost
požadovaná úroveň: 1
nutné předchozí dovednosti: -
Výborná pasivní dovednost, která zdvojnásobuje poškození nepřítele. Čím více bodů sem investujete, tím větší bude pravděpodobnost kritického zásahu.

Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Chance to 2x Damage % 16 25 32 38 42 46 49 51 54 56 58 59 61 62 63 65 65 66 67 68

Dodge (Úhyb) - pasivní dovednost
požadovaná úroveň: 6
nutné předchozí dovednosti: -
Další skvělá pasivní dovednost, která zvyšuje pravděpodobnost, že nebudete zasaženi soupeřovým útokem zblízka, a to tehdy, stojíte-li na místě.

Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Chance to Dodge Melee % 18 24 29 34 37 40 42 44 46 47 49 50 51 52 52 54 54 55 55 56

Slow missiles (Zpomalení střel)
požadovaná úroveň: 12
nutné předchozí dovednosti: Inner Sight
Tímto skillem může amazonka zpomalit nepřátelské střely a tím získá dost času na to, aby se jim vyhnula.

Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mana Cost: 5
Duration (seconds) 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120 126
Radius (yards): 13.3
Enemy Ranged Attacks Slowed 33%

Avoid (Vyhýbání)- pasivní dovednost
požadovaná úroveň: 12
nutné předchozí dovednosti: Dodge
Pokud na vás bude někdo střílet, tak čím víc bodů sem investujete, tím bude menší pravděpodonost vašeho zasažení nepřátelským šípem.

Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Chance to Dodge Missile % 24 31 36 41 45 48 50 52 54 55 57 58 60 61 61 63 63 64 64 65

Penetrate (Průraz) - pasivní dovednost
požadovaná úroveň: 18
nutné předchozí dovednosti: Critical Strike
Tato pasivní dovednost zvyšuje pravděpodobnost úspěšného zásahu.

Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
% Bonus to Attack Rating 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225

Decoy (Návnada) - pasivní dovednost
požadovaná úroveň: 24
nutné předchozí dovednosti: Inner Sight, Slow Missiles
Tento skill je značně užitečný mezi 24. a 30. levelem, kdy ještě nemáte Valkýru, ale dá se samozřejmě používat i potom. Vytvoří totiž dvojnici amazonky, která sice nebojuje a jen tak stojí a čumí, ale zmatení nepřátelé budou bušit do ní a ne do vás...

Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mana Cost 19 18 17 16 16 15 14 13 13 12 11.5 10.7 10 9.2 8.5 7.7 7 6.2 5.5 4.7
Duration 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105

Evade (Únik) - pasivní dovednost
požadovaná úroveň: 24
nutné předchozí dovednosti: Dodge, Avoid
Alespoň jeden bod doporučujeme dát i sem. Snížíte tím totiž šanci, že vás nepřátelé zasáhnou, když se pohybujete.

Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Chance to Dodge Any Attack% 18 24 29 34 37 40 42 44 46 47 49 50 51 52 52 54 54 55 55 56

Pierce (Průstřel) - pasivní dovednost
požadovaná úroveň: 30
nutné předchozí dovednosti: Critical Strike, Penetrate
Tato pasivní dovednost vtváří možnost, že vaše střela proletí obětí a zraní další, která stojí někde za ní.

Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Chance Missiles Pass through Target % 23 34 42 49 55 59 63 65 69 71 73 75 77 79 80 82 82 83 84 85

Valkyrie (Valkýra)
požadovaná úroveň: 30
nutné předchozí dovednosti: Inner Sight, Dodge, Slow Missiles, Avoid, Decoy, Evade
Vrchol umění všech amazonek. Tímto skillem dojde k vyvolání Valkýry, udatné válečnice, která bude bojovat po vašem boku. A je to ideální návnada pro vaše nepřítele, která slouží jako váš lidský štít...

Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mana Cost 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 97 101
Hit Points 362 422 483 543 604 664 724 785 845 906 966 1026 1087 1147 1208 1268 1328 1389 1449 1510
% Damage 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380
% Attack 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
% Defense Bonus 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95