DiablovoDoupě LITE - texty a odkazy

Horadrická kostka a crafty

pro verzi 1.09

Převzato z diablovadoupete bez změny obsahu (ořezaná grafika)

Hned na úvod je potřeba říct, že v datadisku bude konečně Horadricova kostka využívána k rozumným účelům a její pomocí budou vznikat daleko lepší a užitečnější předměty než dříve; i když bude samozřejmě platit i těch několik původních receptů z Diabla II.
Nyní však v kostce půjdou vyrobit tzv. Crafted Items, které budou označeny oranžovou barvou a budou částečně podobné unikátním a vzácným předmětům. Tentokrát ale nebudou mít úplně náhodné vlastnosti - některé vlastnosti totiž budou předdefinované a teprve další vlastnosti budou náhodné. V následující tabulce jsou vlevo "ingredience" a v pravém sloupečku pak předdefinované vlastnosti, které bývají zpravidla v určitém rozmezí (např. +15-25 life). K těmto vlastnostem se pak náhodně vygenerují ještě další - ale to už se musíte jen modlit a čekat, jestli z toho vyleze něco slušného nebo nějaká ptákovina. Vždy ale vznikne předmět stejného typu, který jste tam vložili; takže např. z rukavic vzniknou zase jen rukavice a ze zbraně zase jen zbraň. U všech receptů je napsáno, že platí jen při používání magických přemdětů, ale mnohé fungují i s obyčejnými předměty!
Pokus se vám podaří vyrobit nějaký solidní předmět, můžete mi poslat jeho screenshot i s informacemi, z čeho je vyroben a já ho sem zařadím mezi ukázky transmutací.
Bohužel díky patchi 1.09 se dost výrazně změnila možnost vytváření craftovaných předmětů a mnoho původních receptů přestalo fungovat. Proto zde najdete dvě tabulky - jednu pro verzi 1.08 a jednu pro verzi 1.09
Samozřejmě zároveň s těmito platí i původní recepty z klasického Diabla II, které si můžete prohlédnout dole.

Všechny recepty se dají rozdělit do několika oddílů, které mají vždy částečně shodné rysy:

Recepty fungující ve verzi 1.09 -crafty
Ingredience Výsledné předdefinované vlastnosti Poznámky a příklady předmětů
brnění craftování
magical Field Plate
jewel
runa Nef
perfect sapphire
5% chance of casting level 4 Frost Nova when hit
attacker takes damage 3-10
10-20% faster hit recovery
Místo Field Plate lze použít i Sharktooth Armor nebo Kraken Shell
magical Plate Mail
jewel
runa Thul
perfect ruby
1-3% life stolen
+10-20 life
1-3 Demon Heal
Místo Plate Mail lze použít i Templar Coat nebo Hellforged Plate
magical Light Plate jewel
runa Tal
perfect amethyst
4-10% regenerate mana
+10-20 mana
+1-3 mana per kill
Místo Light Plate lze použít i Mage Plate nebo Archon Plate
magical Breastplate
jewel
runa Eth
perfect emerald
damage reduced by 3-9
magic damage reduced by 2-5
+10-30% defense
half freeze duration
Místo Breastplate lze použít i Cuirass nebo Great Hauberk
zbraně
magical blunt weapon
jewel
runa Tir
perfect sapphire
5% chance of casting level 4 Frost Nova when hit
attacker takes 3-7 damage
+35-60% enhanced damage
blunt weapon = mace, hammer, club, maul Místo Blunt weapon lze použít i Exceptional nebo Elite Blunt Weapon
magical Axe
jewel
runa Ort
perfect ruby
1-4% life stolen
+10-20 life
+35-60% damage
Místo Axe lze použít i Exceptional nebo Elite Axe
magical rod
jewel
runa Tir
perfect amethyst
4-10% regenerate mana
+10-20 mana
+1-5% mana stolen
rod = scepter, wand, staff (orb mezi ně nepatří!)
Místo Rod lze použít i Exceptional nebo Elite Rod
magical Spear/Javelin
jewel
runa Sol
perfect emerald
damage reduced by 1-4
magic damage reduced by 1-2
+5-10% defense
Místo Spear/Javelin lze použít i Exceptional nebo Elite Spear/Javelin
helmy
magical Full Helm
jewel
runa Ith
perfect sapphire
5% chance of casting level 4 Frost Nova when hit
attacker takes damage 3-7
+25-50 defense vs. missiles
Místo Full Helm lze použít i Basinet nebo Giant Conch
magical Helm
jewel
runa Ral
perfect ruby
1-3% life stolen
+10-20 life
5-10% chance of Deadly Strike
Místo Helmy lze použít i Casque nebo Armet
magical Mask
jewel
runa Nef
perfect amethyst
4-10% regenerate mana
+10-20 mana
1-4% mana stolen
Místo Mask lze použít i Death Mask nebo Demonhead Mask
magical Crown
jewel
runa Ith
perfect emerald
damage reduced by 1-4
magic damage reduced by 1-2
+10-30% defense
+5-10% lightning resistance
Místo Crown lze použít i Grand Crown nebo Corona
magical War Hat
jewel
runa Lem
perfec skull
2-10% chance of Crushing blow
2-10% chance of Deadly strike
+5-15% defense
Recept funguje jen 1. - 7. v každém měsíci. V singlu ovšem stačí jen pozměnit datum na počítači a je to...
štíty
magical Gothic shield
jewel
runa Eld
perfect sapphire
5% chance of casting level 4 Frost Nova when hit
attacker takes damage 3-10
+5-10% blocking
Místo Gothic Shield lze použít i Ancient Shield nebo Ward
magical Spiked Shield
jewel
runa Ith
perfect ruby
1-4% life stolen
+10-20 life
Attacker takes damage 4-7
Místo Spiked Shield lze použít i Barbed Shield nebo Blade Barrier
magical Small Shield
jewel
runa Eth
perfect amethyst
4-10% regenerate mana
+10-20 mana
+5-10% chance to block
Místo Small Shield lze použít i Round Shield nebo Luna
magical Kite Shield
jewel
runa Nef
perfect emerald
damage reduced by 1-4
magic damage reduced by 1-2
+5-10% defense
5-10% resist magic
Místo Kite Shield lze použít i Dragon Shield nebo Monarch
rukavice
magical Chain Gloves
jewel
runa Ort
perfect sapphire
5% chance of casting level 4 Frost Nova when hit
attacker takes damage 3-7
knockback
Místo Chain Gloves lze použít i Heavy Bracers nebo Vambracers
magical Heavy Gloves
jewel
runa Nef
perfect ruby
1-3% life stolen
+10-20 life
5-10% crushing blow
Místo Heavy Gloves lze použít i Sharkskin Gloves nebo Vampirebone Gloves
magical Leather Gloves
jewel
runa Ort
perfect amethyst
4-10% regenerate mana
+10-20 mana
+1-3 mana per kill
Místo Leather Gloves lze použít i Demonhide Gloves nebo Bramble Mitts
magical Gauntlets
jewel
runa Ral
perfect emerald
damage reduced by 1-4
magic damage reduced by 1-2
+10-30% defense
+5-10% cold resist
Místo Gauntlets lze použít i War Gauntlets nebo Ogre Gauntlets
magical Sharkskin gloves
jewel
runa Um
perfect skull
2-10% chance of Crushing blow
2-10% chance of Deadly strike
+5-15% defense
Recept funguje jen 15. - 22. v každém měsíci. V singlu ovšem stačí jen pozměnit datum na počítači a je to...
boty
magical Chain boots
jewel
runa Ral
perfect sapphire
5% chance of casting level 4 Frost Nova when hit
attacker takes damage 3-10
+25-60 defense vs. melee
Místo Chain boots lze použít i Mesh Boots nebo Boneweave boots
magical Light plated boots
jewel
runa Eth
perfect ruby
1-3% life stolen
+10-20 life
+5-10 replenish life
Místo Light Plated Boots lze použít i Battle Boots nebo Mirrored Boots
magical Boots
jewel
runa Thul
perfect amethyst
4-10% regenerate mana
+10-20 mana
max. mana +2-5%
Místo Boots lze použít i Demonhide Boots nebo Wyrmhide Boots
magical Greaves
jewel
runa Ort
perfect emerald
damage reduced by 1-4
magic damage reduced by 1-2
+10-30% defense
+5-10% fire resist
Místo Greaves lze použít i War Boots nebo Myrmidon Boots
magical Demonhide boots
jewel
runa Pul
perfect skull
2-10% chance of Crushing Blow
2-10% chance of Deadly strike
+5-15% defense
Recept funguje jen 8. - 14. v každém měsíci. V singlu ovšem stačí jen pozměnit datum na počítači a je to...
opasky
magical Heavy belt
jewel
runa Tal
perfect sapphire
5% chance of casting level 4 Frost Nova when hit
attacker takes damage 3-10
5-10% damage goes to mana
Místo Heavy Belt lze použít i Battle Belt nebo Troll Belt
magical Belt
jewel
runa Tal
perfect ruby
1-3% life stolen
+10-20 life
open wounds 5-10%
Místo Belt lze použít i Mesh Belt nebo Mithril Coil
magical Light belt
jewel
runa Ith
perfect amethyst
4-10% regenerate mana
+10-20 mana
+5-10% faster cast
Místo Light Belt lze použít i Sharkskin Belt nebo Vampirefang Belt
magical Sash
jewel
runa Tal
perfect emerald
damage reduced by 3-9
magic damage reduced by 2-5
+10-30% defense
+5-10% poison resist
Místo Sash lze použít i Demonhide Sash nebo Spiderweb Sash
magical Demonhide belt
jewel
runa Mal
perfect skull
2-10% chance of Crushing blow
2-10% chance of Deadly strike
+5-15% defense
Recept funguje jen 23. - 31. v každém měsíci. V singlu ovšem stačí jen pozměnit datum na počítači a je to...
prsteny
magical Ring
jewel
runa Amn
perfect sapphire
5% chance of casting level 4 Frost Nova when hit
attacker takes damage 3-6
+1-5 dexterity
magical Ring
jewel
runa Sol
perfect ruby
1-3% life stolen
+10-20 life
+1-5 strength
magical Ring
jewel
runa Amn
perfect amethyst
4-10% regenerate mana
+10-20 mana
+1-5 energy
rare nebo magical Ring
jewel
runa Amn
perfect emerald
damage reduced by 1-4
magic damage reduced by 1-2
+1-5 vitality
amulety
magical Amulet
jewel
runa Thul
perfect sapphire
5% chance of casting level 4 Frost Nova when hit
attacker takes damage 3-10
5-15% chance of monster flee
magical Amulet
jewel
runa Amn
perfect ruby
1-4% life stolen
+10-20 life
5-10% faster walk/run
magical Amulet
jewel
runa Ral
perfect amethyst
4-10% regenerate mana
+10-20 mana
+5-10% faster cast
magical Amulet
jewel
runa Thul
perfect emerald
damage reduced by 1-4
magic damage reduced by 1-2
+1-10% blocking

Tak jako před zhruba 15 lety ovládala svět kostka Rubikova, dnes ovládá pařanský svět kostka nová - Horadric Cube. To má za následek, že pařani Diabla II si dnes nervózně hryzají nehty a usilovně přemýšlí, co vlastně Horadric Cube dokáže. A jelikož potměšilý vtipálek Deckard Cain neřekl o jejím použití téměř nic, je jen na nás, abychom objevili, jaké tajemství Horadric Cube v sobě skrývá. Ale abyste to neměli zase až tak těžké, tady je seznam toho, co všechno umí.
Budu se to snažit pokud možno pravidelně aktulizovat; a pokud sami přijdete na nějakou novou kombinaci, kterou Horadric Cube dokáže, neváhejte a napište mi, ihned to sem zařadím. Uvítám také jakékoliv připomínky, dotazy a Vaše zkušenosti s používáním Horadric Cube.

recepty v horadrické kostce
Před proměnou Po proměně Poznámky
3 stejné runy 1 vyšší runa Platí jen pro prvních 9 run, čili ještě ze tří run Thul uděláte 12 runu Amn, a le ze tří run Amn již nevyrobíte nic.
magical sword 3 chipped gems nový kouzelný meč nový meč má nové náhodné vlastnosti a tři otvory na socketování
Jakakoli magická věc modrá) Charm,jewel, zbraň, zbroj… Nová magická věc s náhodnými vlastnostmi Nezávisí na levlu postavy ale na obtížnosti, kde se vyskytla
1 rare item Stone of Jordan perfect skull nový vysoce kvalitní vzácný předmět
1 rare items Stone Jordan 3 perfect skull do onoho vzácného předmětu přidá jeden otvor
Recepty z diablo2
6 Perfect Skulls + 1 rare item 1 náhodná rare item toho samého typu Funguje až od verze 1.04
1 meč (kouzelný či lepší) + rubín + 4 life potions Long Sword of the Leech Funguje až od verze 1.04. Rubín i life potions mohou být jakékoliv.
6 Perfect Skulls + 1 amulet 1 amulet +1/+2 to all skills Není to zaručeno ani pořádně vyzkoušeno, až to někdo zkusíte, tak mi napište.
1 diamond + 1 staff + 1 kris + 1 belt 1 Savage Bardiche "savage" = +166-180% damage.
Small shield + 1 spiked club + 2 skulls Small shield of spikes Lebky mohou být jakékoliv kvality; štít nesmí být obyčejný, musí mít alespoň 1 kouzelnou vlastnost.
Wirtova noha + 1 Tome of Town Portal Otevře portál do tajného levelu (The Cow Level) Nejdříve ale musíte zabít Diabla.
6 Perfect Gems (1 od každého typu kromě skull) + amulet Prismatic amulet (16-25% Resist all) Funguje až od verze 1.04
3 Perfect Gems + 1 předmět (zbraň či brnění) Nový kouzelná předmět stejného druhu Nefunguje s "unique, rare a set items".
1 zbraň třídy Axe + 2 zbraně třídy Dagger 1 svazek vrhacích sekyr (Throwing Axes) Vzniknou jen obyčejné Throwing Axes, nikoli kouzelné.
1 prsten + 1 smaragd (emerald) + 4 Antidote potions 1 Viridian Ring 21-30 Poison Resistance. Na kvalitě prstenu a smaragdu nezáleží. POZOR! Správně funguje až od verze 1.04, nicméně od verze 1.09 nefunguje vůbec...
1 prsten + 1 rubín (ruby)+ 4 Exploding potions 1 Garnet Ring 21-30 Fire Resistance. Na kvalitě prstenu a rubínu nezáleží. POZOR! Správně funguje až od verze 1.04, nicméně od verze 1.09 nefunguje vůbec...
1 prsten + 1 safír (sapphire) + 4 Thawing potions 1 Cobalt Ring 21-30 Cold resistance. Na kvalitě prstenu a safíru nezáleží.POZOR! Správně funguje až od verze 1.04, nicméně od verze 1.09 nefunguje vůbec...
1 prsten + 2 topasy 1 Coral Ring 21-30 Lightning resistance. Na kvalitě prstenu a topasů nezáleží.POZOR! Správně funguje až od verze 1.04, nicméně od verze 1.09 nefunguje vůbec...
3 amulety 1 prsten Výsledek zhruba závisí na kvalitě vložených amuletů.
3 prsteny 1 amulet Výsledek zhruba závisí na kvalitě vložených prstenů.
6 Gemů + 1 Sword Long Sword (socketable) Můžete použít jakékoliv gemy a normální či unikátní meč.
2 Qiuvers of Arrows 1 Quiver of Bolts výroba šipek
2 Quivers of Bolts 1 Quiver of Arrows výroba šípů
1 Spear + 1 Quiver of arrows svazek oštěpů (Javelins) Dělá pouze obyčejné oštěpy, nikoli kouzelné.
3 Gemy stejného druhu a stupně 1 Gem vyššího stupně Perfect gems už zlepšovat nejdou.
1 Health potion + 1 Strangling Gas potion 1 Antidote potion Můžete použít potions jakéhokoliv druhu.
3 Health potions + 3 Mana potions + 1 Gem 1 Full Rejuvenation potion Můžete použít potions i gem jakéhokoliv druhu.
3 Health potions + 3 Mana potions 1 rejuvenation potion Můžete použít potions jakéhokoliv druhu.
3 malé rejuv 1 full rejuv