DiablovoDoupě LITE - texty a odkazy

Kouzelnice - skily

pro verzi 1.09

převzato z diablova doupěte bez změny obsahu (ořezaná grafika)
Sorceress (Čarodějka) - jedna z neposlušných žen, která pronikla do tajů magie, používané Klanem Mágů Východu. Kouzelnice je mistryní ve vytváření z ničeho. I když je slabá v boji tváří v tvář, její malá síla je vyrovnána její schopností útočné a obranné magie. Osamocená a odloučená jedná čarodějka na základě etiky, která je pro většinu lidí nepochopitelná. Někdy se zdá vrtkavá a dokonce zlomyslná. Ve skutečnosti rozumí sporům mezi Řádem a Chaosem stejně dobře, jako zná svoji roli bojovníka v bitvě. Spalující oheň, palčivý mráz a brutální blesky: to jsou Čarodějčiny nástroje. Čarodějky opustily studium bojových umění, aby se mohly soustředit na ovládání živlů pro svoji obranu a pro útok. Protože živly mohou být dobrými služebníky, její počáteční nevýhoda v nedostatku sil je později bohatě vyvážena obrovskou silou její magie.

Sorceress ovládá tyto tři skupiny dovedností:
Cold spells
Lightning spells
Fire spells

Atributy na počátku hry:
síla: 10
dexterita: 25
vitalita: 10 (1 bod do vitality dává 2 životy a 1 staminu)
energy: 35 (1 bod do energy dává 2 many)
Za každý dosažený level stoupne počet životů o 1, stamina o 1, a mana o 2 body.
Nejdůležitější je samozřejmě Energy - mana je prostě základ kouzlení. Sílu potřebuje k používáni brnění a dexteritu, pokud neplánujete používat luk, můžete lehce opomíjet. Potřebu vitality pocítíte hlavně v počátcích, ale snažte se držet vždy od potvor dál a nepouštět si je na tělo...

Několik základních rad:
· Nikdy si nepouštěj útočníky na tělo (uteč, doplň manu, vrať se a nič je z dálky, uteč.....)
· Specifikuj se jen na 2 živly, cold je nutnost (mrazí a navíc Cold Mastery snižuje resistance monster proti cold) a mezi Fire a Lightning si musíš vybrat sám. Rozhodně se ale nesoustřeďte jen na jeden živel, spousta monster je vůči některým živlům imunní a je nutné je tedy ničit živlem jiným.
· Používejte žoldáky (to platí vlastně pro všechny postavy ...)
· Warmth je nutnost když se ti zdá, že se mana regeneruje moc pomalu, přidej.
· Nevyhazuj body do nižších verzí kouzel, šetři na nejlepší (Fire Bolt -> FireBall -> Meteor, Ice Bolt -> Ice Blast -> Glacial Spike, Frozen Armor -> Shiver Armor- >Chilling Armor (i když zrovna u toho Chilling Armor je to poněkud diskutabilní)


COLD SPELLS (Kouzla chladu)
Cold spells (kouzla chladu) jsou možná nejpoužívanější a nejoblíbenější kouzla u všech čarodějek. Kromě toho, že dokáží poškodit nepřítele, tak ho zejména dokážou zmrazit, případně zpomalit, a pak je daleko snadnější zmrzlé potvory dorazit.
Neinvestujte body do počátečních kouzel, šetřte si je na ta nejdokonalejší kouzla - Glacial Spike a Frozen Orb. Dobrá je také investice alespoň jednoho bodu do ledových štítů, které má kouzelnice k dispozici.

Ice Bolt (Ledová střela)
požadovaná úroveň: 1
nutné předchozí dovednosti: -
Základní ledové kouzlo. Dejte sem jeden bod, víc není třeba.

Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mana Cost: 3
Damage 3-5 4-6 5-7 6-8 7-9 8-10 9-11 10-12 11-13 12-14 13-15 14-16 15-17 16-18 17-19 18-20 19-21 20-22 21-23 23-24
Cold Length (seconds) 6 7.4 8.8 10.2 11.6 13 14.4 15.8 17.2 18.6 20 21 22.8 24.2 25.6 27 28.4 29.8 31.2 32.6

Frozen Armor (Mrazivé brnění)
požadovaná úroveň: 1
nutné předchozí dovednosti: -
Základní kouzelné brnění pro čarodějnici. Dejte sem taky jen jeden bod, další brnění jsou lepší...

Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mana Cost: 7
Defense Bonus % 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
Duration (seconds) 120 132 144 156 168 180 192 204 216 228 240 252 264 276 288 300 312 324 336 348
Freeze Length (seconds) 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8 1.9 2 2.1 2.2 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3 3.1 3.2 3.3 3.4

Frost Nova (Ledový prstenec)
požadovaná úroveň: 6
nutné předchozí dovednosti: -
Frost Nova vytvoří ledový prstenec, který se šíří kruhovitě směrem od "majitele" a mrazí vše v dosahu. Dobré používat, když je kolem vás příliš dotěrných nepřátel najednou.

Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mana Cost 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47
Cold Damage 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-22 22-24 24-26 26-28 28-30 30-32 32-34 34-36 36-38 38-40 40-42
Cold Length (seconds) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ice Blast (Ledový výboj)
požadovaná úroveň: 6
nutné předchozí dovednosti: Ice Bolt
Trochu vylepšený Ice Bolt, který oběť zmrazí, ale stejně s těmi body ještě počkejte...

Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mana Cost 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12 13 13 14 14 15 15
Cold Damage 10 17 24 31 38 45 52 59 73 87 101 115 129 143 157 171 192 213 234 255
Freeze Length (seconds) 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5 6.2 5.4 5.6 5.8 6 6.2 6.4 6.6 6.8

Shiver Armor (Rozechvívající brnění)
požadovaná úroveň: 12
nutné předchozí dovednosti: Frozen Armor, Ice Bolt, Ice Blast
O něco vylepšené Frozen Armor

Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mana Cost: 11
Defense Bonus % 45 51 57 63 69 75 81 87 93 99 105 111 117 123 129 135 141 147 153 159
Damage 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-22 22-24 24-26 26-28 28-30 30-32 32-34 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46
Duration (seconds) 120 132 144 156 168 180 192 204 216 228 240 252 264 276 288 300 312 324 336 348
Cold Length: 4 Seconds

Glacial Spike (Rozechvívající brnění)
požadovaná úroveň: 18
nutné předchozí dovednosti: Ice Bolt, Ice Blast
Konečně pořádné ledové kouzlo, které maxují mnohé čarodějky, specializující se na ledová kouzla.

Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mana Cost 10 10.5 11 11.5 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19
Damage 16-24 23-31 30-38 37-45 44-52 51-59 58-66 65-73 73-81 81-89 89-97 97-105 105-113 113-121 121-129 129-137 138-146 147-155 156-164 165-173
Freeze Length (seconds) 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.6 2.7 2.8 2.9 3 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.8 3.9 4 4.1 4.2

Blizzard (Blizard)
požadovaná úroveň: 24
nutné předchozí dovednosti: Ice Bolt, Ice Blast, Frost Nova, Glacial Spike
Taktéž vynikající útočné kouzlo - sice s trochu větší spotřebou many, ale ten ledový déšť za to stojí...

Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mana Cost 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Damage per Second 45-75 60-90 75-105 90-120 105-135 120-150 135-165 150-180 180-210 210-240 240-270 270-300 300-330 330-360 360-390 390-420 435-465 480-510 525-555 570-600
Duration: 4 Seconds

Chilling Armor (Zmrazující brnění)
požadovaná úroveň: 24
nutné předchozí dovednosti: Ice Bolt, Ice Blast, Frozen Armor, Shiver Armor
Toto brnění vystřeluje malé ledové hvězdičky a mrazí nepřátele, kteří na vás střílí z dálky. Sice je to efektní, ale otázka je, zda-li má cenu sem dávat bod.

Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mana Cost: 17
Defense Bonus % 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140
Damage 4-6 5-7 6-8 7-9 8-10 9-11 10-12 11-13 12-14 13-15 14-16 15-17 16-18 17-19 18-20 19-21 20-22 21-23 22-24 23-25
Duration (seconds) 144 150 156 162 168 174 180 186 192 198 204 210 216 222 228 234 240 246 252 258

Frozen Orb (Mrazící koule)
požadovaná úroveň: 30
nutné předchozí dovednosti: Ice Bolt, Ice Blast, Frost Nova, Glacial Spike, Blizzard
Kouzlo vytvoří ledovou kouli, která vystřeluje do všech směrů ledové hroty.

Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mana Cost 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34
Cold Damage 40-45 50-55 60-65 70-75 80-85 90-95 100-105 110-115 122-127 134-139 146-151 158-163 170-175 182-187 194-199 206-211 220-225 234-239 248-253 262-267
Cold Length (seconds) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Cold Mastery (Mistrovství chladu)
požadovaná úroveň: 30
nutné předchozí dovednosti: -
Snižuje odolnost nepřátel vůči ledovým kouzlům. Funguje i na nestvůry, které jsou imunní proti mrazu.

Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Enemy Resistance -% 23 34 42 49 55 59 63 65 69 71 73 75 77 79 80 82 82 83 84 85

LIGHTNING SPELLS (Kouzla blesků)
Lightning spells (Kouzla blesku) jsou asi nejméně používanou skupinou kouzel u čarodějek. Může za to zejména skutečnost, že u těchto kouzel existuje vždy široké rozpětí mezi minimální a maximální damage, přesto ale stojí za úvahu, jestli se na blesky nespecializovat. Přinejmneším doporučuju kouzlo Static Field, po kterém nepřátelé ztratí vždy čtvrtinu zdraví (ideální na hubení bossů). A i takový Teleport není v některých situacích vůbec špatný...

Charged Bolt (Elektrický blesk)
požadovaná úroveň: 1
nutné předchozí dovednosti: -
Základní kouzlo, které vyšle do okolí určitý počet blesků, podle toho, na které úrovni toto kouzlo máte.

Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mana Cost 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12
Damage 2-4 2-4 3-5 3-5 4-6 4-6 5-7 5-7 6-8 6-8 7-9 7-9 8-10 8-10 9-11 9-11 10-12 11-13 12-14 13-15
# of Bolts 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Telekinesis (Telekineze)
požadovaná úroveň: 6
nutné předchozí dovednosti: -
Umožňuje na dálku používat předměty, aktivovat objekty nebo útočit na nepřátele. Pohněte pákou, zvedněte prsten, otevřete dveře, přepnete jiný program na televizi...:))

Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mana Cost: 7
Damage 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21

Static Field (Statické pole)
požadovaná úroveň: 6
nutné předchozí dovednosti: -
Tímto kouzlem najednou uberete nepřátelům čtvrtinu zdraví. Ovšem pozor! Na obtížnost Nightmare může toto kouzlo snížit postupně zdraví nepřítele jen na 33%, na Hell jen na 50% zdraví - pak už musíte použít jiná kouzla.

Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mana Cost: 9
Radius (yards) 3.3 4 4.6 5.3 6 6.6 7.3 8 8.6 9.3 10 10.6 11.3 12 12.6 13.3 14 14.6 15.3 16
Damage: 25%

Lightning (Blesk)
požadovaná úroveň: 12
nutné předchozí dovednosti: pics/charged Bolt
Kouzlo vyšle mouhutný blesk.

Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mana Cost 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17
Damage 1-40 1-48 1-56 1-64 1-72 1-80 1-88 1-96 1-108 1-120 1-132 1-144 1-156 1-168 1-180 1-192 1-212 1-232 1-252 1-272

Nova (Nova)
požadovaná úroveň: 12
nutné předchozí dovednosti: Static Field
Toto kouzlo vyčaruje Vladimíra Železného, který zajíčkem Zazou umlátí nepřátele.

Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mana Cost 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Lightning Damage 1-20 8-27 15-34 22-41 29-48 36-55 43-62 50-69 58-77 66-85 74-93 82-101 90-109 98-117 106-125 114-133 123-142 132-151 141-160 150-169

Chain Lightning (Řetězový blesk)
požadovaná úroveň: 12
nutné předchozí dovednosti: pics/charged Bolt, Lightning
Jednotlivé blesky sami přeskakují mezi nepřáteli.

Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mana Cost 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Damage 1-40 1-51 1-62 1-73 1-84 1-95 1-106 1-117 1-130 1-143 1-156 1-169 1-182 1-195 1-208 1-221 1-236 1-251 1-266 1-281
Hits # Targets 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9

Teleport (Teleportace)
požadovaná úroveň: 18
nutné předchozí dovednosti: Telekinesis

Prostě vyvolejte kouzlo, klikněte na místo a hop! - jste tam.
Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mana Cost 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5

Thunder Storm (Bouře)
požadovaná úroveň: 24
nutné předchozí dovednosti: pics/charged Bolt, Static Field, Lightning, Nova, Chain Lightning
Kouzlem je bleskově vyvolána bouře, která dští na nepřátele blešky. Teda blesky.

Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mana Cost: 19
Damage 1-100 11-110 21-120 31-130 41-140 51-150 61-160 71-170 81-180 91-190 101-200 111-210 121-220 131-230 141-240 151-250 162-261 173-272 184-283 195-294
Duration (seconds) 32 40 48 56 64 72 80 88 96 104 112 120 128 136 144 152 160 168 176 184

Energy Shield (Energetický štít)
požadovaná úroveň: 24
nutné předchozí dovednosti: pics/charged Bolt, Telekinesis, Lightning, Teleport, Chain Lightning
Aktivujte Energy Shield a vaše mana bude absorbovat veškerá zranění magického původu a polovinu zranění fyzického původu.

Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mana Cost: 5
Absorbs % Damage 15 23 30 35 40 43 46 48 51 52 54 56 57 58 59 61 61 62 63 63
Duration (seconds) 144 192 240 288 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056

Lightning Mastery (Mistrovství blesků)
požadovaná úroveň: 30
nutné předchozí dovednosti: -
Trvale zvyšuje poškození, která jsou způsobovaná vašimi blesky.

Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Lightning Damage +% 50 62 74 86 98 110 122 134 146 158 170 182 194 206 218 230 242 254 266 278

FIRE SPELLS (Kouzla ohně)
Ohnivá kouzla (Fire spells) doznaly v posledních patchích poněkud změn, a to k lepšímu - zejména se zvýšila damage některých ohnivých kouzel (např. u skillu Fire Wall). Takže zatímco dříve byla nejčastější volbou Kouzelnice ledová kouzla, nyní již mnoho Kouzelnic investuje body i do kouzel ohnivých. A vzhledem k tomu, že kvůli časté imunitě monster vůči živlům je potřeba investovat do dvou skupin živlů, tak právě kombinace Oheň + Chlad je momentálně asi nejpoužívanější.


Fire Bolt (Ohnivá střela)
požadovaná úroveň: 1
nutné předchozí dovednosti: -
Základní ohnivé kouzlo. Stačí 1 bod.

Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mana Cost: 2.5
Damage 3-6 4-7 6-9 7-10 9-12 10-13 12-15 13-16 16-19 18-21 21-24 23-26 26-29 28-31 31-34 33-36 37-40 40-43 44-47 47-50

Warmth (Teplo)
požadovaná úroveň: 1
nutné předchozí dovednosti: -
Warmth zrychluje rychlost obnovy many. Čím více bodů, tím to bude rychleji přibývat.

Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
% 30 42 54 66 78 90 102 114 126 138 150 162 174 186 198 210 222 234 246 258

Inferno (Inferno)
požadovaná úroveň: 6
nutné předchozí dovednosti: -
Inferno je takový kouzelný plamenomet...

Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mana Cost 7 7 8 9 10 10 11 12 13 14 14 15 16 17 17 18 19 20 21 21
Damage (per sec) 12-25 21-34 31-43 40-53 50-62 59-71 68-81 78-90 88-100 98-110 108-121 118-131 128-141 139-151 149-161 159-171 170-182 181-193 192-204 203-215
Range (yards) 3.3 3.3 4 4.6 5.3 5.3 6 6.6 7.3 7.3 8 8.6 9.3 9.3 10 10.6 11.3 11.3 12 12.6

Blaze (Žár)
požadovaná úroveň: 12
nutné předchozí dovednosti: Inferno
Zanechává ve vašich šlépějích ohnivou stěnu. Schválně - myslíte, že vás budou nestvůry pronásledovat?

Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mana Cost 11 11.5 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20
Damage 18-37 28-46 37-56 46-65 56-75 65-84 75-93 84-103 98-117 112-131 126-145 140-159 154-173 168-187 182-201 196-215 215-234 234-253 253-271 271-290
Duration (seconds) 4.6 5.6 6.6 7.6 8.6 9.6 10.6 11.6 12.6 13.6 14.6 15.6 16.6 17.6 18.6 19.6 20.6 21.6 22.6 23.6

Fireball (Ohnivá koule)
požadovaná úroveň: 12
nutné předchozí dovednosti: Fire Bolt
Asi nejpoužívanější kouzlo z původního Diabla, které slaví svůj návrat a je připraveno spálit svůj cíl a všechny okolo něj.

Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mana Cost 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12 13 13 14 14
Damage 6-14 13-21 20-28 27-35 34-42 41-49 48-56 55-63 67-75 79-87 91-99 103-111 115-123 127-135 139-147 151-159 165-173 179-187 193-201 207-215
Radius (yards): 2

Firewall (Ohnivá zeď)
požadovaná úroveň: 18
nutné předchozí dovednosti: Inferno, Blaze
Další oblíbené kouzlo z prvního Diabla. Vytvoří ohnivou zeď, která spaluje vše, co prochází skrz, a navíc má zničující damage.

Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mana Cost 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Damage per Second 70-93 112-135 154-178 196-220 239-262 281-304 323-346 365-389 431-454 496-520 562-585 628-651 693-717 759-782 825-848 890-914 989-1012 1087-1110 1185-1209 1284-1307
Radius (yards) 4 6 7 8 10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 23 24 26 27 28 30
Duration: 3.6 Seconds

Enchant (Očarování ohněm)
požadovaná úroveň: 18
nutné předchozí dovednosti: Fire Bolt, Warmth, Fire Ball
Dočasně přidá ohnivý útok ke zbrani někoho z party (nebo čarodějky samotné).

Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mana Cost 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63
Damage 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-22 22-24 26-28 30-32 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56 60-62 66-68 72-74 78-80
Duration (seconds) 144 168 192 216 240 264 288 312 336 360 384 408 432 456 480 504 528 552 576 600

Meteor (Meteor)
požadovaná úroveň: 24
nutné předchozí dovednosti: Fire Bolt, Inferno, Blaze, Fireball, Fire Wall
Z oblohy bude dštít oheň a síra, až se z toho nepřátelé...

Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mana Cost 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26
Fire Damage 80-100 104-124 128-148 152-172 176-196 200-220 224-244 248-268 288-308 328-348 368-388 408-428 448-468 488-508 528-548 568-588 648-668 728-748 808-828 888-908
Fire Damage per second 35-58 44-67 53-77 63-86 72-96 82-105 91-114 100-124 112-135 124-147 135-159 147-171 159-182 171-194 182-206 194-217 208-232 222-246 236-260 250-274
Radius 4 yards

Fire Mastery (Mistrovství ohně)
požadovaná úroveň: 30
nutné předchozí dovednosti: -
Zvýší celkovou damage, kterou způsobujete ohnivými kouzly.

Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Fire Damage Increase % 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163

Hydra (Hydra)
požadovaná úroveň: 30
nutné předchozí dovednosti: Fire Bolt, Warmth, Fireball, Enchant
Ze země vyroste tříhlavá hydra a nemilosrdně chrlí ohnivé střely na nepřátele. Je možné vyvolat více hyder, podobně jako u kouzla Guardian z prvního Diabla

Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mana Cost 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29
Damage 12-17 17-22 22-27 27-32 32-37 37-42 42-47 47-52 54-59 61-66 68-73 75-80 82-87 89-94 96-101 103-108 112-117 121-126 130-135 139-144
Duration: 10 Seconds