DiablovoDoupě LITE - texty a odkazy

Nekroencyklopedie - 1.část

pro verzi 1.10

Autor: Beatboxer, Dark knight, Starcrunch
Translated by SuE with kind permission from Beatboxer
Originál: Necroencyclopedia

Začínám kapitolou 2, kap 1 je velmi obecný úvod, ze kterého posleze něco maličko doplním. A dodám i slovníček
2.0 Obecné druhy nekromancerů
2.1 Bone
2.2 Poison - jed
2.3 Summoning - vyvolávač
2.4 Hybridní
2.4 Jiné
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.0 Druhy nekromancerů
Skily nekra můžeme rozdělit na přímou škodu nebo pasivní. Pasivní se vztahují ke kletbám a vyvolávání. Přímá škoda je bone (kostěné kopí a kostěný duch) a jed. tyto dva přístupy se dají kombinovat, pokud naplánujete dobře rozdělení skilů (dovedností). Hodně záleží i na výběru pomocníka a výbavě.
Vzhledem k silné redukci získávání zkušeností po levlu (úrovni) 90, je potřeba to zohlednit při plánování skillůů


2.1 Bone
Bone nekro je jedna z nejlepších postav ve verzi 1.10. Rozložení skilů pro čistého bone nekra je téměř jasně určeno synergiemi a jediné, o čem musíte rozhodnout, je pořadí, v jakém je budete synergiím přidělovat

TiP: Většinou se naposled maxuje teeth (zuby)
Bone nekro je jeden z nejsilnějších buildů na solo hru kvůli škodě i obraně. Více viz 3.1


2.2 Jed
Také silná postava ale vyžaduje trochu více plánování. Větší variabilnost v dovednostech. Potvory s resistencí a imunitou na jed mohou být problém. Hodně mohou pomoci některé věci a / nebo jiný sekundární útok. Je také potřeba silný tank, protže jed působí nějakou dobu.

2.3 Vyvolávač
V 1.10 je sumoner bezpečný a silný nekro pro partu i solo hru. Když se kombinuje s kletbami a pomocníkem z aktu 2, může být jedna z nejlepších postav.
Hlavní problém mnoha vyvolávačů, když hrají solo, je získat první tělo, aby mohli začít budovat armádu. Buď lze investovat do přímého útoku nebo spoléhat na pomocníka. Starý trik je vytvořit armádu v prvním aktu a pak se přesunout do obtížných oblastí


2.4 Hybridi
Mix přímého útoku a vyvolávače


2.4 Jiné
Melemancer (boj zblízka zbraní), Bowmancer (s lukem/kuší),Mojomancer (využívá převážně kletby)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.0 Bone nekro a hybridi
3.1 PvM/PvP Bonemancer
3.2 PvP - duelový nekro zaměřený na škodu
3.3 Nekro pro PvM
3.4 Bone/Summoner hybrid
3.5 Bone/Confuse/revives
3.6 Bone Necro Statistiky
3.7 Bone Necro - výbava
3.8 Bone Necro - pomocníci
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3.0 Bone nekro a hybridi
Dovednosti ve větvi Bone poskytují magickou škodu a solidní obranu. Na magickou škodu je v Diablo nejméně resistencí.

3.1 PvM/PvP Bonemancer

Bone/poison
100 bodů bone synergií
(zuby - teeth se obvykle maxují nakonec)
2 pre-reqs (přípravné)

Summoning- Vyvolávání
1 clay (hliněný golem)
1 golem.mastery
1 summon resist

Curses - kletby
1 dim vision
1 decrepify
3 pre-reqs

To je tak k dovednostem všechno. Můžete případně místo goleme použí ty body na nějaké kletby, které ovlivňují chování (konfuse, attract). Pokud byste chtěli investovat i do dalších dovedností, museli byste ošidit synergie. To rozdělení bodů výše je však vysoce úspěšné.

Klady
-Dobrá škoda a skoro žádní nepřátelé imunní na magii
-Silný bone armor chrání proti 800-1000 fyzické škody
-Velmi silná kostěná zeď a vězení jsou dobré pro partu i pro vás
-decrepify a dim vision jako hlavní kletby jsou velmi dobré pro partu

Zápory
-striktní rozdělení bodů neumožňuje varianty
-potřebuje mnoho many na rychlé sesílání kouzel
-Nebude dokončen před levlem 99


3.2 PvP - duelový nekro zaměřený na škodu
Rozdíl je v tom, že není golem a možná ani decrepify, takže maximální škody je dosaženo dříve

Poison a Bone
100 bone synergie
2 pre-reqs

Summoning - vyvolávání
nic

Curses
1 decrep
3 pre-reqs
nebo nic
Další způsob ,jak ušetřit body do kleteb a dosáhnout max škody dříve, je použít runové slovo white v hůlce, která má decrepify. To je rozumná volba, protože White je jedna z nejlepších PvP hůlek v d2. Další volby by byla nedělat kletby vůbec, ale to se nedoporučuje

Klady
-Vyšší škoda dříve

zápory
-Není golem
Doporučují PvP guide od - soullesschild


3.3 Nekro pro PvM
Tenhle je docela zábavný. Silná škoda i obrana a variantnost skilů.

Poison a Bone
60-100 Bone synergie
2 pre-reqs

Summoning
1-20 skeleton mastery
1-20 revives
1-5 clay golem
1-5 golem mast
1-5 summon resist
4 pre-reqs

Nebo

Summoning
1-20 g.mast
1-20 golem podle vaší volby
1-5 summon resist
1-5 skel. mast
1-5 revive
4 pre-reqs

Curses
1-15 v kletbách
Nejlépe do každé kletby 1 bod

Spousta možností, hodně to ovlivní vaše výbava ale základ je v bone větvi a silné tanky. Nejlepší bude asi rozhodit tak 30 bodů do vyvolávání a zbytek do bone synergií

Pokud byste se rozhodli pro revivy, je dobré mít teleport, protože oni jsou hloupí a když jdete dál od nich, zmizí. Teleport lze použít z náplní (charge) z amuletů nebo prstenů. Mnohem lepší je runové slovo Enigma v brnění, kde je teleport taky.

Klady
-tankování pomocí kostěné zdi/vězení a vyvolaných stvoření
-Slušná přímá škoda
-zábavné na hraní - ne tak monotonní jako čistý bone

Zápory
-Jak revivové, tak bone spirit potřebují hodně many
-mnohem nižší přímá škoda než u čistého bone nekra


3.4 Bone/Summoner hybrid
Toto je build, který dělal Angst - je to vylepšená verze výše uvedeného


3.5 Bone/Confuse/Revives
Zaměřuje se na dovednosti z větve bone ale používá i podpůrné kletby konfuse a revivy na zaměstnání nepřítele

3.6 Statistiky
by měly vypadat asi takto:
Síla -60/100 (dost pro výbavu)
Dexterita (obratnost) - základ, nebo dost pro výbavu nebo dost pro blokování
Vitalita- všechno, co můžete
Energie- základ/50/100 v závislosti na výbavě a stylu hry.


3.7 Vybavení
Zde jsou tři příklady výbavy
A). Výbava na konci hry (nejlepší):
Helm:Shako nebo rare necro circlet s se zrychlením kouzlení, skilly a run/walk (chůze/běh)
Amul:Mara's
Brnění:Enigma
Zbraň :White runeword wand s původními +3 bone spirit nebo +3 bone spear / Bone lich
Štít :Boneflame/ Humon/ Darksforcepawn
Rukavice:Frostburns/Trang's
Opasek:Arachnid mesh
Ring1:Soj's/Bul Kathos/dobrý rare
Ring2:Soj's/Raven/dobrý rare
Boty:Marrowwalk (viz popis bugu), Nat's, Aldur's
Charmy:10 poison and bone, 1 annihlus, nebo resist, life, mana, fast run/walk charmy.

To bylo zaměřeno na max škodu z bone kouzel.

B. Střední rozumně dostupná:
Helma: Peasant Crown/slušný rare circlet
Brnění: Skin of the Vipermagi
Zbraň: White wand s méně než +3 spear/spirit/wizardspike/suicide branch
Štít: Rhyme runeword (shael+eth) necro hlava s +skills bonus
Opasek: Slušný craftovaný caster belt
Rukavice: Magefists/Trang's
Ring1: Rare/Unique/Crafted ring s resisty, rychlým kouzlením a bonusy k maně
Ring2: totéž
Boty: Rare/Crafted/Unique s rychlou chůzí/běh a resisty
Charmy: Stejné ale asi ne všechny skillery a anihilus

Tohle může sehnat většina hráčů na battle.net


C. Pro chudé
Helm: Lore runeword helm (ort+sol)
Brnění: Stealth runeword (Tal+Eth)
Zbraň: cokoli s Fast část (rychlé kouzlení) a bone skills
Štít: Magic/Rare Necro hlava s +skills nebo Rhyme runeword.(shael+eth)
Opasek: Magic/Rare/Unique s resisty ,nebo crafted caster belt.
Rukavice: Cokoli ...rychlé kouzlení a resisty jsou fajn.
Ring1: Slušný Magic/Rare/Unique/Crafted ring s resisty, rychlým kouzlením a mana
Ring2: totéž
Boty: Magic/Rare/Unique/Crafted se slušnými resisty a rychlá chůze/běh.
Charmy: cokoli, co vám pomůže

Dokonce i bez dobré výbavy stále můžete dělat slušnou škodu, na kterou většinou nejsou resisty .

Výše uvedené je jen rada, je mnoho jiných způsobů, jak nekra vybavit


3.8 Pomocník
Pomocník není pro bone nekra tak důležitý jako třeba u vyvolávače. Můj současný nekro používá cold rogue, protože jsem se rozhodl, že nebudu investovat do žádných kleteb kromě decrepify, a tak nemám ani lifetap, abych udržel pomocníka naživu. Možná dáte přednost nějakému pomocníkovi, který může tankovat. V podstatě si můžete vybrat pomocníka jakého chcete


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.0 Poison - Jedovatý nekro a hybridi
4.1 Poison/revives/skele
4.2 Poison/curses/corpse explosion.
4.3 Poison/wall/prison nebo spirit
4.4 Poison/skeleton
4.5 Poison/Trang's fire
4.6 Poisondagger necro
4.7 Poison Necro - Statistiky
4.8 Poison Necro - výbava
4.9 Poison Necro - pomocníci
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


4.0 Poison Necro a hybridi
Na vymaxování jedové škody potřebujete 60 skill bodů a tak je hodně dalších možností, kam investovat

4.1 Poison/Revives/skeletoni
Tohle je v1.10 asi nejlepší kombinace. Dovolí vám vymaxovat jedové synergie a poskytuje masu tanků na obranu i sekundární škodu

Poison a Bone
60 - poison skilly
2 pre-reqs

Vyvolávání
20 skeleton mastery
1-3 raise skeleton
1-3 mage
10 revives
2-5 clay golem
2-5 golem mastery
2-5 summon resist

Kletby
1 do všech kleteb
10 celkem

Je zde mnoho variant. Variabilita v bodech investovaných do vyvolávání závisí nejvíce na výbavě - +skilly z výbavy. Skeletoni jsou jen živý štít v tomto buildu a bude potřeba asi 10 +skillů , aby dělali nějakou rozumnou škodu. Totéž platí pro mágy, s výjimkou chladových - ti mohou zpomalit nepřítele.

Klady
-Silné útočné kouzlo
-Silní revivové
-spousta živých štítů, které zaměstnají nepřítele, zatímco působí váš jed
-vyvolaná stvoření dělají další škodu

Zápory
-Revivové nejsou moc chytří a nebudou vás chránit nebo tankovat
-skeletoni budou slabí


4.2 Poison/kletby/corpse explosion
Tento nekro používá kletbu Atract, aby od sebe odlákal nepřítele, pak ho prokleje lower resist a otráví Není to ani zpoloviny tak bezpečné jako jiné buildy založené na vyvolaných stořeních ale je to větší výzva.

Poison and Bone
41-60 poison skilly
1-10 corpse explosion
1 pre-req

Summonning
1-5 clay golem
1-5 golem. mast
1-5 summon resist

Curses
10 attract
10 lower resist
8 pre-reqs

To je jen náčrt, můžete to vylepšit nějakým bone prison nebo pár revivy ale základem tohoto buildu je chytré použití kleteb, pomáhá i corpse explosion


4.3 Poison /wall/prison nebo spirit
Myslel jsem, že tenhle build by mohl být jeden z nejlepších, ale jeho problém je, že má jen jedový útok, a tak tohle je vhodné spíše pro boj zblízka nebo na podporu party

Poison a Bone
50-60 poison skilly
1-5 corpse.explosion.
1 Bone armor
10-20 bone wall
10-20bone prison
3 pre-reqs

Summoner
1 clay golem
1 golem mastery
1 summon resist

Kletby
1 do všech kleteb
10 celkem

Původní idea byla mít silný jedový útok a silný bone Amor. Protože ale bylo potřeba mít ještě jinou škodu, musel jsem investovat jinde.

S daggerem s vysokou fyz škodou budete dělat současně s jedem i fyzickou škodu a takhle projdete většinu hry. Podívejte se níže do sekce o daggermancerovi.

Jestli jste spíše kouzelník, zkuste tak 10-20 do bone spirit místo bone wall nebo bone prison. Silně doporučuji ponechat bone prison pro bossy.

Poslední a nejlepší možnost je použití unikátních bot Marrowalk a využít jejich bugového bonusu k synergiím spiritu.


4.4 Poison/skeleton
jeden z prvních nekrů, které jsem hrál, a jeden z nejlepších.

Poison a Bone
10-20 poison.dagger
5-20 poison.explosion
20 poison.nova
1-5 corpse explosion
1 bone armor
1 pre-reqs

Summoning
10-20 skele mastery
15-20 raise skelton
0-3 mage
0-5 revive
1-5 clay
1-5 g.mast
1-5 summon resist
0-1 fire golem
2 pre-reqs(pokud používáte revivy nebo fire golema)

Kletby
1 do všech kleteb
10 celkem

Solidní tanky, dobrá jedová i fyzická škoda a rozsah kleteb dělají z tohoto nekra jednoho z nejlepších v 1.10

4.5 Poison/Trang's oul set fire
Většina nekrů bude mít fire skilly , které dává set trangs oul, protože tento set zároveň podporuje i jedové skilly. To se dá docela dobře využít

4.6 Daggermancer
Mnoho jedových nekrů používá dagger ale jen málo okolo toho postaví svůj build. Build založený na poison daggeru není nepraktičtější způsob, jak udělat postavu ale i tak je silný.

Poison and Bone
1 Bone Armor
1-20 Bone Wall
1-20 Bone Prison
1-10 corpse explosion
20 dagger
10-20 poison.explosion
10-20 nova
1-2 pre-reqs

Summonning
0-10 Skel mast
0-20 Raise skel
0-20 Golem mastery
0-10 clay golem
0-20 Iron golem
0-20 fire golem
0-20 revives
0-5 summon resist
1-~5 pre-reqs

Curses
1-10 amplify
1-20 dim vision
1-10 confuse
1-10 attract
1-20 decrepify
1 lifetap
1-10 lower resist
2 pre-reqs

Jak můžete vidět výše, je asi tak 30 způsobů, jak hrát tohoto nekra Je to dobrý a náročný build s velkou volností na vlastní úpravy. Myslím, že postava se silným bone armor, kletbami, pár vyvolanými tvory a silným golemem by mohla být nejefektivnější. Chce to najít rovnováhu

Co byste měli hledat na výbavě
-zpomalení cíle
-mražení cíle a nebo chladová škoda
-knockback
- open wounds

když máte třeba clay golema, pomocníka s holy freeze a silný bone armor, většina jednotlivých útočníků nebude vůbec schopna vás zranit a posléze zemřou na otravu, jak je bodnete.
Další způsob, jak získat vysokou škodu z poison daggeru a přitom ušetřit skill body je využít bugu u synergií, který nastane, když získáte runové slovo venom s Charges (náplněmi) jedových skillů (explosion, nova) na vysokém levlu. Charges budou hrou považovány za synergie k poison daggeru, pokud nedáte žádný bod do skolků poison explosion nebo poison nova. Funguje to úplně stejně jako Marrowalk bug.4.7 Poison necro - statistiky
Síla - dost pro výbavu
Dexterity(obratnost)- dost pro výbavu (daggery požadují dex) a nebo pro max blok
Vitality-všechno co zbude sem
Energy-není moc potřeba, stačí lahvičky

4.8 Poison Necro - výbava
Liší se podle zaměření - boj zblízka, kouzelník, kouzelník a boj zblízka

Možnosti:
-Celý set trang's oul je jedna z nejlepších možností, pokud vám nevadí vzhled vampa
-Částečný Trang's je taky dobrý. Hlavně bonusy k jedu a fire skilly.

A. Příklad výbavy pro vysoký level - Poison necromancer:
Helma: Shako, Crown of ages na levlu 83
Amul: Mara's
Brnění: Bramble +50% to poison skill damage (přidá 50% jedové škody)
Hlavní zbraň: Death's web
Další zbraň: Blackbog's
Štít: Trang' oul's wing
Opasek: Trang's girth
Ring1: Soj/good rare nebo crafted s fast cast, mana a resisty
Ring2: Bulkatho's/ dobrý rare nebo craft
Rukavice: Trang's gloves
Boty: Marrow's/aldur's/natalya's/waterwalk's

Možnosti:
Sockety: resisty, -req, life, rainbow facets poison jewels
Charmy: Annihlus, resisty, skilly (bone skill charms), fhr (rychlejší vzpamatování po zásahu), životy a mana.

S touhle výbavou získáte:
-částečný setový bonus Trang's partial -25% enemy poison resistence(snížení resistence nepřítelena jed o 25%)
- -75% snížení resistence nepřítele celkem
- +75% škoda z poison skilů
- +13skilla z výbavy
- The marrowalk bone armor bonus (pokud je použijete)
- Cannot be frozen
-10% redukcefyzické škody se shako, 15% s crown
-25% zrychlení kouzlení
-65% regenerace many
-50% rychlejší vzpamatování po zásahu


B.Středně dobrá výbava
Helma: Decent rare circlet, Peasant crown nebo mnoho jiných unikátů
Amul: Rare necro skills amul s resisty a mana nebo dobrý rare/craft unikátní
Brnění: Skin Of The Vipermagi pro kouzelníka, Duriel's shell pro boj zblízka, rare/uniuqe/draft nebo runové slovo Armor (Stealth s vysokou defense)
Zbraně: Blackbog's, Spineripper, nebo dobrá hůlka s +skilly
Štít: Humonculous, Rhyme se skilly, dobrý rare
Opasek: cokoliv vám bude vyhovovat, craftovaná caster třeba
Ring1: Dobrý rare/craft ring s požadovanými vlastnostmi (rychlé kouzlení, mana nebo AR a sání)
Ring2: totéž
Rukavice: Trang's Oul's gloves
Boty: Dobré rare/crafted/unik rychlé, resisty, rychlé vzpamatování po zásahu
Charmy: cokoli vám chybí ve výbavě
Sockety: platí totéž co pro charmy

Jste-li poisonmancer, hledáte hlavně +skilly a kusy ze setu trans oul kvůli bonusům k jedovým skillům.

C.Pro chudé
V zásadě cokoli co najdete, runová slova, nakupujte věci s +skilly, resisty, něco s rychlým vzpamatování po zásahu, mana, regenerace many a života …


4.9 Poison Necro - pomocníci
Hodně záleží na vašem herním stylu. Jedovatý vyvolávač bude chtít někoho, kdo vylepší vyvolané tvory, daggermancer bude hledat bezpečí stejně jako nekro bez poskoků.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.0 Summoner - Vyvolávač
5.1 Overlord
5.2 Skelemancer
5.3 Maximum vyvolaných
5.4 Melee/Summoner
5.5 Pán mágů
5.6 Varianty summonerů
5.7 Summoner - Statistiky
5.8 Summoner - výbava
5.9 Summoner - pomocníci
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


5.0 Vyvolávači
problém u vyvolávačů je, že když máte velkou a silnou hordu, tak jen stojíte a hra si hraje sama. Pomáhejte jim kletbami a corpuse explosion. Bude to zábavnější a rychlejší hra.
Nekrové jsou teď dobří i na lov věcí. Můžete pobíhat okolo bez výbavy a být relativně v bezpečí, takže na sebe můžete navěsit spoustu věcí s magic find a nechat vyvolané poskoky, ať hledají.


5.1 Overlord
Název Overlord pochází z doby před 1.10. Jeho tvůrce nedávno build přepracoval pro 1.10. Teď se zaměřuje na tradiční cestu sumonerů - silného Iron golema, který je imunní proti elementární škodě, skeletony, mágy a revivy společně se silným pomocníkem. Jiný přístup je investovat do Clay golema, nějakých kleteb a corpuse explosion místo Iron golema.
Mohli byste samozřejmě investovat do Fire nebo Blood golema. Blood ale není moc doporučen.

Klady
-máte armádu pomocníků
-tito pomocníci likvidují nepřátele
-s Iron nebo Clay golemem můžete pravděpodobně získat těla pro oživování poskoků dokonce i bez pomocníka
-měli byste být bezpeční krytí za svými poskoky

Zápory
-kromě corpse explosion nemáte přímou škodu
-corpse explosion potřebuje tělo
-Koncoví bossové na normal jsou docela obtížní
-jestliže vaše armáda padne a nejsou k dispozici těla, musíte začít znova
-ve hře s více hráči budete obviňováni z lagu.


5.2 Skelemancer
Mnoho těchto nekrů se dnes vyskytuje na battle.netu, protže jsou silní a bezpečně se hraje. Zaměřuje se na maxování skeletonů. Nepoužívá moc mágy a většinou používá ofenzivního pomocníka s aurou might z aktu 2. Guide od Nightfish je ve strategy kompendium

5.3 Maximální počet vyvolaných stvoření
Můžete zkusit vymaxovat počet svých poskoků, ačkoli udržet dohled nad 20 revivy může být složité..

Poison a bone
1 bone armur
1 wall
1 prison (nemáte-li boty marrowalk)
1-10 corpse explosion

Vyvolávání
20 skel mastery
20 raise skeletons
20 skeleton mage
1-10 nějaký golem
1-10 golem mastery
20 revivů

Kletby
1 do každé
1-5 možná do některých

Když máte tolik poskoků, je nejlepší to řídit teleportem, a vyžaduje to hodně many, hlavně pro revivy, ale stojí to za to.

5.4 Melee/Summoner (boj zblízka/vyvolávač)
Tato postava je nejzábavnější na hru ale bez dobré výbavy je to obtížné. Je potřeba věci, které dávají aury jako je runové slovo Beast, aby boj zblízka byl efektivnější. Doporučuji guide od Thekbob Comandomancer

5.5 Lord of Mages (pán mágů)
Další vzpomínka na 1.09, nyní je to spíše tematický build než obecně používaný. Hlavní idea je získat tolik mágů, kolik to jen jde, snížit resistence nepřátel pomocí lower resists, Tohle v 1.09 fungovalo dobře ale v 1.10 jsou potvory mnohem rychlejší a silnější, takže musíte mít solidní plán obrany, abyste to zvládli. Mohl by pomoci pomocník s aurou Holy freeze a Clay golem na zpomalení nepřátel.

Bone a Poison
0-20 dagger
0-20 poison.explosion
0-20 Nova

Summoning
20 skeleton mastery
1-20 skeleton warriors
20 magové
1-10 clay golem
1-20 golem mastery
1-20 iron golem
0-20 fire golem
0-10 revives

Curses
1 do všeho a navíc:
1-10 lower resist
1-10 dim vision
1-10 confuse
1-10 attract

Není to moc přesné ale nekteré buildy jsou takové. Máte rámec, ve kterém můžete udělat svůj "polounikátní build"5.6 Statistiky vyvolávače
Závisí na výbavě a herním stylu. Obecně by sumoner měl mít sílu jen na výbavu a zbytek do vitality. Mana může být někdy problém, takže lehká investice do ní by vaší postavě neublížila. Ale můžete používat lahve …

5.7 Výbava vyvolávače
jak většina nekrů, i on potřebuje +skilly. Kromě toho můžete mít na vybavě cokoli se vám hodí. Třeba magic find. Kromě toho regeneraci many, života, +mana, reissty a možná aura z runového slova.

5.8 Pomocník
Might (Act2 offensive merc) pro skelemancery
(další nedokončeno)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.0 nekonvenční buildy
6.1 Meleemancer
6.2 Bowmancer
6.3 Mojomancer


6.0 Nekonvenční buildy
Nekro s lukem nebo s mečem .. je to možné ale obtížnější

6.1 Meleemancer
Build meleemancera v 1.10 je hodne odlišný oproti 1.09. Teď se doporučuje investovat do bone armor a synergií, decrepify, corpuse explosion, poison dagger a možná i některé vyvolávací skilly. Hlavní problém bude attack rating(a šance na zásah), rychlost útoku, velikost škody a dosažení akceptovatelného vzpamatování po zásahu (FHR)


6.2 Bowmancer
V 1.09 populární ale v 1.10 už některé vlastnosti nefungují (autohit na explos arrow, přenos crushing blow, působení jedu bylo opraveno apod)

Takhle vypadal klasický build :
Poison a Bone
1 armour
1-20 corpse explosion.
1-20 prison

Summoning
20 golem.mast
20 iron golem

Kletby
Pravděpodobně by mělo přednost decrepify a 1 do každé kletby
Teď by bylo lepší mít i nejaké skeletony jako štít


6.3 Mojomancer
Mojomancer investuje hlavně do kleteb. Jsou tři způsoby využití mojomancera:

1.Podpora týmu v duelu i v normální hře
2.Tematická postava, podporuje pomocníka kletbami
3. Hybrid mojo používá golema a corpse explosion, Iron maiden a attract