DiablovoDoupě LITE - texty a odkazy

AR, ITD, ETH, autohit aneb jak se trefit

pro verzi 1.09
Začnu úplně od začátku. Pokud máte postavu, která bojuje nablízko nebo s lukem, hra počítá tzv. šanci na zásah neboli pravděpodobnost, že se trefíte do nepřítele. Tuto pravděpodobnost vidíte na obrazovce vaší postavy, pokud najedete na políčko attack rating (útok). Stává se, že některý bojovník mává zbraní okolo jako blázen a netrefí nic, jiný trefí skoro vždy. U postav, které používají kouzla nebo dovednosti, které mají vlastnost "always hit" neboli vždy zasáhne (pokud nejsou nepřítelem vyblokovány), nemá šance na zásah význam. Obecně lze říct, že pokud na obrazovce postavy při zvoleném skilu (dovednosti) nevidíte AR (útok), není třeba se starat, trefíte vždy, když zamíříte. Šanci na zásah spatříte, pokud najedete myší na pole s AR, je-li je AR zobrazen, samozřejmě.

Tady se nevyhneme trošku matematice , ale tak moc jí zas nebude, i já ji zvládnu :) Článek je psán terminologií PvM, neboli pro boj s potvorami, nikoli pro duely, vzorec však platí i pro duely (za potvoru dosaďte protivníka :)). Naopak, pokud chcete vědět, jaká je pravděpodobnost, že něco trefí vás, dosaďte svoji postavu do vzorce jako obránce.

šance na zásah závisí na 4 věcech:
- úroveň (level) postavy - útočníka          (alvl)
- úroveň (level) potvory - obránce           (dlvl)
- obrana (defense) potvory - obránce       (Def)
- útok (attack rating ) postavy - útočníka  (AR)

- úroveň postavy se zvyšuje průběžně s přibýváním zkušeností, vidíte ji v obrazovce postavy
- úroveň potvor je dána ve hře a závisí na typu potvory a obtížnosti. Přehledná přibližná tabulka podle obtížností a aktů je dole na stránce
- AR neboli útok tedy nezvyšuje škodu, kterou potvoře uděláte, ale zlepšuje šanci, že se trefíte a zvyšujete ho vy tím, jak rozdělujete body do dexterity (obratnosti), dovedností a jaké nosíte věci..
- Obrana (defense) potvory nesnižuje škodu, kterou utrpí při vašem útoku, ale snižuje pravděpodobnost, že ji něco zasáhne. Obrana potvory je dána obtížností a typem potvory ve hře.
    Pozn : Pokud se týká vaší obrany, není to zas až tak kritická záležitost, jak by se mohlo zdát, pokud útočíte dostatečně rychle a brutálně a máte dobrý life steal (sání života), je obrana spíše druhořadá záležitost. U postav, které útočí na dálku (amazonky, házecí barbar, kouzelnice), lze obranu zanedbat úplně. U postav, které útočí nablízko, není vyšší obrana na škodu, ale asi třetina potvor v obtížnosti Hell vaši obranu stejně ignoruje, tj. dosadí se tam 0. Nespoléhejte na vysokou obranu, spíše na rychlost útoku a vzpamatování po zásahu a škodu, kterou způsobujete. Vaše obrana je dána položkami, které nosíte a něco málo přidává i dexterita (obratnost). Obrana potvor je dána pevně ve hře, vzrůstá s obtížností hry a dole je přibližná přehledová tabulka.

Platí, že čím vyšší je váš útok (AR) a vaše úroveň, tím je šance větší. Naopak, čím vyšší obrana potvory a úroveň potvory, šance se zhoršuje. Z toho vyplývá, že byste se měli snažit o co nejvyšší AR (útok) a také o to, aby vaše úroveň nebyla o mnoho nižší, než je úroveň potvor v příslušném aktu - tedy nespěchat příliš rychle na vyšší obtížnost.

AR vidíte v obrazovce postavy , úroveň vaší postavy taky, úroveň potvor a obranu potvor lze nalézt na stránkách o monstrech,např. http://www.battle.net/diablo2exp/monsters/ nebo můžete vzít průměrnou hodnotu podle aktu a obtížnosti, na které se nacházíte, z přibližných tabulek, které jsou dole na této stránce.

vzorec pro výpočet je následující: AR/(AR + Ddef) * (2*alvl)/(alvl+dlvl) * 100

to násobení 100 je tam proto aby výsledek vyšel v %
Vzorec si můžeme rozdělit do 2 částí:
první se týká poměrů vašeho útoku (AR) a obrany potvory (def), druhá poměru úrovní (levlů) útočníka a potvory

příklad
takže ta první část - váš AR je 1500, obrana potvory je 400
dosadíme : 1500/(1500 + 400) = 0,78
druhá část se týká poměru úrovní, při průchodu hrou byste měli hlídat, abyste byli tak zhruba na úrovni potvor, protože jinak dostáváte i méně zkušeností a poměr úrovní hodně pod 1 zhoršuje vaši šanci na zásah :
např : váš level je 50 a jste v obtížnosti Hell, kde v 2.aktu je většinou úroveň potvor okolo 70
(2*50)/(50+70) = 0,83
Obě čísla jsou menší než 1, takže jejich součin bude ještě horší 0,83*0,78 = 0,54 , po vynásobení 100 je to 54 % šance na zásah ..každý druhý úder netrefí ...bída.

Jak to zlepšit?
Můžete zlepšovat nezávisle na sobě obě části vzorce:
Zvýšením útoku - AR zlepšíte poměr v první části, maximální obrana potvor v hell je okolo 800 u unikátních bossů, většinou okolo 600 v 5.aktu. Za jakž takž přijatelný AR v Hell lze označit něco okolo 2500-3000 pokud máte úroveň okolo 75-80, pak se šance na zásah pohybuje okolo 73-75 %. Samozřejmě, čím víc, tím lépe :)

Jak zvýšit AR?
AR je dán počtem bodů AR tj. základ AR a případně procentním navýšením k tomuto základu.
Co je základ AR? Do základu se počítají body z obratnosti (dexterity): 1 bod dex = 4 body AR (odečítá se tam konstanta která je daná pro každou postavu,viz níže), a body AR, které se nacházejí na položkách. Procentní navýšení se většinou vyskytuje u dovedností (skilů), některých položek (helmy) a hlavně u zbraní.

1. Skily - dovednosti. Většina bojových postav má jeden pasivní skil, který přidává AR, a jeho zvyšování, příp. maxování je u standardních buildů (variant) běžné - barbarovy mistrovství, claw mastery u assky, aury fanatism u paladina (nebo conviction, která naopak snižuje defense nepřítele) a werewolf/ werebear u druida, penetrate u amazonky... Pak jsou to samozřejmě také přímo bojové skily, které přidávají AR. AR je u skilů přidáváno procentně. Procentní přírůstek se vztahuje k základu, který je dán přímo počtem bodů AR a dexteritou… a jsem u toho. Pokud je základ pro AR nízký, potom ani velké procentní přidání nepomůže.

2. Dexterity - obratnost. Každý bod dexterity přidá 4 body AR, u postav, kde je dexterita nutná pro zvyšování damage (amazonky, házecí barbaři) není většinou s AR tak moc problém. Ostatní postavy zvyšují dexteritu většinou jen kvůli požadavkům zbraní nebo blokování. Zvyšovat dexteritu JEN kvůli AR je většinou zbytečné plýtvání body u většiny postav (výjimkou je třeba werebear, kde by dex 60-80 byla žádoucí, protože má s AR dost problémy, pokud nemaxuje fireclaws). Hledejte i věci, které přidávají dexteritu.

3. Položky s AR. Lze rozdělit do 2 skupin - ty které přidávají do základu a ty, které přidávají procentně:

Do základu:
Charmy: grand charm může přidat až 130 AR, sbírejte je.
Prsteny s AR Rare/magické prsteny s AR, rare mívají docela slušné další vlastnosti a pokud najdete nějaký s AR, life leech a resisty - není co řešit. Prsteny mohou přidávat i procentně, ale lepší jsou ty s absolutní hodnotou (aspoň 100). Zdaleka nejlepší prsten pro AR je unikátní Raven Frost
Amulety - podívejte se na unikátní amulety - třeba cats eye nebo mahim-oak...no dobře...taky je nemám
Spousta unikátních a setových věcí přidává AR - sanders boty, věci z IK setu, rukavice magnus skin … Také věci, které přidávají dexterity se hodí.
Soketněte perfekt Ametyst - 150 AR
Setové bonusy - pokud máte z daného setu 2 položky,můžete získat bonus k AR na úroveň (level), první položka ve dvojici je nositelem AR vlastnosti, druhá je jen doporučení, může to být jakákoli jiná z toho setu (sady)
- Angelic Halo (prsten) + Angelic Wings (amulet) +12 AR za každý level
- Hsarus' Iron Heel (boty) + Hsarus' Iron Stay (pásek) +10 AR za každý level
- Cleglaw's Pincers (rukavice) + Cleglaw's Claw (štít) +10 AR za každý level
- Sigon's Visor (helma) + Sigon's Gage (rukavice) +8 AR za každý level
- Berserker's Headgear (helma) + Berserker's Hauberk (brnění) +8 AR za každý levl

Procentně:
většinou zbraně
Položky s prefixem visionary přidávají 1% AR na level, jde většinou o helmy, dají se dokonce i koupit ...na levlu 70 přidá 69% AR ze základu ..co chcete víc ?

Jsou i další způsoby, jak tento problém řešit, či spíše se vyhnout nutnosti zvyšovat AR. Jedním z nich je používání zbraní s ITD tedy ignore target defense - ignoruj obranu cíle, pak je ve vzorci pro výpočet šance na zásah obrana (def) potvory = 0 a výsledek je vždy 1, takže pak už je šance na zásah ovlivněna jen druhou částí vzorce - rozdílem úrovní. Nejpopulárnější takovou zbraní je asi meč Lightsabre, runové slovo Fury, runové slovo Venom ...
ITD nefunguje v duelech a na uniq bossy.

Ve verzi 1.09 je možno tento problém obejít soketnutím runy ETH do zbraně. Runa ETH podle popisu při každém zásahu ubere cíli 25% defense, docela užitečná vlastnost.. je zde však chyba, která způsobuje, že funguje jako ITD, dokonce funguje vždy, i v duelech. Domnívám se, že tato chyba bude ve verzi 1.10 opravena, takže je to řešení jen krátkodobé.

Některé zbraně mají vlastnost -xx% defense cíle, to se dost hodí, protože s každým úderem seberete potvoře kus obrany a vaše šance se postupně zlepšují.. problémem zůstává trefit se tou první ranou.

Některé luky a kuše střílí exploding arrows a mají autohit - zasáhnou vždy, bez ohledu na AR, na rozdíl levelů.. pokud nejsou vyblokovány.

Paladin může svoji šanci na zásah vylepšit aurou Conviction, která snižuje obranu nepřítele, tím se poměr AR a DR výrazně vylepší.
Podobný účinek má i barbarův pokřik Battle cry.

Druhá část vzorce - rozdíl úrovně postavy a potvor.
Někteří hráči se ženou stále vpřed, až nakonec skončí na úrovni 50 v 1.aktu hell a diví se, že pořád umírají a nic nemohou trefit. Kromě toho, že rozdíl úrovní ovlivňuje, a to značně, počet získaných zkušeností, ovlivňuje i šanci na zásah:
Pokud máte menší úroveň než potvory, se kterými bojujete, šance se snižuje (výsledek je menší než 1).
Pokud máte větší úroveň než potvory, šance se zlepšuje. Nikdy ale nepřekročí 95 % a to ani když budete mít zbraň s ITD a půjdete na levlu 95 na Baala na normal. Prostě se tam dosadí 95% a hotovo, ať počítáte co chcete..je to zkrátka ďábelské

Tabulka obrany - defense potvor (přibližně) v jednotlivých aktech na jednotlivých obtížnostech:
  Normal NM Hell
akt 1 25-70 150-250 300-450
akt 2 70-100 150-270 300-500
akt 3 90-200 200-450 400-700
akt 4 asi 200 300-400 400-550
akt 5 190-300 300-450 500-600/800

Tabulka úrovní - levlů potvor (přibližně) v jednotlivých aktech na jednotlivých obtížnostech:
  Normal NM Hell
akt 1 2-12 35-45 60-78
akt 2 14-22 43-55 70-89
akt 3 21-27 51-60 85-90
akt 4 24-30/40 50-60/70 80/90(Diablo)
akt 5 31-40/60 64-70/75 90/95(Baal, Nihlathak)

Jak zjistím, kolik AR do základu budu potřebovat ?
Tuto otázku si můžete položit, pokud plánujete nějaký neobvyklý, nestandardní build (variantu) postavy, kde nebudete využívat některé běžné skily nebo je ta postava vůbec nemá (např druid elementalista pro boj nablízko, problém s AR může mít i paladin pokud použije auru concentrate místo fanatism ..apod).
Zjistěte si, kolik AR vám přidají skily a položky, které budete používat, a dosaďte do tohoto vzorce:

(%AR/100 +1) * (4 * dex - SK + AR z věcí) = výsledný AR

Ta 1 ve vzorci je pro započítání i základu AR k % navýšení ...ehm, vytýkání ze vzorce...to bylo někde v 8. třídě
SK je speciální konstanta, kterou je třeba odečíst. Když založíte postavu, teoreticky by měla mít AR =4*dex , ale není tomu tak, u každé postavy je AR nižší, než by měl být a tento rozdíl je právě ona konstanta. Např u druida na úrovni 1 je dex=20 ale AR jen 57, konstanta je pak rozdíl : 4*20-57=23

Asska - 13
Amazonka - 23
Barbar - 8
Druid - 23
Kouzelnice - 43
Nekro - 38
Paladin - 8

Např u druida medvěda:
skily mi přidají celkem 350 % AR
Dex bude 80 (včetně věcí)
Z položek budu mít 430 AR - prsten 100, boty 100, rukavice 100, charm 130
tedy : (350/100 + 1) * (4*80 - 23 + 430) = 4,5 * (297 +430) = 3271,5
hmm.. docela dobré, ještě třeba jeden charm a jsme za vodou


Použité zdroje: Lord Rahn Melemancer guide, Spireas Monster page, Battle.net monster page a WB Druid AR issues by Jurts.