DiablovoDoupě LITE - texty a odkazy

Energy shield

pro verzi 1.09
Jak velký by měl být energy shield (ES) pro sorcku, kolik bodů má smysl ..není to moc? nebo málo? bude stačit mana?

Pokud máte aktivní energy shield (energetický štít), je část magické a fyzické damage (škody), kterou utržíte, absorbována do many - 2 body many za 1 bod škody, a teprve zbytek redukuje váš život. Jak velká část škody bude absorbována, záleží na úrovni vašeho ES (procento z celkové škody) a na vaší momentální zásobě many. ES nechrání před jedem. Čím více many máte, tím vyšší může být ES, a naopak, pokud máte many málo a ES vysoko, stejně nezachytí celou škodu, kterou by měl, a zůstanete bez many.

Další věcí, která má vliv na ES, jsou položky s vlastností vulpine - damage goes to mana (škoda vrací manu). Pokud utržíte fyzickou škodu z útoku nablízko, část z ní zachytí ES - 2 body many za každý bod škody, část bude zredukována položkami s vlastností damage reduced, zbytek škody vám ubere života, a teprve potom bude příslušné % dané vulpine položkami z této utrpěné škody, které vám ubrala života, vráceno do many. To je hodně užitečné, neboť i po těžkém úderu nebo více úderech, které by vás normálně zanechaly bez many, vám zbude aspoň troška many na teleport. Nepočítejte však s tím, že by vám vulpine položky dokázaly doplňovat manu na konstantní udržování ES v boji, jednak kvůli poměru 2:1 mana:damage a jednak proto, že elementální a dálkové (střely) útoky vám manu nedoplní.

K ES existuje několik až skoro vědeckých pojednání, která se zabývají tím, jak vám ES zvyšuje "efektivní" počet životů. Skutečně při použití ES můžete počítat s tím, že počet vašich životů bude jakoby vyšší. O kolik, jak velký ES pro optimální využití vaší many, při jakém poměru many a života, to všechno vám umožní simulovat následující kalkulátor. V kalkulátoru není započítána regenerace many, protože kritické využití ES obvykle přichází při sérii těžších úderů, kdy nestíháte pít lahve.
Měli byste počítat s tím, kolik many plánujete mít na konci vývoje vaší postavy, třeba okolo levelu 80, kolik života a kolik asi +skilů na položkách, aby se vám nestalo, že vrazíte 5 bodů do ES, pak na vyšším levelu získáte +5 skilů a zjistíte, že jste vysoko za optimálním ES, takže jste ty body investovali zbytečně. Na počátku vývoje postavy byste do ES neměli dát víc jak 1 bod. Kalkulátor najdete zde:
http://home2.pacific.net.sg/~xinhuan/hcsorc/hpmana.html
Je to poměrně dlouhý odborný článek o energy shieldu, vřele doporučuji přečíst, pokud vás to zajímá do hloubky. Pokud nevládnete angličtinou, nezoufejte, nalistujte spodní část dokumentu, kde je kalkulátor. Bohužel podobný kalkulátor, který byl na Spirea webu není momentálně dostupný, ale fungovat by měly zhruba stejně.

V kalkulátoru vyplníte tato pole :
Your HP life - kolik máte života nebo plánujete mít
Your Mana - kolik máte many nebo plánujete mít. Mějte na paměti, že ES bude fungovat z many, kterou právě budete mít, nikoli z ideálního naplněného zásobníku. Takže pokud máte věčně many málo nebo např. máte v průměru zásobník naplněn jen z poloviny kvůli neustálému sesílání kouzel, kdy se mana nestačí regenerovat, bylo by skutečně hodně optimistické předpokládat, že právě v kritické situaci, kdy se na vás sesype tlupa potvor, budete mít zásobník plný. Zadejte tedy realistický odhad ( podle toho ,zda budete používat kouzla s časovačem nebo bez (např. Novu a jak vysokou regeneraci many budete mít)
Your Vulpine - kolik procent "damage goes to mana" máte (jako součet ze všech položek s touto vlastností např. pásek smoke, štít....). Procenta převeďte na desetinné číslo (vydělte údaj 100). Nepřeceňujte tyto položky, přímý útok nablízko by měl být spíše výjimkou, pokud nepoužíváte např. Novu, kdy musíte být potvorám blíže.
Energy shield - úroveň štítu - zadejte hodnotu jakou máte nebo byste chtěli mít
Stiskněte tlačítko COMPUTE
Kalkulátor vám navrhne ideální Energy shield jako desetinné číslo, převeďte si to na procenta (vynásobte 100), abyste mohli porovnávat s ES jak je zobrazen ve tabulce pro skily.
Další řádek je EHP neboli efektivni množství života, říká kolik života vám "přibude" s vaším energy shieldem (tím co jste zadali)
MaxEHP - počet životů při ideálním doporučeném ES

Příklad 2 různých variant, jak rozdělit body do many a života:

EHP Calculator
  Sorceress 1 Sorceress 2
Your HP 650 750
Your Mana 900 700
Your Vulpine%
(in decimal)
0 0
Your ES level level 2 - 23% level 2 - 23%
     
Your Ideal ES% 0.4090909090 0.3181818181
Your EHP 844.155844155 974.025974025
Your Max EHP:
(at Ideal ES%)
1100 1100

_____________________________________

Pár otázek, které si možná položíte:
Měl bych zvýšit úroveň energy shieldu?
Jestliže % vašeho ES je pod ideálním ES %, znamená to, že přijdete o body života a nevyčerpáte manu. Zvýšení ES by zvýšilo efektivní velikost vašeho života.
Měl bych zvýšit život nebo manu ?
Opět, pokud je procento vašeho ES pod ideálním procentem, znamená to, že přijdete o život dřív než se vyčerpá zásoba many. Takže zvýšení života by zvýšilo váš efektivní život, zatímco zvýšení many nikoli. V ostatních případech zkoušejte, co bude fungovat lépe, zda zvýšení života nebo many.