DiablovoDoupě LITE - texty a odkazy

Fast hit recovery - vzpamatování po zásahu

pro verzi 1.09
Když jste zasaženi, ať fyzickým nebo elementálním útokem a škoda činí více jak 1/12 vašeho plného života, postava potřebuje nějakou dobu na to, aby se zotavila, a nemůže dělat vůbec nic, nereaguje. Vidíte třeba jak se zastaví při běhu nebo tupě stojí a potvory do ní mlátí vesele dál, ať mačkáte myšítko jak chcete.
Doba, po kterou se bojovník vzpamatovává po zásahu, se liší podle druhu postavy, nejlépe je na tom paladin, nejhůře kouzelnice. V tabulce, kterou vidíte dole (převzato z diabloii.net, PvP FAQ) je počet frame potřebný na zotavení.

Co je to frame: diablo snímkuje hru 25 krát za sekundu, tento 1 snímek se nazývá frame, tzn, že hra 25 krát za vteřinu testuje změnu stavu hry a počítá animaci trvání útoků, kouzel, zotavení, blokování na počet framů. Čím více framů, tím déle činnost trvá. 1 frame je tedy1/25=0.04 sekundy, 8 framů je 0.32 sekundy, tzn, že tato činnnost se za sekundu stihne asi třikrát, 3 framy je 0,12 sekundy , tzn ,že činnost se za sekundu stihne asi 8krát. Protože pro většinu lidí je přirozenější určovat rychlost jako počet akcí za sekundu, podělte 25 počtem framů abyste získali možný počet opakování činnosti za sekundu (..kolikrát vystřelíte, kolikrát vyblokujete, kolikrát se dokážete vzpamatovat z úderu.)

Z tabulky vidíte, že různé postavy mají různou "vrozenou" dobu na zotavení. Paladinovi to trvá 4 framy, tj. asi 0.15 sekundy. To je doba, na kterou se třeba kouzelnice nedostane nikdy, i kdyby se rozkrájela. Kouzelnice se zotavuje 8 framů , tj. asi 0.32 sekundy, tedy dvakrát tak dlouho jako paladin. Tato doba se dá zkrátit tím, že postava nosí věci nebo zbraně nebo charmy s vlastností %faster hit recovery (rychlejší zotavení po zásahu). Procenta na různých věcech se sčítají.

Z tabulky je také zřejmé, že jako mnoho ostatních činností, i zotavení po zásahu se nezvyšuje postupně přidáváním %, které ho vylepšují, ale v tzv. breakpointech, skokově. Máte-li třeba u barbara 26% nebo 50% faster hit recovery, je to jedno, pořád to bude trvat ty 4 framy, pokud nedosáhnete 86%. A protože 86% je dost obtížné získat, tak dokud si nejste jisti, že to máte, je zbytečné nosit třeba charmy v inventáři, které přidávají nad 26%.

Hit Recovery Frame 8 7 6 5 4 3 2
Paladin         0% 32% 152%
Barbar       0% 26% 86%  
Amazon/Assassin     0% 20% 63% 200%  
Druid/Necromant   0% 18% 48% 125%    
Sorceress 0% 15% 39% 86%      

Proč se vlastně snažit o zkrácení doby zotavení? Souvisí to s rychlostí útoku nepřítele. Pokud je prodleva mezi jeho útoky kratší, než vaše doba na zotavení, nemáte šanci mu odpovědět útokem ani utéct, prostě vás umlátí.

Pokud tedy kouzelnice potká v duelu amazonku s rychlým lukem - speedazonku, která střílí šípy s prodlevou 7 framů (tj. 3.5 krát za sekundu) a kouzelnice nemá nic na urychlení zotavení, je ztracena, protože po 1. šípu, který ji zraní, se už nevzpamatuje a nebude schopna reagovat, její doba zotavení po útoku je 8 framů, tj. 0.32 sekundy, ale další šíp přiletí již za 7 framů, tj za 0.28 sekundy. Kouzelnice, která sníží svoji dobu na zotavení na 6 framů, tzn. že bude u sebe mít věci, které přidávají 39% zrychlení zotavování, bude schopna teleportu pryč a unikne před dalším šípem. Ještě horší je paladin útočící zealem a fanatismem, jeho prodleva mezi útoky je 5 framů neboli rychlost útoku ve framech je 5, tedy je schopen seknout 5 krát za sekundu. Hloupá kouzelnice, která by ho nechala přijít na bojovou vzdálenost zblízka..tady by šanci neměla vůbec…

Toto však neplatí jen pro duely. Prodleva u normálního útoku je většinou 9 framů, takže jedna potvora, pokud nemá auru fanatism, vás neumlátí, aniž byste mohli reagovat. Problém je, když se dostanete do tlupy a dostáváte útoky z více stran. Pokud jsou potvory 3-4 a vy máte dlouhou dobu na zotavení….

Věci, které mají vlastnosti Fast hit recovery mohou být zbraně, výbava - třeba opasky nebo brnění i helmy, ať magické nebo unikátní i rare. Také existují charmy s touto vlastností. Žádná postava by neměla mít problém dosáhnout zkrácení doby na zotavení o 1 frame, ale např. u bowamazonky nebo nekra, které hodláte držet hezky zpovzdálí, nemá fast hit recovery příliš význam.

Dále je to na zvážení, obecně postavy bojující na blízko by se měly snažit lepší fast hit recovery, i když třeba barbar mívá hodně života, takže o tu jednu dvanáctinu hned tak nepřijde. Také paladin, který začíná na 4 framech a 75% útoků stejně vyblokuje, se nemusí o výbavu s fast hit recovery až tak moc zajímat. Asska, která používá nepřerušitelný útok je také za vodou