DiablovoDoupě LITE - texty a odkazy

Rychlost útoku - kalkulátor rychlosti

pro verzi 1.10 (1.09)

Jako první úvodní čtení pro ty, kteří si tyto otázky nikdy nekladli, bych doporučila článek od Dhala Rychlost zabíjí, který vysvětluje základní pojmy. Vzorce můžete přeskočit, na to máme kalkulátory, o kterých bude řeč dále. Ten článek je dost podrobný a určitě stojí za přečtení, ale neděste všech těch vzorců, nebudete je potřebovat.

Jen krátké shrnutí, proč je rychlost a případně zrychlování zbraně důležité. Každá zbraň má svou základní rychlost a každá postava má „vrozenou rychlost“ zacházení se zbraněmi, která se liší i podle třídy zbraní, nekro je pomalý s kladivem ale rychlý s daggerem, sorcka je pomalejší skoro se vším (co se týká zbraní - není určena pro boj ale kouzlení).
Rychlostí útoku se dá vyvážit menší damage (škoda) zbraně, hezký příklad uvádí Dhal v případě, že máte třeba charmy, které přidávají škodu, u rychlejší zbraně se uplatní vícekrát.
Rychlost vašeho útoku také znemožňuje nepříteli reagovat, protože po každém vašem zásahu je trochu otřesen a musí se vzpamatovat (hit recovery).

Co je IAS.
IAS je zvýšení rychlosti útoku. Lze jej získat tak, že do zbraně socketnete (vložíte) runu SHAEL nebo jewel s procentem IAS. Můžete nosit rukavice, brnění, pásek nebo i přílbu, které přidávají IAS, můžete jewely s IAS socketnout do přílby nebo brnění.
No a co z toho? Na postavě je třeba celkem 60 %IAS (všechna ta procenta z položek sečtěte, přičtěte i ta, co jsou zobrazena v popisu zbraně, pokud tam jsou)… jsem teď rychlejší? o kolik? jak rychle útočím za vteřinu bez a jak rychle s IAS?

Rychlost zbraně se nemění plynule, ale skokově, v tzv. breakpointech, které se od sebe vzdalují , jak se blížíte k horní hranici možného zrychlení a tam někde je hranice, kdy stojí za úvahu, kdy všechno vybavení podřídit rychlosti, nebo už to prostě nestojí za to. Na začátku, když zrychlujete třeba luk, stačí pro změnu rychlosti 10% IAS, jak se blížíte k mezní hranici rychlosti zbraně, je IAS potřebný proto, aby se o něco zvýšila rychlost zbraně třeba i 100%.

Mezní hranice rychlosti zbraní (převzato od Dhala):
Pro Zeal paladina 4 fps ,tedy 6,25 útoku/sekundu
Max rychlost luku je 7fps, tedy 3,5 útoku /sekundu
Max rychlost kuše je 11 fps, tedy 2,2 útoku /sekundu
Max rychlost Fury druida je 5 fps, tedy 5 útoků/sekundu
Rychlost whirlwindu je popsána blíže v Dhalově článku

Kalkulátor vám stejně oznámí, že jste dosáhli maximální rychlost zbraně a další IAS je zbytečný.
Pro dosažení výše uvedených mezních rychlostí je obvykle třeba velmi rychlých zbraní a extrémně vysokého počtu položek s IAS. Doporučuji pár pokusů s kalkulátorem, kde si prohlédnete, jak se mění rychlost zbraně se zvyšujícím se IAS. Běžně dosažitelné zrychlení je okolo 40-70 IAS, 1-2 runy SHAEL, rukavice s 20% IAS a případně jewely, nebo brnění, které přidávají rychlost (Twitchthroe, Craw cow, Stealskull, Mavinas diadem). Pro vyšší hodnoty se např používají jewely socketnuté do brnění se 4 dírami, to už se jedná o speciální buildy zcela podřízené rychlosti.

K tomu, abyste zjistili, jak moc lze a zda má vůbec cenu zbraň urychlovat, slouží následující kalkulátor.
diablo2.de

následuje popis komentářů a okének formuláře, které musíte vyplnit.
Character: zvolte postavu, která bude nosit zbraň
Weapon: zvolte typ zbraně, u unikátních zbraní je to trošku problém, protože typ není vždy zřejmý, ale každá unikátní zbraň vychází ze základního typu zbraně. Nejlépe to najdete třeba zde diabloII.net
Weapon type: jedno /obouruční
IAS: součet zrychlení, které máte na položkách (rukavice, přílba, brnění, runa SHAEL ve zbrani a zrychlení, které je uvedeno na zbrani - např 80 u burizy)
Weapon IAS: pro druidy shapeshiftery funguje zrychlení ve zbrani a mimo ni jinak. Zde uvedete zrychlení uvedené na zbrani a příp. runu shael nebo jewel se zychlením, v horním okénku pak jen IAS na ostatních položkách výzbroje
Skill: některé postavy používají skily, které ovlivňují rychlost útoku, pokud je to tento případ, vyberte ho:
Fanatism: úroveň skilu pouze pro paladina
Frenzy: úroveň skilu pro barbara
Werewolf: pro druidy vlčáky – úroveň skilu
Burst of speed: úroveň skilu pro assku
Výsledky jsou prezentovány dvěma způsoby:
1. jako rychlost, která se vyjadřuje počtem frame potřebných animaci na útoku (diablo pracuje s 25 framy/sekundu).
2. Pokud vám to nic neříká, neřešte to a použijte druhý řádek - frequency, který ukazuje, kolik útoků lze provést za sekundu

Pokud se při přidávání zrychlení objeví červený nápis, znamená to,že jste dosáhli maxima rychlosti pro třídu zbraně (11 frame pro kuš, 7 frame pro luk…)

Jak to funguje, vidíte, když postupně přidáváte zrychlení - vidíte, že někdy se rychlost zbraně nemění ani když přidáte třeba 50 IAS,.
Data skilů označených * jsou pouze experimentální a jedná se o odhad

Příklad: Mám unikátní luk goldstrike, v tabulce na diabloii.net si najdu ,že se jedná o Gothic bow, zvolím si tedy postavu Amazon, typ zbraně Gothic bow, do IAS dám 50, které je uvedeno v popisu zbraně a vidím, že bez jakéhokoli urychlení tento luk bude střílet 11fps, tedy 2,2 útoku /sekundu Dobře…hmm tak si vezmu rukavice s 20%IAS, třeba Magmus skin…přidám 20 IAS., tedy celkem 70 celkem, rychlost zbraně bude 10fps, tedy 2,5 útoku/sekundu. To jde, a co takhle Shael do luku ? tedy celkem 90 IAS ..a hele, jsme na 9fps, tedy 2,7 útoku za sekundu. Takže celkem bez námahy jsem zvýšila kadenci střelby z 22 šípů za 10 sekund na 27 šípů za 10 sekund.. to už se pozná. Tak co dál ? To se mi líbí ..tak co kdybych přidala 2 jewely do brnění (15+15IAS) ..celkem 120…eee co to??? rychlost se nemění, ….zde je ta hranice pro luk, kdy potřebujete pro další breakpoint, tj zvýšení rychlosti zbraně o 1 frame o hodně více IAS..postupným přidáváním IAS zjistíte, že další breakpoint je až u 150 IAS a je to 3,1 šípů za sekundu. Teď je čas se rozhodnout, jestli to stojí za to, obětovat ostatní atributy výzbroje a nacpat tam všude jewely, použít výzbroj s IAS a dosáhnout kadence o 4 šípy za sekundu vyšší. No, u tohoto druhu luku pro normální build asi ne. Gothic bow má základní rychlost +10, nejrychlejší luky jako např blade bow ji mají –10 , tedy je potřeba pro stejnou rychlost střelby o 20 IAS méně. U těchto luků pak stojí za to snažit se o rychlost, protože mají i menší damage.