DiablovoDoupě LITE - texty a odkazy

Rychlost pohybu

pro verzi 1.09 - 1.10 *


Compiled by Tommi Gustafsson
Originál : Movement speed
Translated by SuE with kind geneal permission from Tommi

* Pozn k verzi: ačkoli tento článek vznikl pro verzi 1.09, nebyl zatím zpochybněn ani pro verzi 1.10, s výjimkou opravy zabugovaných předmětů se slow, které by se teď měly počítat korektně (a jejichž účinek je v PvP omezen na 50% ??, nejsem si jistá)

1. Yardy

Rychlost pohybu v DiabloII je měřena v yardech za sekundu (yards/s).
Yard je 48 pixelů horizontálně a 24 pixelů vertikálně Více o tom lze nalézt zde
1.1 Viditelná obrazovka v yardech
Velikost obrazovky je 640x480 nebo 800x600 pixelů. Viditelná obrazovky má následující rozměry v yardech:

Velikost obrazovky Viditelná obrazovka Šířka Výška
640 x 480 640 x 432 13.3 yardů 18 yardů
800 x 600 800 x 552 16.7 yardů 23 yardů


2. Základní rychlosti pohybu

Zakladní rychlost chůze a běhu je pro všechny postavy stejná

Běh/chůze Základní rychlost Poznámky
Chůze 4 yardy/s -
Běh 6 yardů/s Rychlost chůze +2 yardy/s.
Charge 9 yardů/s Paladinův bojový skill. Neovlivněn zvýšenou rychlostí chůze/běhu z věcí


Základní rychlosti pohybu potvor jsou různé

2.1 Minimální rychlost pohybu
Minimální rychlost chůze a běhu je 1 yard/s. Bez ohledu na to jak moc zchlazení nebo zpomalení jste, nemůžete se pohybovat pomaleji.
Rychlost běhu je počítána z nemodifikované rychlosti chůze a tak rychlost běhu může být nižší než 3yardy/s ale nikdy menší než 1yard
Pro charge ale žádný spodní limit není. Proto, pokud jste dostatečně zpomaleni, je možné se pohybovat při charge vzad

3. Zrychlení chůze/běhu

Rychlost pohybu je ovlivňována věcmi, skilly, vahou brnění/štítu a zpomalujívcími efekty jako zchlazení a zpomalení
3.1 Zrychlení chůze/běhu z věcí
Rychlost chůze a běhu je modifikována věcmi s vlastností Faster Run/Walk-zrychlení chůze/běhu (FRW) ale rychlost Charge jimi ovlivněna není
FRW z věcíztrácí postupně účinnost (diminishing returns). Üčinek zrychlení 0 % až 295 % (FRW) na rychlost chůze/běhu je v tabulce:

Účinek na rychlost v yards/s
FRW rychlost FRW rychlost FRW rychlost
0 % +0.00 100 % +2.40 200 % +3.40
5 % +0.16 105 % +2.44 205 % +3.44
10 % +0.36 110 % +2.52 210 % +3.48
15 % +0.52 115 % +2.60 215 % +3.52
20 % +0.68 120 % +2.64 220 % +3.56
25 % +0.84 125 % +2.72 225 % +3.60
30 % +1.00 130 % +2.76 230 % +3.60
35 % +1.12 135 % +2.84 235 % +3.64
40 % +1.24 140 % +2.88 240 % +3.68
45 % +1.36 145 % +2.92 245 % +3.72
50 % +1.48 150 % +3.00 250 % +3.72
55 % +1.60 155 % +3.04 255 % +3.76
60 % +1.68 160 % +3.08 260 % +3.80
65 % +1.80 165 % +3.12 265 % +3.80
70 % +1.88 170 % +3.16 270 % +3.84
75 % +2.00 175 % +3.20 275 % +3.88
80 % +2.08 180 % +3.24 280 % +3.88
85 % +2.16 185 % +3.28 285 % +3.92
90 % +2.24 190 % +3.32 290 % +3.92
95 % +2.32 195 % +3.36 295 % +3.96
3.2 Zrychlení chůze/běhu ze skillů
Skilly jako Vigor zvyšují rychlost pohybu Jejich účinek se se zvyšujícím se skilem nesnižuje FRW ze skilů je v tabulce:

FRW %
(Skilly)
Rychlost chůze/běhu Rychlost Charge
1 % +0.04 yardu/s +0.09 yardu/s
10 % +0.40 yardu/s +0.90 yardu/s
100 % +4.00 yardy/s +9.00 yardů/s


Například, Vigor na levlu dává 32 % FRW, což se přetransformuje na +1.28 yardů/s při chůzi/běhu a na +2.88 yardů/s při Charge. FRW z různých skilů se skládá
3.3 Snížení rychlosti kvůli brnění a štítu
Těžké a střední brnění a štíty snižují rychlost pohybu následovně

Brnění/Štít Rychlost chůze/běhu Rychlost Charge
Střední brnění -0.20 yardu/s -0.45 yardu/s
Střední štít -0.20 yardu/s -0.45 yardu/s
Těžké brnění -0.40 yardu/s -0.90 yardu/s
Těžký štít -0.40 yardu/s -0.90 yardu/s


Maximum snížení rychlosti chůze/běhu kvůli brnění a štítu je tedy 0.80 yardu/s (oba těžké). Maximální redukce rychlosti Charge je 1.80 yardu/s.
3.4 Zpomalující faktory
Zpomalující faktory jako položky se Slows Target By X% (zpomal cíl o X%), Holy Freeze, a zmrazení z chladových útoků jsou zpracovávány jako záporné FRW ze skillů

Účinek FRW rychlost chůze/běhu rychlost Charge Poznámky
Zmrazení z chladových utoků -50 % -2.00 yardy/s -4.50 yardů/s -50% půobí jen na hráče.Potvory mají své hodnoty
Položky se Slows Target By X% -100 % -4.00 yardy/s -9.00 yardů/s Tohle funguje špatně: Bez ohledu na to, kolik máte X%, funguje to jako -100%.
aura Holy Freeze - Slow % Slow % x -0.04 yardu/s Slow % x -0.09 yardu/s -
Kletba Decrepify -50 % -2.00 yardy/s -4.50 yardů/s -


Zpomalení z různých položek se skládá(tedy každá položka se slow přidává -100% FRW), a obecně zpomalující účinky různých typů se skládají
3.5 Bonusy k rychlosti potvor
Bonus rychlosti potvor jsou zpracovávány jako FRW ze skillu (účinky se nesnižují se zvyšováním skillu)
Základní rychlost potvor je odlišná a tak zrychlení v yardech/s není vždy stejné jako je tomu u hráčů.

Potvora FRW Poznámky
Normalní Champion +20 % -
Ghostly Champion -50 % -
Fanatický Champion +150 % -
Extra Fast Unique Boss +10 % - +60 % vybírá se náhodně. Přenáší se na miniony.

4. Vzorce pro výpočet rychlosti pohybu

4.1 Rychlost chůze
EffectiveWalkSpeed = BaseWalkSpeed * (1 + Skill_FRW / 100 + [Item_FRW * 150 / (Item_FRW + 150)] / 100 + Armor_Speed / 100)
kde
Navíc, je-li EffectiveWalkSpeed < BaseWalkSpeed / 4, EffectiveWalkSpeed = BaseWalkSpeed / 4.
Je zde tedy minimální úroveň 1 yard/s pro EffectiveWalkSpeed.
4.2 Rychlost běhu
EffectiveRunSpeed = BaseRunSpeed + BaseWalkSpeed * (Skill_FRW / 100 + [Item_FRW * 150 / (Item_FRW + 150)] / 100 + Armor_Speed / 100)
kde BaseRunSpeed je 6 yardů/s pro všechny postavy a zbytek viz výše.

Dosazením EffectiveWalkSpeed do tohoto vzorce dostaneme:
EffectiveRunSpeed = EffectiveWalkSpeed + BaseRunSpeed - BaseWalkSpeed

Zadáním hodnot BaseRunSpeed a BaseWalkSpeed do vzorce dostaneme:
EffectiveRunSpeed = EffectiveWalkSpeed + 2 yards/s

Navíc, když EffectiveRunSpeed < BaseWalkSpeed / 4, EffectiveRunSpeed = BaseWalkSpeed / 4.
Je zde tedy minimální úroveň 1 yard/s pro EffectiveRunSpeed.
4.3 Rychlost Charge
ChargeSpeed = BaseRunSpeed * (1 + Skill_FRW / 100 + Armor_Speed / 100) * 150%
Dosazením BaseRunSpeed a vynásobením 150%,dostaneme:

ChargeSpeed = 9 yards/s * (1 + Skill_FRW / 100 + Armor_Speed / 100)
 Pro ChargeSpeed není dolní hranice. Může být dokonce záporná

Acknowledgements

Hammerman for the movement speed formulas.
Jarulf for monster speed bonuses.
Karon for the movement speed formulas and extensive tests on movement speed, chill and slow effects and the like. Thanks!
Kyrene for pointing out that the running speed is normally exactly 2 yards/s greater than the walking speed.