DiablovoDoupě LITE - texty a odkazy

Účinky jedu

pro verzi 1.09

Toto je stručný výtah z vědeckého, lehce sadistického pojednání o účincích jedu - Tao of poison. Originál se nachází zde : http://www.diabloii.net/strategy/x-articles/taopoison.shtml
Ten článek se zbývá detailně rozborem výpočtu účinků jedu a buď bych ho musela přeložit celý nebo jen velmi stručně pár bodů a matematiku pominu zcela, nakonec, máme kalkulátor jedu.

Úvod
Ach, ten zázračný jed, nádherný typ útoku, který vám dovolí stát v pozadí a sledovat jak vaše kořist zezelená a pomalu chřadne a umírá. Jak nádherný pohled na to , jak život vašeho nepřítele pomalu uniká, a on neschopen změnit nevyhnutelný výsledek. A navíc, mocné potvory jsou zřídka resistantni na jed na rozdíl od jiných elementálních útoků.

Přehled
Jed je toxin, který poškozuje cíl po určitou dobu po své aplikaci. Položky nebo věci, které generují jedovou škodu, zvané zdroje jedu, mají popsáno jak jsou toxické tím, kolik životů uberou a jak dlouho je jed aktivní. Např unikátní pásek Snakecord má +12 poison damage over 3 seconds. Pokud udeříte potvoru, když na sobě máte tento pásek, potvora zezelená po dobu 3 sekund a ubere jí to 12 životů.
Trvání je to, co činí ze zabíjení jedem umění. Nemusíte pořád bušit do protivníka, plýtvat šípy nebo manu. Jeden rychlý úder a práce je skončena, což je zvláště pohodlné na blesky házející potvory.
Jediná nevýhoda zabíjení jedem je, že položky, které stealují (sají) manu fungují jen s fyzickou damge (škodou). Váš úvodní úder bude něco sát, pokud je fyzické povahy ale jed je elementální útok a tak z jedové škody se mana ani život sát nebude. Při útoku jedovatým plynem neděláte fyzickou škodu a tak nebudete sát vůbec

Takže: jed se nesčítá při jednotlivých úderech, jen se prodlužuje doba trvání. To je dobré vědět, že nepomůže do potvory bušit rychleji.
Při zjištování účinků je nutno brát v úvahu, zda se jedná o útok nablízko nebo na dálku.
Při posuzování položek co do účinnosti je nutno zvažovat, zda nás zajímá celková škoda nebo škoda za určitý časový úsek (škoda za frame nebo sekundu). Čím větší škoda za časovou jednotku, tím rychleji jed zabíjí, ale pokud je doba trvání krátká, nestačí pak celková damage na likvidaci potvory. Příkladem může být prefektní smaragd a TAL runa.

Runa má větší škodu za časovou jednotku ale perfektní smaragd má celkově větší škodu - o 33%. Musíte se rozhodnout, zda zvýšení rychlosti zabíjení stojí za ztrátu zabíjecí síly.

Jed je špatná volba pro rychle útočící postavy jako např paladin, protože se škoda nekumuluje na rozdíl od jiných elementálních poškození jako oheň nebo blesk..

Účinný jed pro zbraně nablízko
Při boji nablízko se musíte snažit o co největší škodu za časovou jednotku. Toho může být dosaženo použitím mnoha silných zdrojů jedu. Celková škoda je součet všech jednotkových škod a délka je průměr všech trvání.
Je velmi důležité sčítat škodu/čas jednotku (poison rate) nikoliv celkové škody. Vyvarujte se kombinování zdrojů s velkou škodou za čas. jednotku a zdrojů s několika položkami s malou škodou a krátkým trváním. Ačkoliv to zvýší vaši škodu za časovou jednotku, délka působení se sníží, čímž se sníží celková škoda. (tohle je trošku diskutabilní v závislosti na vašem stylu, protože pokud do potvory bušíte furt, je lepší vysoká jednotková škoda, byť krátká. Ale pokud praštíte a jdete dál, je důležité mít co největší celkovou škodu aby to potvoru posléze zabilo pozn překl.)

Účinný jed u zbraní na dálku
Z neznámého důvodu jed z více zdrojů trvá mnohem déle, když je dodáván pomocí luku nebo házecí zbraní. Stejně jako u zbraní nablízko, i dálková zbraň musí udělat fyzickou škodu, takže když netrefíte nebo je útok vyblokován, jed není účinný. Jedovatý plyn je dálková zbraň ale nedělá fyzickou damage a nelze ho zesílit dalšími zdroji jedu.

U zbraní na dálku je celková škoda za časovou jednotku stejná jako u zbraní nablízko - součet jednotlivých jednotkových škod. Avšak délka trvání působení jedu je součet všech trvání , nikoliv průměr. Tím je celková škoda mnohem větší než u zbraní nablízko.
To může vytvořit masivní škodu, když se zkombinuje mnoho zdrojů jedu.
Takže pro zvýšení jedové škody prostě přidávejte zdroje jedu, protože každá položka přidává jednotkovou škodu i trvání. Pokud chcete zabíjet rychle, vybírejte položky s vyšší jednotkovou škodou , pokud chceta maximalizovat škodu, používejte položky s nejvyšší celkovou škodou, jako perfektní smaragd.

Jed a skily
Existuje několik dovedností (skilů), které zvyšují jedový útok. Venom u assassinky a nekromancerův Poison dagger zlepší škodu a trvání vašeho jedu. Pokud jsou použity samostatně, přidávají jed k útoku podle popisu. Pokud jsou kombinovány s dalšími zdroji, zvyšují jednotkovou škodu normálně (viz výše) ale také prodlužují délku, protože jejich 2 sekundové trvání je přidáno k součtu trvání ale nejsou považovány za zdroj při výpočtu průměru trvání (u zbraní nablízko)

Poison javelin a Plague javelin u amazonky fungují jako další zdroj jedu. Jednotkové škody a délky se sčítají, ale jen u toho útoku, který udělá fyz. škodu. Oba skily tvoří mraky jedovatého plynu, které však nedělají fyz. škodu, a tak nejsou dalšími zdroji jedu ovlivněny.

Druidovy Rabies, nekromancerova Nova a Poison explosin také nedělají fyz. škodu, takže tyto toxiny nemohou být vylepšeny pomocí jiných zdrojů.
Ačkoliv druidův Poison creeper dělá fyz. škodu, je to oddělená jednotka a nemůže přejímat jed z jiných zdrojů. Jed nekromancerových skeletonů také není možné vylepšovat položkami, pouze jeho délku lze zvýšit zvýšením skeleton mastery.
Další skill, který ovlivňuje jed je amazončin Multiple shot, jeho 25% snížení škody ovlivňuje všechnu škodu, včetně jednotkových jedových škod.

Kontrola jedu
Zaprvé, postavy nemohou umřít na samotný jed na rozdíl od potvor a žoldáků a minionů.
Jed vám sebere životy až na jeden.
Jed zabraňuje potvorám, aby se léčily, ale nezabraňuje lidem v regeneraci.

Odolnost proti jedu můžete zvýšit zvýšením resistů anebo položkami, které redukují trvání jedu
Mějte na paměti, že na NM i hell je snížena nejen resistance ale i redukce délky, takže v hell bude mít jed 2 krát větší účinek po 2 krát delší dobu.
Položky s resist all i barbarova Natural resistence zvyšují jen odolnost na jed, nesnižují délku. Jediný skil, který to umí, je paladinova aura Cleansing.

Závěr
Poslední věc, kterou chci zdůraznit je, že jed není jen o jednotkové škodě a trvání, je to pocit uspokojení a moci, který cítíte po dobře vykonané vraždě

Kalkulátor jedu se nachází zde: http://stats.diabloii.net/poison

vyberete z nabídky zdroj jedu, u charmů vyberete příslušnou předponu (prefix) nebo příponu (of suffix), kterou charm má, nutno rozlišovat velikosti charmů.
Kliknete na Add source a dole se začne tvořit tabulka s výpočtem. Sjeďte dolů lištou a zaklikněte, zda se jedná o zbraň na blízko - melee nebo na dálku - ranged. U každé další položky vždy klikněte na Add source, příklad dole ukazuje tabulku pro ASSKU používající Skill Venom, luk s runovým slovem Venom a rukavice Venom grip a pár jedových charmů.

Item Poison Dam. Rate mod. Length mod. Damage mod.
Toxic Large Charm +90 hp over 5 sec +18,06 hp/sec +5 sec +1899,16 hp
Tal rune +75 hp over 5 sec +15,03 hp/sec +5 sec +1817,43 hp
skill Venom (level 18) +325-365 hp over 2 sec +172,5 hp/sec +2 sec +5739,84 hp
Venom rune word +213 hp over 7 sec +30,46 hp/sec +7 sec +2737,64 hp
Venom Grip +60 hp over 4 sec +14,94 hp/sec +4 sec +1547,46 hp
Pestilent Large Charm +175 hp over 6 sec +29,19 hp/sec +6 sec +2452,83 hp
Large Charm of Blight +6 hp over 3 sec +2,05 hp/sec +3 sec +906,29 hp

+8709-9356 poison damage over 32 seconds
Average of 282.27 damage per second
Ranged Weapon

Vidíte, že celková škoda je docela impozantní -8000-9000 jedu stačí na běžnou potvoru v Hell bohatě, jen to holt bude chvilku trvat… no a co, vystřelíte, potvora zezelená a máte vystaráno, můžete jít dál, nebo se stáhnout zpět a počkat si.
Před dalším výpočtem stiskněte tlačítko RESET calculator