DiablovoDoupě LITE - texty a odkazy

NextDelay - skrytý časovač u skillů

pro verzi 1.10

Co je next delay?

Je to skrytý timer - časovač, který funguje u některých skillů a omezuje, jak často může být jeden cíl zasažen útokem ze skupiny skillů s nextdelay. Funguje to podobně jako zpoždění u kouzel ale funguje to na skily různých postav i v partě.

Rozdíl mezi normálním zpožděním kouzla, které vidíte - nemůžete útočit a nextdelay, o kterém většinou ani nevíte, je v tom, že sice můžete útočit, ale cíl je nezasažitelný po určitou dobu, která je dána časovačem skillu, kterým byl předtím zasažen, (šance na zásah je nastavena na 0, dokud časovač nevyprší). Navíc u zpoždění kouzla to platí jen pro vás, u časovače nextdelay je to zpoždění platné pro všechny skilly této skupiny i u jiných postav ve hře, které na ten daný cíl útočí.

Je to nepříjemné, protože, když se třeba v partě sejde více postav, které používají skilly s nextdelay, rychlost zabíjení se tím snižuje. Původní smysl toho byl asi zabránit tomu, aby třeba potvora byla zasažena víckrát , protže skill nějakou dobu trvá. Bohužel ten časovač nezabrání dalšímu zásahu jen od tohoto příslušného skillu dané postavy ale od jakéhokoli jiného skillu, který má také časovač. Skilly bez časovače tohle zpoždění neovlivňuje.

Pokud vás zajímá, jak na to přišli, podívejte se do diskuse v lurkerlounge - Crystallion, Zath, Adamantine a Runaval. Začíná to někde uprostřed toho threadu. A je to krásný případ objevu nesrovnalosti - vytvoření teorie - pokus - protiteorie - zdokonalení metody - pokusu a konečný závěr. Vědecký výzkum jak vyšitý. Taky je tam hezky vidět, jak se takové pokusy řeší modifikacemi MPQ files. No lahůdka :-).

Stáhla jsem ten obrázek, který tam poslal Adamantine, seznam všech nextdelay skillů, včetně těch u potvor.

Ve foru dii.net už je jen ten výsledek - seznam skillů s Nextdelay:

A já to zkusila přeskládat podle postav (seznam převzat z diabloii.net)
NextDelay ve framech podle postav
Amazonka : Multi Shot 4 Strafe 4 Lightning Strike 4
Asska Shock Web 25 Blade Sentinel 25 Wake of Fire 4 Claws of Thunder 4 Phoenix Strike 4 Dragon Flight 4
Barbar War Cry 6 Grim Ward 6 Battle Cry 4 Battle Command 4 Battle Orders 4
Druid Twister 25 Tornado 25 Volcano (1.erupce ?) 10 Volcano (koule?) 5 Fissure 5 Shock Wave 4
Kouzelnice Chain Lightning 4 Nova 4 Frost Nova 4
Nekro Poison Nova 4
Paladin FoH Holy Bolts 4

Ty 4 framy asi nejsou až taková katastrofa ale těch 25, to už je jedna sekunda :-(