DiablovoDoupě LITE - texty a odkazy

Runová slova - analýza vzácnosti


Pro verzi 1.10

Autor:Anihilitaris

Runové slová vznikajú vložením určitých rún v správnom poradí do konkrétneho predmetu, ktorý musí spĺňať niekoľko podmienok. Je veľa návodov ako na to. Na Internete nájdete aj články, ktoré rozoberajú užitočnosť jednotlivých runových slov, alebo sa venujú ich triedeniu podľa počtu soketov. Nájdete aj kalkulátory, ktoré vám prezradia aké runové slová môžete zložiť z rún, ktoré vlastníte. V tomto článku nájdete usporiadanie runových slov, podľa ich "náročnosti", ktorú vám zaberie ich zloženie. Tiež sa napríklad dozviete, ktoré runové slová viete ako prvé zložiť a používať v boji proti nepriateľom. Ide teda o akýsi rebríček ich vzácnosti. Pre zostavenie tohto rebríčka použijem bodovací systém, kde podľa určitých pravidiel budem priraďovať runovým slovám body. Poďme teda najprv k pravidlám, podľa ktorých sa bude bodovať.

Runy majú svoje vlastné "treasure class" (TC). Týchto TC je celkom 17, pričom v každom TC sú 2 runy. Výnimku tvorí posledný TC, ktorý obsahuje len runu ZOD. Všetkých rún je teda 33 a delia sa do troch skupín. Pretože aj v rámci týchto skupín runy nepadajú rovnako často, v každej skupine si ich zoradíme ešte od najčastejšie sa vyskytujúcich rún po najmenej. Prvú skupinu tvoria tzv. bežné runy (Common Runes, CR) a patria sem nasledovné runy: EL, ELD, TIR, NEF, ETH, ITH, TAL, RAL, ORT, AMN, SHAEL, THUL. Druhú skupinu tvoria tzv. vzácne runy (Semi-Rare Runes, SR) a patria sem tieto runy: SOL, DOL, HEL, IO, LUM, KO, FAL, LEM, PUL, UM. Poslednú skupinu tvoria tzv. extrémne vzácne runy (Extremely Rare Runes, ER) a nájdete tu také klenoty ako: MAL, IST, GUL, VEX, OHM, LO, SUR, BER, JAH, CHAM, ZOD.

Bodovací systém
Začíname jedným bodom, pre prvú runu v prvom TC. Medzi TC pridávame k číslu toľko bodov, koľko bola posledná hodnota z predchádzajúceho TC. Hodnota čísla v rámci TC sa bude inkrementovať dynamicky, podľa zvyšujúceho sa TC. Pri prechode do TC, ktoré patrí do inej skupiny (CR, SR, ER) pridáme extra bonusy aby sme výraznejšie od seba oddelily runy z iných skupín. Rád extra bonusu bude pritom o jeden vyšší ako rád poslednej runy z predošlej skupiny, pretože aj padanie rún z iných skupín sa rádovo líši. Nakoniec posledná runa ZOD bude od odstatných oddelená zvláštnym bonusom, keďže padá najmenej (prakticky vôbec).

Z uvedného teda možeme vytvoriť bodovaciu tabuľku nasledovne:
Bežné runy - extra bonus: +0
TC 1EL+11
ELD+12
TC 2TIR+24
NEF+26
TC 3ETH+612
ITH+214
TC 4TAL+1428
RAL+230
TC 5ORT+3060
AMN+1070
TC 6SHAEL+70140
THUL+10150
Vzácne runy - extra bonus: +1 000
TC 7SOL+1 0001 150
DOL+501 200
TC 8HEL+1 2002 400
IO+1002 500
TC 9LUM+2 5005 000
KO+2505 250
TC 10FAL+5 25010 500
LEM+50011 000
TC 11PUL+11 00022 000
UM+1 00023 000
Extrémne vzácne runy - extra bonus: + 100 000
TC 12MAL+100 000123 000
IST+27 000150 000
TC 13GUL+150 000300 000
VEX+50 000350 000
TC 14OHM+350 000700 000
LO+70 000770 000
TC 15SUR+770 0001 540 000
BER+110 0001 650 000
TC 16JAH+1 650 0003 300 000
CHAM+700 0004 000 000
TC 17ZOD+4 000 000 zvláštny bonus +2 000 00010 000 000
Takže runové slová budú zoradené nasledovne:
Runové slovoPatchPočet bodovPoznámka
Steel1.095
Nadir1.0910
Malice1.0927
Leaf1.0934
Stealth1.0940
Zephyr1.0972
Strength1.0974
Ancient's Pledge1.09118Jedna z odmien v 5 akte
Holy Thunder1.09130
Rhyme1.09152
King's Grace1.09250
Radiance1.091 170
Lore1.091 210
Honor1.091 239
Black1.092 656
White1.093 700
Smoke1.095 006
Melody1.095 396
Memory1.098 662
Passion1.1012 262
Wealth1.0916 254
Lionheart1.0917 900
Crescent Moon1.1023 144
Stone1.1050 140
Gloom1.1055 500
Venom1.09124 228Prvá extrémne vzácna runa
Sanctuary1.10133 500
Delirium1.10163 500
Heart of the Oak1.10377 400
Kingslayer1.10456 500
Silence1.09503 606
Chaos1.10733 500
Call to Arms1.10973 100
Exile1.101 201 200
Beast1.101 801 004
Chains of Honor1.101 824 200
Bramble1.102 240 042
Eternity1.103 341 220
Fury1.093 600 012Najlepšie runové slovo v 1.09 !!!
Famine1.104 010 560
Enigma1.104 950 014
Doom1.105 495 400
Hand of Justice1.106 310 070
Breath of the Dying1.1010 352 415

Najvzácnejším runovým slovom je teda vďaka rune ZOD Breath of the Dying a zrejme pôjde spolu s charmom Annihilus aj o najvzácnejší predmet v hre vôbec (existuje vôbec niekto komu runa ZOD vypadla pri fair-play hre v klasickom LoD?). Naopak runové slovo Steel máte veľkú šancu zložiť už v prvom akte na normal. Najvzácnejším runovým slovom z 1.09 je (vďaka rune JAH) Fury a nie Silence. Z tabuľky tiež vyplýva, že väčšina runových slov z patchu 1.10 je určených len pre najlepších (resp. najšťastnejších) hráčov. Tiež je možné, že vypadávanie rún bolo prepracované a budú padať "častejšie" aj vyššie runy, bohužiaľ zatiaľ to tak nevyzerá, keďže už nejaký ten čas hrám LoD v1.10.

Verzia 1.1, 24-11-2003, Anihilitaris (necromancer