DiablovoDoupě LITE - texty a odkazy

Resistence, imunity a skily


Pro verzi 1.10

Potvory mohou mít resistence na oheň, chlad, blesky, jed, magické a fyzické Je-li procento resistence rovno nebo větší než 100%, je potvora imunní.
Pozn: Globální 50% fyzická resistence potvor na Hell, která byla v patchi 1.09 byla zrušena.

U hráče jsou resistence omezeny na 75% (s věcmi +max to resistence je max 95%) .
Výjimka je fyzická resistence, která je omezena na max 50%. Fyzická resistence u hráče se dá dosáhnout věcmi s % damage reduced.
Jestli se dá dosáhnout hranice magické resistence, nevím, nezkoumala jsem věci ale pochybuju (v 1.09 existoval na to pouze 1 craftovaný štít, který dával 5%)
Pozn: procentní absorbce je omezena na 40% (v 1.09+ byla 100%, takže s amuletem rising sun nebo 2lightsabry jste byli imunní, to už teď neplatí)

Skily na snížení resistencí:
Funguje to tak, že se od procenta resistence potvory odečte procento snižovacího skilu. Výsledek může být I záporný, minimum je -100%.

Amplify damage snižuje fyzickou resistenci potvor, vždy se odečítá -100%, u potvor, které mají fyzickou resistenci 0 (což je většina), se tak damage fyzického útoku zdvojnásobí

Decrepify - snižuje fyzickou resistenci potvor, vždy se odečítá -50%

Lower resist - snižuje resistenci na oheň, chlad, blesky a jed. Odečítá procento, které je u skilu podle investovaných bodů. Na rozdíl od 1.09 nesnižuje magickou resistenci a proto už nemá smysl jej používat spolu s bone spirit/spear.

Conviction - snižuje resistenci na oheň, blesky a chlad. Odečítá se procento, které je u skilu podle investovaných bodů.

Neexistuje skill, kterým by se dala snížit magická resistence.

Cold mastery - snižuje resistenci na chlad, na rozdíl od 1.09 může jít až do záporných hodnot a proto má význam do neho investovat i v boji proti potvorám.

Imunita a pierce (proražení imunity)
V patchi 1.10 lze pomocí skillů prorazit imunitu potvor. Funguje to tak, že na imunní potvory se uplatní příslušný skill / 5 , tedy jedna pětina hodnoty skilu. To se odečte od hodnoty resistence potvory. Pokud je výsledek menší než 100%, ztrácí potvora imunitu.
Potvory v 1.10 mohou mít resistence vyšší než 100%, (podívejte se na statistiky na d2data.net), pak jsou samozřejmě imunní, a pokud rozdíl po odečtení snižovacího skilu není menší než 100%, imunní zůstanou.

Skily amplify, decrepify, lower resist a conviction mohou prorazit příslušnou imunitu.
Cold mastery na imunní potvory nefunguje
Skily na snížení resistencí, které získáte jen z věcí, neprorazí imunitu.

Příklady:
1.potvora, která je má fyzické resistence 100%, je tedy fyzicky imunní, bude po amplify mít resistenci : 100% - 100%/5 = 80% , přestane být imunní a má pouze fyzickou resistenci, a můžete ji umlátit fyzickým útokem.
2. potvora, která má 119% resistenci bude mít po amplify: 119% - 100%/5 = 119% - 20% = 99% , přestane být imunní ale likvidovat fyzicky ji bude asi docela oříšek :-)
3. Potvora, která má 120% resistenci, bude po amplify : 120% - 100%/5 = 120% - 20% = 100% , potvora zůstane imunní.
4. Potvora, která má 100% fyzickou resistenci, bude mít po decrepify : 100% -50%/5 = 90% , přestane být imunní a bude navíc zpomalená.
5.potvora, která má 110% fyzickou imunitu, bude po decrepify: 110% - 50%/5 = 100% , potvora zůstane imunní ale přesto bude na ni působit zpomalení z decrepify.
6. Potvora, která má imunitu třeba na chlad 120% a paladin má 150% conviction: 120% - 150%/5 = 120% - 30% = 90% resistence , přestává být imunní

Z výše uvedených příkladů je zřejmé, že :
1. je-li fyzická imunita vyšší než 119%, amplify ji neprorazí.
2. je-li fyzická imunita vyšší než 109% decrepify ji neprorazí
3. je-li imunita na oheň, chlad nebo blesky vyšší než 129%, conviction na 150% (max?) ji neprorazí
4. je-li imunita na oheň, chlad, blesky nebo jed vyšší než 109%, lower resist ve výši 52% (20 bodů) ji neprorazí.


Conviction, Lower resist a cold mastery.
Tyto 3 skily mohou působit společně.
Cold mastery sice samo imunitu neprorazí, ale pokud je potvora po conviction nebo lower resist jen resistentní, aplikuje se jako u normálních resistencí.
Je-li potvora imunní a lower resist a nebo conviction prorazí imunitu, je další skill aplikován v plné výši. Pokud třeba lower resist nestačí na proražení imunity, aplikuje se i conviction jen ve výši 1/5, a pokud ani pak nedojde k proražení imunity, cold mastery není účinné.

Co z toho vyplývá? Že by se kouzelnice měly dávat do party s paladinem nebo necrem.

Asi těžko budete ve hře počítat, kterou potvoru proklít či zasáhnout, a kterou ne. Celé tohle povídání je tu proto, abyste věděli, že:
1. imunitu potvor můžete někdy prorazit
2. ale někdy to nejde :-)

Psáno podle následujících zdrojů. Jestliže vám angličtina nečiní potíže, máte zájem o vzorce a trošku teorie, pročtěte si to. Jsou to velmi zajímavé diskuse. zde, zde a zde (na lurker lounge jsem si špatně poznačila odkaz, určitě tam byla ještě jedna diskuse, sry)
A velký dík patří Adeyke, který provedl většinu testování v těch diskusích popisovaného
.