DiablovoDoupě lite - texty a odkazy

Nejen o počítačové hře Diablo2 LOD

[ Diablo]     ED bug - chybný výpočet škody        26. 5. 2004

ED bug.vysvětlil Adeyke :
Pokud je v některém kusu výbavy %ED a +min nebo +max ED, nepočítá se damage správně.
%ED znamená procentní zvýšení damage (škody) zbraně
+min, + max znamená přímé přičtení bodů k základní damage (škodě) zbraně.

V čem spočívá ten bug?
Je-li současně na nějaké zbroji %ED a +min, bude se procentní zvýšení aplikovat jen na max damage,
Je-li současně na nějaké zbroji %ED a +max, bude se procentní zvýšení damage aplikovat jen na minimální damage

Jewel s ED/+min bude vždy lepší, než jen +min stejné hodnoty
Zda by byl ED/+min lepší než jen ED není tak jednoznačné, a závisí to na hodnotách damage zbraně. U zbraně s vysokou damage je lepší jewel s ED, ale pokud máte hodně ED na jiných věcech, bude lepší +min
To samé platí pro ED/+max

Tento bug se vyskytuje na brněni, helmách i štítu. Není na zbrani.
V odkazu je i praktický příklad, pokud máte zájem

Upřesnění k ED bugu v další diskusi: má-li třeba brnění jewely s ED, +min a +max, neuplatní se ED vůbec (neuplatní se procentní zvýšení škody, jen ty přídavky k minimální a maximální škodě zbraně)

[link]  Názory  

Předcházející příspěvek: A je to!!!
Následující příspěvek: Hrajeme si se zy-el