DiablovoDoupě LITE - texty a odkazy

Necromancer: Blood golem od Tommi

pro verzi 1.09

Autor: Tommi Gustafsson,
Originál :zde
Překlad: SuE

1.Speciální vlastnosti Blood golema
Blood golem má 3 speciální vlastnosti: sání života, sdílení damage(škody) a uzdravování
1.1.Sání života
blood golem krade život z potvor, které udeří. Funguje to následovně:
-blood golem se musí trefit aby stealoval
-kradení života je závisí na fyzické škodě, kterou golem udělá
-procento života, které golem krade, je závisí na urovni golema (86% na levlu 1, 138% na levlu 20)
-70% ukradeného života je přidáno ke golemovu životu a 30% ukradeného života je dáno nekromancerovi

Příklad:
jestliže má golem 126% kradení života a udělá 50 škodu, dostame 63 života . 44.1 života je přičteno ke golemově životu a 19.8 jde nekrovi. Kradení života golemem má nasledující mechanismus:

-Jestliže golem dosáhne plný život při kradení života , zbytek ukradeného života jde k nekrovi
-Jestliže nekro dosáhne plný život, zbývající léčení jde ke golemovi
-Škoda dělaná golemem a množství ukradeného života jsou ovlivněny fyzickou resistencí cíle.
-Blood golem nemůže krást život potvorám fyzicky imunním
-Blood golem nemůže udělat větší škodu než je život co zbývá potvoře. Život ukradený potvoře je tedy omezen %kradení života*počet životů cíle.

Amplify damage pomáhá golemovi dělat větší škodu a krást více života, tím ,že se redukuje fyzická odolnost potvor o 100%.
1.2.Sdílení škody
-Blood golem sdílí poškození, které utrpí , s nekromancerem. Sdílení poškození funguje následovně:
-Blood golem dostane 90% poškozeni a nekro 10%
-Nekromancer nemůže být tímto poškozením zabit, jeho život se může snížit až na 1 bod.
-Poškození golema je omezeno počtem jeho životů
-Bone armor nechrání proti poškození sdíleném s golemem

Povšimněte si, že:
-Golem dostává 3x větší poškození od akt 1-4 bossů a 4krát větší od Baala.
-Znovu vyvolání blood golema zabrání golemovu umrtí ale neuvlivní sdílené poškození. Znovu vyvolání je užitečné, pokud si chcete být jistí, že golem neustále krade život
1.3. Přenos uzdravování
-Blood golem dostává část z uzdravování, které obdrží nekromancer. Pokud nemá plné zdraví, dostane blood golem 25% z léčení, nekro dostane 75%
2.Interakce s Thorn a Iron Maiden
-Blood golem krade život i tehdy, když potvora, která na něj útočí obdrží poškození od aury Thorns nebo kletby Iron Maiden (nebo Spirit of barb). Funguje to následovně:
2.1 Mechanismus Thorns a Iron Maiden
Thorns a Iron Maiden funguje následovně:
1. Útočník musí zasáhnout cíl v boji nablízko aby obdržel damage z Thorns nebo Iron Maiden. Vracená damage zasahuje útočníky automaticky
2. Damage z Iron Maiden a Thorns je vypočítávána z fyzické damage způsobené obránci, po uplatnění všech modifikátorů damage kromě modifikace XvX a Energy shieldu.
To se bere jako zdrojová damage pro Thorns a Iron Maiden.
3. Thorns a IM způsobují útočníkovi fyzickou damage ,která se rovná zdrojová damage krát %vrácené damage/100
4. Vrácená damage je ovlivněna všemi modifikátory damage útočníka včetně XvX a Energy shieldu.
5. Thorns ani IM nespouštějí žádné speciální schopnosti jako Life Tap, crushing blow nebo cold armor u kouzelnice kromě schopnosti blood golema sát život. Při tom se jako zdrojová damage pro sání používá vrácená damage po všch modifikacích. Toto je jediná schopnost, jenž je spouštěna z damage Thorns nebo IM.

Damage z Thorns a IM je redukována fyzickými resistencemi u obránce i útočníka
2.2 Blood Golem s Thorns a Iron Maiden
Damage z Thorns nebo IM je počítána jako útok blood golema a proto on saje život, který je roven vrácené damage krát golemovo %sání života
Protože IM a Thorns způsobují velmi vysokou damage, blood golem také saje velmi mnoho života. Blood golem má 0 fyzickou resistenci, a proto se damage, která je mu způsobována, neredukuje. Na druhé straně, potvory v Hell mají 50% fyzickou resistenci.

Blood golem se stává "immunní" na fyzickou damage v boji nablízko, když krade více života, než mu potvory dělají damage.
Aby se dosáhlo tohoto stavu v obtížnosti Hell, je potřeba, aby buď IM bylo na úrovni 2 nebo vyšší (225%+ vracené damage) nebo byla aura Thorns na jakékoli úrovni (250%+ vracené damage). Takový blood golem může dostávat damage nekonečně dlouho a při tom z něho proudí léčení
2.3 Komu je připsáno zabití, když je potvora zabita od Iron Maiden nebo Thorns?
Iron Maiden. Tvor, který zaútočil je považován za toho, kdo zabil. Proto, pokud se potvora prokletá IM zabije o nějakou neutrální jednotku jako je Bone Wall nebo Bone Prison, Nekromancer nedostane zkušenosti(exp).
Thorns. Tvor, který poskytuje auru, je považován za toho, kdo zabil. Pokud je tedy aura od pomocníka, je on považován za toho, kdo zabil. Proto se berou v úvahu jeho magic find a gold find, stejně jako nekromancerův, který má tohoto pomocníka. Jak nekro, tak pomocník získají zkušenosti.
2.4 Měl bych používat Thorns nebo Iron Maiden s blood golemem?
Užitek z Thorns a Iron Maiden je tak vysoký, že by se vždy jedno z toho nebo oboje mělo s blood golemem používat
Amplify Damage také pomáhá golemovi sát více života a zvyšuje damage z Thorns
3. Další otázky.
3.1 Co je účinnějí ? Thorns + Amplify Damage nebo Thorns + Iron Maiden?

Nekromancer, který používá blood golema obvykle má Thorns mercenary (act 2 combat z NM) a/nebo kletbu Iron Maiden.
Damage z Thorns může být zvýšena pomocí kletby Amplify Damage curse,která se však vzájemně vylučuje s Iron Maiden.

Otázka tedy je, které kombo je účinnější: Thorns + Iron Maiden nebo Thorns + Amplify Damage?

Předpokládejme následující uroveň skilů:
Aura Thorns na levlu 17, což vrací 890% damage. To je maximální level Thorns u pomocníka. Tento level dosáhne aura, když je pomocník na levlu 55
Kletby Iron Maiden na levelu 30, což vrací 925% damage. To se dosáhne maxováním IM a položkami s +10 skily
Potvory mají v NM 0% a v Hell 50% fyzické resistence. Kletba Amplify Damage snižuje fyzické resistence o 100% Tím se damage v NM zdvojnásobí a v Hell ztrojnásobí

Teď můžeme spočítat kombinovaný účinek Thorns a těch dvou kleteb. Závisí to na fyzické resistenci útočníka a obránce (PI revive=fyz imunní revive)

Fyzická resistence1) Celková vrácená Damage %
Útočník2) Obránce Thorns + Amplify Damage Thorns + Iron Maiden
0%
Nightmare monster
0%
Blood golem
1780 %
(2*1*890 %)
1815%
(1*1*(890%+925%))
0%
Nightmare monster
50%
Resistant revive
890 %
(2*0.5*890%)
907.5%
(1*0.5*(890%+925%))
50%
Hell monster
0%
Blood golem
1335 %
(1.5*1*890 %)
907.5%
(1*0.5*(890%+925%))
50%
Hell monster
50%
Hell revive
667.5 %
(1.5*0.5*890 %)
453.75 %
(0.5*0.5*(890%+925%))
100%
PI monster
Any 0 % 0 %
Any 100%
PI revive
0 % 0 %


1) Před účinkem Amplify Damage.

2) Útočník je cílem Amplify Damage. Kletba sníží jeho fyz resistence o 100% kromě případu, že útočník je fyzicky imunní

V NM jsou obě možnosti zhruba stejně účinné, ale v Hell je Thorns + Amplify Damage mnohem lepší. Jestliže tedy někdo používá pomocníka s Thorns, je Amplify obvykle lepší volba než Iron Maiden. Iron Maiden přichází v úvahu, když je pomocník mrtvý nebo jeho aura nebyla aktivována. Amplify damage má také výhodu v tom, že zvyšuje jakoukoli fyzickou škodu páchanou na cíli a má větší oblast působení
3.2 Kolik bodů bych měl dát do Golem mastery, když pouřívám Blood golema?
Blood golem nepotřebuje moc života, protože ho spoustu saje zpět z útočících potvor. Největší problém vyvstane, když na golema útočí něco z dálky nebo elementálními útoky. V tomto případě golem nemůže sát život přes Iron Maiden nebo Thorns a to vede k jeho snrti. Nekromancer používající blood golema by měl dbát o to, aby ztráta blood golema nevedla k takové redukci jeho vlastního života, že by pak mohl být snadno zabit.

Blood golem má v Hell 637 life. Toto množství života je modifikováno skilem Golem mastery. Maximum damage, které může být sdíleno/předáno nekromancerovi, lze spočítat jako Celkový golemův život / 9. Tento případ nastane, když je golem zabit v plném životě a nestačil předtím nasát žádné životy.

Čísla pro obtížnost Hell jsou následující:

Golem Mastery
Level
Blood Golem
Life Total
(v obtížnosti Hell)
Ztráta životů nekra
při smrti golema
0 637 71
1 764 85
11 2038 227
20 3185 354
30 4459 496


Protože nekromancer má obvykle mnoho bonusů ke skilům, může být minimální úroveň Golem mastery i 10 nebo tak nějak Při Golem mastery na úrovni 11 ztratí nekromancer 227 life, je-li jeho blood golem zabit, což je pro mnoho nekromancerů docela dost.
Proto, pokud používáte hlavně blood golema, doporučuje se :
jestliže váš nekro má hodně +skilů nebo nízký celkový život, nedávejte žádný bod do Golem mastery.
Jestliže váš nekro má málo +skilů nebo má vysoký život, dejte do Golem mastery 1 bod.

Pozor na to, že nemůžete dát body do Sumon resists, jestliže nedáte bod do Golem mastery.
To obvykle není velký problém , protože byste neměli používat Blood golema proti potvorám s elementálními útoky a revivové si udržují své původní resistence.