DiablovoDoupě LITE - texty a odkazy

Působení jedu

pro verzi 1.10,1.11
Zpracováno podle příspěvků od Meej, Duke_Trout, adeyke, Pherdnut, brianc v AB (Velmi stručný výběr z několika témat)
Nevíte-li vůbec nic o tom, jak se počítá jedová škoda, zkuste si přečíst Tao of poison (česky výtah), je sice pro verzi 1.09 ale základ je stejný, vynechte tu část, která je tam pro dálkové zbraně - ta už neplatí - od verze 1.10 se jed počítá stejně pro dálkové zbraně i boj zblízka, a pak se vraťte sem.

Jed ve verzi 1.10 a 1.11

Každá jednotlivá věc a skill fungují jako jeden zdroj Jedové škody. Hra vypisuje možnou škodu jako - "X Poison Damage over Y Seconds" (X jedové škody za Y sekund) ale to může být matoucí kvůli způsobu, jakým se zdroje jedu skládají. Není důležité, kolik škody by každý zdroj udělal, kdyby působil o samotě, důležitější je, kolik škody to udělá dohromady během časové jednotky, a jak dlouho bude tahle škoda působit po zásahu.

Každý z těchto Zdrojů má svoji vlastní bit rate - škoda za frame (dále budu používat pojem bit rate zkráceně BR) a trvání v počtu framů (zkráceně FD frame duration). Protože za sekundu je 25 framů a 256 bitů škody na plný "bod", počítáme pak škodu jako X damage za Y sekund pro jeden zdroj takto:

BR (rate in bit damage per frame) = Int[(X * 256 / (Y * 25)]
FD (frame duration) = Y*25

V rámci jednoho zdroje - např máte-li jedový prefix a suffix na charmu, se sčítají BR a trvání.
Pestilent má rate 299BR a trvání 150 framů (175 škody za 6 sekund)
Anthrax má rate 86 BR a trvání 150 framů (50 škody za 6 sekund)
Když se vyskytnou oba na jedné věci, dostanete rate 299+86 = 385 BR a trvání 150 + 150 =300framů. To je pak celkem 451 damage za 12 sekund.

Více věcí - zdrojů jedu

Když ale kombinujete více zdrojů, je to složitější. Více charmů, věcí s jedovou škodou a skilly aplikující jed pomocí zbraně, to všechno se počítá jako individuální zdroje. V tomto případě se sčítá BR a průměruje trvání (venom a poson dagger je výjimka, viz níže)
Vložené runy, kameny a charmy se počítají jako jednotlivé zdroje

Například s tím Pestilent/antrax charmem a zbraní, která dělá 50 jedové škody za 2 sekundy (256BR,50FD) by celková škoda byla:

BR = (385+256) = 641 BR
FD = (300+50)/2 = 175 FD
neboli 438 damage za 7 sekund.

Ano, celková škoda klesla ale rate se zvýšila. Když zasáhnete více než jedenkrát za 7 sekund (a doufám, že ano, tedy pokud jste se nerozhodli pro taktiku udeř a uteč, budete na tom lépe. Protože jed z různých zdrojů se nesčítá, jen obnovuje trvání

Pozn: můžete to počítat i normálně z toho, co vidíte na věcech tak, že vydělíte pro každou věc jedovou škodu dobou trvání - tím dostanete rate za sekundu. Pak ty rate z různých věcí sečtěte. Sečtěte doby trvání a podělte je počtem věcí - dostanete průměrné trvání v sekundách. Pak můžete ponásobit celkovou rate tímhle průměrným časem a máte celkovou škodu. To co je popisováno výše, je způsob, jak to počítá hra nebo jak se to dělá z MPQ souborů

Jak jed funguje při více zásazích.

Když už je něco zelené a vy to zasáhnete znova, nastane jedna ze dvou věcí:
- Jestliže nový jed má stejnou nebo vyšší BR (bez ohledu na délku trvání nebo celkovou škodu), potom nový jed přepíše ten starý a resetuje se čas. V praxi to znamená, že když udeříte několikrát za sebou stejnou zbraní v době trvání jedu, potvora dostává konstantní BR tak dlouho, dokud ji udržujete zelenou. A když zasahujete dvakrát rychleji než je doba trvání jedu, neděláte dvakrát větší jedovou škodu.

- Jestliže nový jed má slabší BR, pak je úplně ignorován, dokonce i kdyby měl potenciálně větší celkovou škodu. To znamená, že zdroj s vysokou rate a krátkým trváním vyhraje nad zdrojem s nižší rate a dlouhým trváním dokonce i kdyby ten druhý dělal více celkové škody.

Zajímavosti a výjimky.


Venom (skill assky) nastaví trvání na 10 framů (0.4 sekundy) pro všechny zdroje. Jedové skilly tím ovlivněny nejsou.

Poison Nova, Creeper, Explosion nejsou ovlivněny dalšími zdroji jedu, jen modifikátory jedové škody jako +dmg% a -resist%.

Rabies a možná Javelinové jedové skilly se aplikují asi jen na mrak/infekci. Není jasné, jestli se počítají jako zdroj při zásahu zbraní?

+%Poison skill damage (např z trangs gloves) - funguje jako mastery, uplatní se 2 krát na jedovou škodu, který není ze skillu při boji zblízka ale ne na dálkovou neskillovou škodu. Takže poison dagger nedostane dvakrát škodu z +% (protože není prřednastavený - prebuff ) ale venom ano
Trangs gloves zvyšují škodu z jedu 0 25% takto: je-li to jedová škoda založená na skillu, vynásobí se 1.25. jestliže je to pre-buff (předem vyvolaný skill), vynásobí se 1.25 v době vyvolání. Venom se tedy vynásobí 1.25 když ho vyvoláte a potom při boji zblízka se znova vynásobí 1.25. (Ani Poison dagger ani rabbies nejsou předem vyvolány, takže ty ten dvojitý efekt nedostanou)

Pozn: Adeyke říká: obecně platí pro aplikaci mastery na skilly: dvakrát se to aplikuje jen na enchant, venom, holy shock/fire/freeze a to jen v boji zblízka. Ta dvojitá aplikace se nedělá na zdroje škody z výbavy nebo na útočné skilly jako je vengeance (ale i tam se to aplikuje jednou, pokud je to v boji zblízka)

Rabies: Podle všeho ten úvodní zásah dovoluje efekty jako elementální škoda, včetně jiných zdrojů škody ale infekce z rabies nedostane ty přídavky z jedu? Rabies opakují infekci periodicky

Trvání Poison Daggeru se započítává do trvání ostatních zdrojů ale při dělení není PD započítán jako zdroj. Řekněme, že máme PD v trvání 300framů (12 sekund)
Když přidáme jedový charm v trvání 1 frame, dostaneme trvání 300 + 1 / 1 (jeden zdroj), kdyby to nebyl PD, dělilo by se 2.

Poison dagger a venom
Umožňuje to nové runové slovo Assassin runeword armor, Treachery - má šanci na vyvolání lvl 15 Venom při zásahu
Celá jedová škoda z výbavy včetně venom a Pois.daggeru se počítá jako jeden zdroj a její trvání je vždy 10 framů. Ale pak se trvání neprůměruje s Poison daggerem ale sčítá, takže to trvá 10 framů + doba poison daggeru.

U venomu je lepší hledat +skill charmy než jedové charmy

Někteří si myslí, že doba trvání z charmů se při výpočtech ignoruje.

Zdroje -resists, které pocházejí z výbavy ve skutečnosti zvýší dobu trvání jedových útoků i škodu jak se dotanete dál pod 0% resistence na jed. Trvání Novy se znatelně zvýší, když na sobě máte Death's Web a tři věci z Trangs setu s trangs Wind a trangs gloves..

Lower resist jen zvyšuje BR, nezvyšuje trvání.

Daggermancerům se pro použití PD se doporučuje mít pouze Blackbog's Sharp jako jediný zdroj jedové škody, protože má nejvyšší rate a trvání (to mají sice i charmy na vysokém levlu ale ty jsou hodně vzácné)
Hlavně je třeba se zbavit jedových věcí s malou dobou trvání, protože snižují celkovou škodu. Daggermancerovi jde o celkovou škodu spíš než o rate - taktika je bodnout a utéct a je jedno, jak dlouho pak bude škoda působit, hlavně aby byla velká.