DiablovoDoupě LITE - texty a odkazy

Skilly (Dovednosti) - základní info


Pro verzi 1.10

Krátký přehled pro začátečníky.
Skilly neboli dovednosti (dále budu používat anglické skill)

Každá postava začíná s dvěma dovednostmi - útok (nablízko zbraní) a házení (házet lze házecí zbraně - oštěpy, nože, sekery)
Postava má i skill "unsummon" (odvolání) pomocníků, které předtím vyvolala. Ne že by na začátku k něčemu byl. Kouzelnice má na začátku tyčku, která přidává +1 do fireboltu, nekro hůlku, která umožní vyvolat kostlivce z mrtvoly.

Každá postava má 30 různých skillů, rozdělených do 3 záložek (tab).
Skilly mohou být aktivní nebo pasivní. Aktivní skill vyžaduje, abyste ho přímo vyvolali, kliknutím myši nebo klávesou, pasivní skill působí stále "v pozadí" nebo jsou použity, když to má smysl, např Mastery (mistrovství) zbraně u barbara. Paladinovy aury fungují od chvíle, kdy byly vyvolány pravým tlačítkem.
Všechny aktivní skily kromě normálního útoku, házení, unsumon a sacrifice potřebují manu.

Počet bodů, které můžete přidělit jednotlivému skilu je 20. Body můžete přidělovat, až když dosáhnete požadované úrovně pro příslušný skill, (6,12,18,24,30) , na jednu dosaženou úroveň lze do jednoho skillu přidělit jen 1 bod (nelze uštřené body dát do skilu najdenou, jakmile úroveň dosáhnete)
Body ke skillům získávate při dosažení další úrovně a za splnění questů - Den of evil, zabití Radamenta a Izuala.

Když ikona skillu je červená, nelze ho použít, protože: máte málo many, nepřidělili jste ještě body, na skilu je zpoždění - časová prodleva před dalším vyvoláním, nebo jste ve městě a skill zde nelze požít.

Synergie - vazby
Synergie jsou navrženy tak,aby zvyšovaly účinnost vyšších skilů. O synergiich si můžete přečíst podrobný článeček

Věci, které přidávají bonusy ke skillům, nebudou přidávat synergické bonusy. Např hůlka pro kouzelnici s +3 k Fireball nedá žádný bonus k Fireboltu.

Body ke skillům z věcí.
Některé věci přidávají 1 až 3 skill body. Pokud v příslušném skillu nemáte přidělen aspoň jeden bod, nemůžete pokračovat ve stromu dále. Např, když hůlka dá nekrovi +1 k teeth, nemůžete dát další skill bod do corpse explosion, když v teeth nemáte žádný bod.

Některé věci dávají 1-2 ke všem skillům, nebo 1-3 body k jedné větvi skillů. To bude fungovat jen tam, kde máte již přidělené body ve stromu skillů věci, které přidávají jen k větvi skillů, nepřidají postavě, která tyto skily normálně nemá.

Body ke skilům, které fungují pro každou postavu - oskills
Např Trang-Oul's Avatar Set dává +18 k Fireball a +13 k Fire Wall. Tohle navýšení k fireballu nebo třeba k arctic blast z Frostwinds a spousta dalších jsou příklady toho, co se interně nazývá "oskills". Jsou to bonusy ke skilům, které budou fungovat pro každou postavu. Jestliže má nekro set Trangs oul, dostane +18 fireball, a jakékoli další věci s +x ke všem skilům budou ten fireball navyšovat.

Avšak "oskills" fungují odlišně pro postavy, které ten skill mají normálně ve stromu skillů. Jestliže postava dostane takový bonus (kouzelnice bonus k fireball, druid bonus k arctic blast apod), je tento bonus omezen na +3. Jestliže barbar používá 2 zbraně s runovými slovem Call to arms, je to omezení na +3 aplikováno jako celek na obě zbraně. Tohle je úmyslné, kvůli rovnováze.

zpracováno podle Arreat Summit ze dne 19.11.03