DiablovoDoupě LITE - texty a odkazy

Nekroencyklopedie - kletby

pro verzi 1.10

První část - buildy

Autor: Starcrunch

Amplify Damage (Zesílení útoků)Dim Vision (Oslepení)Weaken (Oslabení)Iron Maiden (Železná panna)Terror (Děs)Confuse (Zmatení)Life Tap (Odsátí života)Attract (PřitažlivostDecrepify (Zchátrání)Lower Resist (Snížená odolnost) |

Následuje přehled kleteb a jejich popis- Slvl = level skilllu – úroveň dovednosti

Amplify Damage (Zesílení útoků)

Na úrovni: 1
Mana t: 4
Dosah: 2 + 2(Slvl – 1)/3 yards
Trvání: 5 + 3(Slvl) sec

Popis: Snižuje fyzickou odolnost(resistenci) nepřítele o 100% na všech úrovních. Celková škoda z této kletby se pak počítá takto (za předpokladu, že potvora není fyz. imunní)
Škoda = (DD)(200 – EPR)/100

Kde DD je způsobená fyzická škoda a EPR je fyzická resistence nepřítele. To znamená, že u potvory s 0 fyzickou resistencí pak bude mít resistenci -100%, což zdvojnásobí fyzickou škodu, kterou budete potvoře způsobovat. Jestliže potvora má 50% fyzické resistence, pak po této kletbě bude mít -50%. Kletba může být použita i k prolomení fyzické imunity, ale účinnost je redukována na 20% podle tohoto vzorce:

Škoda = 0.2(DD)(200 – EPR)/100

Jestliže je výsledek záporný, pak imunita nemůže být prolomena. To znamená, že potvora se 100% resistencí bude mít resistence sníženy na 80%.

Pokud se Amplify použije v součinnosti s thorns (od pomocníka), bude škoda počítána podle následujícího vzorce za předpokladu, že protivník má fyzickou resistenci menší než 100% (není imnunní)
Vrácená škoda = (DD)(3.10 + 0.40(ThornsSlvl))(200 - EPR)/100
Kde ThornsSlvl je úroveň skillu (dovednosti) Thorns

S Iron golemem bude mít kletba následující účinky na škodu vrácenou jeho trny:
Vrácená škoda = (DD)(1.30 + 0.15(IGSlvl))(200 - EPR)/100
Kde IGSlvl je úroveň skillu Iron golema.

Kletba se skládá se aurou Might (pomocník, paladin) za předpokladu, že potvora není imunní
Škoda = (BD)(1.30 + 0.10(MightSlvl) + %ED/100)(200 - EPR)/100
Kde %ED je velikost zvýšení škody z věcí a BD je základní škoda zbraně.

Škoda, kterou potvora obdrží z corpse explosion v kombinaci s amplify je následující (opět pro neimunní potvoru)
Škoda = 0.5(CBL)(RF)((100 – EFR)/100 + (200 – EPR)/100)
Kde CBL je základ životů těla, RF je náhodný faktor mezi 0.6 a 0.8, a EFR je resistence nepřítele na oheň. Jestliže (100 – EFR) < 0 nastaví se (100-EFR) = 0. tato kletba ovlivňuje všechny potvory i hráče

Použití: Tato kletba je populární s jakýmkoli buildem, který se zaměřuje na fyzickou škodu. Je to jedna ze dvou nejoblíbenějších kleteb Skelemancerů (druhá je Decrepify). Ve většině situací je to nejlepší kletba pokud se používá corpse explosion , pokud není potvora fyzicky imunní. V tom případě je pak lepší Lower resist, pokud není imunní i na oheň. Téměř každý build bude mít z této kletby užitek v Aktu 1 normal, kde prostě musíte potvory umlátit. Amplify může být také používáno ke zvýšení vrácené škody z Thorns používáte-li pomocníka s Thorns nebo Iron golema.
nahoru

Weaken (Oslabení)

Na úrovni: 6
Mana : 4
Dosah: 6 + 2(Slvl – 1)/3 yardů
Trvání: 14 + 12(Slvl – 1)/5 sec
Předchozí: Amplify Damage

Popis: Redukuje škodu, kterou utrpíte od protivníka, o 33%. Jestliže potvora předtím dělala škodu 100, pak bude dělat 67. Vzorec:
Utrpěná škoda = (1 - 0.33)(BD)
Kde BD je základní škoda nepřítele. Tato kletba funguje na všechny nepřátele.

Použití: žádné, jakmile dosáhnete na decrepify, které je lepší. (Pozn překl: pozor na potvory, které mají enhanced damage – extra strong nebo fana, ta kletba snižuje jen základní damage ale tu zvýšenou ne, a to bývají stovky %).
nahoru

Dim Vision (Oslepení)

Na úrovni: 6
Mana : 9
Dosah: 2 + 2(Slvl)/3 yards
Trvání: 5 + 2(Slvl) sec (1/2 this in NM) (1/4 this in Hell)
Předchozí: Nic

Popis: Nepřítel je pasivní a nevnímá vaši přítomnost, pokud se rozhoduje po aplikaci kletby. Jetliže vás ale nepřítel vidí a pak sešlete kletbu, bude vás pronásledovat, dokud nebude přinucen udělat nějaké rozhodnutí, např kam jít, když narazpotvorotvor na překážku. Pak bude na vás útočit jen tehdy, když se dostanete do jeho dosahu pro boj zblízka. Nepřátelé pod vlivem této kletby se budou náhodně potulovat kolem a mohou na vás náhodou narazit. Navic potovra, které mají speciální schopnosti, je přestanou používat - šamani Fallenů nebudou oživovat falleny, Hierofanti nebudou vyvolávat blizzard apod. Tato kletba nepřepíše Confuse ani Atract.

Použití: Hlavně na zastavení dálkových útoků. K zastavení nepřátel, kteří mají otravné schopnosti jako oživování nebo uzdravování společníků. Jestliže tam máte hodně bodů, má i dobrý dosah a můžete to použít k zastavení nepřátel ještě dříve, než vás uvidí – i mimo rozsah obrazovky. Také to lze použít na tlupy okolo bosse, abyste mohli šéfa pohodlně oddělat a neotravovali vás při tom.
nahoru

Iron Maiden (Železná panna)

Na úrovni: 12
Mana: 5
Dosah: 4.6 yards
Trvání: 12 + 12(Slvl – 1)/5 sec
Předchozí: Amplify Damage

Popis: Vrací fyzickou škodu zpět na nepřítele, který na vás zaútočil. Škoda je vynásobena procentem podle úrovně skillu Iron maiden. Vrácená škoda je fyzická a proto je ovlivňována fyzickou resistencí nepřítele. Redukce škody, pokud ji protivník má, také ovlivňuje účinnost kletby, protože vrací skutečnou škodu, která byla hráči nebo potvoře proklettým nepřítelem způsobena. Vzorec pro výpočet vrácené škody:

Vrácená škoda = (2.75 + 0.25(Slvl))(DD)
Kde DD je způsobená fyzická škoda.
Tato kletba se sčítá s Thorns. Je-li tedy ve hře aura Thorns, platí následující vzorec:
Vrácená škoda = (4.85 + 0.25(Slvl) + 0.40(ThornsSlvl))(DD)

Iron Maiden se nesčítá s Iron golemem.

IM funguje na všechny potvory a hráče a s obvyklými penalizecemi i v PvP. Není už možné používat tuto kletbu e spojení s Blood golemem, abyste byli nesmrtelníi (jak to bylo v 1.09)

Použití: Tato kletba může být použita, když bojujete s potvorami, které dělají velkou škodu, avšak mnoho potvor regenreuje příliš rychle, mají-li velký počet životů. Další použití je při solo likvidaci koncových bossů (např Duriel). Proklejete potvoru a necháte ji útočit na golema (nejlépe fire golem na malé úrovni, nepotřebujete ho zpomalovat clay golemem). Kdy žgolem umře, vyvoláte ho znovu. Tohle je zvlášť výhodné na normal, kde vaši skeletoni nejsou dost silní na to, aby třeba zabili Diabla. Můžete tu kletbu také použít ve spojení s attract a potvory prokleté IM se umlátí o potvoru prokletou Atractem (Mojomancer). Tato kletba nepomáhá parte a ostatní ji vidí neradi. Učinnější než IM je pomocník s thorns a amplify.

Nepotrvzeno: možná by bylo dobré používat Bone armor spíše než redukci škody, protože Bone armor nepoužívá redukci škody a tedy obdržíte celou škodu a ta je pak v plné výši vrácena útočníkovi. Tohle je spíš akademická otázka, protože větina nekrů není ochotna se nechat otloukat nekde uprostřed tlupy.
nahoru

Terror (Děs)

Na úrovni: 12
Mana: 7
Dosah: 2.6 yards
Trvání: 7 + Slvl sec
Předchozí: Amplify Damage, Weaken

Popis: Způsobí, že nepřátelská potvora běží pryč co nejrychleji od místa, kde byla kletba vyvolána. Ttoto nenastane, pokud nepřítel neudělá své první rozhodnutí poté, co byl proklet. Navíc může být tato kletba přepsána jinou kletbou a její účinek účinek bude pokračovat dokud nepřítel nemusí udělat nějaké rozhodnutí. Např jestliže nepřítel je těsně u vás a útočí na vás a vy vyvoláte Terror, nepřítel udeří ještě jednou a pak začne prchat pryč od vás. Když pak terror přepíšete jinou kletbou, nepřítel bude stále utíkat, dokud nenarazí na překážku (což vyvolá nutnost rozhodování). Jestliže nepřítel přichází k vám, když ho proklejete, dojde až k vám, pak se otočí a začne utíkat. Jestliže nemá kam utéct, bude na vás útočit i pod vlivem tarroru.

Tato kletby nepůsobí na championy, unikátní potvory, Oblivion knighty ani na hráče. Terror nepřepíše Confuse aniAtract, ale může způsobit, že potvory útočící na potvoru prokletou Atractem utečou.

Použití: Používá se k vyrovnání šancí v boji proti přesile. Můžete přinutit potvory utéct, když útočí na vaše křehké skeleton mágy místo na skeleton warriors. Také ji lze použít k odehnání potvor od dveří, aby se mohli vaši skeletoni nahrnout dovnitř a vybít další místnost. Terror je užitečný, když se na softcore snažíte dostat k svému tělu a okolo jsou potvory. Lze ho také použít, když chcete rychle projít nějakou oblast a nezdržovat se příliš bojem . Dobrá je také kombinace Terroru a pak Dim vision, jakmile potvora začne utíkat pryč. Budou utíkat pryč, dokud nenarazí na překážku, pak začne účinkovat Dim vision a oni zůstanou bezradně stát. Terror může být také použit proti potvorám se speciálními schopnostmi, aby s tím přestali ale na tohle je lepší Dim vision. V partě se používání této kletby považuje za špatné, protože partě jde o zabíjení více než o chytračení.

Trvání této kletby není důležité, protože stačí několik okamžiků, aby se dosáhl požadovaný účinek.
nahoru

Confuse (Zmatení)

Na úrovni: 18
Mana : 13
Dosah s: 4 + 2(Slvl - 1)/3 yards
Trvání: 8 + 2(Slvl) sec (1/2 this in NM) (1/4 this in Hell)
Předchozí: Dim Vision

Popis: Confuse způsobí, že potvora zaútočí na nejbližší cíl. Nastane to, když potvora musí udělat první rozhodnutí poté, co byla prokleta. Jestliže je poblíž další potvora, zaútočí na ni, jestliže jste nejblíž vy, zaútočí na vás. Jestliže jepotvorotvorněkolik cílů ve stejné vzdálenosti, použije se tato priorita pro rohodování VVy – jiné potovry – golem – pomocník – jiní minioni

Protože jsou nejčastěji nejblíž potvory, budou útočit na jiné potvory, prokleté i neprokleté Confuse (to je odlišné od 1.09). výše uvedené pořadí je odvozeno empiricky a nemusí být zcela platné, zvlášť ta část o pomocníkovi. Tato kletba nemůže být přepsána Terrorem ani Dim vision. Kletba neúčinkuje na championy, inikátní potvory, Oblivion knighty a hráče.

Použití: Je to dobrá kletba pro Artymancera, protože lower resist mu už nepomůže (arty používá magický utok). Udržuje to nepřátele zaměstnané, zatímco vy je dorážíte bone spiritem/spearem. Může být použita i u jiných buildů ale fakticky je lepší Atract. Toto je jedna z kleteb, které by mohl používat mojomancer. Prostě proklít celou obrazovku a pozorovat, jak se to vraždí. Tato kletba je i jeden ze způsobů, jak ochránit své miniony. Proklejete potvory a necháte svoje pomocníky vraždit všechno v dosahu. Dávejte pozor na použití tohoto skillu, když jsou okolo potvory s dálkovým útokem, které mají piercing(průraz), protože byste mohli být zasažení v křížové palbě.
nahoru

Life Tap (Odsátí života)

Na úrovni: 18
Mana t: 9
Dosah: 2 + 2(Slvl)/3 yardů
Trvání : 16 + 12(Slvl – 1)/5 sec
Předchozí: Amplify Damage, Iron Maiden

Popis: Při útoku nablízko se 50% fyzické škody, kterou prokletý dělá, absorbuje jako život. Tato kletba dovoluje sání dokonce i z potvor, z kterých to normálně nejde (např z nepřátelských koster). Jestliže způsobíte 100 škody nepříteli, dostanete 50 životů. Kletba neumoýžní léčené žádnému z vašich minionů (vyvolaných tvorů), pokud jsou pod vlivem aury Thorns a bojují nablízko. Kletba není ovlivněna penalizací na Nightmare a Hell, tj, je stále 50%.

Použití: Je to užitečná kletba, která může pomoci jakémukoli bojovníkovi nablízko, který je v nebezpečí smrti. Hlavně to platí pro pomocníky z Akt 2 nebo Akt 5 i další bojovníky nablízko ve vaší partě. Je to užitečné, když potkáte bosse očarovaného blesky a potřebujete pomoc. Nechte je udeřit 1-2 pod vlivem Life tap, čímž se uzdraví a pak změňte kletbu na jinou, např decrepify. Pokud hrajete v partě, nespamujte tohle kouzlo na každého ale sledujte, jestli ho potřebují.
nahoru

Attract (Přitažlivost)

Na úrovni: 24
Mana Cost: 17
Dosah: 6 yards
Trvání: 8 + 3.6(Slvl) sec (1/2 this in NM) (1/4 this in Hell)
Předchozí: Dim Vision, Confuse

Popis: Tato kletba zacílí jednu potvoru. Každá potvora v dosahu 6 yardů od prokleté potvory, na ni bude útočit, jakmile udělá své další rozhodnutí. Navíc ta prokletá potvora bude útočit na jednoho ze svých dřívějších kolegů. Přestanou potvory s čímkoli, co předtím dělaly, vrhnou se na tu potvoru a zabijí ji. Tato kletba nemůže být přepsána. Poté, co kletba vyprchá, potvory začnou bojovat s vámi, když udělají svoje další rozhodnutí. To je ůležité, protože nemůžete kletbu obnovit, dokud nevyprší. To znamená, že seslat kletbu na tu samou potvoru neobnoví trvání, dokud je tam aktivní atract. Když to vyvoláte v mezičase, kdy kletba vyprší a potvory ještě neudělaly své další rozhodnutí, budou pokračovat v likvidaci té prokleté potvory. Jestliže sešlete Atract na jinou potvoru, v dosahu 6 yardů od oředtím prokleté potvory, nepřátwelé změní cíl. Dálkoví útočníci se budou snažit zasáhnout cíl svými střelami mohou se pvzdálit dále od nepřítele. To je může posunout pryč z toho 6-yardového okruhu. Potvory, které útočí na prokletou potvoru, mohou být pod vlivem jiné kletby. Jestliže nepřátelé nemohou dosáhnout na prokletou potvoru, obnoví boj s vámi a vašimi pomocníky. Jestliže proklejete Atractem potvoru blízko bosse, někdy zaútočí na bosse a ten pak přesune útok na tuhle prokletou potvrou. (nelze to zaručit)

Jestliže proklejete potvoru a v okruhu 6 yardů nejsou žádní další nepřátelé, bude ta potvora útočit z dálky. Tato kletba nefunguje na championy, unikátní potvory, Oblivion knighty a hráče.

Použití: je to vynikající nástroj na kontrolu davu, který může být použit spolu s Lower resist, Amplify, Decrepify (amp je lepší) nebo Iron maiden. Použijete Atract, abyste zaměstnali nepřátele a pak vyvoláte další kletbu na útočníky , protože Atract nelze přepsat. Ale naopak Atract může přepsat jakoukoli z těchto kleteb, takže na pořadí vlastně nezáleží. Potom nepřátelé útočí na prokletou potvoru, zatímco vy a vaši pomocníci je v klidu likvidujete. Mojomancer tohle používá hlavně ve spojení s Iron maiden.

Říkám, že Decrepify je horší než Amplify, protože zpomalení nepřítele není užitečné, když neútočí na vás, Amplify je levnější a zvyšuje více škodu. Venomanceři mohou tuto kletbu použít, aby zaměstnali tlupu, zatímco je otravují pomocí Lower resist a jedu. Můžete tím také přinutit nepřátele, aby zaútočili na potvory se zvláštními schopnostmi. Kromě toho, že tyhle potvory pak nebudou oživovat mrtvé nebo léčit, budou používat své speciální útoky na dřívější spojence (pokud se dostanou do boje zblízka, přestanou je používat). Toto je jedna z nejlepších kleteb, protože vám umožňuje ovlivňovat chování nepřítele a přitom ho držet pod kletbami, které zvyšují škodu. Použijete-li na potvoru prokletou Atractem Life tap, bude se léčit. Potvory s dálkovým útokem můžete přimět k tomu, aby střílely jedna na druhou. Pozor ale na použití tohoto kouzla, mají-li nepřátelé piercing (útok s průstřelem), mohli byste být také zasaženi. Může se použít také na potvory s omračujícím (stun) útokem, abyste jim zabránili omráčit vaše pomocníky
nahoru

Decrepify (Zchátrání)

Na úrovni: 24
Mana : 11
Dosah : 4 yards
Trvání: 4 + 0.6(Slvl - 1) sec
Předchozí: Amplify Damage, Weaken, Terror

Popis: Tato kletba redukuje škodu, kterou dělá nepřítel, rychlost jeho útoku, rychlost pohybu a fyzickou odolnost o 50%. To znamená, že dostanete 1 škody, kterou nepřítel normálně dělá (0,5* 0,5), když na vás útočí. Navíc trvá nepříteli dvakrát tak dlouho, než se k vám dostane. Když vy útočíte na nepřítele, je účinek Decrepify poloviční oproti Amplify damage. Způsobená škoda se vypočítá takto (za předpokladu, že nepřítel není fyzicky imunní:
Škoda = (DD)(150 – EPR)/100
Kde EPR je fyzická resistence nepřítele.

Decrepify má stejné penalizace jako Amplify u fyzicky imunních potvor:
Škoda = 0.2(DD)(150 – EPR)/100
Jestliže je tato hodnota záporná, imunita nepřítele nemůže být proražena.

Je-li použito ve spojení s Thorns (od pomocníka), pak, za předpokladu, že nepřítel není fyzicky imunní, je škoda:
Vrácená škoda = (DD)(3.10 + 0.40(ThornsSlvl))(150 - EPR)/100
Kde ThornsSlvl je úroveň skillu Thorns.
S Iron golemem je účinek kletby:
Vrácená škoda = (DD)(1.30 + 0.15(IGSlvl))(150 - EPR)/100
Kde IGSlvl je úroveň skillu Iron Golem.
Kletba se skládá s aurou Might (za předpokladu, že nepřítel není fyzicky imunní) takto:

Škoda = (BD)(1.30 + 0.10(MightSlvl) + %ED/100)(150 - EPR)/100
Kde %ED je velikost zvýšení škody (enhanced damage) z věcí a BD je základní škoda (base dam).

Škoda, kterou potvora utrpí z Corpse explosion, je-li pod vlivem Decrepify (za předpokladu, že nepřítel není fyzicky imunní) je následující:
Škoda = 0.5(CBL)(RF)((100 – EFR)/100 + (150 – EPR)/100)
Kde CBL je základní život těla a RF je náhodné číslo mezi 0,6 a 0,8 a EF je resistence nepřítele na oheň.

Tato kletba ovlivňuje všechny nepřátele a hráče. Zpomalení z Decrepify se skládá s ostatními zpomalujícími efekty jako Clay golem, Holy Freeze, Cold skeleton magové a vlastnost zbraní Hit slows target (úder zpomalí cíl).

Použití: Tohle je prostě na zabíjení bossů. Zastaví je to, zvláště ve spojení s Clay golemem a Holy freeze (aura pomocníka) . S výhodou se zde využívá bugu v rozhodování (AI) bossů, kdy boss přepíše současnou akci novou akcí, jestliže ta předešlá nebyla dokončena kvůli přílišnému zpomalení. Pro surovou škodu je Amplify lepší, a jestliže vy a vaší pomocníci nejste v nebezpečí, měli byste raději využívat Amplify. Decrepify však udrží všechny naživu během boje. Fakt, že škoda od nepřítele je redukována, k tomu také přispívá. (V 1.09 byla redukována jen rychlost pohybu ale v 1.10 je to jinak). Z tohoto důvodu není Decrepify dobrá kletba v kombinaci s Thorns. Pokaždé, když vaši minioni v boji utrpí hodně škody, přepněte na tuto kletbu. Hlavně je užitečná v Hell.
nahoru

Lower Resist (Snížená odolnost)

Na úrovni: 30
Mana Cost: 22
Dosah: 4 + 2(Slvl)/3 yards
Trvání: 18 + 2(Slvl) sec
Předchozí: Amplify Damage, Weaken, Terror, Iron Maiden, Life Tap, Decrepify

Popis: tato kletba snižuje odolnost nepřítele na oheň, blesky, chlad a jed o určité procento podle úrovně skillu. Neovlivňuje fyzickou ani magickou škodu (bone spirit, spear ..). Vzorec:

ERL = 25 + int[(70 - 25)*int[110*Slvl/(Slvl + 6)]/100]
Kde ERL je hodnota, o kterou je snížena resistence nepřítele. Protože vzorec je komplikovaný, bude lepší použít tabulku

úroveň skillu  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
%snížení res 31 37 41 44 47 49 51 52 54 55 56 57 58 59 60 61 61 61 62 62 63 63

úroveň skillu  23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
%snížení res 64 64 64 65 65 65 65 65 66 66 66 66 66 67 67 67 67 67 67 68

Tato kletba zvyšuje velikost škody, kterou nepřítel utrpí, takto (za předpokladu, že není imunní):
Škoda = (DD)(100 + ERL – EER)/100

Kde DD je základní elementální škoda daného typu, ERL je bráno z výše uvedené tabulky a EER je základní resistence nepřítele na daný typ škody. Působíte-li více druhů škody, musíte je počítat zvlášť.

Lower resist má penalizaci u imunních potvor, podobně jako Amplifry a Decrepify:

Škoda = 2(DD)(100 + ERL – EER)/100
Jestliže je výsledná hodnota záporná, pak Lower resist nmůže prorazit imunitu. Jedová škoda má z této kletby dvojnásobný užitek, protože kletba zvyšuje škodu za čas a délku působení.

Lower resist se skládá s aurou Conviction:
Škoda = (DD)(125 + ERL + 5(ConSlvl) – EER)/100
Kde ConSlvl je úroveň skillu Conviction.

Tato kletba se může skládat i s Cold mastery kouzelnice.

Následující vzorec ukazuje, jak lower resist funguje s Corpse explosion:

Škoda = 0.5(CBL)(RF)((100 + ERL – EFR)/100 + (100 – EPR)/100)
Kde CBL je základ životů těla a RF je náhodné číslo mezi 0,6 a 0,8, EPR je fyzická resistence nepřítele a EFR je resistence nepřítele na oheň. Jestliže (100 – EPR) < 0 dosaď (100-EPR) = 0.

Tato kletba ovlivňuje všechny potvory i hráče.

Použití: Tato kletba zvyšuje škodu všech elementálních typů a měla by být použita, pokud jste v partě s kouzelnicí, elementálním druidem a jinými druhy postav, které využívají elementální škodu. Je to také primární kletba pro Venomancery a Lords of mages. Proti fyzicky imunním potvorám byste ji měli použít spolu s corpse explosion, protože dokonce i na úrovni 1 je proti nim lepší než Amplify. Měli byste ji také používat proti fyzicky imunním potvorám, pokud používáte kromě skeleton warriorů i skeleton mágy.
nahoru


Thanks for reading all that,
-Starcrunch