DiablovoDoupě LITE - texty a odkazy

Výpočet damage zbraní

pro verzi 1.09

Diablo II Expansion, patch 1.09d

By Tommi Gustafsson originál: zde

Obsah: 1.Úvod | 2.Výpočty damage | 3.Multiplikátory a bonusy k damage | 4. Specialní Efekty


1. Úvod

Damage (škoda, zranění) se vypočítává ve čtyřech krocích:

 1. Základní Damage
 2. Damage zbraně
 3. Celková Damage
 4. Finalní Damage

Následující kroky výpočtu používají výsledky těch předcházejících fází. Proto má zvyšování základní damage největší potenciál vysoce zvýšit damage


Výpočty damage

Stručně, damage je vypočítávána následovně:

 1. Základní Damage = [Základní damage zbraně x multiplikátory základní damage] + Bonusy k základní Damage
 2. Damage zbraně = Základní damage + [Základní damage x Multiplikátory damage zbraně] + Bonusy k damage zbraně
 3. Celková Damage = Damage zbraně + [Damage zbraně x Multiplikátory celkové damage] + Bonusy k celkové damage Bonuses
 4. Finalní Damage = [Celková Damage x Multiplikátory finální damage ]

Viz Sekce 2: Výpočty damage .


Druhy multiplikátorů a bonusů

Vlastnosti věcí a jiné efekty patří k některému z následujících druhů :

 1. Multiplikátory základní damage
 2. Bonus k základní damage
 3. Multiplikátor damage zbraně
 4. Bonus k damage zbraně
 5. Multiplikátor celkové damage
 6. Bonus k celkové damage
 7. Multiplikátor finální damage

Tyto druhy jsou popsány v Sekci 3: Multiplikátory a bonusy k damage.


Specialní Efekty

Některé efekty, jako Crushing Blow, nepatří k normální damage. Viz Sekce 4: Specialní efekty


2. Výpočty Damage

Při výpočtu damage se uplatňují dvě základní pravidla:

 1. Výsledek každéhp násobení je zaokrouhlen dolů (to je indikováno hranatými závorkami v rovnici).
 2. Každá vlastnost, který vylepšuje damage je aplikována zvlášť a výsledek je zaokrouhlen dolů. Např modifikátory "Enhanced Damage" z různých zdrojů (dokonce i když jsou na obrazovce sečteny, např jewely) jsou každý zpracováván zvlášť jako oddělený bonus.
2.1 Základní Damage

Výpočet damage začíná určením základní damage zbraně. To je damage zobrazená jako damage zbraně v Arreat Summit's weapon pages a souborech MPQ . Zde se bude dále nazývat Základní damage zbraně. Základní damage útoku zbraní je počítána takto:

Základní Damage = [...[Základní damage zbraně x Multiplikátor základní damage 1] x ... x Multiplikátor základní damage M]
+ Bonus k základní damage 1
...
+ Bonus k základní damage N

Ve výše uvedené rovnici:

Existují dva speciální bonusy k základní damage

* ta 1 je tam proto, aby bylo aspoň nejaké zvýšení, když je malé a zaokrouhluje se dolů, pozn překl

Základní minimální a maximální damage jsou počítány zvlášt, aplikují se na ně jejich příslušné multiplikátory a bonusy

2.2 Damage zbraně

Damage zbraně je počítána takto:

Damage zbraně = Základní damage+ [Základní damage x Multiplikátor damage zbraně 1]
...
+ [Základní damage x Multiplikátor damage zbraně 1 M]
+ Bonus k damage zbraně 1
...
+ Bonus k damage zbraně N

Minimální a maximální damage zbraně jsou počítány zvlášt, aplikují se na ně jejich příslušné multiplikátory a bonusy. Jestliže je maximální damage zbraně minimální damage zbraně, potom se maximální damage zbraně = minimální damage zbraně+ 1. Tato modifikace se udělá před tím, než se začne počítat cokoli, co ovlivňuje celkovou damage zbraně

Damage zbraně, která je zobrazena na obrazovce "inventory", je počítána z vlastních vlastností zbraně, které ovlivňují damage zbraně. Efekty z jiných věcí výzbroje, které ovlivňují damage zbraně, nejsou na obrazovce zobrazeny.

Skutečnou damage zbraně ovlivňuje i náhodné číslo, které je vygenerováno v rozmezí minimální damage zbraně.. maximální damage zbraně.

2.3 Celková Damage

Celková damage je počítána takto::

Celková Damage = Damage zbraně
+ [Damage zbraně x Multiplikátor celkové damage 1]
...
+ [Damage zbraně x Multiplikátor celkové damage M]
+ Bonus k celkové damage 1
...
+ Bonus k celkové damage N

Síla a dexterita jsou aplikovány jako multiplikátory celkové damage takto:

Damage může být různého druhu. Obecně damage je fyzická, fire (oheň) , cold (chlad), lightning (blesky), magická, and poison (jed).

Minimální a maximální damage zbraně jsou počítány zvlášt, aplikují se na ně jejich příslušné multiplikátory a bonusy.

Skutečná hodnota bonusů k celkové damage je určována náhodně generovanými čísly

2.4 Finalní Damage

Finální damage je počítána takto:

>Finalní Damage = [...[Celková Damage x Multiplikátor finální damage 1] x ... x Multiplikátor finální damage M]

Existují jen tři multiplikátory finální damage: deadly strike, critical strike a penalizace damage. Deadly a critical strike mají procentní šanci na to, že nastanou, a pokud ano, násobí celkovu damage 2. Nemohou však nastat současně.

Multiplikátory finální damage ovlivňují jen celkovou damage určitého typu. Například, deadly strike zdvojuje jen fyzickou damage a nikoli ostatní druhy damage.


Konverze fyzické damage na jiné druhy damage

Poté, co je vypočítána finální damage, uplatní se efekty, které konvertují fyzickou damage na jiný druh damage. Příklady takových skillů jsou Berserk (barbarian combat skill) a Fire Arrow (amazon bow and crossbow skill). Např. Berserk konvertuje celou fyzickou damage na magickou damage. Stojí za poznámmku, že jakékoli bonusy k damage, které normálně zvyšují fyzickou damage (např. critical strike, deadly strike, aura Might a Fanaticism ) jsou v tomto kroku zkonvertovány na jiný typ damage..


3. Multiplikátory damage a bonusy
3.1 Síla a dexterita

Síla a dexterita jsou aplikovány jako multiplikátory celkové damage, které zvyšují fyzickou damage útoku. Síla a dexterita jsou před tím, než jsou aplikovány, násobeny číslem, které závisí na typu používané zbraně a je bonusem, závislým na zbrani. Multiplikátry pro sílu a dexteritu pro různé typy zbraní jsou :

Zbraň Multiplikátor síly Multiplikátor dextrity
Melee weapons(na blízko) (krome tech níže) 1.00 0
- Daggers - 0.75 0.75
- War hammer, Battle hammer, Legendary mallet
- Maul, War club, Ogre maul
- Great maul, Martel de fer, Thunder maul
1.10 0
- Claws, Assassin 0.75 0.75
- Spears, Amazon class-specific 0.80 0.50
Luky a kuše 0 1.00
Throwing weapons(házecí)(kromě těch níže) 0.75 0.75
- Javeliny, Amazon class-specific 0.80 0.50
class-specific = může používat jen (amazonka )
3.2 Vlastnosti věcí

Všechny vlastnosti věcí, včetně těch z jewelůa charmů, jsou započítávány zvlášť. Např,u brnění se 4 jewely s Enhanced Damage se to počítá jako 4 oddělené bonusy na ED .

Vlastnost věci Ovlivněná Damage Multiplikátor / Bonus Druh Damage Hodnota Příklad věci
Etherealní Základní damage Multiplikátor fyzická 1.5 Většina zbraní může být etherealní
+X% Enhanced Damage na zbrani Damage zbraně Multiplikátor fyzická X/100 Mnoho zbraní
+X% Enhanced Maximum Damage na zbrani Damage zbraně
(jen maximální)
Multiplikátor fyzická X/100 Eaglehorn (unique crusader bow)
+ X to Minimum Damage Damage zbraně
(jen minimální)
Bonus fyzická X Bloodfist (unique heavy gloves)
+ X to Maximum Damage Damage zbraně
(jen maximální)
Bonus fyzická X Duskdeep (unique full helm)
Přidá X-Y Damage Damage zbraně
(minimální a maximální)
Bonus fyzická Min: X
Max: Y
War Traveler (unique battle boots)
+X% Enhanced Damage ne na zbrani Celková damage Multiplikátor fyzická X/100 Biggin's Bonnet (unique cap)
X% Damage to Undead Celková damage Multiplikátor fyzická (X-100)/100 Blunt weapons
+X% Damage to Undead Celková damage Multiplikátor fyzická X/100 Gravepalm (unique sharkskin gloves)
+X% Damage to Demons Celková damage Multiplikátor fyzická X/100 Laying of Hands (set bramble mitts)
+X-Y to Fire / Cold / Lightning / Magic Damage Celková damage Bonus jak popsáno Min: X
Max: Y
Baranar's Star (unique devil star)
+X Poison Damage Over Y Seconds Celková damage Bonus Jed Viz Tao of Poison* Plague Bearer (unique rune sword)
Deadly Strike (viz níže) Finalní damage Multiplikátor fyzická 2 Headstriker (unique battle sword)
* nebo výcuc česky

Deadly strike (smrtící úder). Deadly strike se kontroluje jen tehdy, když nenastane critical strike . Deadly strike je tedy neužitečný, když máte 100 % critical strike. Šance na deadly strike z různých zdrojů jsou sčítány. Deadly strike nad 100 % je stejně účinný jako 100 % deadly strike.

3.3 Skilly(dovednosti)

Popisy vlastností skillů jsou z Chippydip's skill information page a mohou se lišit od popisů ve hře.

Vlastnost skillu Ovlivněná damage Multiplikátor / Bonus Druh damage Hodnota Příklad skillu
Damage: +X Damage zbraně Bonus fyzická X Magic Arrow (amazon bow and crossbow skill)
Minimum Damage: +X Damage zbraně
(jen minimální)
Bonus fyzická X Bash (barbarian combat skill)
Damage Bonus: +X percent Celková Damage Multiplikátor fyzická X/100 Might (paladin offensive aura)
Damage: -X percent Celková Damage Multiplikátor fyzická -X/100 Battle Cry (barbarian warcry)
Fire / Cold / Lightning / Magic Damage: +X percent Celková Damage Multiplikátor jak popsáno X/100 Berserk (barbarian combat skill)
Elemental Damages: +X percent Celková Damage Multiplikátor Fire, Cold a Lightning Každý druh: X/100 Vengeance (paladin combat skill)
Fire / Cold / Lightning / Magic Damage: X Celková Damage Bonus jak popsáno X Cold Arrow (amazon bow and crossbow skill)
Fire / Cold / Lightning / Magic Damage: X-Y Celková Damage Bonus jak popsáno Min: X
Max: Y
Ice Arrow (amazon bow and crossbow skill)
Poison Damage: X-Y za Z sekund Celková Damage Bonus Poison viz Tao of Poison Venom (assassin shadow discipline)
Damage: +X k útoku na blízko Celková damage Bonus fyzická X Sanctuary (paladin offensive aura)
Critical Strike (viz pozn dole) Finalní damage Multiplikátor fyzická 2 Critical Strike (amazon passive skill)
Damage Penalty: -X percent (viz pozn dole) Finalní damage Multiplikátor Všechno 1-X/100 Multiple Shot (amazon bow and crossbow skill)

Critical strike. Critical strike(kritický úder) zdvojnásobuje celkovou fyzickou damage. Šance na critical strike může být zvýšena skillem amazonky Critical Strike a zbraňovými mistrovstvími u barabara a assky. Mistrovství jsou ve verzi 1.09 buglé tak, že dávají vždy 100% šanci na critical strike. Normálně postavy nemají žádnou šanci na critical strike.

Penalizace Damage. Např. skill amazonky Multiple Shot a Cold Arrow. Cold Arrow má navíc zvláštní efekt, že to neovlivňuje jeho vlastní cold damage.

3.4 Critical Strike u potvor

Všechny potvory mají s jakýmkoli útokem 5% šanci na critical strike . Kritický úder u potvor zdvojnásobuje celkovou damage u všech druhů damage. Např. lightning enchanted boss(LEB- potvora co háže blesky) má u svých blesků šanci na dvojnásobnou damage

Efekt hry Ovlivněná Damage Multiplikátor / Bonus Druh Damage Hodnota
Critical strike, monsters Finalní damage Multiplikátor Všechno 2
3.5 Bonus u potvor

Damage útoku potvor vypsaná v Arreat Summit's monster pages a souborech MPQ je základní damage jejich zbraní. V tabulce dole jsou popsány bonusy, které ovlivňují damage útoku potvor. Bonusy monster přidávají také mnoho efektů, ale ty zde nejsou popsány. Např damage blesků u lightning enchanted boss zde není zahrnuta.


3.5.1 Bonusy potvor u Championů
Bonus potvory Ovlivněná Damage Multiplikátor / Bonus Druh Damage Hodnota
Berserk Champion monster Základní damage Multiplikátor fyzická

- Normalní obtížnost: 3.60
- Nightmare : 3.00
- Hell: 2.64

Normal Champion Základní damage Multiplikátor fyzická

- Normal obtížnost: Min 0.90, Max 1.80
- Nightmare: Min 0.75, Max 1.50
- Hell: Min 0.66, Max 1.32


3.5.2 Bonusy Unikátních potvor
Bonus Ovlivněná Damage Multiplikátor / Bonus Damage Type Hodnota
Extra Strong Základní damage Multiplikátor fyzická 2
Aura Enchanted, Fanaticism Celková damage Multiplikátor fyzická Fanaticism level = [mlvl/4] (*)
Aura Enchanted, Might Celková damage Multiplikátor fyzická Might level = [mlvl/4] (*)
Aura Enchanted, Holy Shock Celková damage Bonus Lightning Holy Shock level = [mlvl/2] (*)
Cold Enchanted Celková damage Bonus Cold Základní damage zbraně
Fire Enchanted Celková damage Bonus Fire Základní damage zbraně
Lightning Enchanted Celková damage Bonus Lightning Základní damage zbraně
Mana Burn Celková damage Bonus Mana

- Normal: 3.6 x Zákl.damage zbraně
- Nightmare: 4.2 x Zákl.damage zbraně
- Hell: 5.28 x Zákl.damage zbraně

Spectral Hit, Fire, Cold, nebo Lightning Celková damage Bonus Fire, Cold, nebo Lightning Základní damage zbraně
Spectral Hit, Poison Celková damage Bonus Poison Damage na frame = Základní damage zbraně / 16

(*) mlvl = Monster Level - úroveň potvory. Úroveň unikátních bossů je o 3 větši než u normální potvory [] indikuje zaokrouhlení dolů.


4. Specialní efekty
4.1 Crushing Blow (drtivý úder)

Crushing blow není damage ale schopnost , která modifikuje velikost protivníkova života poté, co byla udělána normální damage. Crushing blow je založen na počtu životú potvory, které se změnily v závislosti na počtu hráčů ve hře. Redukuje aktuální počet životů protivníka následujícím poměrem, v závislosti na typu zbraně a typu protivníka.

Pritivník Melee Weapon(na blízko) Missile Weapon(na dálku)
Normalní potvora

1/4

1/8

Jiná potvora 1)

1/10

1/20

1) Tohle zahrnuje unikátní potvory, championy, hráče, pomocníky a miniony

Protže crushing blow není damage, není ovlivňován žádnými efekty na redukci damage , jako je penalizace na PvP(duely) a Energy shield. Ve hře je však speciální kod, který redukuje účinek crushing blow tak, jako by byl ovlivněn fyzickou resistencí. V tomto výpočtu je záporná fyzická resistence zpracovávána jako 0 aby se předešlo zvýšení efektu crushing blow. Kvůli tomuto je účinek crushing blow v Hell efektivně sražen na polovinu, protže potvory mají 50% fyzickou resistenci, a také neovlivňuje potvory fyzicky imunní.

Šance na critical strike z různých věcí se sčítají a tím se určí finální šance na critical strike při úderu.

4.2 Open Wounds (otevřené krvácení)

Open wounds redukuje rychlost regenerace protivníka a může způsobit, že bude ztrácet životy. Damage u open wounds:

Protivník Damage za sekundu 2) Trvání
Normalní potvora 0.88 * Clvl + 3.91 4 sekundy
Jiná potvora 1) 0.44 * Clvl + 1.95 4 sekundy

1) Toto zahrnuje unikátní potvory, championy a hráče
2) Toto je redukce rychlosti s jakou se protivník regeneruje (za sekundu) Clvl = Character level(úroveň postavy). Přesný vzorec je (Clvl * 9 + 40)/256 * 25 proti normálním potvoram a proti ostatním je damage poloviční .

Např, Open Wounds způsobené postavou na úrovni 99 způsobí, že normální potvora ztratí 90.9 života za sekundu po dobu 4 sekund (nebere se v úvahu účinek regenerace). Vlastnost "Prevents Monster Heal" (zabránit uzdravení cíle), která nastavuje rychlost regenerace na nulu, nefunguje ,když funguje Open wounds.

Na jeden uder je jen jedna šance na Open wounds, která je součtem šancí z různých zdrojů .


Rychlost regenerace potvor

Normálně se potvory regenerují rychlostí MaximálníŽivot * RychlostRegenerace / 4096 * 25 životů za sekundu. RychlostRegenerace je pro většinu potvor rovna 2. Nikdy není menší než 1. Např, typická potvora s 2000 životy regeneruje rychlostí 24.4 za sekundu .


Použitá čengliš :
Damage - škoda, zranění, které děláte zbraní
Multiplikátor - většinou %hodnota, o kterou se damage navyšuje (např 40% enhanced damage)
Bonus - většinou absoulutní hodnota, o kterou se damage nvyšuje (např: +10 min damage)
Enhanced damage - vylepšená damage
Fire - oheň
Cold - chlad
Lightning - blesky
Poison - jed