DiablovoDoupě LITE - texty a odkazy

Generování věcí ve verzi 1.11

pro verzi 1.11

Přeloženo z item generation in 1.11 od Warrior of Light

zkráceno

2. Slovníček

3. Krátké vysvětlení způsobu, jak padají věci

Když zabijete potvoru nebo otevřete truhlu, hra vám může za odměnu vygenerovat nějakou věc. Jejich vlastnosti jsou generovány v tomtéž okamžiku. Věc může zůstat neidentifikovaná ale její vlastnosti jsou již dány a nezávisí na tom, kdy a kdo ji identifikuje. Hra generuje věci následujícím algoritmem.

 1. Na začátku najde TC (skupinu pokladů), která popisuje všechny věci, které může hra dát, když zabijete potvoru (monster drop), otevřete truhlu nebo odvalíte šutr. Všechny zdroje, ze kterých mohou vypadnout věci, mají svoje TC.
 2. Potom provede jednu nebo více iterací, které se nazývají "Picks" (výběr), a vybere jednu z několika možností.
 3. Jedna z těch možností, z nichž se vybírá, je často tzv "NoDrop" (nic nevypadne), kdy se prostě neobjeví vůbec žádné věci. Nicméně ale hra může udělat několik výběrů, takže při jednom zvolí Nodrop ale při dalších mohou být nějaké věci . většina normálních potvor má ale jen jeden výběr - pick.
 4. Jestliže se zvolí výběr z jiné TC, tak začne nový cyklus výběrů z té zvolené TC, což může opět obsahovat několik výběrů z různých TC a může tam být i NoDrop.
 5. Při některé iteraci se hra rozhodne, že případně zvolí věc určitého typu. Jestliže tato věc může mít různé kvality, začne hra algoritmus pro určení kvality. Např klíče, runy a lahvičky mohou mít jen normální kvalitu ale prsteny, meče, helmy, štíty mohou mít různé kvality jako magické nebo unikátní. Jen na tohle se uplatňuje Magic find.
 6. Pro každou zvolenou věc se vypočítá Item level - úroveň věci.
 7. Jestliže se zvolí setová nebo unikátní kvalita, hra vytvoří seznam všech takových věcí podle úrovně věci. Potom zvolí náhodně podle rarity jednu věc ze seznamu. Jestliže v seznamu nejsou žádné věci (pro danou věc s danou úrovní neex set/unikát), potom vytvoří magickou věc s dvojnásobnou trvanlivostí (durability) nebo rare věc s trojnásobnou trvanlivostí.
 8. Potom co je zvolen typ a kvalita věci , generuje affixy, pokud je to potřeba. Generuje také všechny ostatní vlastnosti věci, které se mohou měnit. Např runy El, mana, identifikační svitky nemají proměnlivé vlastnosti ale magické prsteny, rare štíty nebo i rozbité opasky potřebují generování vlastností.

Možná se vám tento algoritmus zdá moc složitý ale vlastně je docela jednoduchý. To uvidíte v dalších kapitolách, kdy ho budu vysvětlovat detailně. Chcete-li, můžeme to ještě více zjednodušit.

Kap 4 - zkráceno (velmi)

V téhle kapitole budou popsány datové soubory, které jsou použity pro generování věcí. Mnoho parameterů je uloženo v txt souborech, které jsou zabaleny v MPQ. Máte-li ATMU, najdete tyhle soubory rozbalené v jejím adresáři. Soubory jsou uloženyve formátu .csv, který můžete otevřít v Excelu nebo OpenOffice. Vlastně je nemusíte znát podrobně ale pokud vás to blíže zajímá, doporučuji forum v Phrozen-keep a podívejte se na jejich DiabloII file guide.

Teď jen krátký přehled souborů - co je co, v originálu je popis polí a ten překládat nebudu.

5. Úrovně oblasti, potvor a věcí

Jak hra vypočítává úrovně potvor, když vytváří mapu?

Na obtížnosti Normal mají všechny potvory fixní úrovně, které můžete najít v souboru monstats.txt file. V Nightmare a Hell mají všechny normální potvory úrovně rovné úrovni oblasti, kde právě jsou.

Úrovně oblastí jsou v souboru Levels.txt . Také v archivu Facts & Formulae na diabloii.net nebo v Nobbieho MF guide (viz tipy a tech data)

Championi dostávají bonus +2 bonus ke svým úrovním, unikátní potvory a jejich minioni (poskoci) dostanou +3 k úrovním.

Toto pravidlo má několik výjimek. Bossové a potvory, které mají v monstats.txt ve sloupci boss=1, mají fixní úrovně, které jsou stanoveny v souboru monstats.txt, a nemění se podle úrovní

Tady je jejich seznam

Id        NameStr      Level  Level(N)  Level(H)

andariel     Andariel       12   49     75
duriel      Duriel        22   55     88
radament     Radament       16   49     83
mephisto     Mephisto       26   59     87
diablo      Diablo        40   62     94
summoner     Summoner       18   55     80
izual      Izual        29   60     86
bloodraven    Bloodraven      10   43     88
griswold     Griswold       5   39     84
nihlathakboss  Nihlathak      65   70     92
baalcrab     Baal         60   75     99
putriddefiler1  Putrid Defiler    35   61     80
putriddefiler2  Wretched Defiler   37   62     81
putriddefiler3  Fetid Defiler    38   63     82
putriddefiler4  Rancid Defiler    39   64     83
putriddefiler5  Rank Defiler     40   65     84

Všichni Uber bossové mají level 110

Věci, které vypadly z potvor, mají úrovně věci (item level) rovny úrovni potvor (monster level)

6. Výběr TC (skupiny poklad) a počtu věci, které mají vypadnout

Všechno jsem vysvětlil v kapitole 4 (kterou jsem zatím přeskočila), avšak Thrugg to vysvětlil mnohem jednodušeji:

Za prvé je potřeba zjistit TC potvory, z které to má vypadnout. Na to je potřeba se podívat do monstats.txt. Tam je seznam všech potvor ve hře. Najděte tu, kterou potřebujete (to nemusí být úplně jednoduché, protože jsou tam nazvány jinak než ve hře, moonlord je třeba bloodlord5). Na pravém konci řádku je seznam TC. Jsou tam TC, do které patří normální, championi a unikátní verze té potvory pro Normal, NM a Hell.

Pak je potřeba jít do TreasureClassEx.txt. V normal jen nakouknete přímo na TC a je to ale v NM a Hell jsou tzv "TC upgrady" (zvýšení TC). K tomu slouží dva sloupce - "group" a "level". V NM a Hell, je-li úroveň potvory vyšší než úroveň její základní TC, a jestli je ještě další TC v té samé skupině, která má vyšší úroveň lae stále ještě rovnu nebo menší než úroven potvory, tak se upgraduje (změní) na tu vyšší TC.

Když jste našli řádek v souboru TreasureClassEx.txt file, který popisuje, co může potvora dát, můžete vypočítat počet věcí, které vypadnou typ věcí. Hra bere z dané TC několik výběrů. Počet těch výběrů je uložen ve sloupci "Pick" v souboru TreasureClassEx.txt. všechny normální potvory mají jen jeden výběr. V každém výběru je šance, že nepadne nic

Když hrajete multiplayer, máte celkový počet hráčů ve hře třeba N

všechny potvory dostanou životy a experience (zkušenosti za zabití) vynásobené (N+1)/2. Tohle je dobře známé a nezáleží na tom, zda jsou hráči v partě.

Když nehrajete single, můžete také použít příkaz /players X ke zvýšení počtu hráčů ve hře, kde X>N. . Potom se životy a exp zvýší na (X+1)/2

Padání věcí se ale tímto neřídí. Když zabijete potvoru v multiplaeru, hre počítá číslo, které použije jako exponenet pro Nodrop. A to není N.

Takže když se vplížíte do plné public hry na realmu a nedáte se do party ale jde hledat věci, dostanete nodrop exponent jen 4 ( 1 za sebe, 3 za těch 7 dalších hráčů, kteří nejsou s vámi v partě), ale ti hráči v partě dostanou exponent 7 (7hráčů v partě a vy zaokrouhlený dolů na 0). Je to jedno z dalších Blizzardích opatření, jak pobízet k hraní v partě.

Máte tedy své číslo pro Nodrop (např pro mephista je to 15) a celkové číslo i pro ostatní dropy. (pro Mefa je to 65). To znamená, že celkový poměr nodropu v single hře je 15/(15+65) = 15/80 = ~19%.

Pak uplatníte nodrop exponent takto:

Např Meph, nodrop exponent = 1

Meph, nodrop exp = 2

Meph, nodrop exp = 3

Naneštěstí je velmi těžké tohle empiricky otestovat. Mef navíc má 7 šancí na drop a přitom dává jen 6 věcí, takže je velmi těžké odlišit 2/67 od 0. musíte ho kuchat v 5 hráčích, abyste dostali garantované vypadnutí všech věcí.

hráči přidaní přes /players se počítají jako hráči mimo partu.

Co platí, je, že počet hráčů mimo partu je potřeba dělit 2 a zaokrouhlit dolů.

Jestliže tedy používáte drop kalkulátor v ATMA, musíte mu přeložit své /players na tato čísla:

tohle platí pro všechny potvory, nejen pro Mefa, ačkoli pro unikátní potvory jako Pindle a náhodné bossy, kteří mají fixní drop, to ve skutečnosti nic nezmění.

Také platí, že věci, které "víte", jsou stále většinou pravda. Můžete pokračovat v nájezdech na Mefa při 3 hráčích. Při 5 bude plný drop ale při 3 to bude skoro taky tak, takže nemá cenu to dávat výš.

Jestliže děláte Magic find, je zřídka důvod, dávat sudá čísla počtu hráčů. Jediný rozdíl mezi sudým počtem a o jednu nižším je trochu více zkušeností. Takže počet vypadnutí na počet životů (=pracnost zabíjení) je nižší a zkušenost je stejná.

7. Výběr typu věci

Další Thrugovo vysvětlení

Treasure class jsou jako gigantický strom a všechny jsou definovány v TreasureClassEx.txt. Každá řádka v souboru definuje TC a seznam podtříd, Nalistujete si, na kterou TC máte jít, podíváte se na ten řádek, a rolujete znova až se dostanete k té věci.

Všechny sub TC (podtřídy) nejsou stejné. Např, Hell Mefisto má TC Mephisto (H) 7 983 983 983 1024 15 "gld,mul=2048" 5 "Act 4 (H) Equip A" 52 "Act 4 (H) Junk" 5 "Act 4 (H) Good" 3 To říká, že dá 7 šancí na drop (věc), bonusy 983 k U/S/R, bonus 1024 k Magic, což říká, že dá vždycky aspoň magickou věc

Čísla (15, 5, 52, 5, 3) jsou šance pro každou subTC pro každý drop (vypadnutí). Sčítají se až do 80. Takže máte 15/80 šanci, že nedostanete nic - no-drop a to pro každý drop. Může to jednou nastat a stejně můžete dostat 6 věcí, protože má 7 šancí ale každá potvora může dát nejvýš 6 věcí. 52/80 je důvod, proč dává tolik věcí do výbavy. 3/80 je celkem malá šance a proto bossové nejsou příliš vhodní na získávání run.

podívejme se na Act 4 (H) Equip A.

Act 4 (H) Equip A 1 weap69 2 armo69 1 weap72 6 armo72 3 weap75 14 armo75 7 weap78 2 armo78 1 Act 3 (H) Equip B 1530

To znamená, že dostanete 1 věc, s dvěma šancemi na weap69 a 1 šancí na armo69, atd. Máte také 1530 šancí (!), že se dostanete dolů do Aktu 3 (H) Equip B.

Povšimněte si několika věcí.

Za prvé, zbraně jsou dvakrát častější než zbroj..

Ačkoli Mephisto může dát něco z TC78, není ve skutečnosti moc pravděpodobné, že to nastane (zvláště u brnění v TC78). Je jen 1/1566 šance, že něco padne z armo78, ale je 7 krát větší ěance, že to bude z armo75.

Vypadá to, že jen málo dívá i z TC69, ačkoliv se téměř vždy dostane k šancím z aktu3 A3(H)EqB a tam má podobné okno pro TC posunuté o 1 zpátky, tedy TC66 až TC75 Tak má dost málo šancí na drop TC69 dále dolů v tom stromu.

Hlavní důvod, proč TC3 jsou tak vzácné je, že tohle rolování okna se zastaví, jak se dosáhne na dno, takže máte tu šanci na TC3 až na úplném konci.

Předpokládejme, že jste ten šťastný dostanete svou šanci 1/1566 na armo78 od Mefa. Tohle se nazývá "atomic TC" a není definována v TC.txt souboru ale v armot.txt. Obsahuje všechnu zbroj, která má úroveň (často nazávanou qlvl) 76,77 nebo78. Tyhle qlvl můžete najít i na d2data.net. Armo78 obsahuje Balrog Skin, Hellforge Plate, Troll Nest, Crusader Gauntlets a Earth Spirit. Také jsou tam rarity - vzácnost těch věcí. Všechny mají rarity 3 kromě class-specific (pro druh postavy), které mají rarity 1, drápky pro assku mají 2 a wand, staff a sceptery mají také rarity 1. Armo78 má celkovou rarity 3+3+3+3+1=13, takže máte šanci 3/13, že dostanete Balrog skin a 1/13, že dostanete Earth spirit.

Všimněte si, že o runách se rozhodlo mnohem dříve, hra se rozhoduje velmi brzy jestli dostanete výbavu nebo něco jiného.

Teď je rozhodnuto o základním druhu věci, který dostanete. A teď začíná Magic find, kdy se rozhodne, jaké bude kvality.

8. Volba kvality věci

Následující vysvětlení je pro věci vypadnuté z potvor. Většina truhel a jiných objektů používá stejný algoritmus určování kvality ale speciální truhly mají také fixní šance na unikátní, setové, rare a magické věci, viz kap.17.

Přesný mechanismus určení kvality je v kapitole 4.8 (nepřeloženo), v souboru itemratio.txt. Zde ho popíšu trochu podrobněji s příklady.

Potom co hra vypočítala úroveň věci a vybrala typ věci, vybírá kvalitu věci. Dělá se to řadou testů pro unikátní, setovou, vzácnou, magickou, vysokou a normální kvalitu. Když je některý test úspěšný, další testy se zruší. Jestliže budou všechny testy neúspěšné, bude generována věc s nízkou kvalitou.

Test kalkuluje Hodnotu a generuje náhodné číslo v rozsahu 0-(Hodnota-1). Jestliže je náhodné číslo menší než 128, potom bude test úspěšný. Takže je šance 128/Hodnota, že získáte tu kvalitu

Na začátku hra najde vhodný řádek v itemratio.txt. Potom co se řádek najde, má hra všechny hodnoty, které potřebuje k výpočtu: úroveň věci (item level), kvalitu (quality level), šance na base quality, quality divisor, minimální šance na kvalitu, procento MF, MF snížení (diminishing faktor) a monster quality faktor.

Item level se rovná úroveň potvory. Quality level je úroveň typu věci. Procento MF se bere z výbavy hráče. Diminishing faktor je 250 pro unikáty, 500 pro sety a 600 pro rare. Všechny ostatní hodnoty jsou z itemratio.txt, kromě quality faktoru potvory. Ten je maximum z hodnot pro pole Unikát, set, rare, magic v souboru pro všechny TC, které hra zkoumala, když hledala typ věci. A v posledním kroku právě máme šanci 128/konečná šance na úspěch.

Příklad:
Máme hell Baala, který hodí Unearthed Wand s 200% MF.
kontrola na unikát:
1) použije se řádek 5, "Uber".
2) ilvl=99 (z monstats.txt), qlvl=86 (z weapons.txt), BaseChance=400 (pro unikáta z from itemratio.txt), Divisor=1.
Šance = (BaseChance - ((ilvl-qlvl)/Divisor)) * 128=49536.
3) Faktor=250 pro unikátní kvalitu.
Efektivní MF=MF*Factor/(MF+Factor)=111.
4) Šance = Chance* 100/(100+ EffectiveMF)=23476
5) Chance< MinChance (false, protože 23476>6400).
6) QualityFactor=983 pror Hell Baal (z TreasureClassEx.txt).
FinalChance=Chance-(Chance*QualityFactor/1024)=939.

Jestliže hra generuje náhodné číslo v rozmezí 0-(FinalChance-1) (rnd[FinalChance] function), které bude menší než 128, vygeneruje unikátní Unearthed Wand. Takže máte šanci 128:939 na pick (výběr) Unearthed Wand , že to bude unikát.

Jestliže selže generování unikátu, bude se snažit vygenerovat set, pak rare, atd.

Pro některé typy věcí a když je level potvory menší než quality level unikátní nebo setové věci, vygeneruje hra věc s vysokou trvanlivostí (durability)

Takže když najdete Bramble Mitts, hra zjistí, jestli budou unikátní (zda existuje Unikát pro danou věc v tomto momentě nehraje roli), když ne, zkusí sety, pak rare atd. Jestliže hod na unikát nebo set byl úspěšný ale žádný unikát pro tuto věc neexistuje, (což se stává pro elitní unikáty docela často), bude vygenerována věc s nižší kvalitou a zvýšenou trvanlivostí. Detaily:

9. Výběr setové a unikátní věci

Předpokládejme, že hra v předešlém kroku vybrala pro daný typ věci kvalitu unikát nebo set. Udělá seznam věcí, které je možné použít pro daný typ věci a kvalitu, a které mají quality level (úroveň pro kvalitu) menší nebo rovnou úrovni té věci (ilvl - item level). Pak je opět několik možností.

 1. když na seznamu není žádná věc, hra vygeneruje věc s vysokou trvanlivostí
 2. když je na seznamu jen jedna věc, je vybrána a vypadne.
 3. jestliže je na seznamu několik věcí, vybere náhodně jednu z nich podle vzácnosti (rarity). Šance, že věc vypadne, je podíl ItemRarity/TotalRarity, kde TotalRarity suma všech vzácností všech věcí na seznamu.

Dám vám tři příklady, pro každý případ jeden.

Příklad 1. Hell Pindleskin se rozhodne vám věnovat Spiderweb Sash. Potom hra háže na šanci na unikátní kvalitu. Hra vytvoří seznam všech unikátních Spiderweb Sash, které mají Qlvl menší nebo rovnu Ilvl (Qlvl<=86). Výsledný seznam bude prázdný, protože jediný unikátní Spiderweb Sash ve hře, Arachnid Mesh, má Qlvl=87, takže nemůže vypadnout z potvory s úrovní Mlvl=86. Vypadne tedy rare Spiderweb Sash s trojnásobnou trvanlivostí a ubohý hráč si začne rvát vlasy a obviňuje Pindleskina, hru a Blizzard celkově.

Příklad 2. Hell Pindleskin se rozhodne vyhodit Sacred Armor. Pak hra háže na šanci na unikátní kvalitu. A pokud uspěje, vytvoří seznam všech unikátních Sacred Armorů, které mají Qlvl<=86. Výsledný seznam bude obsahovat jen jednu věc, která odpovídá omezením, a to je Templar's Might, protože jiný unikátní Sacred Armor, Tyrael's Might, nemůže vypadnout, protože má vyšší (87). Takže hra vyhodí Templar's Might, což hráče opět zmate, dokud si neuvědomí, že zabil Pindla a ne Baala.

Příklad 3. Hell Pindleskin se rozhodne věnovat vám prsten. Udělá se hod na unikátní kvalitu a hra vytvoří seznam všech věcí, které mají Qlvl<=86. výsledný seznam bude obsahovat 9 věcí, všechny unikátní věci s The Qlvl<=86. teď je potřeba z nich jednu vybrat. Hra sečte rarity všech věcí v seznamu: 15+15+1+1+10+10+3+1+3=59 a generuje náhodné číslo, aby jeden prsten vybrala. Tak Nature's Peace má šanci na vypadnutí 3/59 a SoJ má jen 1/59. Náš ubohý hráč nepravděpodobněji dostane další Nagel, Manald's, Raven's nebo Dwarf's ring (tvoří 50/59 všech Pindlových prstenů).

10. Počet soketů

jestliže hra vytvoří soketovanou věc, musí určit poet soketů. Všechny informce o soketech jsou v armor.txt, armor.txt, weapons.txt and ItemTypes.txt.

věci, které mohou mít sokety:

Kolik může mít věc soketů

Většina věcí Unikátů a Setových věcí typicky vůbec nemá sokety. Počet soketů v unikátech nebo setech, pokud je mají, je fixní nebo náhodně vybraný z předem daného rozsahu se stejnou pravděpodobností. Informace o jejich soketech je uložena v UniqueItems.txt a SetItems.txt. Např. Griswold's Heart (Set Ornate Plate) má vždy 3 sokety Crown of Ages (Unique Corona) má jeden nebo dva sokety s 1/2 šancí na každou možnost

Rare věci mají jeden nebo dva sokety 1/2 šancí na každou možnost, pokud mají affix Mechanist's. Šance na tento affix viz kap11. Jestliže maximum soketů pro základní věc je 1, bude i rare věc mít jen jeden soket. Např rare buckler.

Magické věci mají sokety jen když mají následující prefixy: Mechanist's (1 nebo 2 sockety ,1/2 šance na každou možnost), Artisan's (3 sockety) a Jeweler's (4 sockety). Soketované magické věci nemohou mít více soketů než může mít zakladní verze té věci.

1/3 všech normálních a superior věcí je soketovaná. Počet soketů je generován náhodně z rozsahu, který je ovlivněn jen typem věcí a úrovní věci (item level). Minimum možných soketů je 1. Maximum soketů je uvedeno v armor.txt, weapon.txt a ItemTypes.txt.

Např. Long Battle Bow. Ve sloupci "gemsockets" uvidíte "6" a ve sloupci "type" je "bow" ve weapon.txt. Pro věc typu "bow" má ItemTypes.txt "3", "4" a "6" ve sloupcích "MaxSock1", "MaxSock25" a "MaxSock40". To znamená, že Long Battle Bow má max 3 sokety před Ilvl<=25, 4 sokety před Ilvl<=40 a 6 soketů po Ilvl=40.

Věci "Low quality" nemohou mít normálně sokety.

Jestliže nejste spokojeni s počtem soketů na věci, můžete to změnit:

Normální věci (šedé) - jsou 3 způsoby, jak získat normální soketlou věc:
a) najít ji
b) použít soketovací quest (Larzuk)
c) recepty do kostky

Soketovací quest se používá většinou když chcete z té věci udělat runové slovo. Runová slova neruší staffmody nebo superior affixy, takže když se něco takového na bílé věci najde, je dobré udělat z ní runové slovo. Tento quest vždy dává maximální možný počet soketů, které jsou pro normální věc povoleny. Ten počet je určen typem věci a Ilvl (úroveň věci)

Soketovací recepty:
1.Tal, Thul, Ptopaz, normální body armor (brnění)
2.Ral, Amn, PAmethyst normální zbraň
3.Ral, Thul, PSaphire, normální Helm
4.Tal, Amn, PRuby, normální štít

Nízká kvalita na normální kvalitu:
1.Eld, chips gem, zbraň s nízkou kvalitou
2.El, Chips, brnění s nízkou kvalitou

Když převádíte zbraň s nízkou kvalitou na normální kvalitu, ilvl věci se změní na 1. Z výše uvedeného komentáře o maximálním počtu soketů ve vztahu k ilvl, to můžete využít. Můžete mít elitní zbraň jako třeba phase blade a tímto receptem ji přinutíte, aby měla jen 3 sokety, když potřebujete vytvořit slovo s tímto počtem soketů. "Malice" IthElEth by mohl být příklad runového slova, které byste tam mohli chtít udělat, ale najít phase blade se 3 sokety je hodně obtížné. Když najdete phase blade s nízkou kvalitou a použijete ten recept na převedení na normální kvalitu, pak v soketovacím questu dostanete jen 3 sokety.

Soketovací recepty pro normální věci dávají náhodný počet děr.. Generuje se číslo v rozmezí 1-6 a když má věc max počet soketů nižší, je větší pravděpodobnost, že dosáhne maximum.

Např, claws mohou mít až 3 sokety takže při použití receptu by byly šance:
1/6 šance na 1 soket.
1/6 šance na 2 sokety
4/6 šance na 3 sokety

Pro rare věci existují 4 metody, jak získat soket.
1. Najít rare věc s prefixem mechanics
2. Použít soketovací quest
3. Použít recepty
4. Reroll (změní se affixy věci, recept do kostky)

Soketování rare věcí s použitím receptů je mnohem dražší než u normálních věci, je lepší použít soketovací quest Quest dá vždycky jen jeden soket. Unikátní a setové věci také dostanou vždy jen jeden soket. Navíc unikátní a setové věci mohou být soketovány jedině questem..

Recept na soketování rare věci je drahý:
3xPerf lebky, SOJ, rare věc
Recept přidá jen jeden soket.

Rerolování je vlastně vytvoření věci s úplně jinými vlastnostmi, zůstává zachován typ věci a kvalita

Magické věci - jsou tři metody na soketování magických věcí.
1. Najít věc
2. Použít quest
3. Rerolovat (změní vlastnosti věci, recept do kostky)

Použijete-li quest pro soketování, dostanete u magických věcí 1-2 sokety, kde šance na jednu nebo dvě díry je stejná. Tato metoda se může použít, kdž jsou na magické věci vlastnosti,které chcete, např +3 skill tree affix.

Rerolování je vlastně vytvoření věci s úplně jinými vlastnostmi, zůstává zachován typ věci a kvalita. .

Další část: Generování věcí 2