DiablovoDoupě LITE - texty a odkazy

Generování věcí ve verzi 1.11 - část 2

pro verzi 1.11

Pokračování z Generování věcí 1

Přeloženo z item generation in 1.11 od Warrior of Light

zkráceno

11. Výběr affixu

Magické, rare a craftované věci mají náhodně generované affixy (předpony, přípony)

Na začátku procesu generování se musí hra rozhodnout jak mnoho affixů bude daná věc mít..

Když jsou magické věci vytvořeny, jsou šance:
Prefix i Suffix (předpona, přípona): 25%
Jen Prefix: 25%
Jen Suffix: 50%.

Rare věci jsou vlastně magické věci s více než dvěma magickými prefixy/suffixy se speciálními názvy.
Názvy rare věcí nejsou spojeny s jejich vlastnostmi, takže název nepomůže popsat, jaké vlastnosti by mohla rare věc mít. Názvy věcí jsou generovány náhodně ale některé názvy se neobjeví s některými prefixy a suffixy.
Rare věci mají 3 až 6 magických vlastností neboli magických prefixů nebo suffixů. Na počet generovaných vlastností (3-6) je šance 1/4.
Každá magická vlastnost má 1/2 šanci, že bude prefix nebo suffix ale na jedné rare věci nikdy nebude více než 3 prefixy a 3 suffixy
Prefix a sufix nikdy nebudou vybrány více jak jednou.
Za skupinu prefixů nebo suffixů bude vybrán vždy jen jeden prefix/suffix. To znamená, že když je např vybrán prefix Wyrm (+41-60 Mana) , nebude už vybrán Dragon's (+31-40 Mana) , protože patří do stejné skupiny prefixů +mana. Prefixy a suffixy stejného typu (jako magic find, light raius, attack rating) mohou být vybrány. Jen členové stejné skupiny ne.

Craftované věci mají 1-4 náhodné magické Prefixy/Suffixy
Navíc k fixním vlastnostem mohu craftované věci mít 1-4 standardní are a magické prefixy a suffixy. Jsou generovány stejně jako pro rare věci.
Na ilvl (item level - úroveň věci) 1-30, je 40% šance na 1 affix a 20% šance na každý z 2, 3 nebo 4 affixů.
Na ilvl 31-50, je 60% šance na 2 affixy a 20% šance na každý z 3 nebo 4 affixů.
Na ilvl 51-70, je 80% šance na 3 affixy a 20% šance na 4 affixy.
Na ilvl 71+, je 100% šance na 4 affixy.

Když je věc generovánaje alvl počítaná z qlvl a ilvl takto:
If (ilvl>99) then {ilvl=99}
if (qlvl>ilvl) then {ilvl=qlvl} ;** viz níže
if (magic_lvl>0) then {alvl=ilvl+magic_lvl}
else
{
if (ilvl<(99-qlvl/2))
then {alvl=ilvl-qlvl/2}
else {alvl=2*ilvl-99}
}
If (alvl>99) then {alvl=99}

*všechny výpočty používají integer, takže v žádném kroku nejsou desetinná místa..
** tato nová hodnota ilvl je použita jen pro ten výpočet. Hodnota ilvl, která je uložena v datech pro položku zůstává nezměněna

Když se teď hra rozhodla, které prefixy jsou dostupné, bude vybírat prefix z různých možností uvnitř skupiny. To se dělá pomocí sloupce frequency.

Frequency určuje pravděpodobnost, že bude prefix vybrán. Vyšší frequency = vyšší pravděpodobnost.

Když máte: Mod1freq=5, Mod2freq=3, Mod3freq=2, Mod4freq=1

a můžete dostat jen Mod1 & Mod2, pak jsou pravděpodobnosti tyto:

šance na Mod1 = 5 / (5+3) = 5/8 = 62.5%
šance na Mod2 = 3 / (5+3) = 3/8 = 37.5%

a kdybyste mohli dostat všechny 4, pak

šance na Mod1 = 5 / (5+3+2+1) = 5/11 = 45.5%
šance na get Mod2 = 3 / (5+3+2+1) = 3/11 = 27.3%
šance na get Mod3 = 2 / (5+3+2+1) = 2/11 = 18.2%
šance na get Mod4 = 1 / (5+3+2+1) = 1/11 = 9.1%

Můžete také použít maxlevel pro filtrování prefixů s 'lower quality' na vyšším levelu. Nastavením maxlevel tak, že je tam překryv, budete mít vždycky ten typ prefixu dostupný na všech úrovních a zároveň bude silný seznam prefixů..

Příklad: Představte si, že na obtížnosti Normal vyhodil Pindleskin Small Charm jen se suffixem. Jaké pravděpodobnosti by byly na jednotlivé suffixy?

Set Ilvl=45 /* (Normal Pindleskin) */
Set Qlvl=28 /* (Small Charm) */
/*
Ilvl>Qlvl
Ilvl<99-Qlvl/2 (45<85)
*/
Alvl=Ilvl-Qlvl/2 /* Alvl=31 */
Select * from MagicSuffix.txt where itype1=scha, spawnable=1, level<=31

Zde je výsledek dotazu (číslo v závorkách je frequency):
of Dexterity (4),
of Dexterity (4),
of Greed (4),
of Fortune (3),
of Life (4),
of Substinence (4),
of Strength (4),
of Strength (4),
of Blight (2),
of Venom (1),
of Frost (2),
of the Icicle (1),
of Flame (2),
of Fire (1),
of Shock (2),
of Lightning (1).

Jsou zde dvě možnosti na "of Dexterity" protože jsou to různé suffixy se stejným názvem. Jeden z nich je "+1 dexterity", jiný -- "+2 dexterity".

Celková frequency je 43. Znamená to, že náš charm má šanci 4/43 na to, že bude mít sufix "of Dexterity +1" a 1/43 -- "of Venom".

Staffmody

Popišme si nyní další zajímavé vlastnosti věcí, které dávají bonus ke skillu nebo ke stromu skillů. Často se nazývají "Staffmods". Nejsou to ani prefixy ani suffixy. Je to základní vlastnost věci podobně jako durability (trvanlivost)

Nejlépe vysvětlili Staffmody Uzziah s Ruvanalem na příkladu pro drápky
Claw se staffmods jsou (itemtype=h2h2)

Hand Scythe
Greater Claws
Greater Talons
Scissors Quhab
Suwayyah
Wrist Sword
War Fist
Battle Cestus
Feral Claws
Runic Talons
Scissors Suwayyah

1. řada skillů
Fire Trauma (= fire blast)
Claw Mastery
Psychic Hammer
Tiger Strike
Dragon Talon

2. řada skillů
Shock Field (=shockweb)
Blade Sentinel
Quickness (= Boost of Speed)
Fists of Fire
Dragon Claw

3.řada skillů
Charged Bolt Sentry
Wake of Fire Sentry
Weapon Block
Cloak of Shadows
Cobra Strike

4.řada skillů
Blade Fury
Fade
Shadow Warrior
Claws of Thunder
Dragon Tail

5.řada skillů
Lightning Sentry
Inferno Sentry
Mind Blast
Blades of Ice
Dragon Flight

6.řada skillů
Death Sentry
Blade Shield
Venom
Shadow Master
Royal Strike (= Pheonix Strike)

Základní řada, která se pro věc použije, je určena ilvl
řada: rozsah ilvl
1: 1-11
2: 12-18
3: 19-24
4: 25-36
5: 37+

Pak jsou nějaké náhodné úpravy, které se dělají pro výběr řady skillu:
20% šance na +1 (řada o 1 vyšší)
50% šance na beze změny
20% šance na o 1 nižší
10% šance na o 2 nižší

Věci s Low quality mají max řadu 4.

Hra pak náhodně rozhodne mez 5 skilly v příslušné řadě skillů

Bonus +X se nastaví náhodně RND[100] (rozsah hodnot 0 až 99) a když je věc imbue, přidá ilvl/2
Pro 90 nebo výše: +3
Mezi 60 a 89: +2
Méně než 60: +1

Celkový počet +skillů na věci je určen tím RND[100] a imbue přidá k tomu náhodnému číslu ilvl.
Pro 91 nebo výše: 3 skilly
Mezi 71 a 90: 2 skilly
70 nebo méně: 1 skill

Toto je příklad pro assky ale velmi komplexně vysvětluje staffmody

Staffmody jsou rozděleny do řad (tiers), každá ná typicky všechny skilly dostupné na daném levlu.
všechny staffmody jsou vytvářeny náhodně funkcí RND[100]. Je to číslo mezi 0-99, a pak se aplikují pravidla, která určují zda budou +skilly. Potom se spustí další RND[100], aby se určila velikost přidaných skillů. Imbue zvyšuje číslo z RND[100], takže je pak větší šance na dosažení +3, 3 různé skilly.

Staffmody mohou být na následujících typech věcí:
wands
scepters
staves
claws (jen ty vypsané výše, nižší drápky nemohou mít staffmody)
class specific items - ostatní specifické věci pro třídu postav

Z těchto věcí se všechny staffmody - kromě helem pro druidy a barbary, paladinských štítů a nekrových hlav - objevují na zbraních. Když je chcete získat rerolováním pomocí receptu s chipsy apod, dostanete max řadu 4, protože výsledná ilvl zbraně bude 25, příp 30.

Počkat, to znamená, že s chipsy dostanu základní řadu 4 a v případě odečítání -2 dostanu řadu 2. Ale co řada 1, např tiger strike?.

Některé staffmody se dostanou velmi obtížně. Dobrý příklad jsou nízké staffmody pro assku. Nemůžete dostat drápek s nízkým ilvl/qlvl claw a staffmody, taky se vám nepodaří mu snížit dostatečně ilvl přes rerolovací recepty. Ale můžete zkusit rare rerol pomocí postavy na levlu 1, který srazí ilvl věci na 1..

12. generování věcí v obchodech

zde bude řeč o normálních obchodech, gamblování bude na řadě příště..
téměř všechny informace o obchodování jsou uloženy v souborech weapons.txt a armor.txt

všechny věci v obchodech mají ilvl=clvl+5. (tedy mají úroveň o 5 větší než je úroveň postavy. Je to ale omezeno - na obtížnosti Normal je max ilvl pro každý akt: 12 pro akt1, 20 pro akt2, 28 pro akt3, 36 pro akt4 a 45 pro akt5. V Nightmare a hell žádné omezení nejsou.

Poté, co hra vypočítala ilvl, vybere typ věci, které zobrazí pomocí následujícího algoritmu. Všechny věci, které mají ilvl >=25 se vygenerují jako magické.

Obtížnost Normal:
1) vytvoří se seznam typů věcí s všemi normálními věcmi, které mají kladné číslo v poli *Max field nebo *MagicMax příslušného obchodníka v souborech wepons.txt, armor.txt a misc.txt (e.c. CharsiMax, GheedMax, CharsiMagicMax), kromě věcí, které mají qlvl větší než je ilvl.
2) Vynechají se všechny magiské věci, které mají ilvl<*MagicLvl (e.c. CharsiMagicLvl).

Nightmare:
1) vytvoří se seznam typů věcí s všemi normálními věcmi, které mají kladné číslo v poli *Max field nebo v *MagicMax field příslušného obchodníka a NightmareUpgrade="xxx", kromě věcí, které mají qlvl větší než ilvl.
2) pro všechny věci, které mají kladné číslo v *Max field nebo v *MagicMax field a NightmareUpgrade="xxx", je šance (ilvl*64+4000)/100000, že budou upgradovány na exceptional a budou přidány na seznam. .
3) Pro všechny normální věci, které mají kladné číslo v poli *Max field nebo v *MagicMax příslušného obchodníka, se přidají do seznamu věci, které mají kód v poli NightmareUpgrade kromě těch, které tam mají NightmareUpgrade="xxx".
4) Vynechají se všechny magické věci, které mají ilvl<*MagicLvl (e.c. CharsiMagicLvl).

Hell
1) vytvoří se seznam typů věcí s všemi normálními věcmi, které mají kladné číslo v poli *Max field nebo v *MagicMax field příslušného obchodníka a HellUpgrade="xxx", kromě věcí, které mají qlvl větší než ilvl.
2) pro všechny věci, které mají kladné číslo *Max field nebo v *MagicMax field a HellUpgrade="xxx", je šance (ilvl*128+5000)/100000 že budou upgradovány na exceptional
3) Pro všechny normální věci, které mají kladné číslo v poli *Max field nebo v *MagicMax příslušného obchodníka, se přidají do seznamu věci, které mají kód v poli HellUpgrade kromě těch, které tam mají HellUpgrade="xxx".
5) Vynechají se všechny magické věci, které mají ilvl<*MagicLvl (e.c. CharsiMagicLvl).

Hra nevygeneruje exceptional nebo elitní věci, jestliže clvl< 25.

Pozn 1. V nightmare a hell neuvidíte věci, které mají item type code v polích NightmareUpgrade a HellUpgrade, e.c. Large Axe, Club, Wand.
Pozn 2. Po clvl>=20 se všechny věci vygenerují jako magické. Většina obchodníků má však MagicLvl=255 pro mnoho věcí. Tak tyto věci nebudou vygenerovány..

V originálu je hezký algoritmus mechaniky hry, který poslal St0rmie.
Výpočet magických affixů v obchodech je stejný jako když věc vypadne z potvory, viz předešlá kapitola.

13. Gamblování

Typy věcí, které je možné vygamblovat, jsou přímo určeny úrovní postavy (clvl). Seznam dostupných věcí je Arreat Summit: http://www.battle.net/diablo2exp/basics/gambling.shtml.

úroveň věci je mezi clvl-5 a clvl+4)

Šance na kvalitu je: :
Unique: 1/2000
Set: 1/1000
Rare: 1/10
Magical: 1797/2000

pravděpodobnost, že bude exceptional nebo elite::
exceptional = 1 + (ilvl - excep qlvl) * 90 / 100
elite = 1 + (ilvl - elite qlvl) * 33 / 100

Magic Find nemá na gamblování žádný vliv

Affixes jsou generovány jako obvykle, viz kap 11..

14. Etherealní věci

Věci nebo zbraně mají 5% šanci , že budou ethereální. Indestructible (nezničtelné) věci nemohou být ethereální kromě věcí soketnutých runou ZOD a těch unikátních věci, které jsou vždy ethereální a indestructible.
Setové věci nemohou být ethereální
Nakoupené, imbuované nebo věci vyrobené v kostce nemohou být ethereální

15. Generování run a charmů.

Všechny informace o pravděpodobnostech pro runy a charmy jsou uloženy v souboru TreasureClassEx.txt .

Důvod, proč jsou šperky, runy a gemy trochu "speciální" je, že všechny tyhle věci jsou obvykle kombinovány do jedné treasure class. Např Hell Baal dává všechny své prsteny, amulety, jewely, runy, charmy a gemy z TC "Act 5 (H) Good"

Tato kapitola je rozdělena na několik příkladů pro generování run, charmů a gemů. .

Příklad 1 Hell Mephisto.
Podívejme se, jak dobré runy a šperky dává a proč je dává tak zřídka.
Jak vidíme v TreasureClassEx.txt Hell Mephisto dělá se 7 picks - výběrů - z "Mephisto (H)" TC. Na každý pick má šanci 3/80 (~3.75%) že dá něco z "Act 4 (H) Good" TC, která obsahuje všechny runy, charmy a gemy.
"Act 4 (H) Good" TC má jeden pick z následujících TC:

60/130 šance že padne něco z"Jewelry C" TC,
4/130 - z "Chipped Gem" TC,
10/130 - "Flawed Gem",
14/130 - "Normal Gem",
28/130 - "Flawless Gem",
14/130 - "Runes 16".

"Runes 16" TC má šanci 2/47274, že padne věc r32 (Cham Rune), šance 3/47274 na r31 (Jah Rune) a šance 47269/47274 na "Runes 15" TC (jiné runy).

Chápete? Shrnu to pro lepší pochopení:
Šance, že Mefisto dá aspoň 1 runu Cham ve hře jednoho hráče je
1-(1-((3/80)*(14/130)*(2/47274)))^7= ~0.0001196%

příklad 2. Hell Cow
Normální Hell Bovine má Mlvl=81 na obtížnosti Hell a dává věci z "Cow (H)" TC.
"Cow (H)" TC obsahuje jeden pick "Act 5 (H) Good" TC se šancí 3/160 v jednohráčové hře. (~1.88%).
"Act 5 (H) Good" TC má 1 pick z následujících TC s šancemi:

60/130 - "Jewelry C" TC,
4/130 - "Chipped Gem" TC,
10/130 - "Flawed Gem",
14/130 - "Normal Gem",
28/130 - "Flawless Gem",
14/130 - "Runes 17".

Kráva na Hell má šanci asi 0.87% (tj (3/160)*(60/130)) , že dá šperky (prsten, amulet, jewel nebo charm), 0.4% na flawless gem a 0.2% na runu.

Příklad 3. Specter v Hell Worldstone Keep Level 3
Potvory typu Wraith dávají více šperků, gemů a run než jakákoli jiná potvora.
Specter v Hell Worldstone Keep Level 3 má Mlvl=85 a dává věci z "Act 1 (H) Wraith B", která je upgradována na "Act 5 (H) Wraith C" TC.
"Act 5 (H) Wraith C" TC má 1 pick z "Act 5 (H) Good" TC s šancí 4/104 (~3.85%).
Obsah této TC můžete vidět v předešlém příkladu

Příklad 4. Death Lord v Hell Worldstone Keep Level 3.
Death Lord nejsou na runy dobří. Zahrnul jsem je jen pro srovnání s kravami a wraithy
Death Lord v Hell Worldstone Keep Level 3 (bloodlord5) má Mlvl=85 a dává věci z "Act 5 (H) H2H C" TC. Má 1 pick ze stejné TC jako v předešlých příkladech, "Act 5 (H) Good", ale jen s šancí 2/160 (~1.25%). Jak vidíte, je to mnohem nižší..

16. Padání z Questů a Andariel bug

když se podíváte do monstats.txt, zjistíte, že pro každou potvoru jsou 4 sloupce TC pro každou obtížnost ve hře. Pro hell je to TreasureClass1(H), TreasureClass2(H), TreasureClass3(H) a TreasureClass4(H). je to proto, že normální potvory, šampioni unikáti a akt bossové dávají věci z různých TC. Např Dark Stalkers v The Pit level 1 na Hell má "Act 1 (H) H2H C" base TC , když je to normální potvora, "Act 1 (H) Champ C", když je šampion, a "Act 1 (H) Unique C", když je unikátní (nezapomeňte, že TC jsou upgradovny podle úrovně potvory).

Sloupec TreasureClass4(*) je vyplněn jen pro Act bossy. Když je zabijete při plnění questu, tzn poprvé v dané obtížnosti, dávají věci z této TreasureClass4(*) TC. Potom dávají věci z TreasureClass3(*) TC, která má obvykle horší šanci na získání dobrých věcí
V patchi 10 je zajímavý bug,. Poté co zabijete Andariel a promluvíte s jakýmkoli NPC (což každý obvykle dělá), začne dávat věci z její questové třídy po každém zabití. Na realmu byl bug opraven.