DiablovoDoupě LITE - texty a odkazy

Buildy amazonek

pro verzi 1.09

Autor Kirsty: BUILDY AMAZONEK , překlad SuE, originál zde : http://www.diabloii.net/strategy/x-articles/amazon-subclasses.shtml

Jelikož je tento popis buildů značně rozsáhlý, bude rozdělen na několik částí:

1) Definice tříd a pasívní skilly (to je na této stránce)
2) Bowazonka a její podtřídy
3) Javazonka a její podtřídy
4) Spearazonka a její podtřídy
5) Hybridní podtřídy a ostatní

Pozn.překl: v textu se vyskytnou pojmy:
- škoda (damage) - zranění, které způsobíte potvorám, počet bodů života (hitpoints), který jim uberete
- elementální škoda - to je škoda způsobená ohněm, blesky, nebo chladem, někdy zahrnuje i jed
- fyzická škoda - čistá škoda zbraně
- skil - v českém překladu Diabla dovednost
- attack rating - útočné číslo, útok ovlivňuje šanci na zásah
- úroveň je zde používána jako úroveň skilu (počet bodů dovedností ) a úroveň postavy
- build - způsob přidělení bodů a skilů, který je specifický pro danou verzi postavy
Názvy skilů jsou někde uvedeny česky v závorkách, někdy se mi nechtělo hledat, stáhněte si Maxův slovníček češtiny pokud máte českou verzi Diabla a máte problémy s identifikací skilů nebo zbraní. Děkuji

Určité buildy (varianty) amazonek jsou zde již ode dne, kdy se Diablo2 začalo hrát na realmech. Mnoho se od těch dob změnilo, jak ve skilech, tak ve věcech. Cítím, že nadešel čas vypracovat popis podtříd a prodiskutovat vývoj, který nastal. Nejdříve popíši hlavní třídy a pak se ponoříme do podtříd.

Jedna poznámka na úvod, kdekoli uvedu seznam položek, je to jen proto, abyste viděli možnosti. Jsou to často unikátní nebo setové položky. Je to pouze vodítko, protože hráči většinou tyto položky znají. Nebudu však většinou uvádět přesné důvody, proč jsem je zvolila. Pokud vám jejich jména nic neříkají, můžete se podívat na jejich vlastnosti na Diabloii.net, Arreat summit nebo Diablovo Doupě :)) a doufám, že uvidíte, co je na nich tak zvláštního. Zůstává otevřeno nespočetně možností, tak jen experimentujte. Někdy je však experimentování povoleno jen v určitých hranicích, ale to zjistíte, když si přečtete náměty na podtřídy. Takže začněme..

Hlavní třídy amazonek

Nejdříve důležité vysvětlení k třídám. Amazonky rozlišujeme do jednotlivých tříd podle zbraní, které aktivně používají v průběhu celé hry. Amazonka může mít užitek ze tří druhů zbraní, což znamená, že s nimi může používat určité dovednosti, aby zvýšila škodu anebo získala nějaký speciální efekt. Nezískává z žádných jiných zbraní. Zbraně, v nich se amazonka může specializovat jsou:
- Luk nebo Kuše (bow , crossbow)
- Kopí (spear)
- Oštěp (javelin)

Odtud jsme definovali čtyři hlavní třídy.
Bowazon (amazonka s lukem/kuší). Čistá bowazon je amazonka, která používá pouze zbraně typu luk/kuše.
Spearzon: Čistá spearzonka je amazonka, která používá jen zbraně typu kopí (spear)
Javazon: Čistá javazonka je amazonka, která používá jen zbraně typu oštěp (javelin)
Tankazon: Čistá tankazon je amazonka, která nepoužívá zbraně, z kterých získává díky dovednostem. To znamená žádné kopí, oštěpy ani luky nebo kuše.

Hybrid: Vedle čistých tříd máme i smíšené, hybridní. Hybrid je postava, která aktivně používá zbraně z dvou různých větví nebo jednu zbraň , z které získává a jednu, z které nikoliv. Existuje 6 hybridních tříd:
- Luk/ oštěp (Bow/Javelin )
- Luk/kopí (Bow/Spear )
- Oštěp/ kopí (Javelin/Spear)
- Luk/zbraň, která není určena pro amazonku
- Oštěp/ zbraň, která není určena pro amazonku
- Kopí/ zbraň, která není určena pro amazonku

Pokud amazonka používá dvě různé zbraně, které pro ni nejsou určeny, nebude hybrid ,ale prostě Tankazon. Např: Amazonka používající meč a sekeru jako druhou zbraň.

Přesná definice čisté třídy
Všeobecně hráči rozlišují hlavní třídy amazonek a myslí si, že je to všechno o přidělování bodů do skilů. Hráči se domnívají, že bowzonky jsou amazonky, které nedávají žádné skil body do větve pro kopí a oštěpy. Spearzonky nepoužívají větev pro luk nebo javeliny a Javazonky nepoužívají skily z větve pro kopí nebo luk.
Neříkám, že to není pravda. Žádné rozhodnutí ohledně přidělování bodů, které jste u své amazonky udělali, nemá vliv na to, jestli to bude čistá amazonka, nebo hybrid. Je to používání zbraní, které vás zařazuje do kategorií. Když sbíráte zkušenosti, možná jste se ještě nerozhodli nebo experimentujete s určitými skily. A každý může udělat chybu při kliknutí na skil. Zbraň, kterou používáte, můžete kdykoli vyměnit, ale nemůžete vzít zpět výběr skilů. Přidělení skilů nemůže definovat hlavní třídu, ve které hrajete. Vaše konečné rozhodnutí o tom, kterou zbraň budete používat (a tím i do určité míry jaké skily) bude definovat, do které třídy nakonec budete patřit.
Pozn: Přidělení skilů často definuje podtřídu, ve které hrajete.

Např Javazonka: Používá pouze oštěpy, buď k házení nebo k boji nablízko, a z tohoto důvodu si může vybrat i skily pro spear. Javazonka nemusí bojovat čistě jen na dálku, ačkoli i to je možné.
Nebo vezměme Tankazon, používající dvouruční sekeru Hellslayer. Klidně může sekeru odložit a začít používat po zbytek svého života kopí. Přechod od sekery na kopí z ní udělá na zbytek hry Spearzonku, ačkoli nemá přiděleny žádné body ve větvi pro kopí. Je to možné i naopak.

Tyto příklady ukazují, že dokonce i Bowazonka může mít přidělené body ve větvi pro kopí a oštěpy, že javazonky a Spearzonky podobně mohou mít přidělené body ve větvi pro luk a kuš, a že Tankazon může mít body kdekoli. Rozdíl spočívá v tom, že čisté třídy, bez ohledu na to, do které větve investují své body, nebudou moci všechny větve používat.

Většinou je výběr hlavní třídy amazonky permanentní, protože jakmile jednou hráči investují body buď do větve pro luk, kopí nebo javelin, mají tendenci u toho zůstat, ale je možné to přehodnotit.

Přesná definice hybrida
Abyste byli v čisté třídě, buď musíte používat 2 zbraně stejného typu, nebo mít záložní zbraň prázdnou. Abyste byli hybridem, musíte používat dvě různé zbraně. Nemyslím, že je potřeba mnoho dále vysvětlovat, ale bylo několik odchylek od pravidla.
1. Možná jste četli Flux Lightning Fury Javazon guide (částečně přeloženo v návodu na javazonku), v němž popisuje, že používá Burizu jako záložní zbraň, a má namaxovaný Guided arrow. Nuže, k jeho vysvětlení, že nepoužívá kuš tak často, a že vlastně je technicky čistá javazonka, vzhledem k předešlému vysvětlení, je tato domněnka chybná. Aktivně používá kuš na boj s bossy, tlupami bossů a určité druhy imunních potvor, podle jeho vlastního vyjádření používá do velké míry dvě různé zbraně.Je to důležité pro přežití a proto javazonka tak, jak ji on popisuje, je hybrid.
2. Když hrajete, používáte výhradně oštěpy, ale když čelíte Durielovi, rozhodnete se místo toho použít kopí. Ihned po Durielovi, odhodíte kopí a pokračujete pouze s oštěpy. Protože se to bylo pouze jednorázové, nejste hybrid, ačkoliv jste jej aktivně používali. Tento příklad je hodně k diskusi, protože použití kopí je důležité pro přežití.
3. Když děláte MF runy (honby za poklady s vybavením na hledání - magic find), můžete vybavit svého pomocníka na přídavný magic find a nechat ho zabíjet zatímco přepnete na záložní zbraň, která má větší magic find. Např. jste Bowazon a těsně před konečným úderem na bosse přepnete na záložní zbraň - meč Ali baba a štít Rhyme a necháte pomocníka, aby bosse dorazil. V tomto případě nepoužíváte zbraň aktivně. Přepnutí zbraně, abyste se podívali, jakým dojmem působí amazonka s mečem a nebo za účelem získání většího magic findu z vás nedělá hybrida ani nevylučuje z vaší třídy. V tomto případě nepoužíváte meč a štít, a proto nejste hybrid, ale bowazonka.

Závěr: Definice třídy vaší amazonky závisí na tom, jak aktivně používáte zbraň určitého typu.

Podtřídy amazonek
Doufám, že teď rozumíte pojmu hlavní třída. Pokud ne, je to pravděpodobně způsobeno tím, jak to vysvětluji. Můžete nesouhlasit a na to mohu jen říct: "nikdo vám to nebere, ale tohle je obecně přijaté pravidlo".
Každá hlavní třída amazonek může být hrána mnoha odlišnými způsoby. V průběhu let jsme jasně definovali několik buildů v těchto třídách a pojmenovali jsme je "podtřídy". Každá podtřída používá své skily, zbraně nebo vybavení speciálním a unikátním způsobem, který ji odlišuje od zbytku amazonek.
Některé podtřídy vypadají trochu podobně. Podle použité zbraně mohou být některé podtřídy vytvořeny pro více jak jednu hlavní třídu. Je také několik témat, která jsou/mohou být použita pro mnoho podtříd a určité podtřídy jsou známy nebo extrahovány z tříd jiných postav (v tomto případě mám na mysli podtřídu nekromancera, paladina, barbara, kouzelnice, druida nebo assassinky).

Pasivní skily

Popíšu skily pro luk i kuš a skily pro kopí a oštěpy pro každou podtřídu, ale než se ponoříme do podtříd, nejdříve pasivní skily všeobecně. Někdy skutečně přemýšlím nad jejich použitím. Upozorňuji, že občas dám přehled doporučených skilů, ale ne seznam těch, které jsou nutné před nimi (prerequisites), nebo vypíšu seznam, který bude vyžadovat celkem maximum 110 skil bodů. To znamená, že se budete muset rozhodnout, které skily obětujete a které budete rozvíjet.

Inner sight snižuje obranu o daný počet bodů. Později v Hell budou mít potvory obranu ve stovkách a namaxovaný inner sight sníží obranu jen o 70. Není pozdějí zvlášť užitečný, ale zpočátku se pěkně používá. V tmavých oblastech osvětluje potvory v dosahu, což je vždy 13.3 yardu. Nicméně bych do něj nedala více než 1 bod.

Critical strike (kritický úder) přidává šanci udělat dvojnásobnou fyzickou škodu. Je velmi užitečný pro zvýšení sání many a života. Pokud vaše amazonka dělá dobrou fyzickou škodu, stává se tato modifikace významnější. Pokud amazonka dělá nízkou fyzickou škodu, zas tak moc nepomůže. Např pro Mageazonky je to často skil, s kterým nehrají. Hodnota okolo 50% (level 8) je dostatečně zisková, ačkoliv někteří dávají přednost vyšší šanci. Pozor na snižující se návratnost na vyšších úrovních skilu.

Existuje také speciální mod zvaný Deadly strike, který dělá to samé jako Critical strike. Někteří se pak domnívají, že mohou fungovat oba tyto efekty dohromady a zečtyřnásobit škodu, to však nelze. Buď to bude Critical strike nebo deadly strike, nikdy oba. (viz sekce tipy a triky - speciální vlastnosti).

Slow missiles (zpomalení střel) zpomaluje střely utočníků zdálky o 33%. To se týká šípů, elementálních střel a dokonce i blesků, které házejí potvory (LEB). Je to velmi užitečný skil a jeho dosah je 13,3 yardů. Osvětluje také potvory a je to dobrá náhrada za Inner sight. Čím vyšší úroveň skilu, tím déle trvá. Normálně netrvá zabíjení potvor dlouho, takže stačí na úrovni 1. Nicméně pár přídavných bodíků neuškodí. Úroveň 5 dává 32 sekund, což je pravděpodobně dostačující.

Penetrate (průraz) zvyšuje atack rating (útok) -AR vaší postavy. Funguje na všechny útoky, nablízko i na dálku. Některé skily však nevyžadují AR a pokud jsou tyto vašimi hlavními útočnými skily, neobtěžujte se dávat zde příliš mnoho bodů. Docela snadno lze zkontrolovat, které skily AR vyžadují. Podívejte se na obrazovku postavy (stiskněte C) a zkontrolujte okénko, kde se AR normálně zobrazuje. Pokud se objevuje číslo, skil vyžaduje AR, abyste trefili potvory. Pokud se nezobrazuje žádná hodnota, skil trefí automaticky (auto-hit) a AR není potřeba. Hodnotu AR můžete vyvažovat zvyšováním dexterity a zvyšováním skilu Penetrate. Dexterity dává bonus ke škodě způsobené speciálními kopími amazonky, luky a oštěpy. Dává také bonus k blokování štítem. Je proto nejlepší vytáhnout dexterity na dobrou úroveň, a potom alokovat nějaké body do penetrate pro zvýšení AR. Dejte tam nejméně 1 bod.

Decoy (návnada) je skil, který vytváří kopii amazonky, kterou můžete použít k vylákání nepřátel z úkrytu nebo k odvrácení jejich pozornosti. Decoy má stejný počet životů jako vy a tudíž může vydržet stejný počet úderů. Decoy úrovně 1 se může vypařit, protože skončila doba trvání skilu, ačkoli mohla vydržet více úderů. Tudíž, pokud je váš život malý (< 600), zůstaňte u Decoy úrovně 1, ale pokud je váš život vyšší (>1000), uvažujte aspoň o 5 bodech, aby se trvání prodloužilo. Hodnota života někde mezi tím samozřejmě zasluhuje něco mezi 1-5 body. Vyvolávejte Decoy daleko dopředu abyste nalákali potvory nebo ji dávejte po stranách, aby vás nepřekvapil útok zboku.

Valkyrie vytvoří nebesky zářící bojovnici s kopím, která vám pomůže v boji. Tedy ..pomoc je silné slovo, protože její škoda je zanedbatelná. Vydrží na vyšších úrovních pár ran, je užitečné používat ji spolu s decoy. Pošlete Decoy na jednu stranu a vyvolejte Valkyrii na druhou. Celkově je na vyšších úrovních náročná na manu a protože dělá malou škodu, hráči ji raději ponechávají na nižší úrovni. Cílem je najít rovnováhu mezi vyvolavatelností (úroveň 1) a trvanlivostí (úroveň 20) a obecně dobrá rovnováha je někde mezi úrovní skilu 5 a 8.

Pierce (průnik) pomáhá jen při útocích na dálku. Šíp proletí skrz nepřítele a zasáhne jakoukoli potvoru, co je za ním. Je možné proniknout více cíli a mnoha skilům pro luk i oštěpy to neuvěřitelně pomáhá. Obecně hodnota okolo 65% (úroveň 8) je dostatečná ale více je vždy užitečné. I přes snižující se návratnost to stojí za to. Některé položky dávají bonus k pierce. Tento bonus se kumuluje se skilem a proto buďte opatrní s přiřazování příliš mnoha bodů do tohoto skilu. Extensivní testování prokázalo, že 100% pierce má šanci neudělat průnik. To může indikovat, že modifikace z položek a skilu se neskládají ale další průzkum prokázal, že pierce je pravděpodobně omezeno na 95% (tak jako mnoho věcí ve hře… šance na zásah, maximum resistence apod).

položka pierce %
Razortail (opasek) 33
Storm strike 25
Kuko Shakaku 50
Ichorsting 50
Doomslinger 35
Buriza-Do Kyanon 100 (95)
Demon Machine 66
Vidala set bonus 50

Dodge/Avoid/Evade (úhyb/vyhýbání/únik)
Je na vás, kolik bodů zde alokujete. Skily mají mizející návratnost ale i tak to může stát v některých případech za to. Zvláště pro Spearzonky a Javazonky v boji nablízko je třeba těmto skilům věnovat pozornost.

Dodge je šance uhnout útoku nablízko, když stojíte v klidu. Je to velmi dobrý skil když jste v první linii bitvy. Méně významný, když jste útočník zdálky, jehož cílem je nedostat se do kontaktu v boji nablízko. Podle toho, jaký typ hráče jste a jaká je vaše zkušenost a jak jste zvolili u Decoy, Valkyrie a nebo pomocníka, jej buď nechte na úrovni 1 (18%) nebo dostaňte na vyšší úroveň (50% na úrovni 12 je dobré, 56% na úrovni 20).

Avoid je šance uhnout přilétající střele, když stojíte vklidu. Je dobrý jak pro útočníky na dálku, tak na blízko, ale opět to záleží na tom, jakou zkušenost máte s decoy, Valkyrií a pomocníkem. Ponechte jej na 1 (24%) pokud víte, že to nemusíte zvyšovat, nebo jej poněkud zvyšte, pokud si nejste jistí (65% na úrovni 20)

Evade je šance uhnout jek útokům zblízka tak zdálky pokud běžíte. Pokud plánujete hodně běhat, toto je skil pro vás (56% na úrovni 20). Pokud si myslíte, že ho nepotřebujete, ponechte ho na úrovni 1 (18%)

Hlavní podtřídy bowazonek
-- Mageazon
-- Dexazon
-- Speedazon
-- Sniper
-- Multi-strafer
-- Multizon
-- Burizon
-- Rebel

 

Mageazon

Tato mageazonka podobně jako kouzelnice spoléhá na svou zásobu many. Má více many než života, doplňuje ji přirozeným způsobem. Hlavní myšlenka zde je, že podobně jako kouzelnice může sesílat svá manově nejnáročnější kouzla bez přerušení nebo nutnosti pít lahvičky s manou. V několika předešlých patchech Freezing arrow a Immolation arrow nesály manu a tudíž mana musela být doplňována přirozenou cestou. Od těchto patchů jsou magezonky chápány hlavně jako amazonky, které používají hlavně Freezing a Immolation arrow. To, že potřebovaly mnoho Energie a výbavy pro regeneraci many, nebylo viditelné. Nyní je u těchto skilů možno sát manu a vytvořila se nová skupina mageazonek, u nichž je doplňování many zajištěno sáním (manaleech). Hráči stále považují tyto nové mageazonky (také někdy nazývané Vampy) za opravdové mageazonky, protože stále mají chybně zafixovánu ideu, že
Mageazon = Freezing Arrow + Immolation Arrow
A zcela zapomínají, že mageazonky investují mnoho bodů do energie, a na důležitost many.
Mageazonky často používají +skily, aby zvýšily škodu ze svých elementálních (živlových) útoků a zabíjely rychleji, ale to je osobní volba. Můžeme rozlišit dvě podtřídy mageazonek.

 

Mageazon build A: tradiční mageazon

Za mageazonku je považována ta amazonka, která přidělí hlavní část svých stat. bodů do energie. Tedy.. někteří tvrdí, že všechny body by měly jít do energie a že požadavky na strength a dexterity by měly být pokryty položkami a charmy. V tomto případě má Mageazonka extrémně málo života, pokud není zvýšen pomocí položek a charmů dávajících bonus buď k vitalitě nebo životům.
Tradiční Mageazon spoléhá na manu a výbavu na obnovování many, že udrží její zásobu many nedotčenou, podobně jako u kouzelnice, i když používá své nejvíce manově náročné skily. Tento build není orientován na fyzickou škodu ani na sání života/many, a proto škoda, kterou dělá je čistě elementální a vychází z jejích skilů. Také často používá zbraň, která dělá velkou elementální škodu jinou než chlad nebo oheň. Dominantně používanými skily jsou Ice arrow a Immolation arrow (ledový a obětní šíp) nebo Freezing arrow (mrazivý) a Immolation arrow. Nepoužívá žádný z centrálních skilů pro luk, protože ty potřebují Attack rating (útok). S nizkou dexterity nemají tyto amazonky vysoký atack rating, a proto tyto skily příliš nepoužívají. Někdy je používán Guided arrow (naváděný šíp) aby dodal elementální damage, která je na luku k jedné osamělé potvoře. Důvod pro rozdílný výběr chladového poškození je v tom, že oba skily dělají dobrou a podobnou škodu. Ice arrow dělá silnou škodu, ale jen na 1 (nebo po pierce na více) potvoře, zatímco Freezing arrow je manově náročný plošný útok. V hardcore nemúže být Freezing arrow používán nepřetržitě, protože tam se dává mnoho bodů do vitality a méně do energie, takže je k dispozici méně many.
Proč není používán také Exploding arrow se vztahuje k tomu, že Immolation arrow má nyní timer a může být vystřelen až po určité době. To snižuje náklady na manu a v mezičase mezi Immolation šípy může nyní mageazonka přepnout na chladový skil. V dřívějších dobách byl exploding arrow otázka volby.
Pro tento typ amazonky se hodí následující položky, které jsou zdroji many nebo doplňování many (pokud není požadavek na sílu vyplněn, znamená to že položka ho nemá, nebo že se jedná o magickou položku, kde je to individuální).

Položka Název Požadovaná síla
Helma Harlequin´s Crest 50
  Peasant Crown 20
  Victorious Circlet  
Brnění Que Hegan´s Wisdom 55
  Skin of the Vipermagi 45
  Stealth (Tal+Eth)  
Rukavice Frostburn 60
  Magefist 45
  Gragon´s Gloves  
Opasek Gloom´s Trap 58
  Razortail 20
  Serpent´s Belt  
Boty Silkweave 65
  Caster Boots  
  Dragon´s Boots  
mulet Civerb Icon  
  Bahamut Amulet  
  Amulet of Enlightement  
Prsten Stone of Jordan  
  Manald Heal  
  Bahamut ring  
  Ring of Enlightenment  

Požadavky na luk se musí přizpůsobit potřebě mít vysokou hladinu energie a mít hodně many pro skily, což zanechává v zásadě tyto možnosti:

  položka požad. síla požad. dex.
zbraň Kuko Shakaku 53 49
  Skystrike 25 43
  Doomslinger 40 50
  Langer Briser 52 61
  Pus Spitter 32 28
  Venom (Tal+Dol+Mal) luk luk

To vede k těmto bodům statistik:
Síla: do 65
Dexterity: do 65
Vitalita: vaše volba podle toho hrajete-li softcore nebo hardcore
Energie: zbytek
Pozn: můžete dávat body jen do energie a fixovat sílu, dex a životy pomocí položek a charmů.
Taktika je docela jednoduchá. Použijte Immolation arrow a přepněte na váš oblíbený chladový skil pokud na něj nepřátelé nejsou imunní, Freezing arrow přišpendlí nepřátele na místě, na kterém jim pod nohama Immolation arrow vytvoří dýmající ohnivou stěnu. Když použijete valkýru, žoldáka a decoy jako návnadu, budete mít s nepřáteli jen málo problémů.
Cílem je získat dobrý čas zmražení s chladovými skily, a pro to můžete přidat výbavu s chladovým poškozením a pár charmů, aby se zvýšila doba zmražení (každý charm přidává 1 sekundu k trvání chladu/zmražení na normal, polovinu v nightmare a 1/4 v hell). To hodně pomůže škodě od Immolation arrow.
Přidejte pár charmů na blesky nebo jed kvůli potvorám imunním na oheň+chlad, nebo použijte příslušný luk, který dělá bleskové nebo jedové poškození. Lze koupit i magické od obchodníků, ale můžete si také nějaký osoketovat (nechat si vyrobit díru) sami. Zkuste najít 4,5 nebo 6 dírový luk, použijte buď topazy nebo runy ORT nebo jewely na přidání bleskového poškození, nebo tam dejte Smaragdy nebo runy TAL na jed.

Doporučené skily:
Ice Arrow(ledový šíp): 0-20
Freezing Arrow(mrazicí): 10-20
Exploding Arrow(výbušný): 0-20
Immolation Arrow(obětní): 20
Guided Arrow(řízený): 1 jen pro případ, že potkáte potvoru imunní současně na chlad i oheň
Zvláštní upozornění k pasivním skilům:
Critical strike jen 1, jako předpoklad, neděláte fyzickou škodu, a proto jej nepotřebujete.
Penetrate jen 1, jako předpoklad, všechny skily co používáte mají autohit (automatický zásah)
Pierce*: 60% nebo výš. To je od úrovně 6.
Zbytek rozdělte do pasivních skilů podle vlastního uvážení.

* pro maximální pierce stačí :
4 body = 49% pokud je použit Kuko shakaku (pierce na luku je 50%)
8 bodů = 65% pokud je použit Doomslinger (pierce na kuši 35%)
8 bodů = 65% pokud je použit Razortail opasek (pierce 33%)

 

Mageazon B: Moderní verze, zvaná též "Vamp"
Tento typ mageazonky spoléhá spíše na sání (leech) než na přirozené doplňování many, odtud ten název Vamp. Po diskusi s mnoha lidmi jsem dospěla k závěru, že se Mageazonky dělají i jiným způsobem, a že s určitými omezeními lze připustit, že jsou to stále Mageazonky. Jsou nyní používány mnohem více než "stará" verze. To, co je nové, je fyzická škoda a sání.
Pro většinu je mageazonka amazonka, která udržuje nedotčenou zásobu many a stále může používat své manově náročné skily. Zabíjí hlavně těmito skily, ale není zas tak špatné přepnout na něco jiného. Zdá se jim, že získávání many sáním je v pořádku. Tak jak kouzelnice mají "warmth", amazonky mají sání. Mění se tím ale i alokace stat bodů.

Síla může být až 115
Dexterity okolo 200 kvůli attack ratingu a zvýšení fyzické škody.
Vitality jak je libo
Energie zbytek

Zdá se to být velké obětování energie, ale se všemi těmi položkami, kterými můžete zvýšit zásobu many a s trochou sání many, nebudete mít vůbec problémy. Nemusíte už doplňovat manu regenerací jako kouzelnice, ale je to k diskusi. Aby se mohla amazonka nazývat Mageazonkou měla by, podle mého názoru, zabíjet hlavně pomocí elementálních skilů, dávat mnoho bodů do energie (podle mě aspoň 100) a mít více many než života. Když používá své elementální skily, musí také být schopna sát dostatečně na to, aby mezitím nemusela přepínat na skily působící fyzickou škodu.

Teď můžete používat víc položek. Vezměme nejdříve položky z dřívějších mageazonek a následující seznam přidejme k možnostem. Jsou to buď velké nebo dobré zdroje sání many: (pokud není požadavek na sílu vyplněn, znamená to že položka ho nemá, nebo že se jedná o magickou položku, kde je to individuální).

  Položka Požad. síla Požad. dex.
Helma Valkyrie wing 115  
  Stealskull 59  
  Vampiregaze 41  
  Tal Rasha Mask 55  
  Circlet of the Vampire    
Amulet Crescent Moon    
  Amulet of the Vampire    
Prsten Manald Heal    
Zbraň Lycander´s Aim 95 118
  Magewrath 73 103
  Goldstrike arch 95 118
  Eaglehorn 97 121
  Bow of the Vampire    

Mění se také výběr skilů, protože nemusíte sahat po Ice arrow nebo exploding arrow kvůli možné úspoře many. Avšak fyzické skily by měly být potřebné jen příležitostně.
Nejpoužívanějšími skily na fyzickou škodu jsou Multiple shot (mnohonásobný výstřel) a Guided arrow (vždy zasáhne 1 cíl, zvýšená škoda), ačkoliv Strafe (salva) se zdá být lepší, když na to pohlédneme celkově (zasáhne víc cílů a zvýšená škoda). Fyzické skily budou používány často v závislosti na imunitách potvor.

Doporučený výběr skilů:

Freezing Arrow: 20
Immolation Arrow: 20
Buď Multiple Shot až do 15 šípů nebo Strafe do nejméně 10 šípů
Guided Arrow ponechte na 1


Critical strike nyní dejte na asi 50% (úroveň 7) abyste zlepšili fyzickou škodu a sání
Trochu penetrate pro Multiple Shot nebo Strafe.
Komentář k Pierce a dalším pasivním skilům zůstavá stejný.


Taktika se však trochu změnila. Vystřelíte Freezing arrow a Immolation arrow a během tohoto procesu sajete manu. Pokud je dobrá rovnováha mezi fyzickou škodou a sáním many, nemusíte ani přepínat na skil pro fyzickou škodu. Taktika napřed zmrazit, potom smažit stále zůstává. Skily s fyzickou damage použijete na imunní potvory a v obtížných oblastech. Na potvory imunní na oheň používejte i nadále Freezing arrow, ale na potvory imunní na chlad musíte použít Immolation arrow. A kvůli zpoždění (časovači), můžete mezitím používat Strafe nebo Multishot.
Použití Valkyrie, žoldáka a Decoy jako návnady zůstává stejné. Abyste získali slušnou dobu zmrazení, používejte opět freezing arrow, výbavu, která přidává chladovou škodu a charmy s chladovou škodou. (každý charm přidává 1 sekundu k trvání chladu/zmražení na normal, polovinu v nightmare a 1/4 v hell). Několik charmů s bleskovou nebo jedovou škodou na ty potvory, které jsou imunní na chlad+oheň vám opět pomůže v Hell.
Nejsnadněji použitelný luk pro novodobou Mageazonku je patrně Lycanders Aim. Skily, energie dobrá škoda a sání many.

 

Podtřídy Mageazonek: Frostmaiden/Immozon Podtřída v podtřídě. Frostmaiden a Immozon. Tyto dvě amazonky patří k Mageazonkám v tom smyslu, že se specializují na jeden ze dvou elementálních typů, ale po většinu doby také používají skily pro fyzickou škodu. Opět spoléhají na nějaký způsob přirozeného doplňování many při velké zásobě many nebo to řeší sáním many podle toho, jak si představují Mageazonku. Přidělování stat bodů a volba skilů se mohou lišit od tradiční i moderní Mageazonky.

Tradiční Mageazon >Moderní Mageazon (Vamp)
síla: až 65 síla: na položky
dexterity: až 65 dexterity: 200 kvůli AR a škodě -> sání
Vitalita: jak chcete Vitalita: jak chcete
Energie: zbytek Energie: zbytek

Hlavní v této podtřídě je, že Frostmaiden nemá ohnivé skily a Immozon nepoužívá chladové skily. Vymezení této podtřídy je, že mají jen jeden typ elementální škody a mají také fyzickou škodu, což jim umožní snadněji se vypořádat s imunními potvorami. Frostmaiden

Frostmaiden se zaměřuje zpočátku na masivní chladovou škodu. Maxuje chladové skily jako je Ice arrow (Ledový šíp) a Freezing arrow (Mrazivý šíp). Někdy dokonce na nízké úrovni maxují Cold arrow (Chladný šíp), ale to už je extrém. Snaží se u těchto skilů prodloužit dobu zmrazení jak to jen jde. Používají vice výbavy, která přidává chlad, a charmů na chlad než Mageazonky. Protože Frostmaiden by měla být schopna střílet Freezing arrow bez toho, aby musela přepínat na alternativní skil, potřebuje dobrou vyváženost mezi sáním many a fyzickou škodou.

Někdo zvolí vysoké sání many s menším důrazem na fyzickou škodu, lze použít luk Magewrath a některé další zdroje sání many jako je pásek Gloom's Trap, amulet Crescent Moon a/nebo helmy s dvojitým sáním jako Darksight, Vampiregaze (také dobrá chladová škoda), Tal Rasha's Mask nebo Stealskull. Tady (s 15%+ sáním many) stačí pak něco do Critical strike a postačuje celková nízká hodnota dexterity okolo 200.

Někdo zvolí více fyzické škody a používá pouze jeden zdroj sání many (stačí i méně než 10%). Pro tohle jsou pak vhodné exceptional luky (Eaglehorn, Windforce) s hodnotou dexterity okolo 300 nebo elitní luky (Eaglehorn, Windforce) s dexteritou okolo 200.

Ice arrow se používá hlavně na fyzicky imunní potvory a na potvory imunní na chlad se používá buď Strafe nebo Multishot, někteří volí Guided arrow. Na potvory imunní na chlad i fyzicky musí Frostmaiden použít buď bleskové, jedové nebo ohňové charmy anebo přepnout na luk, který dělá dobrou ohňovou, bleskovou nebo jedovou škodu. Jako záložní zbraň se používá Kuko Shakaku, Skystrike, luk se 6 smaragdy, luk s runovým slovem Venom nebo magické luky s dobrou ohňovou nebo bleskovou škodou.

Immozon

Immozon maxuje Immolation arrow(Obětní šíp) a často také Exploding arrow (výbušný šíp). Fire arrow (ohnivý šíp) je někdy také maxován, ale v současné verzi 1.09 zůstává na úrovni 1. Immozonky mnohem obtížněji hratelné než Frostmaiden, protože nepoužívají žádný zdroj chladové škody. Nedostatek chladicího (zpomalovacího) faktoru u Immozonek může být kompenzován několika způsoby.

- Použitím položky s vlastností "slow target by X%" (zpomal cíl o xx%). V současné verzi je tato vlastnost chybná v tom smyslu, že potvora na straně serveru je zpomalena jinak než potvora zobrazená na straně klienta. To znamená, že potvory na serveru mohou být těsně u vás, ačkoliv jsou na vašem počítači zobrazeny třeba o půl obrazovky dále. Když zaútočí, zdá se, že se teleportovaly přímo k vám, překvapí vás, a pokud bojujete proti tlupě, mohou vás obklíčit, aniž jste si toho všimli. V současnosti je to nebezpečná vlastnost.
-Můžete si vybrat pomocníka z Aktu 2, který má aury Holy freeze (svatý mráz), který zpomaluje potvory přirozeným způsobem, zde nehrozí nebezpečí náhlého teleportu, nicméně potvory se mohou po smrti roztříštit, což se trošku nehodí k image Immozonky.
-Co také pomáhá, je knockback (odhození), ale to může být pro Immolation arrow nebezpečné, protože to odhazuje potvory dozadu, pryč z té malé ohnivé zdi, kterou jste jim položili pod nohy. Když odhazujete potvory proti zdi, je to vyřešeno, ale v oblastech, kde zdi nejsou, můžete mít problémy.
Jako Immozonka nepotřebujete mnoho sání many, protože ačkoliv je Immolation arrow skil náročný na manu, nemůže být použit bez přestávky kvůli timeru (zpoždění) ve verzi 1.09. Musíte přepnout na sekundární skil např Fire arrow , exploding arr nebo multiple shot/strafe/guided arr (mnohonásobný výstřel/ salva/řízený šíp). Drobná připomínka k Exploding arr - ve verzi 1.09 nemůžete s ním sát manu ani život. Další drobná připomínka k Fire arrow - ve verzi 1.09 konvertuje polovinu vaší fyzické škody na ohňovou.

To znamená, že pro Immolation arrow nepotřebujete moc sání many, ale také, že z Exploding arrow nebudete sát a nepůjde moc sát ani z Fire arrow. Proto Immozon nepotřebuje mnoho sání a může být postavena podobně jako tradiční Mageazonka, pokud by nebyly potvory imunní na oheň.
Na fyzicky imunní potvory fungují dobře Fire arrow, Exploding Arrow a Immolation arrow, ale pro potvory imunní na oheň potřebujete jiný typ škody. Můžete použít Strafe nebo Multishot, pokud si zvolíte i fyzickou škodu a postavíte vaši Immozonku jako Vampa. Můžete také použít tradiční způsob s buď bleskovými nebo jedovými charmy nebo přepnout na luk, který děla slušnou bleskovou nebo jedovou škodu (pro tuto podtřídu se chlad používá zřídka). Jako záložní zbraň se používá Skystrike, luk se 6 smaragdy, luk s runovým slovem Venom nebo magické luky s dobrou jedovou nebo bleskovou škodou.

Amazonky s lukem zaměřené na fyzickou škodu

Hlavním cílem těchto buildů je vysoká fyzická škoda.

Dexazon

Dexazon investuje všechno co lze do získání co nejvyšší možné dexterity. To znamená, že silně zvyšuje fyzickou škodu. Zaměřují se také na 1 skil, který dělá fyzickou škodu, ale často také používají 1 nebo 2 elementální skily pro změnu nebo proti fyzicky imunním potvorám.

Přidělení stat bodů:
Většina hráčů považuje za dexazon tu amazonku, která dává všechny své body do dexterity, ale pro jiné je akceptovatelné přidělit nějaké body do vitality a síly (kvůli položkám). Přidělení bodů do vitality vám zvýší život na lepší hodnotu a přidělení nějaké síly vás zachrání před rizikem body popping - rozsypání věcí při vyzvedávání těla.

Argumenty k body popping
Body-popping je vysypání věcí z těla, všeho vašeho vybavení na zem. Často jsem zjistila, že když zemřete a máte položku na kurzoru, automaticky se vysypete a všechny věci vypadnou na zem. To však není ten druh body-popping který mám na mysli.
Položky mají požadavky na sílu a dexteritu. Pokud nemůžete určitou položku nosit, můžete si obléct jiné položky, které mají vlastnosti +síla, + dex, a ty vám pomohou dostát požadavkům té položky. Nic špatného, pokud nesundáte některou nebo všechny položky, takže tu položku bez nich nemůžete použít. Ta se zobrazí červeně a označena i ve svém okénku.
Tedy, když zemřete, "svléknete si" položky. Normálně, když si vyzvedáváte tělo, nic špatného se neděje. Prostě znovu navlečete všechny položky.. ale každá položka napřed dá do inventáře, než se obleče. Když nemáte pro určité položky v inventáři dost místa a nesplňujete požadavky na to, abyste je mohli nosit, nebudete schopni si je obléct, takže pořád budete vidět svoje tělo na zemi a když se podíváte do inventáře uvidíte neúplné vybavení a amazonka bude rovněž prohlašovat "I am overburdened" . Když jste v tomhle stavu zabiti, položky, které jste měli oblečené v čase této druhé smrti a které by normálně zůstaly na těle, spadnou na zem, protože máte ještě tělo, které leží na zemi. Tak tohle je body-pop - sprška předmětů při smrti, protože nemůžete obléct všechny položky z mrtvého těla. Jednoduchý způsob, jak se tomu vyhnout je mít nějaké místo v inventáři. Nezapomeňte, že při smrti se tam napřed šoupnou lahvičky z opasku, takže před oblékáním bysta měli tyhle lahvičky vyházet.
Pro Dexazonky nejsou problémem požadavky na dexteritu, ale pokud nealokují body do síly, může být problém zde. Můžete požadavky předmětů snížit soketnutím (vložením) runy HEL nebo jewelů (klenotů) snižujících požadavky. Když je vložíte do brnění, helmy nebo zbraně, můžete si ušetřit nějaké problémy a také charmy přidávající sílu mohou pomoci. Ostatní vybavení však stále může mít vysoké požadavky na sílu a to je důvod, proč hráči akceptují dexazonky, které investují do síly. Jen proto aby se vyhnuli vysypání věcí.

Obecně:
Síla: na položky/základ
Dexterity: zbytek
Vitality: něco/základ
Energy: základ

Volba vybavení:

Další diskuse o povaze dexazonek je, zda mohou používat jen vybavení, které přidává dexteritu nebo cokoli, co chtějí. Osobně používám toto, jen jako příklad, co je možné:

Výbava Kirsty - dexazon:


- 3-socketová helma a 4-socketové brnění s 7 jewely, +9 do Dexterity a Síly
- Amulet of Nirvana (+30 Dexterity)
- Eaglehorn (bez soketu)
- Tal Rasha's Fine-Spun Cloth (setový opasek)
- Rare Gloves (+25 Dexterity, 5% dual leech, +15 Síla)
- 2 Raven Frost prsteny(20 dexterity každý)
- Cow King's Hooves (setové boty)
- 20 Large Charms of Dexterity (+5 Dexterity každý)

Toto vybavení je pomalé, ale při použití strafe, když vidíte tu smrtící sílu, je to jedno.

Dobré volby výbavy s +dex. Uvědomte si, že některé z těchto věcí vyžadují hodně síly. Nechám na vás, jak moc ) jste ochotni investovat do síly nebo do položek, které sílu zvyšují, abyste mohli tyto věci nosit. Rychlost, sání, život a resisty jesou také na vás.


Helma: Crown of Thieves (25), Ondal's Almighty (15), Natalya's Totem (25)
Brnění: Greyform (10), Twitchthroe (10), Crow Caw (15), Atma's Wail (15), Vidala's Ambush (11), Aldur's Deception (15), Armor of Precision (11-15)
Amulet: The Nahim-Oak Curio (10), Saracen's Chance (12), The Cat's Eye (25), Amulet of Nirvana (21-30)
Zbraň: Buriza-Do Kyanon (35), Magewrath (10), Lycander's Aim (20), Eaglehorn (25), Bow of Nirvana (21-30)
Rukavice: Immortal King's Forge (20), M'avina's Icy Clutch (15), Gloves of Nirvana (21-30)
Prsteny: Raven Frost (15-20), Ring of Precision (11-15)
Opasek: Razortail (15), Credendum (10), Tal Rasha's Fine-Spun Cloth (20), Belt of Precision (11-15)
Boty: Waterwalk (15), Tancred's Hobnails (10), Cow King boots (20), Sander's Riprap (10), Boots of Precision (11-15)

Luky a kuše pro nižší úrovně: Leadcrow (10), Ichorsting (20), Hellclap (12)

Problém s nižší silou je, že výbava nepřidává dexterity. Jen několik návrhů. Budu uvádět jen sílu a jen pro položky s požadavky nižšími než 65, což je pro průměrnou dexazonku dosažitelné s pár věcmi, co mají vlastnosti na zvýšení síly.


Helma: Undead Crown (55), Peasant Crown (20), Rockstopper (43), Stealskull (59), Black Horn Face (55), Harlequin Crest (50), M'avina's True Sight (0), Natalya's Totem (58), Naj's Circlet (0), Tal Rasha's Horadric Crest (55)
Brnění: Greyfrom (20), Twitchthroe (27), Spirit Shroud (38), Skin of the Vipermagi (24), Skin of the Flayed One (43), Spirit Forge (44), Duriel's Shell (65), Que-Hegan's Wisdom (55), Haemosu's Adament (52)
Rukavice: Hands of Broc (0), Bloodfist (0), Venom Grip (20), Gravepalm (20), Ghoulhide (58), Laying of Hands (50), M'avina's Icy Clutch (20), Magnus Skin (20), Sander's Gloves (20)
Opasek: Lenymoe, Goldwrap (45), Bladebuckle (60), String of Ears (20), Razortail (20), Gloom's Trap (58), Nosferatu Coil (50), Credendum (65), M'avina's Tenet (20), Tal Rasha's Fine-Spun Cloth (47)
Boty: Hotspur (0), Goblin Toe (50), Infernostride (20), Waterwalk (18), Natalya's Soul (65), Sander's Riprap (18)
Zbraň: Unikátní a setové luky s vysokou škodou vyžadují spoustu síly. Můžete si zvolit:
Witchwild String (65), Endless Hail (58), Kuko Shakaku (53), Langer Briser (52), Pus Spitter (32)
Nebo si vybrat elitní luk s vlastností Cruel nebo nějaký jiný se zvýšenou škodou Shadow Bow (52), Spider Bow (64).
Amulety a prsteny: cokoliv, co potřebujete.

Kombinace:
- Death's Hand (rukavice) + Death's Guard (opasek).
- 2 položky z: Sigon's Wrap (60, opasek) + Sigon's Gage (60, rukavice) + Sigon's Sabot (70, boty)
- Set kravího krále je pěkný buď celý nebo i jednotlivě: Hat (20), Hide (27), Hooves (18)
Dexazonka je amazonka, která je postavena na vysoké fyzické škodě. Díky své dexteritě má extrémně vysoký atack rating (útočné číslo), perfektní pro skily, které nemají autohit (automatický zásah). Hlavní skil na luku je proto buď multiple shot, Strafe nebo Guided arrow. Guided arrow je častěji používán jen jako sekundární skil, protože není dobrý na kontrolu davu. Dále je použit nějaký elementální skil. Většinou je to Freezing arrow kvůli plošnému účinku a dobré chladové škodě. Protože fyzická škoda je velmi vysoká, sání je snadné a stačí 5% sání many na neustálou střelbu Freezing arrow.

Fyzicky imunní potvory jsou problém a dexazonky se s tím potřebují nějak vypořádat. Nemohou střílet mnoho Freezing arrow, protože nemají tolik many a rychlou regeneraci jako Mageazonky. Mohou si zvolit elementální charmy, pomocníka, který je vybaven zbraní s elementální škodou nebo mít jako záložní zbraň luk, který dělá dobrou elementální škodu.
U velkých tlup lze útočit na každou potvoru zvlášť nebo použít strafe na dodávku škody několika potvorám naráz. Avšak když je mana spotřebovaná, je nutno se vrátit zpět k normálnímu útoku nebo skilům, které stojí málo many, jako je magic arrow, guided arrow na vysoké úrovni nebo jeden z nízkoúrovňových elementálních útoků.

Přehled navržených skilů

Multiple Shot: 1-15 nebo Strafe: 6-20
Guided Arrow: 1-20
Freezing Arrow: 20 nebo jiný elementální skil
Critical Strike: 20
Pierce: 8+ (65%+)

Speedazon

Speedazon se snaží o maximální rychlost útoku. Použité skily závisí na osobní volbě. Jen se ujistěte, že sajete zpět dost many na to, abyste mohli používat své hlavní skily bez přerušení. Immolation arrow má zpožďovač, takže to určitě váš hlavní skil nebude. Jediná věc, kterou zde budeme diskutovat je, jak dosáhnout maximální rychlost.
Tabulky rychlosti pro luky a kuše jsou v amazon FAQ na diabloii.net. Zrekapituluji pouze ty s největší kadencí. Kadence je vyjádřena ve fps (frames per shot). Čím nižší hodnota, tím rychleji střílíte.
Pozn. překl: diablo snímkuje hru 25 krát za sekundu, tento snímek se nazývá frame. Vyjadřování rychlosti ve frames znamená, kolik snímků je potřeba na animaci výstřelu. Pokud se chceme dostat k počtu výstřelů za sekundu, je nutno podělit 25 / fps . (počet frames na výstřel). Např. pokud je fps 12, potom 25/12= 2 tedy vystřelíte za sekundu 2krát, pokud je fps 8, potom 25/8=3 tedy vystřelíte za sekundu 3krát. Maximální rychlost kuše je 11 fps, u luku 7 fps.

[rychlostní skupina: -10] Hunter's, Composite, Razor, Double, Blade, Great, Matriarcha .
Na dosažení max rychlosti 7 fps je třeba 142% zvýšení rychlosti útoku (IAS)

[rychlostní skupina: 0] Long, Short Battle, Stag, Short War, Cedar, Short Siege, Ashwood, Rune, Ward, Diamond, Shadow
Na dosažení max rychlosti 7 fps je třeba 200% zvýšení rychlosti útoku (IAS)

[5] Short, Edge, Spider
Na dosažení rychlosti 8 fps je třeba 125% zvýšení rychlosti útoku (IAS)
Na dosažení max rychlosti 7 fps je třeba 240% zvýšení rychlosti útoku (IAS)

[10] Long Battle, Long War, Reflex, Large Siege, Gothic, Ceremonial, Hydra, Crusader, Grand Matron
Na dosažení max rychlosti 8 fps je třeba 147% zvýšení rychlosti útoku (IAS)

Věci na zvýšení rychlosti útoku (IAS) jsou např:
Helma: Stealskull (10%), M'Avina's True Sight (30%)
Amulet: Cat's Eye (20%), Highlord's Wrath (20%)
Brnění: Twitchthroe (20%), Crow Caw (15%)
Rukavice: Magical gloves (20%), Lavagout (20%), Laying of Hands (20%), Magnus Skin (20%), Sander's Gloves (20%)
Opasek: Goldwrap (10%), Nosferatu Coil (10%)

Jiné:
Přidaná rychlost přímo na luku (započítává se do celkového %).
Vložení runy "shael" do luku: 20% IAS
Rukavice a boty ze Sigon setu (nebo cokoli ze setu k rukavicím): 30% IAS
Rulavice a opasek ze setu Death: 30% IAS
Vložení jewelů (klenotů) do luku, helmy nebo brnění: 15% IAS
3 dírová helma (45%)
4 dírové brnění (60%)

Jiné náměty na bowzonku.

Sniper

Sniper útočí zdálky. Hlavní skily jsou Guided arrow a Magic arrow je používán jako záložní. Guided arrow vytváří ilusi vyhledávání živých cílů a magic arrow vypadá jako rychlý projektil. O téhle amazonce se toho dá říct málo, kromě toho, že je často rychlá a dělá neuvěřitelnou škodu. Může být postavena jakkoli ale většinou se blíží speedazonce. Bude používat taktiku udeř a uteč. To vyžaduje rychlý běh a dobrou úroveň skilu Evade, protože po většinu času běhá. Další vlastností je přesnost jejího útoku, která jí umožňuje škodu (vysoký Critical strike) a šance na pierce. Jako zbraně jsou často používány Lycander's Aim, Eaglehorn, Windforce, M'avina's nebo Buriza (není třeba investovat do pierce)

Hlavní skily:
Guided Arrow: 20
Magic Arrow: 20
Critical Strike: 8-20
Pierce: 8-20

Multi-Strafer

Amazonka zaměřená na strafe (salvu) používá jak multishot, tak strafe, aby s výhodou zaútočila na co největši počet potvor najednou. Pokud potvory přicházejí jen z jedné strany, použije se multishot a pokud přicházejí z různých směrů, použije se strafe. Je něco mezi Dexazon a Speedazon, jen si nedopřeje ten luxus elemntálních skilů. Dává své skilpointy tak, aby dělala co největší fyzickou škodu co největšímu množství potvor. Na elementální škodu musí používat charmy, věci nebo jinou záložní zbraň. Aby oba tyto skily byly úspěšné, potřebuje dobrý atack rating, který je částečně zabezpečen vysokou dexterity a také pomocí skilu Penetrate. Slušně vysoká úroveň Critical strike je pěkný dodatek k výši škody a nemělo by se zapomenout ani na pierce.

Hlavní skily:
Multiple Shot: 20
Strafe: 20
Critical Strike: 8-20
Penetrate: 8-20
Pierce: 8-20

Multizon

Existuje i podtřída nazvaná Multizon, která používá namaxovaný multiple shot jako hlavní útok. Je to velmi mocný útok na dav a je dobrý pro hráče, kteří se nechtějí zatěžovat nastavováním vějíře u Multiple shotu. Kliknete-li blíže, vějíř šípů se více rozevře, kliknete-li dále, šípy budou hustěji u sebe. Tato amazonka má často i elementální skil jako freezing arrow nebo Immolation arrow a slušnou úroveň u Guided arrow. Multizon je odrůda Multistrafer, která není postavena jen na fyzickou škodu, ale může použít i elementální skil. Často je elementální škoda dodávána pomocí položek, charmů a soketování, takže pro elementální škodu není třeba přepínat z multishotu na jiný skil.

Hlavní skily:
Multiple Shot: 20
Guided Arrow: 10-20
Freezing Arrow or Immolation Arrow: 20
Critical Strike: 8-20
Penetrate: do 10
Pierce: 8-20

Burizon

Další podtřídou je Burizonka. Je vymezena tím, že používá Burizu-do Kyanon a má vymaxovaný Guided arrow. Je to jedna z nejlehčích tříd na hraní, skutečně cookie-cutter (podle kuchařky). Hraje se s ní velmi jednoduše, a proto ji mnoho lidí nemá rádo.
- Buriza přidává velkou chladovou škodu
- Buriza může zmrazit i nepřátele, kteří mají vyšší úroveň než vy
- Buriza má max. pierce
- Maxovaný Guided arrow + max pierce = 5 zásahů na jeden výstřel.
- Buriza má velkou fyzickou škodu
- Buriza je docela rychlá na to, že je to kuš
- Buriza má velký bonus k dexteritě

Když uvážíme, že Buriza sama má chladovou škodu, chladový skil ani není potřeba, ale Freezing arrow se používá často. Protože Fire arrow konvertuje celou polovinu fyzické škody na oheň, stačí jeden bod ve Fire arrow a Burizonka má zdroj ohňové škody. Není tak obtížné získat bleskové a jedové charmy, takže burizonky mohou pokryty mít 5 ze 6 možných typů škod aniž by daly víc jak 1 bod do elementálních skilů. (6. Typ je magická škoda, guided arrow je fyzická škoda).
Burizonka bude dávat body spíše do Multiple shotu než do Strafe, protože Strafe vás uzamkne na jednom místě po dobu nutnou k vystřelení salvy, která závisí na rychlosti střelby (ta rychlost je pro Burizu nebo jakoukoli jinou kuš menší než u luku).

Hlavní skily:
Guided Arrow: 20
Multiple Shot: 10-20
Critical Strike: 1-8
Fire Arrow: 1
Pierce: 0

Rebel Amazon (idea of Kirsty)

Rebelzonku jsem vytvořila hlavně proto, abych prozkoumala životaschopnost nižších skilů. Byla vytvořena bez použití nejsilnější zbraně Burizy-Do-Kyanon. Mela dokázat, že pro dokončení Hell nejsou potřeba ty nejsilnější skily a položky. Její build je zcela jednoduchý. Začala jako obyčejná amazonka, až na to, že nepoužívala další skily ve větvi pro luk.

Síla: 134
Dexterity: 200
Vitalite: základ
Energie: zbytek

Skily luku:
Cold Arrow: 20. Možná varianta: Ice Arrow.
Magic Arrow: 20
Fire Arrow: 20. Možná varianta: Exploding Arrow
Jiné skily: 0

Pasivní Skily:
Inner Sight: 1
Slow Missiles: 5
Decoy: 5
Critical Strike: 1
Penetrate: zbytek
Jiné skily: 0

Pomocník: žádný
Resisty: velmi nízké

Začala jsem dávat body do energie abych byla schopna začít střílet cold a fire arrows bez přerušení. Protože jsem chtěla s tímto buildem vyzkoušet Windforce, abych zjistila, zda jsou s tímhle buildem nějaké rozdíly mezi dobrým a špatným lukem, dávala jsem body do síly a dexterity tak, abych později byla schopna ho použít, a nějaké další body do dexterity abych zvýšila attack rating pro Magic arrow. Hlavní skil je Decoy a je permanentně na pravém myšítku.
Chvilku trvá, než si zvyknete hrát s tak extrémní postavou, ale jakmile na to jednou přijde, a víte, jak opatrní musíte být, můžete ukončit Hell bez větších problémů. Jen resistance jsou na obtíž, jakmile získáte dost zkušeností s tím, jak vyvolávat Decoy, abyste se vyhnuli obklíčení v boji nablízko. Poté, co jsem s ní ukončila Hell, byla jsem požádána, abych to zkusila na Hell znovu bez vybavení, jen s páskem na lahvičky a lukem. Vznikl název Nakedzon. V mém případě jsem ukončila Hell "nahá" s třemi různými luky a shledala jen málo obtížností. Jediné problémy jsou v aktu 4 a 5, kde je pár otravných kreatur. Ty luky byl Windforce, Kuko shakaku a Lycanders aim.

Z porovnání těch luků vychází Kuko shakaku jako jasný vítěz, windforce na druhém místě před Lycander Aim. Windforce byl horší než jsem čekala, především kvůli mé malé fyzické škodě. To že Kuko nesaje manu bylo snadno nahrazeno lahvičkami a jeho vlastnost pierce a vysoká přídavná ohňová škoda mu zajistily první místo. Lycanders a windforce byly dobré , neměla jsem problémy se sáním ale nedostatek kontroly davu kvůli tomu, že nebylo pierce mi lezl na nervy.
Závěr: nejdůležitější vlastností se jeví nějaká forma pierce. Druhou v pořadí je mít elementální škodu, potom fyzickou škodu, sání a věci jako knockback a bonus na skily.

Hlavní podtřídy javazonek
-- Lightning Fury
-- Staticzon
-- Poison Viper/Wench

Javazonka může být vytvořena mnoha způsoby, ale její házecí skily jsou poněkud limitovány, a proto je obtížné definovat přesné podtřídy.

 

Lightning Fury

Tato javazonka používá Lightning fury jako hlavní útok. Tento skil používá na zabíjení davu. Proti solo potvorám a těm, co jsou imunní na blesky, musí používat jiný skil. Čistá javazonka vezme oštěp a útočí na ně pomocí Jab, Fend nebo dokonce Impale (Bodnutí, odehnání,probodnutí). Kvůli tomuhle potřebuje dobrou obranu, škodu, životy, sání a blokování nebo alespoň dobré vyvážení mezi tímhle vším. Je to někdy trošku obtížné, ale tohle je na vás, abyste to řešili. Nejlepší je vyvolat Valkyrii do středu tlupy a Decoy na bok. Pokud máte pomocníka, také to hodně pomůže. A teď naběhnout do davu a zůstat blízko u Decoy. Použijte Fend nebo Jab na prosekání cesty skrz potvory. Uvědomte si, že s každým minionem, kterého máte poblíž (decoy, valkyra, pomocník) dostáváte k fendu jeden útok navíc. Velmi působivý skil.

Pokud se vám zdá, že mana dochází příliš rychle, můžete buď hledat způsob, jak zvýšit škodu a sání, nebo se můžete vybavit nějakými charmy na manu, nebo můžete používat položky, které přidávají manu po každém zabití.
Můžete také zkusit Plague javelin, ale ten se stává efektivním až na úrovni skilu okolo 30 a nemůže být volán příliš často (má zpožďovač).

Přidělení bodů statistik
Síla: na nošení věcí, tak do 110.
Dexterita: na maximální blokování (75%) a zvýšení fyzické škody, většinou 200+ stačí.
Vitalita: jak je libo, ale když jdete do boje nablízko nebo hrajete hardcore, dávejte větší důraz na vitalitu a životy. Dejte sem zbytek svých bodů.
Energie: nějaké bodíky jsou v pořádku, ale nejlepší způsob, jak si doplňovat manu bude sání many, charmy na manu a pokud zabíjíte dostatečně rychle, tak i mana po zabití (after kill).

 

Staticzon

Staticzon zaměřuje své útoky a často i zbytek své výbavy na bleskovou škodu. Tato používat také položky, které dávají dobrou bleskovou škodu, může tuto škodu dodávat i při útoku nablízko, kterým rychle zasahuje nepřátele. To znamená, že do úvahy připadá podtřída může být vytvořena jak pro spearzonku, tak i pro javazonku. Skil, který produkuje blesky není vždy jediný způsob, jak potvorám dodat bleskovou škodu. Pokud se staticzon rozhodne i Jab a Fend. Následuje seznam bleskových skilů, o kterých byste mohli uvažovat.

Skill
 
Na dálku/na blízko
jeden/mnoho
Mana na
úrovni 20
Blesková škoda
na úrovni 20
Účinky a bonusy
na úrovni 20
Power Strike
 
Nablízko
1 potvora
6,7
 
147-162
+výbava
Bonus k Attack rating 105%,
(silný úder)
Charged Strike
 
Nablízko
3 bolty
8,7
 
223-252
+výbava
jsou vyslány 3 el. blesky s uvedenou škodou
Lightning Strike
 
Nablízko
1 potvora + 1 za každou úroveň skilu
9
 
195-215
+výbava
je seslán řetězové blesk s uvedenou škodou
Lightning Bolt
 
Na dálku
1 potvora
10,7
 
1-192
+výbava
(blesk)
 
Lightning Fury
 
Na dálku
21 blesků
19
 
239-278
+výbava
Zuřící blesk - na každou potvoru
v dosahu je seslán blesk (několik yardů)

V současné době je problém s Lightning strike v tom smyslu, že nedělá takovou škodu, jak by měl. Efekt řetězového blesku zdá se, nezasahuje vždy všechny potvory v dosahu. Spekuluje se, zda by vyšší hodnota attack ratingu vylepšila škodu Chain lightning a debatuje se i o tom, zda zdroje bleskové škody z vašeho vybavení ovlivňují škodu ze skilu. Vysoce problematický skil, a proto by asi bylo lepší ve verzi 1.09 použít něco jiného. Dálkové skily budou profitovat z větší šance na pierce. Zvláště Lightning fury je neuvěřitelná, když zasáhne více potvor a díky pierce se uvolní neuvěřitelné množství blesků.
Protože budete s bleskovými skily bojovat nablízko, musíte být schopni se bránit. Proto potřebujete dobře vyvážit blokování štítem, obranu , případně výbavu s redukcí škody a přinejmenším mít dobrou hodnotu v dodge (úhyb). Dobré hodnoty v avoid a evade (vyhýbání a únik) jsou méně důležité, ale ne bezcenné.
Při boji zblízka je také důležité, abyste udeřili tvrdě a útočili nepřetržitě. Proto musíte mít dobře vyvážen attack rating, sání a fyzickou škodu. Proto budou skily Critical strike a Penetrate důležitější.

Doporučené skily:
Jab: 1
Fend: 1-20
Charged Strike: 1-20 or Lightning Strike: 1-20
Lightning Fury: 10-20
Dodge: 12+ (50%)
Avoid: 1-7 (18-50%)
Evade: 1-12 (18-50%)
Critical Strike: 8+ (51%)
Penetrate: 5-10 (napřed vyžeňte dexterity na rozumnou úroveň pro dělání škody a blokování, potom zvyšujte Peneterate, abyste zvýšili šanci na zásah na aspoň 85%)
Dobrý pomocník pro skil Lightning strike je pomocník s aurou Blessed aim z aktu 2 (požehnaná muška). Pokud se nerozhodnete pro tento skil, můžete si vybrat pomocníka, jak je libo. Nejoblíbenější jsou ti z aktu 2, buď s aurou Might nebo Defiance.

 

Poison Viper/Wench

Jedová škoda může být používána všemi amazonkami. Všechno, co musíte udělat, je mít mnoho zdrojů jedové škody. Doporučuji článek o jedu Tao of poison - viz tipy a triky (pozn překl). Tahle amazonka kromě toho, že používá jed z vybavení, používá také jedové skily jako hlavní útok. Existují dva skily pro oštěpy, které mohou být spolu použity v boji proti tlupám. Hlavní skil je Plague javelin (morový oštěp), který hodíte na jednu stranu tlupy. Druhý skil, který můžete používat k útoku na druhé straně tlupy, dokud neskončí trvání plague javelin, je Poison javelin (jedovatý oštěp). Lze také místo poison javelin používat jiný melee skil, abyste nepřátelům dodali jed do žil. Mějte však na zřeteli, že nejlepší způsob jak útočit jedem, je neútočit na ty, kdož jsou již nakaženi.
Užitečné modifikátory na položkách jsou Prevent moster heal (monstra se nemohou léčit), který potvoře po delší čas nedovolí, aby se přirozeně regenerovala, a Chance to make monster to flee (šance obrátit potvoru na útěk), takže potvora uteče a podlehne jedu.
Poison javelin je dobrý na začátku obtížnosti Normal, ale potom je to horší. Plague javelin může být dobrý, ale je potřeba nejméně 10-15 +skilů na oštěpy.

Doporučené skily
Jab: 1
Fend: 1-20
Poison Javelin: 20
Plague Javelin: 20
Dodge, Avoid, Evade: 1
Critical Strike, Penetrate: 1
Normálně byste si mysleli, že ty poslední skily by měly na slušné úrovni a procentech, ale to se udělá pomocí všech těch +skilů z vybavení, které na sobě budete muset mít.

 

Hlavní podtřídy spearazonek
-- Spearazon
-- Jabazon
-- Impalazon
-- Fendazon
-- Tankazon

 

Spearazon

Hlavní u spearazonky je vyvážení obrany a útoku. Vysoká obrana, velká redukce škody, hodně života a schopnost uhýbat útokům jsou velmi důležité složky obrany, zatímco atack rating a šance na Critical strike jsou velmi důležité pro útočení. Hlavními skily používanými pro fyzickou škodu jsou Jab, Impale a Fend. Podle toho se pak spearzonky dělí do podtříd. Mohou být použity i pro Javazonky, které mají navíc bonus z blokování štítem.

Přidělení bodů statistik
Síla: až 200 pro zvýšení škody a schopnosti nosit věci.
Dexterita: 100-150, abyste získali slušnou základnu pro attack rating. U kopí specifických pro amazonku se tím také zvyšuje škoda.
Vitalita: zbytek. Doporučuje se průměrně aspoň 15% sání života.
Energie: základ, a vzhledem k tomu, že spearzonky mají vysokou fyzickou škodu, bude stačit malé sání many

Spearzonky mají nejvíce užitku z pomocníků ze 2. Aktu. Nejoblíbenější pomocníci jsou s aurami Might a Defiance, ale neměli byste podceňovat ani ty ostatní. Barbaři jsou rovnocennými tanky jako pomocníci z aktu 2. Pomocníci z aktu 3 vám mohou dát tu elementální škodu, kterou vaše postava nemá a pomocnice z aktu 1, pokud se použijí správně, jsou perfektní dálkovou podporou.

 

Jabazon

Jabazonka je amazonka (spearzonka nebo javazonka), která používá jako hlavní útok Jab. Jab je útok nablízko, který umožňuje udělat více rychlých úderů. Nemá nějak velkou fyzickou škodu, protože má nízký bonus, ale je to působivý skil na velmi rychlé dodávání elementální škody. Každý útok Jabem, způsobí, že potvoru zasáhnete třikrát. Nevýhodou je, že zasahujete pouze 1 potvoru.

 

Impalazon

Impalazon je amazonka, která používá Impale jako primární útok. Dělá neuvěřitelnou škodu, ale impale má dvě podstatné nevýhody. Zaprvé je extrémně pomalé a zadruhé, s každým zásahem je šance, že se vaše zbraň poškodí. Je to skil, který vám vysuší peněženku za opravy ale ta škoda, kterou dělá, určitě za to stojí. Hodně pomůže, když je na zbrani zvýšená trvanlivost nebo je samoopravovací, takže ji můžete používat déle. Také byste měli mít nějaké předměty s vlastnostmi na zvýšení padání zlata z mrtvých potvor. To pomůže s opravami.

 

Fendazon

Fendazonka je amazonka, která používá k vyklízení cesty Fend. Fend je nejsilnější útok nablízko, který vysoce zvyšuje škodu i atack rating, a tím jí dává možnost zasáhnout vícelikrát více cílů. Pokud chcete mít se svou spear/javazonkou snadný život, zvolte si Fend. S každým minionem (spřáteleným pomocníkem), který bude stát blízko vás, dostanete navíc další úder. Minionem myslím Decoy, Valkyrii, Pomocníka a členy party. Minioni členů party vám extra údery nepřidávají. Mohlo by to být poněkud příliš, pokud byste bojovali v partě s Overlord nekrem a jeho, řekněme, 80 miniony. Fend je poněkud chybový, protože ne všechny tyto extra útoky zasahují, dokonce i když obrazovka ukazuje, že ano, ale v průměru byste s tímhle skilem neměli mít problémy.

 

Tankazon

Tankazonka je amazonka, která nepoužívá kopí, oštěp, luk ani kuš. Má užitek jen ze svých pasivních skilů. Ačkoliv se to oproti jiným amazonkám zdá být jako velká nevýhoda, ve skutečnosti to tak není. Ta extra fyzická, elementální škoda a kontrola davu, kterou poskytují skily, může být nahrazena jiným vybavením vaší postavy a tím, že hrajete poněkud jinak.

Každá Tankazonka bude potřebovat pomocníka a pár je jich velmi užitečných. Holy freeze z aktu 2 je favoritem, který vám umožní lepší kontrolu davu tím, že zpomaluje potvory, takže můžete s nimi bojovat po jednom. Pomocník s aurou Might nahradí nedostatek škody, ačkoliv dobrá Tankazonka může dosáhnout průměrnou škodu okolo 2000 i bez něho docela dobře. Defiance je další docela používaný pomocník a, možná je to divné, Blessed aim, který vám dovolí snížit investice do dexterity a Penetrate. I jiní pomocníci mají své výhody, ale pro Tankazonku jsou nejvýhodnější tihle z 2.aktu.
Vyvolávání Decoy a Valkyrie omezí počet ran, které utržíte a muže být velmi důležité pro přežití. Pokud máte hodně života, je dobré speciálně u Decoy dát 5-8 bodů. Tankazonky využívají dobře i Crushing blow, který o docela dost snižuje životy potvor.
Jako tankazon můžete používat buď dvouruční nebo jednoruční zbraň se štítem. Alokace stat bodů a skilů se pak budou trochu lišit.

Obouruční zbraň

S obouruční zbraní bude vaše fyzická škoda vyšší. Nevýhoda je, že budete méně chráněni před údery. Přidělení bodů při obouruční zbrani je asi takové:
Síla: 200 až 300. Tankazonka získává ze síly zvýšení fyzické škody. Jen házecí zbraně mají bonus na sílu a dex. (a dýky, pozn překl.)
Dexterita: okolo 100. Ne příliš mnoho. Dexterity je potřebná jen pro zvýšení attack ratingu, ale to může být taky dosaženo přidělováním bodů do Penetrate. Také lze dát méně bodů do dexterity získat "fine" small charmy, které přidávají attack rating a dokonce i mohou zvyšovat maximální škodu (jako druhá vlastnost na charmu, pozn překl), což je ještě znásobeno vysokou silou.
Vitalita: zbytek. Život může být také zvyšován pomocí charmů nebo výbavy ale je dobré mít slušný vlastní základ.
Energie: základ. Není potřeba dávat zádné body, protože jediné skily, které budou potřebovat manu jsou Decoy, Valkyrie a Slow missiles. Na to základ energie stačí.

Více bodů půjde do penetrate kvůli nízké dexteritě, a více bude v Dodge, Avoid a Evade kvůli nižší možnosti obrany u obouruční zbraně. Pokud preferujete body statistik před body do skilů, maxujte Penetrate a do dex dejte jen tolik, abyste dostali dobrou šanci na zásah. 85% šance na zásah bude docela stačit. (nezapoměňte na critical strike - pozn překl.)

Jednoruční zbraň

Tankazonky s jednoruční zbraní budou mít velmi důležitou výhodu, štít. Se štítem je šance vyblokovat útok, ačkoliv bylo otestováno, že pro jinou zbraň než dýka nebo oštěp, má štít hrozně dlouhou dobu animace. P řidělení bodů bude následující:
Síla: 150 až 200. Více síly zvýší fyzickou škodu ale jednoruční Tankazonka potřebuje vyšetřit něco bodů do dexterity.
Dexterita: 150 a více pro maximální blokování. Maximální šance na blok je 75%, a to můžete otestovat, když si najedete myškou v obrazovce postavy na defense (obranu). Vyčkejte chvilku na hodnotou obrany a ukáže se šance na blokování. Blokování závisí na úrovni postavy, takže si ho sledujte a investujete do dexterity, pokud ho chcete udržet na 75%. (průměrně 2,5 bodu za úroveň, závisí na druhu štítu, pozn překl). Protože dexterita bude vysoká, znamená to, že attack rating bude také vysoký a nebude potřeba tolik bodů do Penetrate.
Vitalita: zbytek.
Energie: opět není potřeba, protože budou kouzleny jen Decoy, Valkyrie a Slow missiles. Tankazonka s jednoruční zbraní bude mít k dispozici více bodíků, protože dá méně do Penetrate. Stačí šance na zásah okolo 85%. Zbytek půjde do Dodge, Avoid nebo Evade. A bývá maxováno Critical strike, nebo zvyšováno Slow missiles, Decoy a Valkyrie.

Podtřídy
Stěží se to dá nazvat podtřídou, ale získaly svá jména. Swordazons, Axazons, Macazons a Throwazons. Nesou vždy zbraň toho typu.

Oblíbené zbraně :
Swordazon:
- Jednoruční: Head Striker, The Atlantean a Lightsabre.
- Obouruční: Crainte Vomir, The Vile Husk, Todesfaelle Flamme, Swordguard, Doombringer, Grandfather
Axazon:
- Jednoruční: Butcher's Pupil, Guardian Naga.
- Obouruční: Stormrider, Boneslayer Blade, The Minotaur, Messerschmidth's Reaver, Hellslayer
Macazon:
- Jednoruční: Dark Clan Crusher, Fleshrender, Earthshaker, Baranar's Star, Schaeffer's Hammer.
- Obouruční: Bloody Tree-stump, Gavel of Pain, Immortal King's Stone Crusher, Cranium Basher
Throwazon:
Deathbit, The Scalper

Jiné oblíbené zbraně jsou Crule elite a zbraně s vysokou elementální škodou.

 

Hlavní hybridní podtřídy + zajímavé náměty
-- Lightning Fury
-- Mother of Elements
-- Elemental Maiden
-- Demon/Undead Hunter
-- Goldfinder
-- Angelzon a Stormcaster

 

Je jich mnoho a navrhuji, abyste si udělali vlastní experimentováním se skily, které máte rádi. Je jen několik známých používaných. Lightnin Fury

Lightning Fury je jeden z mála skilů pro strom oštěpů a kopí používaný společně se skily luku. Je detailně popsáno v návodu od Fluxe (přeložený návod na javazonku, pozn překl).

 

Matka živlů - Mother of Elements

Jméno je vytvořeno, ale idea je dobře známa. Mnoho lidí ji nehraje, ale je to docela životaschopný build. Z zásadě tahle amazonka maxuje všechny elementální skily. Aby mohla plně využít elementální škodu, nosí tolik +skilů kolik mohou. Proto skily, do kterých se normálně investuje, mohou být ponechány na základu. Aby bylo možno používat elementální skily, je nutno mít nějaké sání, a tak je to často děláno jako varianta Vampa. Spolu s +skily je důležitá dobrá dexterita a vysoké sání many, aby se doplňovala mana spotřebovaná skily.
Přidělení bodů bude následující:

Síla: jen na nošení položek. Hlavní způsob jak zvýšit fyzickou škodu pro sání je dexterita
Dexterita: do 200, moc nezvýší škodu
Vitalita: jak je libo. Cokoliv co potřebujete k přežití.
Energie: zbytek, aby jste získali stálpou zásobu many.

Skily:
Plague Javelin: 20
Lightning Fury: 20
Freezing Arrow: 20
Immolation Arrow: 20

Protože potřebujete mnoho bodů předtím, abyste se ke skilům dostali, nebudete dlouho schopni je maxovat. Nejlepší je nechat na několik skilů na střední hodnotě, a tak dostat optimální výsledek. Tyto skily jsou Freezing arrow a Lightning Fury. V porovnání s dalšími dvěma skily jsou dostatečně působivé i na úrovni 10, zatímco Immolation arrow je nejlepší na úrovni 20 a Plague javelin potřebuje dokonce víc než 30. Taktika hry je docela jednoduchá. Napřed před sebe vyvoláte decoy a valkyrii. Potom hodíte Plague javelin a přepnete na luk. Vystřelíte pár Immolation šípů prokládaných Freezing šípama nebo vystřlíte jen jeden od každého a přepnete zpátky na oštěpy a hodíte pár Lightning fury.
Obecné pravidlo je, že ani Lightning fury ani Freezing arrow by neměly být používány jako hlavní zabíjecí skily, ale měl by být využit i plný potenciál těch druhých dvou skilů.

 

Elemental maiden od Kirsty

To nás přivádí k mé vlastní idei amazonky. Může být vytvořena pro jakoukoli třídu amazonek, ale nejlepší je pro bowzonku. Toto není návod, jen představení ideje.

Hlavní body
Elemental Maiden nezávisí na elementálních skilech, ale spoléhá na elementální škodu pocházející z výbavy. To znamená, že jakákoli věc, kterou na sobě máte, musí obsahovat zdroj elementální škody, a přesněji, Elemental Maiden používá 4 dírové brnění a 3 dírovou helmu naplněné jewely s elementální škodou. Je hezké, jestli je na nich nějaká další užitečná vlastnost, ale to hlavní, co chcete, je co nejvíce elementální škody. Zbraň také často mívá 6 dír, ale jsou povoleny i unikátní zbraně s vysokou elementální škodou. Všechny díry musí být obsahovat něco s elementální škodou.
- elementální škoda musí být různorodá a značná a využití dír je nejlepší způsob jak toho dosáhnout. Nesmíte zapomínat ani na charmy. Všechny 4 elementy by měly být zastoupeny rovnoměrně.
- Velmi efektivní je dodávat elementální škodu z vybavení prostřednictvím nějakého skilu pro kontrolu davu, takže poškodí tolik potvor kolik je jen možné najednou. Pro bowzonky je to buď Multiple shot nebo Strafe, pro javazonky nebo spearzonky je to Jab nebo Fend. Pro Tankazonky by bylo nejlepší použít pomocníka z 2.aktu s aurou Holy freeze, protože ony samy nemají žádný skil pro kontrolu davu.
- Zjistila jsem, že amazonka s body jen v Multiple shot, Fend, Jab, nebo Strafe může excelovat v průběhu celé hry a skončit Hell bez toho, aby alokovala jiné skily nebo stat body jiné než ty, které jsou nutné pro požadavky věcí. Je potřeba jen trochu více atttack rating. Testovala jsem to dvakrát pro bowzonku a spearzonku a myslím, že s jen malými změnami techniky hry, by tato podtřída mohla být životaschopná i pro méně extrémní hráče.
- Navíc, skily pro elementální škodu, pokud jsou použity, jsou pěkná třešnička na dortu a jsou dobré pro rozmanitost útoku, takže se nebude nudit. Nejsou potřeba a není předpokládáno, že by byly používáy jako hlavní útok, ale přidávají dobrou elementální škodu.
Způsob jak já hraji tento build je velmi náročný a není doporučen pro nováčky. Dále je seznam toho, co jsem si zvolila a vysvětlení, co můžete hrát s tím, co nepoužívám. Poté, co jsem vytvořila mnoho amazonek a hrála mnoho různých variant, naučila jsem se hrát velmi extrémním způsobem.

Resistence
U mých Elemental maiden mám v Hell -100% resistence. Tohle není skutečně problém pro Elemental maiden, která jako hlavní útok používá Multiple shot nebo strafe, ale může to být potíž pro ty, kdo používají Jab nebo Fend a jdou do boje nablízko, kde jsou vystaveni elementálním útokům. Můj návrh pro ostatní hráče je dostat resistence na oheň a blesky v Hell vysoko (50-75%), mít průměrnou resistenci na chlad (0-25%), ale nechat jed jak je a léčit se protijedy.

Obrana
Obrana… tím se neobtěžuji, protože se spoléhám na Decoy. Pomocníka moc často nepoužívám, ale z času na čas, podle oblasti, volám Valkyrii. Pro amazonky nablízko volám valkyrii častěji. Pro Elemental maiden vysoká obrana prostě není možná. Používá dírové brnění, helmu, a v případě javazonky i dírový štít. To nenechává moc prostoru pro modifikátory "enhanced defense" (zvýšená obrana), takže obranné číslo Elemental Maiden bude hrozně nízké. S tím se nedá dělat nic jiného než být opatrní. Pomocník s aurou Defiance moc nepomůže, ale pomocník s Holy freeze bude užitečnější při prevenci častých zásahů.

Životy
Moje vitalita je jen základ, což dává mým amazonkám méně než 400 života po celou hru. Pro Elemental maiden bojující nablízko se dostávám k 500 někdy 600. Nuže … pro méně extrémní hráče se doporučuje okolo 600 života pro bowzonky a 800 nebo více pro javazonky nebo spearzonky.

Sání a fyzická škoda
Moje preference pro Elemental maiden je mít tak malou fyzickou škodu, jak je možné a nestarat se moc o sání. Život bude doplňován pár modifikátory na doplňování života a lahvičkami. Mana není problém, protože má vysokou energii a mana charmy a modifikátory jako +mana after kill(po zabití). Nicméně pro ostatní doporučuji získat průměrný magický nebo unikátní luk a vložit do něj jewely s elementální škodou, kameny nebo runy. Příliš vysoká fyzická škoda by zničila tu myšlenku zabíjet pomocí elementální škody, takže extrémně vysoká dexterita nebo fyzická škoda jsou zakázány. Obávám se, že budete muset místo toho používat několik zdrojů sání many a života. (jsem si jista, že tato omezení si lidi v budoucnu změní tak jako se změnila u mageazonky, ale co naděláte?)

Statistiky a skily
Síla:na nošení věcí. Pro spearzonku maximálně 200 na požadavky věcí. Nezvyšujte ji dále kvůli fyzické škodě u zbraní jiných než luk, protože byste tím zničili tu myšlenku.
Dexterita: do 200 pro dobrý attack rating a na nošení věcí. Nepoužívejte ji na zvyšování škody z toho samého důvou, proč nezvyšovat sílu.
Vitalita: jak bylo řečeno, nechávám ji na základu. Nesaju životy, takže cesta jak získat zdraví jsou lahvičky. Jen pro amazonky nablízko dávám vitalitu okolo 75 místo do energie.
Energie: zbytek. I když jsem řekla, že můžete projít hru jen s použitím Strafe, Multishotu, Jab nebo Fend, můžete použícvat i jiné elementální skily pro trošku rozmanitosti. Viz níže.

Podle toho, zda budete hrát Bowzonku, javazonku nebo spearzonku, zvolila bych následující skily:

Skily pro luk:
Multiple Shot: 15 abyste získali 16 šípů ale lepší je
Strafe: 6, abyste získali 10 šípů. Je možno i víc, pokud plánujete sání života a many
Elementální skily si vyberte jen pro rozmanitost a další zdroj elementální škody. Nepoužívejte je více než Strafe nebo Multiple shot
Freezing Arrow nebo Ice Arrow: 20
Immolation Arrow nebo Exploding Arrow: 20
Jiné skily: 1, guided arrow

Skily pro kopí a oštěpy:
Jab: 1. Jab může zasáhnout jen jednu potvoru a není potřeba více škody, pokud neuvažujete o sání
Fend: 1. Fend zasáhne všechny okolostojící potvory takže stačí na úrovni 1. Více bodů, pokud chcete zvýšit fyzickou škodu a bonus k attack ratingu by byl stejně hezký.
Javazonky a spearzonky mohou také zvolit elementální skily kvůli rozmanitosti. Nepoužívejte je více než Jab nebo Fend.
Charged Strike: 20 (Spearazon nebo Javazon).
Lightning Strike: 20 (Spearazon nebo Javazon)
Lightning Fury: 20 (Javazon)
Plague Javelin: 20 (Javazon)
Jiné skily pro kopí a oštěpy: 1

Pasivní skily:
Slow Missiles: 1-5
Decoy: 1-5
Valkyrie: 5-8
Pierce: 4 (49% šance na pierce bude dobrá pro sekundární dálkové útočné skily. Vyšší hodnoty jsou lepší, ale zvažujte použití kuko shakaku , které má vlastní 50% šanci na pierce, což pak dává celkem 99%.)
Penetrate: 5-10 pro dobrý attack rating pro multiple shot /strafe.
Jiné Passive Skily: 1
Pro ostaní doporučuji 1 až 5 bodů do Critical Strike.
Také doporučuji pro boj nablízko asi 50% šanci na Dodge, Avoid nebo Evade, a když útočíte na dálku tak stačí šance okolo 35%

Zbraně:
Luk: Kuko Shakaku (oheň), Sky Strike (blesky), Venom (Tal-Dol-Mal, jed), Pus Spitter (jed), 6-dírový luk, magický luk se slušnou elementální škodu (dá se koupit v obchodě).
Oštěp: magický oštěp s dobrou elementální škodou (dá se koupit v obchodě).
Kopí: The Tannr Gorerod (oheň), magické kopí se slušnou elementální škodou (dá se koupit v obchodě), 6-dírové kopí.
Tank: The Vile Husk, Lightsabre, Baranar's Star, Hellslayer, Messerschmidth's Reaver, Stormspire, mnoho dalších
Dole je seznam nejlepších možností pro soketování (vkládání do dír) pro zbraně, brnění, helmy a štíty. Nejlepší je tam vložit jewely, protože můžete mít i jiné užitečné vlastnosti, které se na nich objevují. Snažte se získat pár rare jewelů s dvěma elementálními škodami, pokud můžete. Možná se divíte, jak lze nashromáždit tolik jewelů s elementální škodou. Jednoduše: mutujte je v kostcce. Taktika je sbírat flawless gemy a dělat z nich perfektní kameny. Kdekoli najdete nový jewel, zkuste ho několikrát zmutovat v kostce, ale pokud to nefunguje, nenechávejte si ho příliš dlouho. Tím myslím nenechávejte si jewel, pokud jste postoupili s vaší postavou o pár úrovní výš, protože vlastnosti na jewelu budou nižší než je kapacita vaší úrovně, najděte nový jewel a zkuste to znovu. Obecně čím větší je úroveň potvory z které jewel vypadne, tím větší je šance na získání lepších valstností s elementální škodou. Neváhejte vyměnit výbavu, když se vám elementální škod zdá již nízká a neváhejte probíhat dřívější oblasti v honbě za flawless kameny, ale nesbírejte zde již jewely. (vztah úrovně postavy k mutaci jewelů je nutno chápat pouze ve vztahu k úrovni potvor, které pak zabíjí, pozn překl.). Tohle se dá dělat i se elementálními charmy.

Recepty v kostce
3 flawless stejného typu = 1 perfektní stejného typu
3 Perfektní kameny + magický jewel = nový magický jewel
3 Perfektní kameny + magický charm = nový magický charm
6 perfektních kamenů + rare jewel = nový rare jewel

Nejlepší volby pro soketování (vkládání)
Elementální zdroje Runa ve zbrani
Kámen ve zbrani
Jewel kdekoli
elementální škoda
Jed Tal
smaragd
of Envy
75.20 za 5 sekund
100.49 za 7 sekund
20.12 za 2 sekundy
Oheň Ral
rubín
of Burning
5-30
15-20
(11-25) - (35-50)
Blesky Ort
Topaz
of Thunder
1-50
1-40
1-100
Chlad Thul
Safír
of Icicle
3-14
10-14
(2-3) -(6-10)

 

Zajímavé náměty

Někteří vizionáři vymysleli několik podtříd, o které se s vámi chci podělit. Je mnoho dalších námětů, doufám, že ty následující vás inspirují k vytvoření vašich vlastních.

 

Demon/Undead Hunter - Lovec demonů a nemrtvých

Demon/Undead Hunter používá hlavně položky, které dávají bonusy ke škodě proti Demonům a nemrtvým. Opět jedním ze způsobů, jak zvýšit škodu, je využití děr (soketů). Je to odvozeno z buildu paladinů, kteří používají auru Sanctuary, aby se lehce vypořádali s nemrtvými. Body statistik a skily jsou na vás. Dále je popsána výbava:
vs - versus = proti
ED - enhanced damage = zvýšená škoda
AR - attack rating = útočné číslo

Helma: Undead Crown (50% ED vs Undead, 50-100 AR vs Undead), The Face of Horror (50% ED vs Undead)
Brnění: Black Hades (30-60% ED vs. Demon, 200-250 AR vs. Demon, 3 volné díry)
Luk: Goldstrike Arch (100-200% ED vs Demon, 100-200% ED vs Undead), Melody (300% ED vs Undead)
Kopí: Spire of Honor (1.5% ED vs Demon/na úroveň)
Rukavice: Gravepalm (100-200% ED vs Undead, 100-200% AR vs Undead), Ghoulhide (2% ED vs Undead/ na úroveň, 4 AR vs Undead/ na úroveň), Laying of Hands (350% ED vs Demon, 10% Holy Bolt úrovně 3)
Zbraně tankazonky: příliš mnoho na seznam.

Soketování (vkládání do) zbraní
Eld: 75% ED vs Undead, 50 AR vs Undead
Pul: 75% ED vs Demon, 100 AR vs Demon

Vkládání jewelů: prefixy:
Diamond: 25-40% ED vs Demon, 25-50 AR vs Demon
Pearl: 25-50% ED vs Undead, 25-50 AR vs Undead

 

Goldfinder - hledač zlata

Je to námět na shromažďování zlata pro gamblování. Při testování se nasbíral 1 milion při 1 nájezdu na Mefista, zabíjení všech potvor v dohledu a sbírání všeho zlata, které vypadlo. Výbava v seznamu ukazuje nejlepší způsob, jak shromažďovat zlato. Skily a stat body jsou zcela na hráči.


Helma: Tarnhelm (75%), Crown of Thieves (80%-100%)
Brnění: Wealth (Lem-Ko-Tir, 300%)
Prsten: Dwarfstar (100%)
Amulet: Amulet of Wealth (41%-80%)
Opasek: Goldwrap (50%-80%)
Boty: Infernostride (47%-70%)
Rukavice: Chanceguard (200%)

Charmy: Small of greed (5%-10%), Large of greed (5%-22%), Grand of greed (10%-40%)
Sockety (vložit do dír): Jewel of Avarice (10%-30%), Zbraň s Lem (75%), Brnění, helma s Lem (50%)
Štít: Rhyme (Shael-Eth, 50%)
Zbraň Tankazonky: Ali Baba (2.5%/lvl)
Pro bowazonky, spear a javazonky žádné specifické zbraně nejsou

 

Angelzon a Stormcaster

Ve foru se objevila myšlenka vytvořit pasivní amazonku, stejně jako existuje pasivní paladin, který zabíjí pomocí thorns a položek, které mají vlastnost "attacker takes damage of X" (útočník je zraněn škodou x) a "chance to cast spell when hit" (šance vyvolat kouzlo když je zasažena). Došlo k nedorozumění co se týká názvu této amazonky, Angelzon prý spíše odpovídá Stormcaster, která používá položky, které dávají "chance to cast spell on attack" a "chance to cast spell on hit" (šance vyvolat kouzlo při útoku/ zásahu). Takže teď trošku váhám, jak tyto amazonky pojmenovat, ale v každém případě popíšu jejich výbavu.

Falešná(?) Angelzon
Pasivní amazonka, která spléhá na to, že zabíjet bude pomocník, ale ještě více na položky s vlastnostmi "chance to cast skill when hit" a "attacker takes damage of X" (viz výše). Je nutno mít pomocníka z 2.aktu s aurou Thorns. Idea je vyvolat valkyrii a decoy do tlupy potvor a nechat působit auru Thorns. Výbava je popsána níže, skily …tedy.. jen Slow missiles, Decoy a valkyrii a 1 v předcházejicích skilech. U tohoto buildu nechcete Dodge/Avoid/Evade.
Všechny body statistik jdou do vitality a síly na věci. Charmy na manu a manové lahvičky řeší problémy s manou. Lahvičky s životy a vlastnosti na doplňování života řeší obnovování životů.

Vybavení:
Nejlepší vybavení je to , které obsahuje "chance to cast static field when hit" (šanci vyvolat static field když zasažena) ze zřejmého důvodu okamžitého snížení života protivníka o 25%. Na tuhle vlastnost je nejlepší Cow King set. Hwanis brnění tuhle vlastnost má taky ale s nižším procentem šance. Ale je perfektní na pomocníkovi z 2.aktu
Helma: Cow: útočník dostane škodu 10
Brnění: Cow: 18% šance na Chain Lightning úrovně 5 když zasažena
Opasek: Razortail: útočník dostane škodu 1/na úrověň
Rukavice: Hit Power Crafted: 5% šance na Frost Nova úrovně 4, útočník dostane škodu 3-7
Boty: Cow: aby se zkompletoval ten set a získal setový bonus: 25% šance na Static úrovně 5 když jste zasaženi
Obouruční zbraň: Stormrider: 15% šance na Charged Bolt urovně 5 když zasažena, útočník dostane 15 bleskové škody.
Stormspire: 2% šance na Charged Bolt úrovně 31 když zasažena, 5% šance na Chain Lightning úrovně 5 když zasažena, útočník dostane 27 bleskové škody
Jednoruční zbraň: Dark Clan Crusher: 15 životů po zabití Demona , zdá se, že to s Thorns funguje
Štít: Tiamat's Rebuke: 3% šance na Hydra úrovně 6 když zasažena, 5% šance na Nova úrovně 7 když zasažena, 5% šance na Frost Nova úrovně 9 když zasažena.
Amulet: Rising Sun: 2% šance na Meteor úrovně 1-10 když zasažena, doplňování života 10, 0.75 Absorbce ohně/na úroveň
Prsten: Dwarfstar: Magická škoda redukována o 12-15, Absorbce ohně 15%
Prsten: Hit Power: 5% šance na Frost Nova úrovně 4, útočník dostane škodu 3-6

Sockety (díry): Dol (brnění, helma, štít): doplňování života +7, Amn (brnění, helma): Attacker takes damage of 14, Perfect Skull (shield): Attacker takes damage of 20, Perfect Lebka (helma, brnění): Doplňování života +5, doplňování many +19%.
Brnění pomocníka: Hwanin Armor: 10% šance na Static Field úrovně 3 když zasažen

Stormcaster, skutečná Angelzon
Hlavní charakteristikou tohoto buildu jsou vlastnosti "Chance to cast spell on hit" a "chance to cast spell on attack" šance na volání při zásahu/ útoku. Bylo to navrženo hlavně pro bowzonky, které používají skily pro kontrolu davu jako Multiple shot, Strafe a Freezing arrow, aby nastartovaly speciální efekty, které vyústí do skutečně působivé show. Často jsou mezi spoušteči i vlastnosti jako Blind, Freeze nebo Dim vision (oslepit, zmrazit, snížit viditelnost), aby se potvory držely na jednom místě zatímco na ně působí účinek kouzel.


Helma: Coif of Glory: Blind, Ondal's Almighty: 10% šance na 3 Weaken úrovně 2 při útoku
Brnění: Iceblink: Freeze
Amulet: Atma's Scarab: 5% šance na Amplify Damage úrovně 2 při útoku
Zbraň: Pus Spitter: 4% šance Lower Resist úrovně 1 při úderu, Buriza-Do Kyanon: Freeze, Skystrike: 2% šance na Meteor úrovně 6 při úderu, Witchwild String: 2% šance na Amplify Damage úrovně 5 při útoku, Magewrath: Blind, Goldstrike Arch: 5% šance na Fist of Heavens úrovně 5-7 při útoku
Rukavice: Hellmouth: 4% šance na Firestorm úrovně 15 při úderu, 2% šance na Meteor úrovně 4 při úderu, Laying of Hands: 10% šance na Holy bolt úrovně 3 při útoku

Doufám, že to bylo informativní.. zcela jistě to dalo hodně psaní...

Pozn překl: angelzon a stomcaster se patrně ve verzi 1.09b-d nedají hrát na single kvůli chybě, která způsobuje, že volaná kouzla jsou neúčinná, vidíte jen animaci.
Další zajímavý build diskutovaný na foru byla Fleeazon - amazonka, která by se vybavila věcmi, které nutí potvory utíkat, jako třeba Rattlecage, čím větší šance tím líp a následně by se potvory dostaly do "flee locku" tupě čekajíce na smrt.