DiablovoDoupě LITE - texty a odkazy

Imunita proti conviction MSLEB pomocí MDR a LA

pro verzi 1.09

Autor: Tommi Gustafsson
Originál : zde
překlad: SuE
V diabloII patří potvory, které jsou generovány s vlastnostmi lightning enchanted (očarován blesky), multtiple shot (vícenásobný výstřel) a s aurou conviction (odsouzení), mezi nejnebezpečnější zabijáky, kteří jsou schopni snadno zabít i hráče s vysokým počtem životů a dobrými resistencemi. Avšak se správným vybavením je boj s nimi snadný. Klíčová myšlenka je dosáhnout dostatečné množství Magic damage reduced by X(redukce magické škody o X) a přímý Lightning absorb (absorbce bleskové škody), které vás učiní téměř imunním ke škodě MSLEBa. (plus barbové mají jednoduché řešení v nošení 2 mečů Lightsabre, což jim dává 50% absorbci na lightning). Všechny postavy mohou také nashromáždit 140 lightning resistence nad maximum).
1. Statistiky MSLEBa s conviction
Podívejme se na schopnosti MSLEBa s conviction:

Level (úroveň) potvory (mlvl)
Bossové na konci Hell mají level 93 (90+3). To je také mlvl(level potvory) LEBů, o které se zajímám.

Lightning Enchanted(očarování blesky )
Jiskry LEBa jsou typu LightUnique (missile id = 195) a nejsou stejné jako Charged Bolts kouzelnice, ačkoliv jejich grafika je podobná. Když je zasažen, vyšle LEB blesky (LightUnique ) na úrovni mlvl/2. LEB na levlu 93 tedy vysílá blesky na levlu 46 (93/2 = 46; desetiny ořezány). Blesk LightUnique dělá na levlu 1 přesně 1 bod damage a damage se potom zvyšuje o 2 za každý level. Damage blesku LightUnique na levlu 46 je pak 91 (1 + 45 * 2)

Conviction Aura Enchanted(očarovaný aurou conviction).
Üroveň aury je mlvl/4 (level potvory/4). Pro potvoru úrovně 93 je to 23, což nižuje resistence o 140%. Např. lightning resistence 85% je snížena na -55%. Resistence nemohou být sníženy pod -100%.

Multiple Shot
Multiple shot ztrojnásobuje nebo zpateronásobuje počet jisker, které boss vystřeluje. Toto číslo je voleno náhodně, když je potvora vygenerována. Multiple shot je obzvláště nebezpečný s modifikátorem Lightning Enchanted, protože místo aby se útok rozšířil na větší oblast, koncentruje ty blesky (jiskry) co jsou navíc, do hustých mraků, čímž se z nich stanou super jiskry, které dělají 3 až 5 krát větší škodu.

Škoda působená blesky od Conviction MSLEBa
Podívejme se, jakou škodu způsobuje blesk vyslaný MSLEBem s Conviction proti postavě s resistencí 85% a s absorbcí lightning +20. Resistence je kvůli auře Conviction snížena na -55%, což zvyšuje škodu jednoho blesku na 141. Absorbce ji zredukuje zpět na 101 (20 absorb+20léčení). Nyní vynásobíme tuto škodu 5 a pro celý mrak blesků dostaneme škodu 505. (toto nebere v úvahu kritický úder)

Critical Hits - kritický úder
Existuje 5% šance, že LEB vyšle dvojitou škodu, tj 182. Když tohle vezmeme v úvahu, měla by být průměrná škoda vynásobena 1,05. V tom příkladu výše by celková škoda byla 530. Avšak nejdůležitějším aspektem kritických úderů je, že redukce damage bude choulostivější a měl by se použít aspoň nějaký přímý absorb. Více o tom níže .
 

Poznámka - Statistiky Cold enchanted LEBa (očarovaný chladem)
Ačkoliv Cold enchanted (CE) LEBové nejsou v tomto článku přímým předmětem výzkumu, jsou také smrtícími protivníky. Je to kvůli tomu, že škoda z výbuchu při jejich smrti se v dosahu smrtící exploze přenáší do bleskových jisker . Smrtící výbuch s CE používá skil ColdUnique, ačkoliv jeho animace vypadá jako Frost Nova.

Škoda z ColdUnique je 6-8 na levelu 1 a zvyšuje se o 4 s každou další úrovní. Doba zmražení(chill) je na levlu 1 3 sekundy a zvyšuje se o 1 za každý level. CEB používá skil ColdUnique na úrovni mlvl/2. Normální boss s CE v 5.aktu Hell (mlvl 93) má ColdUnique na úrovni 46 (desetiny ořezány). Dělá tedy 186-188 chladové škody a má dobu zmražení 48 sekund

Jiskra od CELE od bosse na levlu 93 dělá tedy 91 bodů bleskové škody a 186-188 chladové škody v dosahu smrtícího výbuchu. Chladová škoda z blesků zmizí, jakmile se dostanou z tohoto dosahu .


2. Redukce škody
Magic Damage Reduced by X (MDR) (redukce magické škody o X)
Na rozdíl od jiných modifikátorů škody, je Magic Damage Reduced By X aplikována přímo na způsobenou škodu předtím, než se aplikují resistence. U Conviction Enchanted MSLEB je to dobrá zpráva, protože ta škoda není ještě zvýšena aurou Conviction.

Direct Lightning Absorb (LA) (přímá absorbce blesků)
Přímá absorbce blesků (+X Lightning Absorb) působí poté, co byla škoda modifikována resistencemi. Jestliže resistence je redukována na -100% (dolní záporná hranice), přímá absorbce je stejně účinná jako MDR. Jsou-li resistence vyšší, je přímá absorbce účinnější než MDR. Dále budeme předpokládat, že MDR a přímá absorbce jsou stejně účinné. (tedy -100% lightning resistence po conviction). Absorbce může být použita k získání životů, jak je vysvětleno v sekci o kritickém úderu níže.

Snížení škody na nulu
Základní myšlenka je nashromáždit MDR a přímou absorbci tak, že celková suma je 91 nebo více (nemodifikovaná škoda jedné jiskry od LEBa ), což je dostatečné na to, aby se škoda jisker zredukovala na nulu
Protože každá jiskra v tom mraku od MSLEBa je zvláštní útok, MDR a LA chrání proti každému z nich. Proto, když máte dost redukce škody, abyste vynulovali škodu z jedné jiskry, je to dostatečné, aby se zredukovala na nulu škoda celého mraku (neuvažují se kritické údery).

Léčení absorbcí
Je také možné, že vás blesky od Conviction MSLEB budou léčit. Např. 81 MDR a +20 LA (lightning absorbce): 81 MDR napřed zredukuju škodu z jiskry na 10, což se pak zdvojnásobí na 20 (předpokládáme -100% resistenci na blesky po conviction). Nyní nastupuje přímá absorbce a zredukuje škodu na 0 a přidá 20 životů. Takže na konec vám každá blesková jiskra přidá 20 životů.

Přežít kritické údery
Pokud se LEBovi podaří kritický úder, udělá škodu 182 bodů. Protože MDR a absorpce chrání proti prvním 91 bodům škody, je to stejné, jako byste byli zasaženi normální jiskrou od LEB s nulovou MDR/absorpcí (za předpokladu přesně 91 MDR/absorpce). S resistencí na -100%(conviction) se škoda zdvojnásobí na 182.

V průměru nastane kritický úder u 1 jiskry z 20. Abyste se tedy léčili z takovéto škody, měli byste léčením z absorpce získat 10 životů z každé jiskry, což vyžaduje nejméně 76 MDR a +20 LA. Obecně je nejlepší mít 81 MDR a +20 LA, protože to zdvojuje rychlost, s jakou získáváte z jisker život a je to také maximální míra léčení, dosažitelná s jednou položkou na absorb. Nejvíce života lze léčením získat se 71 MDR +40 LA, což pak dává 40 životů na jiskru, a je potřeba jen 5 jisker na vyléčení zranění z kritického úderu. (Ve hře jsou jen 2 položky, které mají přímou absorbci na lightning)

Lightsabre (25% lightning absorbce) je také dobrá ochrana proti jiskrám s kritickým úderem. Když máte 91 MDR, redukuje se škoda z kritického úderu na polovinu (ze 182 na 91). S 81 MDR a 20 přímé LA, se škoda zredukuje ze 162 na 61


3. Položky s MDR a Lightning Absorbcí
Dalším krokem je sestavit výbavu, která je odolná proti Conviction MSLEB , tedy s vysokou MDR a přímou absorbci na lightning. Položky níže jsou nejlepší, které jsem pro tento účel mohl nalézt. MDR je uváděna s lomítkem, kde první číslo je maximum MDR/LA bez soketování a druhé je maximum se soketnutými runami MAL (MAL dává "Magic Damage Reduced by 7").

Helma
Vampire Gaze (unique grim helm) - 15/22 MDR. Vampire Gaze má nejvyšší MDR ze všech unikátních helm, až 15. Když je soketnutá runou MAL, což přidá dalších 7, je to celkem 22. Vampire gaze má také další zajímavé atributy jako dual leech (sání života a many) a vysoké procento DR (redukce fyzické škody), což ji pravděpodobně činí nejlepší helmou pro tuto výbavu.

Blackhorn's Face (unique death mask) - 20 LA (+7 MDR s Mal). Ostatní vlastnosti Blackhorn's face nejsou pro PvM moc dobré, takže bych doporučil místo toho použít Thundergod's Vigor pokud je to možné.

Natalya's Totem (set grim helm) - 18/25 MDR (s jinou položkou ze setu ). Natalya's Totem má normálně jen 3 MDR ale částečný setový bonus pro 2 položky přidá dalších 15, na celkových 18 MDR. Druhá položka ze setu budou pravděpodobně boty, někdo možná má celý set .

Brnění
Gladiator's Bane (unique wire fleece) - 20/27 MDR. Gladiator's Bane nabízí nejlepší MDR (až 20) i jiné statistiky pro tento účel ale vyžaduje level 85.

Iron Pelt (unique trellised armor) - 16/23 MDR. Iron Pelt je "Gladiator's Bane lite" a je dostupný už na levlu 33. Může mít až

Skin of the Vipermagi (unique serpentskin armor) - 13/20 MDR. Toto obecně velmi užitečné brnění má až 13 MDR, a je tedy výtečnou volbou

Skullder's Ire (unique russet armor) - 10/17 MDR. Spolu s nejlepším magic find ve hře a +1 ke všem skillům(dovednostem), má Skullder's také 10 MDR.

Socketované brnění s 4 MAL runami - 28 MDR. Ačkoliv brnění se 4-MAL, má nejvyšší možnou MDR, postrádá jiné statistiky a je velmi obtížné ho udělat .

Opasek
Thundergod's Vigor (unique war belt) - 20 LA. Tento opasek je nejlepší volba proti LEBům, pokud si můžetedovolit 110 síly, abyste ho mohli nosit. Pokud ne, podívejte se na..

String of Ears (unique demonhide sash) - 15 MDR. Nejenže má DR% (redukce fyz .škody) a sání života, poskytuje také 15 MDR. Celkově skvělý opasek .

Prsten
Dwarf Star (unique ring) - 15 MDR. Navíc k dobré MDR, poskytuje Dwarf Star dobré hezké bonusy jako 15% fire absorbce a +40 života.
Štít
Gerke's Sanctuary (unique pavise) - 18/25 MDR. Pokud némáte problém použít štít, je Gerke's skvělá volba, jestliže chcete přidat něco k vašemu MDR .
Amulet
Crescent Moon (unique amulet) - 10 MDR. Crescent Moon poskytuje 10 MDR a dual leech (sání života a many ale nic moc dalšího.
Boty
Natalya's Soul (set boty) - 0 MDR. Na botách není MDR ale pokud jsou použity s Natalya's Totem , dává částečný setový bonus 15 MDR

Jinak žádná alternativa.

Rukavice
Žádné dobré alternativy.
Zbraň
Lightsabre (unique phase blade) - 25% Lightning Absorbce. Ačkoliv není přímo předmětem tohoto zkoumání, stojí Lightsabre za zmínku. Zaprvé barbar, který nosí 2 Lightsabry je téměř imunní proti škodě z blesků. Zadruhé, Lightsabre je dobrá obranná zbraň, když jde o přežití kritického úderu v LEB blesku.

Jinak obecně používané zbraně nepřidávají významnější množství MDR .


4. Příklad výbavy
Dole je příklad výbavy, která dává dostatečnou ochranu proti Conviction Enchanted MSLEB. Optimální MDR/LA je 81/20, což je také cíl všech příkladů.
 
Drahá
Druh Položka MDR LA
Helma Vampire Gaze + Mal 22 0
Brnění Gladiator's Bane + Mal 27 0
Opasek Thundergod's Vigor 0 20
Prsteny 2 x Dwarf Star 30 0
Celkem 5 položek 79 20

 
Levná - jednoruční zbraň
Druh Položka MDR LA
Helma Natalya's Totem 3 0
Brnění Iron Pelt 16 0
Opasek Thundergod's Vigor 0 20
Prsteny 2 x Dwarf Star 30 0
Štít Gerke's Sanctuary 18 0
Boty Natalya's Soul 0 0
Setový Bonus Natalya's Odium 15 0
Celkem 7 položek 82 20

Přidání runy MAL někam, vám umožní použít Skullder's Ire nebo Skin of the Vipermagi a udržet si maximální ochranný účinek. Také to umožní nosit položky s méně optimálními vlastnostmi
 
 
With Full Natalya's Set
Druh Položka MDR LA
Helma Natalya's Totem + Mal 10 0
Brnění Natalya's Shadow + Mal 7 0
Opasek Thundergod's Vigor 0 20
Prsteny 2 x Dwarf Star 30 0
Štít Gerke's Sanctuary 18 0
Boty Natalya's Soul 0 0
Zbraň Natalya's Mark 0 0
Setový Bonus Natalya's Odium 15 0
Celkem 8 80 20

Je možné soketnout MAL do Gerke's ale bylo by asi lepší dát tam perfektní diamant nebo runu SHAEL

5. Závěr
Koneckonců, Conviction enchanted MSLEBs nejsou až tak častí, tak proč se s tím hmoždit? No, až nějakého potkáte, budete vědět jak ho bezpečně porazit a překvapit své přátele. Ačkoli, mohou být mrtví, prchající nebo vás budou mít za blázna, že chcete útočit na takový postrach.
Mým druhým cílem bylo znovu zvážit roli MDR a zjisti, jestli je užitečné, když ji nashromáždíte maximum. Naštěstí se vysoké množství MDR nachází na položkách, které jsou považovány za mocné dokonce i bez ní (např. Vampire Gaze a String of Ears) a to činí z MDR životaschopnu alternativu. MDR však neposkytuje dobrou ochranu proti jednotlivým útokům s vysokou škodou, ale takových je málo. Nakonec, co je nebezpečnější než MSLEB?

Proč jsem to přeložila ? Pustá teorie, kdo by na sobě tohle nosil ?

- Za prvé proto, že ten článek velmi dobře vysvětluje, jak vzniká ta vysoká škoda u MSLEBů a jaký vliv na to má conviction.
- Dále proto, že spousta lidí přímou absorbci podceňuje a považuje ji za horší než procentní. Jak je vidět, v případě menších vícenásobných útoků je lepší přímá absorbce.
- Dalším důvodem bylo zamyšlení nad MDR, většinou si jí moc nevšímáme, vždyť je to třeba "jen 20 bodů damage dolů". MDR lze najít ve slušném množství i na magických amuletech.

Pokud máte resisty na max, vypadá totiž ten výpočet trošku optimističtěji.
Celý ten článek je založen na tom, že je máte nízké tak, že po conviction jsou -100%. Pokud ale je conviction u nejhorších potvor na hell 140%, nebude to vždy pravda.

Máte-li 75% lightning resistence a úroveň conviction je 140%, sníží se vaše resistence na 75-140 =-65%.
Pak třeba při MDR 65 a +20 LA to bude vypadat takto( pozor na to, tohle už jsem počítala já, tak opatrně ,jestli je tam sek, tak mi dejte vědět :-)): (vzorec z článku Modifikátory damage)

Konečná škoda= (škoda - MDR) * (1 - Resistance / 100) * (1 - 2 * Absorb%/100) - 2 * Absorb+ - ArmorSkill) * XvX * (1 - ES / 100)
tedy :
konečná škoda = (91-65) * (1 - (-65/100)) * 1 - 2 * 20 = 26 * 1,65 -40 = 42.9 - 40 = 2.9 škody
Při MDR 65, lA +20 a resistech 75% vám tedy každý nekritický blesk ubere asi 3 body života .. no bóže

Při MDR 65, LA 20 a resistech 85%(po conviction -55%) to bude 26*1.55 -40 = 40.3 -40 = 0.3
Tady je vidět, že zvýšení resistence o 10 % nepřineslo příliš při stejné redukci škody velký efekt.

Naopak nižší než optimální MDR má docela velký vliv, např při MDR 55, LA 20 a 85% res:
konečná škoda = (91-55) * (1 - (-55/100)) * 1 - 40 = 36 * 1.55 - 40 = 55.8 - 40 = 15.8

Může se to zdát hodně MDR ale nezapomeňte, že ne všichni MSLEB jsou v 5.aktu, tudíž nemají takový level a jejich aura convition a škoda z blesků budou nižší , takže bude docela stačit i menší MDR, a ne všichni MSLEB mají conviction :-)