Mod median 2008 - překlady

Paladin - skilly a tipy

Překlad z Paladin

Paladin, obránce světla či bojovník proti stínu. V Median 2008, má paladin dvě velmi rozdílné cesty, kterými se může vydat - světlou a temnou - váš první bod přidělený do dovednosti (skillu) rozhodne o jeho osudu po zbytek hry.

Základní statistiky

Síla : 25
Dexterita : 20
Vitalita : 25 (75 life)
Energie : 15 (15 mana)

+18 life, +12 many za úroveň (na úrovni : 2217 base life, 1443 base mana)
Dostává +6 life za bod do vitality
Dostává +4 mana za bod do energie

Preferované zbraně : sword, spear, scepter

Železná opona

Když investujete do skillů označených v popisu skillu jako "holy", nemůžete dát žádný bod do skillů, které jsou "unholy" a naopak. Můžete sice některý zakázaný skill získat z věcí ale nemůžete do něho investovat.

Svaté (holy) skilly mají žlutý název zatímco temné(unholy) mají fialový název. Skilly v další záložce jsou neutrální a mají modrý název.

Fyzické skilly nablízko

Když tváří v tvář nestačí. fyzické skilly paladina reagují na zásah od potvory, po němž máte 2 sekundy na to, abyste na nepřítele zaútočili a přitom způsobili plošnou škodu. Jestliže jste během posledních dvou sekundy nebyli zasaženi, děláte jen normální útok nablízko.

Název Ikona Efekt
RETALIATE skill icon Útok nablízko, který reaguje na to, že jste byli zasaženi - zraňuje a odhazuje všechny potvory poblíž cíle.
RETRIBUTE skill icon Útok nablízko, který reaguje na to, že jste byli zasaženi - omračuje všechny potvory v širokém okolí.

HOLY INSANITY skill icon Prokleje nepřátele, a způsobí, že skilly které reagují na to, že jste byli zasaženi, působí déle, pokud nepřítel, který vás zasáhl, byl prokletý.

Závěr : Mocné skilly s velkou plošnou škodou a kontrolou davu. Nenechte se zmýlit těmi 3/4 škody u skillu Retaliate, protože zasáhne a odhodí nepřátele několikrát, zvlášť na vyšší úrovni skillu. Může se stát, že stejnou potvoru zasáhne i destkrátkrát.

Holy Insanity je velmi užitečný, protže vám umožní pokračovat v útocích s retaliatory, aniž byste se museli nechat znova zasáhnout. Maxujte ho. .

Elementální skilly v boji zblízka

Čím se světlo nechlubí. Temná strana vašeho paladina jsou tyto elementální útoky nablízko, které dělají velkou škodu několik protivníkům, ale můžete je použít jen když jste předtím použili útok Arcane Strike. Budete asi potřebovat rychle přepínat skilly ...

Název Ikona Efekt
ARCANE STRIKE skill icon Útok nablízko, který dočasně zvyšuje veškerou elementální škodu, kterou děláte a aktivuje následující skilly ...
LEMURES skill icon Po použití Arcane Strike tento útok nablízko emituje ledové duchy, kteří náhodně útočí na všechny okolní nepřátele.
BLOOD THORNS skill icon Po použití Arcane Strike tento útok nablízko vysílá krvavé trny, které spalují okolní nepřátele.

Závěr : Toto jsou elementální skilly, na škodě vaší zbraně tedy nezáleží, a vždy zasáhnou. Zaměřte se na výbavu pro kouzelníka s bonusy do škody elementálních skillů a +skilly. A nezapomeňte na třetí element v případě, že narazíte na něco, co je imunní na oheň i chlad.

Svatá kouzla na přímou škodu

Ta dvě svatá kouzla, která vysílají střely, dělají z 50% fyzickou a z 50% ohnivou škodu, což vám umožní zabít téměř všechny potvory ve hře. Dobří hoši vždycky vítězí.

Název Ikona Efekt
SEARING ORB skill icon Kouzlí zářící paprsek, který postříká cíl a malou okolní oblast svatým ohněm.
RING OF LIGHT skill icon Vytvoří stacionární kruh zlatých plamenů okolo kouzelníka, který spaluje nepřátele, kteří se pokouší ho překročit.
HOLY TRAP skill icon Položí svatou minu, která detonuje při doteku a emituje vlny spalujícího ohně.
WRATH skill icon Po krátké prodlevě vystřelí v kruhu okolo kouzelníka osm svatých fireballů.

Závěr : Nepotřebujete rozptylovat skilly, protože Wrath dělá 50% fyzické škody, a tomu odolá jen málo potvor. Můžete samozřejmě rychleji zabít potvory imunní na oheň nějakým alternativním útokem (nablízko).

Temná kouzla na přímou škodu (unholy)

S ohnivou a magickou škodou a časovaným útokem, který naráz zabíjí, mohou temní kněží zabít většinu potvor ve hře. A pro ty potvory, které magie nemúže zničit, tu máme útok nablízko

Název Ikona Efekt
PUNISHER skill icon Pomalu se pohybující smrtící blesk, který zabíjí nebo těžce zraní a otráví cíl. Tento skill má prodlevu před dalším vyvoláním

SLAYER skill icon Vyvolá stínového démona, který střeží oblast a útočí na nepřátele magickými stínovými blesky.

MIND FLAY skill icon Paprsek temné energie, který na cíli exploduje a dělá plošnou bleskovou škodu.

Závěr : možná budete potřebovat třetí element, protže na rozdíl od svatých kouzel, temná kouzla nenesou fyzickou škodu.

Punisher je speciální skill. Dělá enormní škodu, dost na to, aby to zabilo většinu normálních potvor na jeden zásah, a omračuje jakoukoli potvoru, která to náhodou přežije. Jeho nevýhoda je 10 sekundová prodleva. Používejte ho na likvidaci strategických cílů, třeba na šamany nebo kněze, kteří oživují své poskoky.

Podpůrné skilly

Jenom škoda nestačí. Tyhle podpůrné skilly vám umožní přežívat snadněji, vydržet více zásahů nebo ano, dělat větší škodu.

Název Ikona Efekt
LIONHEART skill icon Přepínatelný vybuzovač, který zvyšuje vaši škodu a obranu ale snižuje rychlost běhu.
VINDICATE skill icon Prokleje nepřátele, a tím způsobí, že členové party získají přídavek ke škodě a budou se léčit po určitou dobu, když prokletého nepřítele zabijí.

SHADOWFORM skill icon Schová kouzelníka nebo člena party do stínu, a tím se zvýší resistence a redukce škody.
BLOOD FLASH skill icon Výbuch s krátkým dosahem, který udeří na nepřátele okolo vás a ukradne zpět nějaké procento do života.

JUDGEMENT skill icon Hodí magické kladivo, které se pohybuje přímočaře a při zásahu dělá fyzickou škodu.
VANQUISH skill icon Na krátkou dobu velký bonus ke škodě a elementální škodě. Tento skill má prodlevu před dalším vyvoláním.
HOLY ARMOR skill icon Dočasně ochraňuje kouzelníka proti všem druhům škody kromě jedu. Tento skill má prodlevu před dalším voláním.

Závěr : Je pěkné mít všechny tyhle ale pro váš úspěch nejsou kritické. Výjimkou je Lionheart pro buildy zaměřené na boj zblízka, protože jim umožní vypořádat se s lépe s tlupami. Možná můžete přidat do svého arzenálu i Shadowform kvůli vylepšení resistencí ale hlavně kvůli redukci obdržené škody.

Ať jste svatý paladin, který nemůže zabít dálkové útočníky, nebo temný paladin, který hledá fyzický útok, poslouží vám dobře Judgement za předpokladu, že ho vylepšíte synergií ze skillu Light and Shadow.

Holy Armor absorbuje všechnu škodu kromě jedu. Je to skvělý tankovací skill ale má nevýhodu ve velké 20 sekundové prodlevě. Používejte ho, jestliže nemáte jiné skilly s prodlevou.

Pasivní skilly

Jako u většiny ostatních postav, pasivní skilly mohou být ten rozdíl mezi smrtí a vítězstvím. Jestliže máte problémy s přežitím nebo nemáte představu, kam dávat skill body, zde můžete najít záchranu.

Název Ikona Efekt
BLESSED LIFE skill icon Pasivní, redukuje obdrženou fyzickou škodu o dané množství podle úrovně skillu.

DARK KING skill icon Pasivní, zvyšuje všechny atributy (sílu, dexteritu, energii, vitalitu) o určité množství.

LIGHT AND SHADOW skill icon Pasivní, buď přidává škodu k Judgementu (svatý) Judgement nebo přidává počet kladívek (temný) podle vašeho přesvědčení.
RADIANCE skill icon Pasivní, dává šanci oslepit útočníky a zvyšuje množství zlata, které vypadne z potvor.

Závěr : Blessed Life je velmi mocný skill. Redukuje obdrženou škodu, čímž nuluje většinu dálkových fyzických útoků, a silně redukuje škodu od většiny normálních potvor kromě těch nejsilnějších. Jestli bojujete nablízko, použijte tento skill.

Dark King znamená, že prodáte duši stínům výměnou za moc. Velký bonus ke všem atributům zvyšuje váš život, škodu, manu a celkově všechno.

Neinvestujte do Radiance jestliže používáte Retaliate nebo Retribute, protože si tím zruinujete build. Oslepení nepřátelé nemohou útočit a proto nemohou spustit skilly z retaliatory. Nakonec byste je museli umlátit normálním útokem.